Dengang

ArtiklerLersøen – idyl og uro

August 28, 2021

Lersøen – idyl og uro

Foredrag den 28. august 2021 – Lersøtien 127- HF af 4. maj er blevet 100 år. Derfor fortalte jeg, hvad der var sket herude inden der var kolonihaver. Her var latrindepot, og her var losseplads. Man finder stadig efterladenskaber fra dengang. Her var også latrindepot. Lugten har ikke været særlig god herude. Så det var måske naturligt at stationsforstanderen på Lersø latrindepot fik et nyt arbejde på Svanemøllestation. Du skal møde Valdemar Skrubskider og alle de andre. Konge og dronning var Ferdinand Eriksen og Karen Spidsmus. Nej herude drak de ikke Bajersk Øl. De fik noget helt andet at drikke.

 

Det startede med en naturlig sø

Oprindelig lå der her en naturlig sø. I 1750 gik den fra nutidens Lyngbyvej til den nordlige ende af Nørrebrogade. Søens naturlige dræn blev blokeret og erstattet af en kanal kendt som Lygte Å. Og det for at forbedre Københavns vandforsyning. Søen blev omdannet til et slags marskland i 1800 – tallet.

Ja nogle steder var det ligefrem blevet til mose.

 

Vandforsyning

Meget tidligt var man klar over, at der skulle gøres noget for at sikre vandforsyningen i København. Man siger, at det var Frederik den Anden, der startede med dette i 1570, da han etablerede Kongevejen. Men det er nok ikke helt rigtigt for Lygteåen er gravet ud længe før. Og Ladegårdsåen var ligeledes en kunstig å.

Ved hjælp af dæmninger blev Esrum Å dannet. Den var højt beliggende. Vandet blev herfra ledt gennem Lersøen og Lygteåen. Ved Bispeengen blev Lygteåen forenet med Grøndalsåen, der fik vand fra Damhussøen. Herfra løb vandet videre gennem Ladegårdsåen til Peblinge Søen.

Allerede dengang mente man, at øl var sundere end vand. Måske var det derfor man drak så meget dengang.

 

Man plantede pilebuske

Kurvefletter fra København brugte området til at høste tagrør og siv. Mod slutningen af århundredet begyndte man at bruge søen som losseplads.

Man havde faktisk plantet en lange række pilebuske i mosen.  Til brug til kurvemagerne.  Om foråret arbejdede koner og mænd fra kvarteret med at fjerne ukrudt mellem buskene. På et tidspunkt skar man grenene af og samlede i bundter.

Derefter gik turen til Lygteåen, hvor grenene kom gennem en opblødningsperiode. Til sidst kom afbarkningen, hvor også børnene kunne være med. Så var det næsten som kurvemagerne ville have det.

 

På jagt efter sangfugle

Jo her foregik også fangst af sangfugle, som så blev solgt til dyrehandlere inde i byen. Det var ganske vist forbudt at indfange sangfugle i Danmark men import var tilladt. Da fuglene nu ikke skulle vise pas gav det ingen problemer.

Men politiet viste nu udmærket, hvad der foregik. Når de greb nogen på fersk gerning, vankede der en stor bøde. Og dyreværnsforeninger havde

 

Tilgroet morads

Søen var groet til som et vildt morads, hvor de forliste skæbner fra storbyen kunne gemme sig. De var vel efterhånden et par hundrede stykker – disse Lersø-bøller.

Man kan sige, at for 200 år siden var her pragtfuld idyl. Omkring 1900 var det et berygtet sted. Og nu er det yderst tiltalende og grønt.

 

Baptister blev døbt

Stedet herude var så tilpas, at der i 1839 blev udset til skueplads til den første baptistdåb her til lands. Det kan man i dag læse på en mindesten.

Biskop Münster havde på det skarpeste advaret mod baptisternes ”slette eksempel”. Men nu var det lige så stille opstået en lokal ”dåbsmenighed”. Her blev 11 personer hemmeligt døbt i søens vand.

En ung mand havde set det og var gået til politiet. Gennem årene blev baptisternes leder fængslet fem gange.

 

Madrasser med udyr

Lersøen strakte sig omkring 1900 fra Frederikssundsvejen over Tagensvej og Lyngbyvej i længden. I bredden var det fra Bispebjerg Hospital til Haraldsgade.

Her var det plantet masser af pilebuske. Pilene blev skåret og en eller to gange om året blev de solgt til Blindeinstituttet og til kurvemagere. Dengang gik man meget op i kurvearbejde.

Og derude i pilene boede Lersøbøllerne. Pilebuskene var bøjet foroven, og der ovenpå havde man så lagt noget voksdugspapir, for at regnen ikke skulle slå igennem. Mellem Bispebjerg Hospital og Hareskovbanen lå der en stor losseplads. Og her kunne man så hente alskens ting til at indrette sig med. Her var masser af køkkenudstyr og madrasser.

Men disse madrasser var nu ikke altid lige gode, for mange indeholdt udyr, som bed Lersøbøllerne i ryggen.

Når de frøs kunne de altid tage en flaske brændevin – det varmede.

 

De blev skam vasket

Det var jo herude, at Ladegårdsåen jo løb gennem Lersøen. Og bøllerne herude blev jo også vasket en gang imellem. Samtidig vaskede de deres linnedstøj strømper m.m. De tog bad i Ladegårdsåen i fælles forening – både mænd og kvinder. Man kunne endda købe et stykke sæbe for fem øre.

Når de så havde vasket sig, tog de solbad. Tøjet blev bare hængt op i pilene til tørring. Når det så var tørt kunne de igen indtage pladsen i deres villaer i pilene. Jo det var skam hyggeligt herude. Ja særlig om sommeren.

 

Rotter i titusindvis

Men en gang imellem gik det ild i lossepladsen. Og så stank det på det Yderste Nørrebro. Så kan det også godt være, at der kom gang i rotterne. De spænede ind over Lersøen i titusindvis. De var ikke glade for ilden.

Men det fandt beboerne da også en fordel i. For senere kunne man modtage 10 øre for hver afleveret rottehale. Man kunne også møde op med resten af rotten på brandstationen, så blev halen bare klippet af ved aflevering.

Om vinteren var rotterne forsvundet. Det vil sige, at det var de nu ikke helt. De tog ophold hos vognmand Klenz. De tog ophold på hans høloft.

 

Københavns underverden fandt herud

Herude boede blandt andet Ferdinand Eriksen og hans kæreste Karen Spidsmus. Og det var hende, der var den førende. Da Ferdinand var væk, trak hun på Åboulevarden. Karen Spidsmus var for resten datter af Den Glade Sandmand, hvis det skulle interessere nogen.

Nu havde Karen Spidsmus fået sit øgenavn på grund af sit udseende – den spidse næse. Men hvis man drillede hende med dette, kunne man risikere at få en på skrinet.

Hun havde begået noget småkriminalitet. Men ikke ifølge hende selv. Hun mente, at politiet blandende sig i noget, som de ikke burde. Hun var flygtet fra tvangsarbejderanstalten Ladegården.

 

Man skulle ikke vove sig herud

En af grundene til at man også flygtede herud var, at Lygteåen dengang var grænsen for Københavns Politis myndighed. Men dette forhold ændrede sig. Men i 1901 blev Københavns Kommune større.

Man skulle ikke selv vove sig ud i dette område og slet ikke ind af stierne i sivene. For det første så farede man vild og for det andet blev man overfaldet.

Man gik altid ned på Fællesbageriet og tiggede brød. Måske gik turen også til bagermester Pitzner på hjørnet af Gormsgade. Her kunne man for to øre få rigtig dejlige flødekager. Det gjorde ikke noget, at de var 3 – 4 dage gamle.

 

Så var det kaffe med surbrød

Det meste af tiden var Lersøbøllerne til at have med at gøre. Men det hændte også, at Københavns Underverden søgte tilflugt herude, så måtte politiet i gang med hunde og foretage razzia. Og så kunne man som regel tage en 14 – 16 stykker med ned til stationen i Lyngbygade. Det var den gade, der senere kom til at hedde Hillerødgade.

Men nogle af de arresterede gik dog alligevel og godtede sig. Det var de faste beboere, som glædede sig til kaffe og surbrød.

 

Ufleksible betjente

Ude i Lersøen måtte der ikke tændes ild af hensyn til brandfaren. En dag havde bøllerne tændt deres spritapparat. Nu ville de have hestefrikadeller.

En patrulje var i området og kunne lugte, at der blev lavet mad. Ikke alle betjente dengang var lige som i dag fleksible. Da de kom til hulen sparkede en af betjentene til spritapparatet for at få det slukket. Det var betjent Ørsted. Han fulgtes med en, der hed Kjærumgaard.

Dette var optakten til et større slag, som blev kaldt Lersø – Slaget. Det endte med, at bøllerne røg på betjentene. Og Ørsted blev mishandlet, med det resultat, at han senere døde efter sin mishandling.

Og Kjærumgaard løb sin vej. Det gik op gennem Rådmandsgade Der skar han sig lidt i frakken, for at det skulle se ud som om, at bøllerne havde knive. Senere i retten forklarede bøllerne, at det var ham, de skulle have haft fat i.

Men han fik nu alligevel sin straf. Han blev øjeblikkelig afskediget efter retssagen, fordi han havde ladt en kollega i stikken.

 

En god historie i medierne

Episoden var godt stof i datidens medier. Således skrev Politiken den 1. november 1901:

 • Banden havde siddet og drukket på en beværtning i Gormsgade. Her blev ”Spiritus” uvenner med en arbejdsmand, som han i den anledning slog en skalle. Derefter brød de ind hos en detailhandler i Dagmarsgade og stjal øl og cigaretter. Tyvekosterne nød de på en mark ved Ægirsgade. Og i denne gade forøvede de derpå indbrud hos en detailhandlerske og stjal forskellige varer.

 

 • Hos detailhandler Andersen i Baldersgade stjal de endelig en kasse øl, og da det var besørget, gik de ad Lersøvejen, hvor de overfaldt nattevagten ved kloakanlægget. Så kom sammenstødet med betjentene, og deres tilståelser herom er så nogenlunde i overensstemmelse med betjentenes fremstilling.

 

 

 • Efter overfaldet drog de bort fra byen og nåede tidlig om morgenen Søborghus Kro, hvor de brød ind og stjal mad og drikke, som de nød i haven. En tømmersvend som kom til og gjorde en bemærkning om deres forbryderiske forehavende, fik prygl og flygtede.

 

 • De tog nu vejen til Dyrehaven, og den påfølgende aften brød de ind i beværtningen ”Bakkens Hvile” på Dyrehavebakken og stjal vin og cigarer, hvorefter de søgte natteleje på høloftet i et foderhus i nærheden af Ulvedalene. Nogle af dem boede her i flere dage, mens andre søgte andre steder hen for at stjæle til livets ophold, bl.a. forøvede de to indbrudstyverier i Taarbæk.

 

 • Men da kulden og sulten efterhånden gjorde dem landopholdet for ubehageligt, drog de i spredte flokke ad Hovedstaden til. De første to blev anholdt på Øster Fælled, hvor de lå og nød spise – og drikkevarer, som de kort forinden havde stjålet fra detailhandlerske Scheuer i Kildevældsgade.

 

Stamværtshus i nærheden af Stefans Kirken

Her nede bag Stefans Kirken Brønshøjgade, som det hed dengang. Her lå et værtshus, der hed Lampekælderen. Den lå i en dyb kælder og her var et såkaldt snapseting. Se her kom Lersøbøllerne.

 

Stierne havde forskellige navne

Og herude, hvor det senere rangerterræn kom til at ligge lå i 1906 forskellige gange. De blev kaldt for Musens Gang, Harald Blåøjes Gang og for Peter Knæs Gang.

 

Hvad bestod et sæt af

Dengang drak de ikke moderne derude. Det, som de drak var et sæt, bestående en flaske brændevin og en skibsøl. De rundede så af med en skummet mælk – snaps og mælk var anset at drikke derude.

Bajersk øl var ikke noget for Lersø-bøller.

 

En betjent ved navn – Bølle Jørgensen

Det var også dengang, at der kom en meget upopulær politibetjent derud. De kaldte ham for Bølle Jørgensen. Han havde et langt skæg og var en stor knokkel. Han slæbte dem ikke med på stationen, men jog dem ind i en port, når de var ude på rov. Så fik de en regulær omgang øretæver – inde i porten.

 

De nye beboere

Nye beboere var kommet til derude, Musen og Karl Baj, Jo, så var det jo også Delle Frederik. Jo, Karl Baj var en pæn mand med et lille flot overskæg. Det var sat op til narrestreger, lige under næsen. Han brugte et opvarmet firetommer-søm til dette. Det blev så sat i skægget og rullet op. En gang imellem fik det også lidt fedt. Hans gode ven var Skæg Johannes.

Man sagde, at det gik disse to ret godt. Karl Baj blev storentreprenør, og Skæg Johannes fik en meget stor jernhandel.

 

Valdemar skrub-skider

Ja så var det Aage Svoger og Valdemar Skrub-skider. Og denne var fænomenal. Han kunne prutte – ligesom man hører fanemarchen inde på Amalienborg. Det ku’ han prutte med ræven. Vi skal lige have et vers fra en af de talrige viser, der eksisterer herude fra:

 

 • Og Krykke Marie hun sad

Og slog en skid fra fad

Og dette var signalet til

Vi sku´ ha’ middagsmad

Og vi fik svineøren

Belagt med lange hår

Og suppen blev serveret i

Et pissepotteskår

 

Områdets børn kom meget derude. De kunne tjene en lille skilling ved at hente skråtobak til beboerne henne fra Skråfabrikken Fasanvejen. Og så blev der ellers hentet brændevin til Lersø-bøllerne.

Pigerne bidrog også til samfundsøkonomien herude. De udøvede verdens ældste erhverv til gavn for fællesøkonomien. Det havde de ingen moralske skrupler over.

 

Kongen var Frederik Eriksen

Kongen var absolut Ferdinand Eriksen, der efter det store slag flygtede til Århus. Han blev efter et langt strafferegister eksporteret til USA. Men han kom dog hurtig tilbage som blind passager.

Han var dybt kriminel og for resten skolekammerat med anarkisten og rabarberdrengen Christian Christensen. Han var en stor kleppert, som man ikke rigtig turde komme i nærheden af.

Ferdinand Eriksen og Karen Spidsmus blev udødeliggjort i viser og i revyer. Det er nok det bedste eksempel på Danmarks Bonnie og Clyde. I deres flugt gjorde de i den grad grin med politiet.

En gang tog bøllerne ind på Tranevej for at befri deres kammerater.

 

Lersø – bøllerne var frie fugle

De havde alle øgenavne herude. Man kunne møde Spiritus, Musen, Gloøje, Charles 5 – øre, Skæve Martin, Osen, Knokkeldrengen, Kro – Anders, Lange Hermann, Delle – Frederik.

Så var det også Sorte Petra. Hun var nærmest at betragte som fælleseje.  Af andre piger var det også Anna 66, Guldåsen m.m. Også disse tjente penge på gaderne i København og bidrog på den måde til fællesskabet.

Lersø-bøllerne var frie fugle. De kunne ikke indordne sig efter samfundets normer.

 

De tømte lokumstønder

Når man senere skulle ind i Lersøen skulle man fra Frederikssundsvej. Så gik man ind ved Lygtekroen – ind til højre. Her var der en indgang, med bomme for. Om aftenen stod her blå gendarmer. Så kom man igennem en lang gennemkørsel. Er stykke nede til venstre lå forvalterboligen. Når man så gik længere ind, så kom man til Renovationsvæsenet. Det var dem, der tømte lokumstønderne.

 

Underlige Aftendufte

Der var store udgravninger fra det nedlagte Aldersro Teglværk. Disse udgravninger var hele kratere, hvor teglværket havde hentet ler op fra. Hver af dem var lige så store som Nørrebros Runddel og så dybe som et femtesals hus

. De lå ovre i nærheden af den senere Ørsteds Højskole i Haraldsgade. Når natrenovationsvognene kom hjem om morgenen med deres fulde laster, så hælde de det i nogen dybe kanaler som var gravet i forbindelse med de store kratere.

Stanken blev ved herude. Man sagde at en dansk sangskats store hits blev omdøbt til:

 • Underlige Aftendufte

 

Eksplosionsfare

Det tykke bundfældede sig i kanalerne, mens det tynde løb ud i kraterne. Og det der så havde bundfældet sig oppe i kanalerne blev skåret ud i store blokke og sendt med jernbanen ud til landboerne som gødning.

Disse kanaler var overdækket med svære planker, for at regnen ikke skulle trænge ned i dem. Ja og så var det, at det særlig om sommeren kunne udvikles så meget gas, at det hele eksploderede.

 

Natrenovationen

Natrenovationen havde udviklet et specielt system, så det tykke blev skilt fra tynde. Kratersøen blev hældt på tønder og solgt til gartnere i Utterslev, Brønshøj og Vanløse. Det faste blev solgt i blokke for siden at blive sendt ud til bønder i hele landet. Kan I tænke jer, hvilket duft , det gav.

Det var ikke et særligt behageligt arbejde at skulle rydde op efter sådan en omgang. Ja, det var direkte sundhedsfarligt, at arbejde med natrenovationen dengang. Og det særlig om sommeren. Arbejderne fik da også alvorlige sygdomme – blodgang og tyfus.

I disse kratere eller kanaler havde vognmændene tidligere hentet ler.

Der lå også sådan en latrin sø eller opbevaring i nærheden af Nørrebros Runddel. Man sagde, at når politiet skulle patruljere her, så foregik det i løb. Man kunne simpelthen ikke holde stanken ud.

 

Lersø Latrinstation

Det såkaldte Lersø- depot blev i 1890 en rigtig station med sidespor til Nordbanen. Stanken blev ved. Mange af beboerne i nærheden var sikkert ikke tilfredse med en nye værdighed som latrinstation.

Jo her blev også ansat en stations – karl. Til stationen hørte en lille have på 365 kvadratalen. Det kunne man så have glæde af i fritiden. ”Gjødning” havde man jo nok af.

 

Han trængte til luftforandring

Hans begyndelsesløn var 900 kr. men han holdt kun i fore år. Hans efterfølger holdt i hele 9 år, men så blev han stationsmester på Svanemøllestation. Det lyder også bedre end stationsmester på Lersø Latrinstation. Det var måske også tiltrængt med luftforandring.

De vogne, som man opbevarede dette indhold i, var ikke altid lige tætte. Det betød at de efterlod en brun stribe. Og det havde kvarterets hunde så godt af. I de godt 15 år som Station Lersøen eksisterede, blev der afsendt 208.907 tons latrin.

Da man var blevet færdig på Kløvermarken på Amager til at modtage det duftende indhold blev Station Lersøen nedlagt. Tjenestestedet havde det fine navn Lersøhus ikke at forveksle med gården af samme navn.

 

Lersøen i Blæksprutten

På et tidspunkt kom Lersøen også i Blækspruten. Det var mens der på Nørrebro var en chokoladefabrik, der hed Cloetta i Hørsholmsgade. En tysker ville se Københavns lyksaligheder.

 • Was ist denn das
 • Chokoladewagen
 • Ach so, von Cloetta?
 • Nein von Closetta

 

Militærnægtere herude

Herude i den dejlige duft, skjulte alle militærnægtere sig også. Og alle eftersøgte socialister var også søgt herude. Der var mange gemmesteder. Det var ikke altid politiet fik den fangst, som de gerne ville have.

Men hvad skete der egentlig med Lersø – bøllerne?

Ja civilisationen rykkede nærmere og nærmere på. Fabrikkerne kom længere ud i mosen. Og Slangerup – banen var blevet anlagt. De skønne dage var efterhånden slut. Omkring 1908 – 10 var området friseret for bøllerne.

Nu var politiet også blevet mere snu. De havde anskaffet sig politihunde. Dem tog politiinspektør Mollerup med, når han skulle ud til bøllerne. Adskillige af dem havde fået bidesår.

 

På Nørre Fælled

De flyttede så ud på Nørre Fælled. Her tog de navneforandring til Fælledbisser. Det var ude hos dem, at den unge tegner Robert Storm Petersen ofte kom på besøg. Han brugte bisserne som modeller.

 

Rangerstationen

Slangerup – Banen blev indviet. Og den store den rangerstation blev anlagt i 1920. Først i 1924 blev den færdig. Hensigten med rangerstationen var at aflaste godsbanegården.

I Lersøen skulle rangeres godsvogne fra Nord – og Kystbanen, Roskildebanen, Frihavnen, Østerbro og Godsbanegården.

Næppe var rangerstationen fuldført og kommet i gang før den var blevet overflødig.

Trafikken svandt ind. Der var stærkt stigende konkurrence fra lastbilerne. Snart lukkedes Lersøen som rangerstation. Men sporene var der brug for til de mange tomme godsvogne.

Men Anden Verdenskrig bragte en opblomstring. Men den 27. februar 1967 blev rangerbanegården lukket.

 

Lossepladsen bestod

Store arealer stod tomme i mange år. Kun lossepladsen bestod Skraldet blev tildækket af jord af hensyn til forrådnelse og for at lette sager ikke skulle blæse væk. Men det var nu ikke så effektivt. Derfor lod kommunen et stort areal inddæmme.

I 1910 – 12 købte kommunen resten af arealet. Det var blandt andet for at sikre sig mod mindre heldig form for boligspekulation som man har set på Nørrebro.

Kongen over Lersø-bøllerne, Ferdinand Eriksen døde allerede i 1919. Karen Spidsmus oplevede at blive 80 år gammel. I de sidste år var hun dog blevet lidt apatisk og nærmest en original. Hun døde op Vesterbro.

 

De fortsatte i anden sammenhæng

Men egentlig fortsatte sammenholdet, som Lersø – bøllerne havde startet. Nogle af dem bosatte sig på Fælleden. Og blev kaldt Fælled- bisser. Og bisser er opkaldt efter kvæg. Bøller er opkaldt efter en plante.

Derude på Fælleden var det Maja Robinson, der var dronning. Man sagde om hende, at hun havde været en meget smuk kvinde som ung. Hun skulle have været gift med en australsk læge. Og hver måned skulle hun modtage penge fra hendes forhenværende mand. Så gjaldt de om at være førstebajs hos hende.

Hun bidrog til fællesøkonomien ved at løfte op i kjolen. Det kostede fem skilling og så blev karlene inde fra Nørrebro røde i hovedet.

Men også her på Fælleden kom civilisationen for tæt på. Og man måtte opgive denne tilværelse.

Men der er endnu en fortsættelse. Det er Prinserne, Klunserne og Kræmmerne. Men nu har vi ikke flere timer. Men især Klunserne og Kræmmerne kom også tæt på stedet her. Men den historie kan i få en anden gang. Her var masser af triste skæbner.

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere:

 

 • Under Østerbro finder du 100 artikler

 

 

 • Under Nørrebro finder du 304 artikler – herunder
 • Derude på Lersøen
 • Med tog over Lersøen
 • Fra Søerne til Nordvest
 • Lersø Bisser (overskriften er forkert, de hedder bøller)
 • Lersø bøller og bisser – nok engang
 • Fælledbisser og Prinser (NørLiv 16)
 • Klunsere, kræmmere og sprittere i Nordvest
 • Waldemar Skrubskider og de andre
 • De skæve eksistenser på Nørrebro
 • Frederik Eriksen, Karen Spidsmus og de andre
 • Klunsere og kræmmere på Nørrebro
 • Pinserne på Nørrebro

 


Børnearbejde, Tændstikfabrikker og andet industri på Nørrebro

August 27, 2021

Børnearbejde, Tændstikfabrikker og Industri på Nørrebro

Foredrag den 27. august 2021 i Karmel på Nørrebro. Altid et skønt og veloplagt publikum her til Fredagsrundstykker. Og så var der fuldt booket op. Vi sang et par sange fra Højskolesangbogen. Igen en utrolig hyggelig oplevelse. Men læs her om dengang børn, blev nødt til at arbejde for at få husholdningen til at gå op i en højere enhed. Det var især levnedsmidlerne, der var dyre dengang. Og tændstikfabrikkerne var uhyre farlige for børn. For arbejderne var det en kamp at blive organiseret. De betragtede præsterne og kirkerne som kapitalismens forlængede arm. De røde faner var aldeles forbudt på kirkegården og i kirkerne. Vi kigger på en meget lille del af disse industrier, der var på Nørrebro. Og det var sandelig mange af dem. Byen var slet ikke forberedt til alle disse foretagender. Og den kollektive trafik kunne slet ikke klare at befordre alle de arbejdere, der skulle møde hver dag. Atlas indførte overskudsdeling. Det blev de advaret mod fra A.P. Møller. Og Holger Petersens Tekstilfabrik indførte helt nye ting til glæde for arbejderne.  Advarsel: Dette er en af de store indlæg.

 

I gang med et projekt

Der har været et utal af fabrikker på Nørrebro. De skal slet ikke nævens alle sammen. Vi var nogle stykker, der havde sat os for at undersøge dette. I løbet af kort tid lykkedes det at finde 75 tekster og over 200 fotos.

Vi holdt to lange foredrag i Nørrebrohallen og i Støberiet. Meningen var så, at vi skulle have forsat i Nordvest med to foredrag. Men disse blev så aflyst grundet Corona. Så ville vi have lavet en byvandring. Og måske lavet et hæfte eller en bog med det, som vi havde fundet frem til.

Men der var slet ikke penge til det. Vi skulle betale for rettigheder til at bringe diverse fotos og bruge tid på at finde rettighedshaver m.m.

 

Betale for at komme på arbejde

Grunden til at der kom så mange fabrikker til Nørrebro var at der var masser af billige byggegrunde. Og man begyndte allerede inden portene var åbnet. Det betød at arbejderne inde fra byen måtte betale for at komme på arbejde og for at komme hjem igen. I hvert fald dem der boede inde i København.

 

Virksomheder langs Blegdammen

Blandt de første virksomheder på Nørrebro var diverse foretagender langs Blegdamsvej. Her var rebslagere, møller, brænderier – mere eller mindre lovlige.

Allerede i 1681 kom der et guldmagerværksted ved 7. Blegdam. Vi skal så ikke glemme, at her allerede fra 1661 lå blegdamme. De første rebslagere kom her i 1730. Allerede lå her urtehaver.

Stadens teglværk flyttede til Nørrebro i 1616. det havde tidligere ligget ved Øster Vold. Men i 1662 købte Gabel Teglværksvangen.

På Blegdammen 21 havde Zacharias Niemann oprettet et tapet og samt kattuntrykkeri. Og denne Niemann var en rigtig iværksætter. Han havde også søgt om at oprette en manufaktur ud for Øster Port.

Limsyderi eksisterede allerede i 1694 på Solitude. Og Wodruf var også en sand iværksætter. Han havde tidligt oprettet en mølle med nærmest en fabrikslignende virksomhed på grænsen til Frederiksberg.

Og i tidens løb var der et hav af møller på Nørrebro. Blandt de første var vel Store Ravnsborg Mølle, Blågårds Mølle, Lille Blegdamsmølle og Ladegårdsmøllen.

Ja og omtrent der hvor Frederik den Syvendes Gade i dag ligger var der meget tidligt en tobaksplantage.

 

Byen var ikke forberedt

Behovet for en bedre kollektiv trafik viste sig hurtig. Og stifteren af Titan, Sophus Hauberg købte en sporvejslinje for at fragte sine arbejdere til arbejdspladsen. Men ak, det gik mange år før han fik tilladelse til det. Militæret spændte ben.

Men byen var slet ikke forberedt på denne massive invasion af industri. Det så man for eksempel, når det brændte. Så havde man lige glemt at sørge for, at der var vand i de ledninger man havde trukket. Det så vi bl.a., da Titan brændte.

 

Ikke mange virksomheder på Blågården havde succes

Da seminariet lukkede på Blågården blev der etableret en masse industriforetagender der. Men ingen af disse havde den store succes. Her var en manufakturfabrik, Det Kongelige Danske Dugemanufaktur, Farveplantager og Voksdugsfabrik.

I 1839 boede også her, slesvig-holsteneren, Hans Henrik Baumgarten. Han var maskinmester hos Berlingske. Men her på Nørrebrogade kogte han farve til trykningen.

I 1843 begyndte han på Købmagergade sin egentlige virksomhed. Og i 1846 stiftede han firmaet Baumgarten og Burmeister. Dette blev så senere til Burmeister og Wain.

 

Elendige boligforhold

Og arbejderne måtte tage til takke for elendige boligforhold. De havde det ikke godt. Leveomkostningerne var ret store dengang. Ofte udlejede de dele af deres i forvejen sparsomme lejlighed for at få nok penge. Dette betød også at børnene måtte bidrage til husholdningen. Mange anså dette for vigtigere end at gå i skole.

 

Behov for godsbanegård

Behovet for en godsbanegård viste sig hurtig. Men i alt for mange år kørte togene bare forbi Nørrebro. Erhvervslivet forsøgte at etablere en privatbane. Men det lykkedes ikke. Da det så endelig lykkedes, blev godsbanen placeret så dårlig, at den skabte store problemer på Nørrebrogade. Allerede dengang var der meget trafik.

I løbet af et døgn gik bommene ned 67 gange på Nørrebrogade. Det må have været ret irriterende. De gående kunne bare gå over en gangbro. De mærkede det ikke på samme måde.

 

Fem afvænningsforeninger

På et tidspunkt var der etableret fem afvænningsforeninger på Nørrebro. Drikfældigheden var stor. Det var ikke altid at far kom hjem med lønnen. Ofte stod mor ude ved fabriksporten og tog imod far eller nærmere far’ s løn, når der var lønningsdag.

Og tænk engang. Mange fabrikker havde etableret værtshuse. Her blev lønnen udbetalt. Og fabriksejerne håbede så at kunne få pengene hjem igen.

 

Ikke leve af fars indtægt alene

Der var masser af børn på Nørrebro dengang, selv om der egentlig ikke var plads til dem. Arbejderne boede under elendige boligforhold. Og der var ikke meget plads. Og i begyndelsen af det store byggeri, der ramte Nørrebro dengang, var der frit spil for boligspekulanterne i begyndelsen.

Man kunne simpelthen ikke leve af fars indtægt alene. Mor og børnene blev også nødt til at bidrage. Fabriksejerne syntes, at det var herligt med billig arbejdskraft.

 

Som udgangspunkt sundt og lærerigt

Allerede i 1872 var børnearbejde et tema På Nordisk Industri’ s møde i København. Børn under 14 år udgjorde 10 pct. af den samlede arbejdsstyrke på landets fabrikker. Og dem under 10 år udgjorde godt 16 pct.

Den berømte læge Emil Hornemann gav udtryk for bekymring. Han mente, at børn under 12 år ikke burde arbejde på fabrik og da slet ikke om natten. Som udgangspunkt var det dog sundt og lærerigt.

Men det kunne i den grad få ud over børns vækst og udvikling. Og så advarede han mod alle de sygdomme man kunne få inklusive forgiftninger. Samtidig mente han, at de bedste arbejdere var dem, der lærte det tidligt.

 

En fabrikslov fra 1873

Og det kom sandelig en fabrikslov i 1873. Loven fastsatte en minimumsalder på 10 år. Og en maksimal arbejdstid på 6,5 time inklusive en halv times spise og hvilepause – om dagen.

Børn måtte heller ikke arbejde på søn – og helligdage.

Den ny lov blev dog ikke mødt med lutter glæde. Man var også betænkelig ved at gribe ind i forældremyndigheden. De fattigste havde behov for den indtægt som børnene kunne skrabe hjem. Ja og børnene arbejde havde jo en moralsk opdragende funktion.

Nogle mente endda, at nu skulle børn drive rundt på gaderne uden nogen formål med fare for at blive ”moralsk fordærvede”. Nogle fabriksejere truede med at lukke fabrikken, hvis de skulle overholde de nye regler.

 

70 pct. gik til fødevarer

Nu var det sådan at 70 pct. af en arbejderfamilies indkomst gik til fødevarer dengang.  Selv mindre indtægtstab kunne være katastrofale.

Og tænk engang, børn under 13 år havde en gennemsnitlig arbejdsdag på 7,9 timer.

I Socialisten kunne man læse, at de to statsansatte, der skulle kontrollere at lovgivningen blev overholdt aldrig viste sig på fabrikker. Og hvis de endelig kom, sad de og drak portvin med fabriksejeren.

 

1.500 mælkedrenge

Tænk engang i 1910 var der 1.500 mælkedrenge i København. Ved den store strejke i 1896, der førte til oprettelsen af arbejdernes eget mejeri Enigheden stillede drengene sig på kuskens side.  På Den Gamle Kro i Smallegade på Frederiksberg inviterede Lyngsie til morgenkaffe og boller.

Her fortalte han om arbejdernes grundlovssikrede rettigheder. Han forsvarede indædt de ufaglærtes interesser.

På Rådmandsgades skole var man sandelig ikke tilfreds med mælkedrengenes arbejdstider. Det var dengang den anerkendte pædagog Ingvar Bondesen var rektor. Han var af den gammeldags type og havde skrevet en del ungdomsbøger med morale.

Mælkedrengene kom sultne og trætte i skole. Ofte faldt de i søvn. Og det var ikke noget lærerne brød sig om. Ord som misbrug og børneplageri dukkede op. Egentlig ramte fabrikslovene ikke mælkedrengene.

 

En panser kunne lugtes i 100 meters afstand

En mælkedreng kunne lugte en panser i 100 meters afstand. Ofte måtte disse drenge op klokken fem om morgenen. De var særdeles populære. I løbet af en uge kunne de opnå tre – fire kroner i drikkepenge. Det var noget, der battede i familiens husholdning.

De blev forsynet med bluse, kasket, taske og bærekrog. De skulle hjælpe med at læsse vognene. Og som regel blev det startet med lidt varm mælk i spiselokalet. Nogle af kuskene kunne være strenge. De slog drengene med pisk.

 

Mange børn ansat på Tændstikfabrikker

På de mange tændstikfabrikker på Nørrebro var der masser af børn ansat. Deres andel af den samlede arbejdsstyrke var stor. Lønnen var lille. Og arbejdet med giftige stoffer, der gav varige skader, var stor. I nogle tilfælde endte det også med dødsfald.

Den fosfor, der blev brugt i produktionen, fik knoglerne til at smuldre. Flere blev mærket for livet af at have arbejdet her. Deres kæbeben smuldrede væk.

I 1873 blev det godt nok forbudt at bruge hvid fosfor i tændstikproduktionen. Arbejderne og børnene indåndede fosfordampene. Og ofte undlod de afvaskningerne. Man havde talt om at indføre en lov, der forbød unge under 18 år at deltage i arbejdet med at fremstille tændstikker. Men dette ville fordyre fremstillingen.

 

Et hav af tændstikfabrikker

Lige over for Assistens Kirkegård anlagde Peter Nielsen en svovlstikkefabrik i en bagbygning til Nørrebrogade 66. Det kan jo undre at sådan fik lov til at ligge midt mellem boligbyggeri.

I Thyrasgade 5 opførte Carl Conrad Kjær et to – etagers hus. Myndighederne havde ingen betænkeligheder med tre indmurede ovne. Men man forlangte dog at der blev investeret i en skorsten, men først efter klager fra beboerne.

Der kom et hav af tændstikfabrikker. Men en af de mere kendte blev etableret i 1875 på Nordvestvej (Rantzausgade) 11. fabrikken får navnet Kronen. Og etableres i kælderen.

Der sker en masse udvidelser og forbedringer på fabrikken. Man få endda en 8 – hestes dampmaskine.

 

I 1892 gik det galt

Den 28. januar 1892 går det galt. Fabrikken havde allerede i 1885 været ramt af en mindre brand, der dog kun gjorde mindre skade. Men denne gang er det mere alvorligt.

En dreng var ved at tage en træramme med skårne pinde ud af ovnen i tørrestuen, da tændstikkerne pludselig antændes og går i brand. Han prøver at slukke branden med vandslangen. Men det viser sig, at den ikke virker.

Nu breder branden sig i lysets hast til andre rammer i ovnen. Herefter spreder den sig til svovl, spåner og øvrige materialer. Ilden spreder sig derefter lynhurtigt til pakkeetagen og til kvisten, hvor der netop i den senere tid var blevet oparbejdet et meget stort lager af tændstikker i æsker og pakker.

Politimester Steffensen måtte afspærre hel kvarteret for nysgerrige. Den kvælende røg havde spredt sig. Fra de fem sprøjter lægges slanger ud helt ned til Blågårdsgade, hvor der etableres pumpeværk.

Hen på eftermiddagen er ilden slukket. Der står kun rå mure og noget af stueetagen tilbage. På gårdspladsen flød der med bjerge af æsker og træklodser. Rundt om på pladsen løb arbejderne forvirret rundt og prøvede at redde træsko, frakker og andre ejendele.

 

Nogle forsøgte at skyde genvej over Ladegårdsåen

Til alt held kommer ingen til skade ved branden ud over den droskekusk og hans passagerer, der prøvede at forcere Ladegårdsåen for at skyde genvej til brandstedet. De synker i åen til livet. Og politiet må bruge ekstra arbejde for at hive dem op.

 

Arbejdernes økonomi var blevet bedre

I 1913 blev børnearbejde reelt forbudt i håndværks- og industrivirksomheder. Men reglerne blev overhovedet ikke fulgt. Men arbejderfamiliens økonomi var blevet bedre, og børnenes indtægt var nu ikke mere nødvendig.

 

Rabarberdrengen producerede ildtændere

Rabarberdrengen Christian Christensen, den senere anarkist og syndikalist har fortalt om, hvordan fattigdom så ud dengang på Nørrebro. Moderen havde fortalt, at de ikke kunne leve af fars løn alene. Så snart de var flyttet til Skyttegade havde moderen ledt efter arbejde. Og Christian skulle hjælpe. Som fem – årig skulle han hjælpe med at fremstille ildtændere derhjemme. For 500 ildtændere fik de 25 øre.

For det beløb kunne man hos spækhøkeren købe et kvart rugbrød og en halvfjerding madfedt. Denne ration kunne knap nok holde sulten tilbage.

Derfor gik mor og søn nu over til at fremstille store ildtændere. Så kunne de tjene 35 øre. Oftest foregik det om natten, mens far sov. Og for at Christian ikke skulle ikke falde i søvn, så blev han lovet et stykke wienerbrød til 2 øre. Men han fik nu aldrig et stykke wienerbrød.

 

Op Tobaksfabrik

I 1890’erne arbejdede Christian på tobaksfabrik. Far gik på arbejde ved halvsekstiden. Og Christian fik en rugbrødsklemme og noget tyndt kaffe. Kvart i otte løb han så i skole. Og han skulle nå det inden klokken ringede. Og de daglige fem slag med spanskrøret af viceinspektør Mortensen var Christian vant til.

Fra skole havde Christian så ti minutter til at nå sit arbejde på tobaksfabrikken fra skolen på Jagtvej. Her kunne arbejdet være ganske hårdt. Han skulle hjælpe svendene, der arbejdede de på akkord.

Det var også i 1890’erne at antallet af københavnske børn, der arbejdede uden for skoletiden steg.  Der var gang i industrien på Nørrebro.

 

Man så ned på arbejderen

Meget tidligt om morgenen omkring kl. 5 begyndte trætøflerne og træskoene at klapre mod brostenene. Arbejderne drog afsted i store flokke med madpakke og ølflaske under armen. De fleste af disse var ret fattige. Men de fleste var flittige, ærlige og samvittighedsfulde. Det var ikke så sært, at de fleste afgørende impulser til socialismen kom netop fra Nørrebro.

Det var her i 1870’erne at værkførerne på Nørrebros fabrikker endnu betragtede deres underordnede som mennesker man ikke skyldte almindelig høflighed. For dem var det kun rimeligt at en lærling blev betragtet som en hund.

Også blandt de veluddannede så man ned på arbejderne.

 

Lærerdrengene mødtes på Fælleden

Og damfløjterne på Nørrebro fløjtede ved mødestart, pauserne og når der var fyraften. De indfødte kunne godt skelne disse fløjter fra hinanden.

Lærerdrengene mødtes om aftenen på Fælleden. De titulerede hinanden med mester eller fabrikant. Folk der gik forbi undrede sig over tiltaleformen:

 

 • Goddag Hr. Skræddermester, Goddag Hr. Dåsefabrikant, Goddag Hr. Eddikebrygger-direktør.

 

Aftenen kunne godt slutte med at man tog over til Øster Fælled, hvor der dengang var mange løse heste, der græssede. Her tog man så en ganger og foretog en ridetur i omegnen.

Det var ellers hårdt nok for disse lærlinge. Om aftenen måtte de læse til eksamen.

 

Lærlingen blev mødt af en gammel hest

På Nørrebrogade midt mellem Møllegade og Meinungsgade fandtes dengang en lang ridestald. Her startede en lærling i 1872. Han blev meget venligt modtaget af en gammel hest. Andre levende væsner var der ikke i ridestalden.

Et par dage senere viste en forkølet klejnsmed sig. Så blev lærlingen endelig sat i gang. Samtidig ankom der et hestekøretøj med hamre, tænger, ambolt og en lille esse. Så blev der indrettet et lille værksted over i et hjørne.

Snart kunne man høre hammerens taktfaste slag på det glødende jern.

Nogle dage senere viste mestrene Smith og Mygind sig. I løbet af et par måneder sank stalden til jorden og gav plads for et maskinværksted, hvor der foreløbig arbejdede en snes mand.

I det ene hjørne af rejsestalden var der blevet opstillet en dampmaskine. Rundt om i lokalet var der efterhånden anbragt drejebænke, bore, høvlemaskiner og langs væggene skruebænke.

Når man stod ved disse skruebænke, kunne man følge med i den livlige trafik på Nørrebrogade. En gang imellem kom der også en smart pige forbi. Men ak, det varede ikke længe før Hr. Smith sørgede for at den fornøjelse var forbi. Han lod vinduerne hvidte til.

 

Uha – han læste i Socialisten

Vores lærling mødte en time før alle andre om morgenen. Han skulle fyre op i dampmaskinen. Så kunne han også bruge tiden til at studere bladet ”Socialisten” I den var der fængslende overskrifter og brandrøde artikler.

Husk på at dengang fandtes der ingen fagforeninger, der fandtes ingen fællesaftaler. Den enkelte svend måtte selv forhandle sig til en bestemt timeløn.

Socialisten blev fremstillet på Nørrebro af legendariske Pio. Den var et tårn i øjet hos arbejdsgiverne og borgerskabet. Man forsøgte med alle midler at forhindre at bladet kom ud. Til sidst lykkedes det også at udvise Pio og hans medarbejdere med sponsorstøtte fra arbejdsgivere. Det var efter årelange fængselsstraffe.

 

Der var masser af strejkebrydere

I 1870’erne var der 261 strejker. Og i 1876 var kun 6.000 arbejdere organiserede. Arbejdsgiverne bestemte det hele. De havde også let ved at finde strejkebrydere. Der var masser af nød og elendighed. Så mange var ligeglade med strejker.

Omkring 1880 tjente kvinderne det halve af, hvad mændene tjente.  Og dette udnyttede arbejdsgiverne kynisk.  Mændene forsøgte derefter at energisk at begrænse kvindearbejde. Tobaksarbejdernes Fagforening forsøgte at forhindre uddannelsen af kvindelige arbejdere.

Men udviklingen gik stærk. I 1885 var en tredjedel af arbejderne i København organiseret. I 1885 stiftedes den første kvindelige fagforening. Kvinderne var trætte af mændenes behandling af dem.

 

Arbejderne og præsterne

Arbejderne og præsterne havde det hellere ikke så godt sammen. Arbejderne mente, at kirken var kapitalismens forlængede arm. De røde faner var således forbudt i kirken og på de fleste kirkegårde.

 

Den næststørste maskinfabrik i Danmark

De to indehavere Smith og Mygind, vi hørte om lige før, havde truffet hinanden som unge. Da de var blevet studenter, rejste de til Skotland, hvor de arbejdede i deres fag. Nu vendte de så som 26 – årige tilbage. Det vil sige det var jo egentlig Jensinius Mygind der var den egentlige grundlægger.

Omkring 1890’ernes begyndelse var det næst efter Burmeister den største maskinfabrik i landet. Da Mygind endnu i sin bedste alder døde i 1894, blev firmaet Smith & Mygind et aktieselskab.

 

En upopulær dampmaskine

Firmaet lavede bl.a. landbrugsmaskiner. Og under en demonstration røg der et stykke af en finger hos direktør Smith. Dampomnibusser blev der også fremstillet her. De var nu ikke så populære. Maskinen hvæsede, dampede, savede og peb.

Ophidsede mennesker kastede alt muligt efter den under en prøvetur, således kasteskyts som kartofler, gamle tøfler og en enkelt død kat. I de følgende dage måtte Smith’ s gadelokomotiv segne under offentlighedens afsky og modstand. Men udviklingen fra uhyre til den elektriske sporvogn, var nu begyndt.

Jo det blev et kæmpe foretagende. Når du i dag går i biografen på Nørrebro, så sidder du i en af resterne fra dette store firma. Tænk engang, at de også byggede sneplove til den transsibiriske jernbane.

 

Anker Heegaard skulle have været præst

Det er en fabrikant, iværksætter m.m. vi slet ikke kan komme uden om. Og det er Anker Heegaard. Han skulle ellers have været præst på Samsø. Men det ville han ikke. Familien var meget skuffet. I 1803 åbnede han sin første isenkrambutik i København. Den blev hovedstadens største.

Han købte 5 tdr. land omkring Blågården. I 1827 søgte han kongen at drive et jernstøberi på Nørrebro. Han forklarede kongen, at han ville fremstille ”alle sorter” af støbte gryder, kakkelovne, strygejern og andre jern-ting. Han fik tilladelsen af kongen.

I 1837 overtog sønnen, der også hed Anker foretagendet dog uden isenkrambutik. I 1847 var der 52 mand på fabrikken. Da blev de produceret 4.000 gryder, 5.000 pander samt kakkelovne i massevis.

Selv boede Heegaard på Blågårdsgade 36 i en villa.

 

En tung stinkende lugt over Nørrebro

Det var meget, der lykkedes for Anker Heegaard. Men han havde dog ikke den store succes med at omdanne tarmstrenge til musikinstrumenter. Lugten hang nemlig tungt over Nørrebro. Så tungt at Sundhedspolitiet blev tilkaldt. De lokale beboere ville ikke leve med åbne grubber med betydelige mængder af råddent tarmindhold.

I 1860 var Heegaard på102 ansatte. Han tog fusen på andre. Han opkøbte betydelige jordstykker på Nørrebro og med stor fortjeneste solgte han jordene videre.

Heegaard var den store velgører på Nørrebro. Således blev en gade opkaldt efter hans kone – Louisegade. Men på grund af et grusomt rovmord fik den navneforandring til Prins Jørgensgade.

Han solgte grunden til Københavns Kommune. Og etablerede sig på Hillerødgade i 14 år. Han købte en virksomhed i Frederikssund. Og i 1930 indgik det hele i ”De Forenede Jernstøberier”

 

Alt godt kommer fra Sønderjylland

På Blågårdsgade har der ligget mange store virksomheder eller i hvert fald virksomheder, der voksede sig store. Jo det var her Skandinaviens største bladeventyr lå – Aller koncernen. Igen et godt eksempel på, at ”Alt godt kommer fra Sønderjylland”

Jo Jens Andersen kom til København. Han tog navneforandring til Aller, hans fødeby nær Christiansfeld. Han blev en af Københavns største bryggere. Han opkøbte en masse grunde rundt om i København. Og det er efter ham, at Allersgade er opkaldt.

 

Eksplosioner i villaen

Men for at gøre en lang historie kort, så ender vi med en enke i en villa på Ydre Nørrebro. Her sad hendes søn, Carl Aller oppe på sit værelse og eksperimenterede. Efterhånden var vinduerne helt sorte. Han havde opfundet en ny måde at trykke på.

Og nabodatteren Laura blev forelsket i ham. Hun blev også redaktør for de første blade, som er blev fremstillet. Det allerførste var illustreret Familiejournal. Den første abonnent var værtshusholderen i forhuset. To måneder efter bestilte kongehuset to eksemplarer. Der blev installeret dampmaskine i lokalerne i Blågårdsgade. Men snart var det hele alt for lille. Og man måtte flytte.

 

Hellesen startede i Blågårdsgade

Vidste du så, at det også var i Blågårdsgade, at batterifirmaet Hellesen startede. Hellesen løste batteriets gåde. Men det moderne tørreelement blev opfundet. Det lykkedes i 1887. Ham der, Hellesen var ellers smørgrossist. I 1889 allierede han sig med en kemiker ved navn Ludvigsen.

Tænk engang at forfatteren Conan Doyle lader Sherlock Holmes omtale Hellesen. Er det ikke stort? Efter Blågårdsgade fortsatte man i Aldersrogade. Her blev lokalerne nedslidte omkring 1960, og så flyttede man til Køge. På et eller andet tidspunkt var det Duracell, der overtog det hele.

 

Blågårdens Sæbefabrik – et eventyr

Og så til et rigtigt eventyr. Det handler om Blågårdens Sæbefabrik. Af uransagelige vej landede et manuskript skrevet på skrivemaskine på undertegnedes skrivebord underskrevet af direktøren for dette firma.

Peter var taget til USA for at prøve lykken. Han havde oprettet en lille mælkeforretning efter at have forsøgt en masse ting. Det gav nu ikke det store overskud. Han blev også syg og fik gigtfeber.

Han mødte en pige. Født i USA men med danske rødder. De blev gift. Efter tre måneder blev konen meget syg. Peter brugte de opsparede midler til medicin og hospitalsophold.

 

Faderens æbleskiver-butik

Hjemme på Blågårdsgade havde faderen oprettet en æbleskive- butik. En dag kom en mand og præsenterede noget speciel sæbe. Faderen købte 5 pund for en krone og solgte det videre med fortjeneste. Og for 10 kr. købte han opskriften på det. Han blev endvidere inviteret hen et sted, hvor man fremstillede det.

Men i et skur i baggården i Blågårdsgade begyndte faderen nu selv at fremstille det. Og det solgte godt. Nu sendte faderen et brev til Peter og bad ham komme hjem, fordi han mente, at dette produkt kunne sikre dem begge to.

Faderen solgte nu æbleskive-forretningen. Og havde nu flere hundrede kroner til at starte en egentlig fabrik.

 

Ny fabrik i Ryesgade

I Amerika ville Peters kone ikke med. Men hun syntes at Peter trængte til en lang ferie i Danmark. Peter lånte 150 dollars ved en bekendt, og de rejste til Danmark.

Det gik fint med salget. De ansatte et par agenter, der skulle sælge produktet. Det gik nu knap så godt. Så tog Peters hustru så over. Det gik meget bedre. Der blev knoklet dag og nat.

Snart blev fabrikken for lille i Blågårdsgade. Peter byggede en ny i Ryesgade. Nu solgte man også alle slags sæber, skurepulver, husholdningsartikler m.m. Det var så med Peter Johannes Thomsen som direktør.

I 1926 blev det hele solgt til Schous Fabrikker.

 

Nyt eventyr i Sverige

Nu kunne Peter så sætte sig til ro. Men den type var han ikke. Han havde i forvejen investeret i en lille sæbefabrik i Landskrona. Og den fik han i den grad gang i. Han forblev dansk statsborger. Men i 1929 blev han ramt af en blodprop. Men efter et halvt år i sengen gik han i gang igen.

Snart var han ejer af den mest moderne fabrik i Sverige og 103 kædebutikker.

I 1935 blev han af den svenske konge udnævnt til ”Ridder af Vasa – ordenen”. Året efter fik han Danneborgsordenen.

 

Oxelberg kunne ikke lide socialister

Vi skal også nævne Oxelbergs Maskinsnedkeri, Smedegade 19. Firmaet opnåede guldmedalje i Paris. Chefen var meget konservativ og indædt modstander af den voksende socialisme. Og han blev selvfølgelig slået til ridder af Dannebrog.

 

Hellig Hansen – lige så berømt som chefen

Men han havde en ansat, der blev lige så berømt som sin chef.  Det var Hans Hansen. Han blev karikeret i Hermann Bang’ s fantastiske roman ”Stuk” fra 1887.

Man sagde om ham på snedkeriet:

 

 • At han skyede al raa Tale

 

Derfor fik han også tilnavnet ”Hellig – Hansen”.

Han startede en karriere som byggeentreprenør. Han startede med at bygge for venner og bekendte. Det var også ham, der stod bag Dagmarteatret og National Scala. Han gjorde også sin entre i underholdningsbranchen.

Men ak. I 1884 var store kapitalejere blevet træt af ham. De fik ham til at gå fallit, men de gav ham da lov til at beholde hans Dannebrogorden.

 

Den kooperative bevægelse

Når man diskuterer industri på Nørrebro, kommer man ikke uden om de kooperative bevægelser. Sigtet var først og fremmest at skaffe billige varer og sikre at folk kom i arbejde. Indtil 1950’erne var Kooperationen kendt i arbejderbefolkningen. Man boede i en af Arbejdernes Kooperative Byggeforenings Huse. Der blev købt ind i Arbejdernes Fællesbagerier. Man købte mælk fra Mejeriet Enigheden og øl fra Bryggeriet Stjernen. Kød fra Arbejdernes Kødforsyning. Ja vi kunne have nævnt mange flere.

Men størstedelen af producent – kooperationen løb ind i økonomiske problemer. Kooperationen fungerede ikke uden for det kapitalistiske samfund. En af de største fortaler for kooperationen var F.J. Borgbjerg:

 

 • Vi må stadig gennem kooperationen skabe et stykke socialistisk økonomi, hvis område stadig vokser, medens vi samtidig trænger kapitalismen tilbage.

 

Arbejdernes Fællesbageri

Arbejdernes Fællesbageri startede sin virksomhed i 1886. Man kunne tagne aktier på 10 kr. med 50 øre i ugentlige afdrag. Dengang blev betragtet som urimelig dyr. Faktisk havde bagersvendene slet ikke noget med dette at gøre.

Man begyndte med et lejet byggeri på Lyngbyvej. Bestyrelsen havde dog øje på en grund på vejen til Rådmandsmarken. Man brugte en stråmand, gartner Langhoff. Adressen blev på den nyanlagte vej, Nannasgade. Her startede man i november 1887.

Fire nye ovne stod parat. Personalet blev hurtig udvidet til 14 bagersvende, 6 kuske, en arbejdsmand, en karl og forvalteren.

Fra 1893 blev brødproduktionen suppleret med møllevirksomhed. Og ”Brødtårnet” blev fabrikkens vartegn. Den var på 40 meter og stod færdig i 1948- Den store kornsilo ragede over de 4- etagers huse, der skød op i årene omkring århundredeskiftet.

 

Ikke lige populær alle steder

De private brødfabrikker var alt andet end glad for Arbejdernes Fællesbageri. Da situationen spidsede til under Første Verdenskrig kom Bagerlavets oldermand, folketingsmedlem Pitzner med følgende udtalelse:

 

 • Gid F……anname, det forbandende socialist bageri på Nørrebro

 

Arbejderne på Nørrebro betragtede det nu som et kompliment.

Fra 1905 var Pitzner direktør for De Forenede Bagermestres Rugbrødsfabrik på Nørrebro. De konkurrerede på livet løs. Og de var kun et par gader fra hinanden.

 

Lukkede i 1980

Under navne som Vitana, Fultana, Sitana, Nutana og Rutana sørgede kooperativet for at arbejderne fik billigt og godt rugbrød at spise. Lignende initiativer blev sat i værk i flere byer.

I 1959 beskæftigede virksomheden 295 arbejdere. I 1940 blev der opført et nyt bageri. Antallet af ovne blev tredobbelt.

Virksomheden udvidede gradvist. Men i september 1980 var det slut. 125 arbejdere måtte finde nyt arbejde.

 

BZ’ ere

Men virksomheden kom også efter lukningen i medierne. Den 15. oktober 1981 blev fabrikken besat af en gruppe BZ’ere. Igen i 1983 blev virksomheden besat. Og fra silotårnet sendte man piratradio. Det var en spektakulær begivenhed, da den store silobygning i 1985 blev sprængt bort.

 

Schulstad producerede maltsyret brød

En konkurrerende brødfabrik var Schulstad. Sammen med kemikeren Chr. Ludvigsen producerede man maltsyret rugbrød. Det faldt i den grad i kundernes smag. Man forbød alle former rygning og tobak i produktionen. Man havde også allieret sig med kemikeren Chr. Ludvigsen.

I 1890 var virksomheden flyttet fra Indre By til Blegdamsvej i nærheden af Skt. Hans Torv. I 1914 havde man 25 vogne og 50 heste til at udbringe brødet.

I 1900 måtte en hestekusk starte kl. 4 om morgenen. Han var først hjemme kl. 22 om aftenen. I 2003 gik virksomheden over i svenske hænder.

 

Fra 50 cykler om dagen til 50 cykler om dagen

Hamlets cykler på Meinungsgade var landets største cykelfabrik. Det første år nåede man op på at lave 50 cykler på et år. Seks år efter lavede man 900 om året. I 1901 producerede man 50 cykler om dagen. Og de kostede mellem 150 og 275 kr.

Ja og tænk man havde også en Hof – paraplyfabrikant på Nørrebrogade 47. Nu lavede man også parasoller og spadserer-stokke. Tænk så eksporterede man helt til Dansk Vestindien.

 

Kæmpe butikker på Ydre Nørrebro

På Ydre Nørrebro bevarede man det landlige træk til 1880’erne. Her var endnu små gårde og enkelte lyststeder. Også herude blev der bygget små lejligheder til den voksende arbejderbefolkning. Størstedelen af arbejderne var beskæftiget eller blev beskæftiget ved de mange industrier, der opstod i kvarteret. Og nogle af disse blev rigtig store. Her kan nævnes maskinfabrikken Titan, elektronikvirksomheden Laurits Knudsen, General Motors, De Forenede Papirfabrikker, Holger Petersens Tekstilfabrikker, Rugbrødsfabrikken Schulstad og Ludvigsen.

 

En godsbanegård var vigtig

Vigtigt for disse fabrikker var jernbanen. Der blev anlagt et kæmpe rangerterræn omkring århundredeskiftet. Går man en tur i kvarteret kan du endnu aflæse områdets historie som arbejder – og industrikvarter selv om det allermeste for længst er revet ned for at give plads til boliger.

I perioden 1870 – 1890 blev godsmængden på Nordbanen femdobbelt. Al godstrafik fra Nordhavnen og Frihavnen gik via Nørrebro. Der var jo også latrinstationen på Lersøen. Herfra blev chokoladevogne ført videre til lorteøen Amager.  Det sidste latrintog kørte så sent som i 1936.

I 1916 begyndte man anlæggelsen af godsbanestationen Den 27. februar 1967 var det slut med den.

 

Kig efter rester – i Rådmandsgade

Men kig nu godt efter, så kan du få øje på de knopskudte baghusindustrier, tydeligst er nok Rådmandsgade. I sidehuse og baghuse har der været virksomheder og værksteder. Kigger vi for eksempel Rådmandsgade 28, så har her tidligere været systue, cykelfabrik og trykkeri. Forhuset blev revet ned i 1997 og lavet om til legeplads. Kun det lave baghus vidner om den tidligere bebyggelse. I baghuset havde Hovedstadens Manufakturindkøb tidligere deres lagerbygning. Men også baghuset er totalt forandret. Nu er det børnehave.

I baggårdene til nummer 30 – 34 er der stadig mulighed for at finde spor af gamle hejseværk, der fortæller om bygningernes tidligere historier og funktioner. I nummer 30 lå akkumulatorfabrikken Dana.

Kig engang på Rådmandsgade 43. Baghuset og baggården bærer tydeligt præg af, at her har været industri. Her var en leverpostejfabrik.

 

Den lille Havfrue blev lavet i Rådmandsgade

Det er sikkert heller ikke mange der ved at ”Den Lille Havfrue” er lavet i Rådmandsgade på Lauritz Rasmussens Bronzestøberi.  Efter at have haft virksomheder forskellige steder så startede han i 1896 på Rådmandsgade 16. Fabrikken havde mange forskellige tilknyttet. I travle tider havde man helt op til 40 ansatte.

Mange kendte springvand og andre monumenter er lavet her. Størst opsigt vakte nok Storkespringvandet. For storkene er i virkeligheden hejre. ”Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse” kritiserede dette populære springvand synd og sammen. Og ved indvielsen var der regulære bølleoptøjer.

Et par gange snakkede man om at flytte dette springvand. Nu var folkesangeren Cesar med til at gøre stedet populært for ungdommen med sin sang om Storkespringvandet. Hvis nu denne var landet i Højskolesangbogen kunne vi have sunget den.

Og jo, kan I huske da Den Lille havfrue mistede sit hoved. Ikke et øje var tørt. Det var i 1964. det var også Lauritz Rasmussen, der kom til at udføre dette. Og det skete efter billedhugger Eriksens gipsform.

Virksomheden på Rådmandsgade lukkede i 1967.

 

Nyskabelser hos Holger Petersens Tekstilfabrik

Og ikke mange ved i dag, at Mjølnerparken rummede De Forenede Papirfabrikker.

Vi skal nævne Holger Petersens Tekstilfabrik fordi den var nyskabende. På et tidspunkt havde alle disse fabrikker beskæftiget 2.000 mand. En del af disse bygninger kan den dag i dag ses på Tagensvej 83 – 85. Det var absolut en af de største virksomheder på Nørrebro. Og så havde man en absolut social indstilling til medarbejderne.

Fabrikken udvidede mange gange. I 1883 var det at byggeriet startede på Tagensvej. To år efter startede opførelsen af arbejderboliger. Der opstod et lille fabrikssamfund efter engelsk forbillede. Som noget særligt var der i stueetagen opført et bibliotek, hvor aviser og bøger kunne lånes. Her kunne afholdes fester og ugifte arbejdere kunne spise her.

 

Det gav en stabil arbejdsstyrke

Boligerne og de mange faciliteter skulle give en stabil arbejdsstyrke.  Det var en effektiv måde at belønne de mest ihærdige arbejdere og funktionærer på. Der blev også oprettet småhaver og marketenderi.

I årene mellem 1893 og 1903 kom der flere bygninger til. Man nåede op på at beskæftige i alt 700 mand. Produktionen på fabrikken blev indstillet i 1966. Og i 1990 blev den ældste del af bygningskomplekset fredet.

 

Mange navne – det endte med Atlas

Atlas startede egentlig i Nakskov. Først hed fabrikken Godthåb, siden Tuxen og Hammerich. Da fabrikken flyttede til Nørrebro, ændrede den navn og kunne man tegne aktier i fortagenet. I 1898 var bundforholdene i Hillerødgade ikke specielt godt egnet til de store bygninger.  Virksomheden startede den 2. januar 1899. Men ak allerede året efter var der en 5 måneder lang strejke.

I 1907 købte man en nabogrund i Baldersgade, og det gjorde man også i Hillerødgade. I 1909 begyndte man at producere dieselmotorer til elektricitetsværker. Ja selv dampmaskiner producerede man.

 

14 dages ekstra løn var uhørt

I 1924 fik alle månedslønnede 14 dages ekstra løn. Det var uhørt på den tid. I 1925 blev man ramt af lockout. Det lykkedes at skabe en lukket kølemaskine, som man kaldte Glacia. Det blev en kæmpe succes. Men ak, hvis den skulle repareres, skulle den tilbage på fabrikken. Man var på vippen til at droppe produktionen, men så fandt et lyst hoved en løsning.

I sidste halvdel af 1930’erne købte J. Lauritzen aktiemajoriteten.

 

Tyskerne mødte op på fabrikken

Den 22. april 1940 klokken fem om eftermiddagen sad direktør Mansted på sit kontor. Telefonen ringede. Det var den tysk overkommando, der ville komme på besøg. Fire tyske officerer dukkede op en time efter. De forlangte at se fabrikken. Man forlangte nu at få et tilbud på hydrauliske presser. Og tilbuddet skulle ligge på kaptajn Fortman’ s skrivebord dagen efter.

Og ikke nok med det. Tyskerne besatte store dele af fabrikken og forlangte flere varer fra fabrikken. Tyskerne læste nu al den post, de ville og eksporten gik i stå. Modstandsbevægelsen betragtede Atlas som landsforrædere. Og flere mærkelige brande opstod på fabrikken. Politiet kunne ikke finde beviser på, at det var Modstandsbevægelsen.

 

Våben til Modstandsbevægelsen

I april 1944 foretog modstandsbevægelsen en bombeaktion mod Atlas. Med ledelsens vidne blev der også fremstillet våben til modstandsbevægelsen på fabrikken og ja der var også en afdeling af modstandsbevægelsen Ringen på fabrikken.

Atlas blev undersøgt efter krigen for landsforræderi. Tre år senere blev det fastslået, at det var der ingen grundlag for.

 

Advarsel fra A.P. Møller

I 1950 gjorde firmaet sig bemærket ved at indføre en bonusordning for funktionærer og timelønnede.  Man fik halvdelen af det som aktionærerne fik. Halvdelen af dette blev udbetalt og den anden halvdel gik til sociale formål.

Dette resulterede i et brev til Knud Lauritzen fra skibsreder A.P. Møller:

 

 • Som eftertænksom dansk Borger beklager jeg at deres Koncern har taget dette Skridt, som for mig står som letsindigt. Man bør være varsomt med Sligt.

 

Nogle af de velfærdsordninger som medarbejderne opnåede på Atlas, blev senere indført som lov i Danmark.

Ja man købte også sommerhuse til medarbejderne.

I slutningen af 1960erne valgte Atlas at sælge hele produktionen af husholdningsmaskiner. Man fortsatte med de store maskiner under navnet BAFA (Baldersgade – Fasanvej).

Men i 1973 var det slut. I Ballerup var der fem gange så meget plads som på Nørrebro.

 

Det startede på 3. blegdam

En af de største fabrikker overhovedet på Nørrebro var Titan. Det hele startede med et maskinværksted på 3. blegdam i 1856. Da den blev for lille byggede manden bag det hele, Hauberg en fabrik i Meinungsgade, der fik navnet Koefod & Hauberg.

Men snart byggede han på Tagensvej. Samtidig var Hauberg maskiningeniør på sporvognene. Nu blev navnet på fabrikken Titan. Og de var også indblandet i sejladsen på søerne.

 

Brand og ingen vand i ledningerne

Den 15. marts 1899 udbrød der brand i virksomheden. Året forinden havde virksomheden gjort opmærksom på at der ikke var nok vand i de vandledninger, der gik af Tagensvej. Og der var ikke sket noget. Det var en katastrofal brand.

Men virksomheden blev bygget op igen.

 

Tyskerne mødte op

Under besættelsen placerede tyskerne vagter på virksomheden. Man tvang virksomheden til producere for sig. Hvad tyskerne vidste var, at der på fabrikken var en modstandsbevægelse, der producerede våben.  Flere medarbejdere måtte flygte til Sverige. Der var også flere sabotageaktioner mod virksomheden.

I 1965 skete der en fusion med Thrige. Og så var det efterhånden farvel til Nørrebro. I dag lever firmaet i bedste velgående under navnet T – Electric.

 

En Skæremølle ved Nørrebrohallen

Omtrent, hvor Den Røde Plads ligger i dag foran Nørrebrohallen lå Skæremøllen allerede før århundredskiftet. Dengang var der masser af småindustri på Nørrebro. Praktisk nok, lå den lige i nærheden af jernbanen. Så skulle hestene kun fragte de tunge træstammer et kort stykke vej. På Skæremøllen blev de skåret ud i planker og byggematerialer til den voksende bebyggelse på Ydre Nørrebro dengang.

Allerede i 1809 var her en mølle på Kløvermarken, som det blev kaldt. I 1828 var der 8 mand ansat her. Indehaveren kaldte sig også vognmand og hyrekusk. I 1860’erne var her både beboelseshus, staldbygning, smedje, dampmølle, vognport, fritstående dampskorsten, lokums- bygning, svinesti og vognskure.

I 1873 blev skæremøllen ramt af atter en brand. Savværket blev nedlagt. En bagermester købte ejendommen. I 1906 blev det hele revet ned. En moderne ejendom opstod. Og fra 1906 til 1913 lå her Stefans Biografteater. Så flyttede denne hen på hjørnet af Hillerødgade og Nordbanergade. Den lukkede så i 1928.

 

Da man næste kørte kongen ned

Det er ikke så mange der er klar over det, men der blev i den grad samlet biler på Nørrebro. Det begyndte med den såkaldte ”Hammel” – bil” fra 1888. Den kørte pludselig ud fra en baggård. En avis kunne fortælle, at man havde set et køretøj uden hest foran. På en af de første ture var man ved at køre kongen ned. Hvem der blev mest chokeret melder historien ikke noget med.

Vores bil var med i et rally i England i 1950’erne. Det var den ældste i løbet. Og den blev da også sidst med en tophastighed på 25 km/t. BBC afbrød deres programmer, da den kom i mål.

 

Ford og GM

I Danmark producerede Ford 325.000 biler og General Motors 600.000 biler.

Ford startede i 1919 en samlefabrik i Heimdalsgade. Senere fortsatte de i Sydhavnen. Og de trækasser, som disse biler kom i, kunne man købe hos cigarhandleren i Sigurdsgade 2 (nu Skjolds Plads) Man brugte dem til klædeskabe og de store til skure og kolonihavehuse.

I 1929 flyttede GM til Aldersrogade. Man fremstillede også køleanlæg. Under krigen fremstillede GM flymotorer.

Efter krigen kom der gang i produktionen. Det var mest Opel og Vauxhall personbiler, man samlede. Man færdiggjorde efterhånden en bil hver 3 ½ minut. GM lukkede fabrikken på Nørrebro i 1974. Ford lukkede deres fabrik i Sydhavnen efter at den var flyttet fra Nørrebro – i 1966.

 

Før Mjølnerparken var her en papirfabrik

Og tænk engang, der hvor Mjølnerparken ligger i dag, var der en kæmpe papirfabrik. Den havde i tidens løb mange navne. Egentlig startede De Forenede Papirfabrikker allerede i 1889. Men det store anlæg ved Tagensvej startede i 1933.

Der var masser af fabrikker i hele koncernen bl.a.  Nørrebro Papirfabrik. Efter 46 år sluttede et stykke industrihistorie. Det var den 31. juli 1979.

 

Cloetta i Blæksprutten

Ude ved Lersøen havde man også en egen station, den såkaldte latrinstation. Her kørte man med de såkaldte ”Chokoladevogne”. Det fik så Blæksprutten til et år at gengive en vittighed. En tysker ville gerne se Københavns lyksaligheder. Han var så blevet slæbt med her ud på Lersøen:

 

 • Was ist den dass?
 • Chokoladewagen
 • Ach so – von Cloetta
 • Nein von Closetta

 

Fusioneret med Kehlet

I 1862 startede Brødrene Cloetta en chokoladefabrik på den gamle Sortedams Mølle. Og det som de fremstillede faldt i den grad i danskernes smag.

I 1901 blev fabrikken flyttet til Hørsholmsgade 20 i en ny stor bygning. I 1929 blev firmaet omdannet til aktieselskab og overtaget af A/S Christian F. Kehlet. De havde i forvejen en chokoladefabrik på Nørrebro.

 

På besøg i Hørsholmgade

En omtale af firmaet i Hørsholmsgade i datidens medier lyder således:

 

 • Enhver der har set sligt et nymodens Fabriksanlæg, fuldt ud svarende til Tidens Forordninger i henseende til Teknik og Hygiejne, vil vide, hvor lækkert et Indtryk det i Grunden gør.
 • Rummene er høje og lyse. Maskinerne straalede blanke. Luften var frisk og ren. Men i en fabrik som Brødrene Cloetta er Luften tillige behagelig krydret af Produktets pikante Duft, ligesom gennemtrængt af en egen fin Duft, ligesom gennemtrængt af en egen fin, sød Aroma – om det skyldes den eller den lille udsigt til alle Sider fra store Vinduer eller de Højløftede Sales hyggelige Præg, nok er det at alle Arbejdere og Funktionærer synes at se sundere og mere tilfredse ud end Folket flest.

 

I 1954 flyttede fabrikken til Glostrup. Og i 1960 blev det overtaget af finske Fazer. Lokalerne blev til Dansens Hus.

 

To andre chokoladefabrikker

Kehlet havde chokoladefabrik på Jagtvej 85. Det var der, hvor Zigøjnerhallen lå. Og hvor Otte Brandenburg fik sin debut. Her havde et missionsselskab senere til huse.

Vi havde sandelig også en chokoladefabrik, der hed Elisabethsminde, Den lå i Heimdalsgade 14 – 16. Her har også ligget en moske og skofabrik.

Ja egentlig var lokalerne oprettet til ”Drops- og Konfektfabrik”.

 

Stakkels knægte på hesteskofabrikken

På Tagensvej 7 lå Københavns hesteskofabrik. Man lavede 20.000 hestesko om dagen. Der stod knægte med gloende jern kun en halv meter fra kroppen. Sokker og bukser var konstant gennemhullet af brændende metalstykker.

 

Et olieraffinaderi blandt boligblokke

Midt på Nørrebro lå et olieraffinaderi. Det var omkring Nannasgade 6-10. Virksomheden hed L.C. Glad og Co. Man kan undre sig at så brandfarlig virksomhed blev anlagt her. Det gik da også galt.

Den 4. sept. 1980 blev virksomheden ramt af en voldsom brand. På et tidspunkt var det fare for de nærliggende beboelsesejendomme. I dag er grunden stadig forurenet, så meget, at der ikke bliver bygget området. Det er omkring Banana Park.

 

Da politiet brugte tåregas

I Heimdalsgade 45 – 47 huserede ”De Forenede Gummi – Og Luftringefabrikker Schønning & Arvé. Det var her, at vi så de voldsomme kampe mellem BZ’er og politiet. Ja det var den 24. oktober 1981. Her anvendte politiet for første gang tåregas.

Da de unge så blev tvunget ud. stod politiet parat med stavene og huggede løs.

Fabrikken havde allerede fra 1924 fremstillet ballondæk af corslærred. Og så overtog ØK aktiemajoriteten.

I 1981 ophørte produktionen i Hermodsgade. Virksomheden var blevet opkøbt af Codan Gummi A/S

 

 • Og sådan kunne vi bare blive ved. Dette var blot en meget beskeden del af industrien på Nørrebro

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.175 artikler
 • Under Nørrebro finder du 304 artikler
 • Under Industri på Nørrebro (Nordvest) finder du 36 artikler
 • Under Fra Urtekræmmer til Shawarmabar (Nørrebro Handelsforenings historie) finder du 29 artikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Afnazificering og Hungersnød – syd for Grænsen

August 25, 2021

Afnazificering og Hungersnød – syd for grænsen

Derfor havde nazismen så stor succes syd for grænsen. Man opdagede for sent, at Nazismen ikke var et mirakel. Briterne gav Danmark tre valgmuligheder. Slesvigerne ville hellere være sig selv. Briterne foretrak østtyske embedsmænd. Flygtningene var ikke til fare for Danmark. Regler mod flygtninge. Blandede ægteskaber udgjorde en trussel mod Mindretalsledelsen. Der var mange fordomme. De dansksindede sydslesvigere fejlfortolkede udviklingen. Speck – Dänen. Mange unge blev presset i NSDAP. Folk/Forbrydelser blev inddelt i kategorier. Det handlede om at have gode forbindelser, da tyskerne overtog afnazificeringen. ”De små hænger man og de store lader man undslippe”. Ydmygende og belærende at skulle svare på spørgeskemaerne. Afnazificeringen blev behandlet forskellig. Russerne erstattede nazister med kommunister. 200.000 tyskere blev sat i usle lejre. Tyskerne mente, at man skulle videre. Derfor blev afnazificeringen afskaffet.  Befolkningen var solidarisk med de dømte nazister. Fem år efter krigen blev så godt som alle benådet. Masser af top-nazister i ledende stillinger i Slesvig – Holsten.

 

Derfor havde nazisterne så stor succes syd for grænsen

Der har været fremsat mange forklaringer på, hvorfor der var så mange nazister i Flensborg og Sydslesvig. Og der har også været mange forklaringer på, hvorfor nazistiske embedsmænd kom tilbage.

Da Tyskland manglede et egentligt bondeparti, samledes kriseramte bønder i stort tal under de nazistiske faner. Derfor er det noget mærkeligt i, at nazismen var særlig stærk i et så landbrugspræget område som Sydslesvig.

I byerne var det arbejdsløsheden, der hærgede. Ved Rigsdagsvalget i Flensborg i 1930 var der en kommunistisk fremgang fra 1.143 til 4.004 og en nazistisk fremgang fra 844 til 6.309. Disse tal viser vel nærmest fortvivlede økonomiske forhold i byen. Ja det skrev H.V. Clausen i sin Sønderjyske Rejsehåndbog fra 1932.

 

Nazismen var ingen mirakel

Troels Fink skrev i ”Sønderjylland siden Genforeningen” kort og godt, at den vældige tilslutning til det nazistiske parti i Sydslesvig:

 

 • Er et vidnesbyrd om, hvor hårdt krisen ramte, og hvor desperat stemningen var blevet.

 

Lorenz Rerup skriver i sin bog om Slesvig Holsten, at der i vinteren 1931 – 1932 var 8.000 i Flensborg uden arbejde.

Mange havde set nazismen som et mirakel uden nogen anelse om, ensidige dybere forståelse af nazismens betydning og sande væsen.

 

Briterne gav Danmark tre valgmuligheder

Allerede den 16. maj 1945 forlangte det danske mindretals vælgerforening SSV at regeringen i København skulle udøve tryk på de allierede.

Og minsandten om ikke Briterne faktisk senere giver Danmark tre alternative muligheder. Men det var næsten som ”en pistol til brystet – politik”. Man forlangte næsten et svar med det samme. Danmark skulle også overtage alle de flygtninge, der var kommet tril Slesvig – Holsten.

Man skulle tro, at der først skulle en folkelig modning til og en national afklaring med valg og så videre.  Man kunne vel ikke bare flytte grænsen før udviklingen var berettiget til det.  Og så skulle man tro at Tyskland måtte nå frem til lige vilkår i materiel henseende før afgørelsen blev truffet. Der skulle vel også finde en efterfølgende afstemning i Danmark sted.

 

Slesvigerne ville være sig selv

Slesvigerne har hele tiden villet være sig selv. Dernæst kom så forbindelsen til Holsten og så på tredjepladsen kom først forbindelsen til Danmark. På sidste pladsen kom forholdet til Preussen.

Man har gennem historieformidlingen helt glemt slesvigernes holdning. Således gav de i 1918 – 20 udtryk for glæde ved frigørelsen fra Preussen. De udtalte:

 

 • Vi kræver en vidtgående selvstændighed, der svarer til vores gamle rettigheder. Vi vil forvalte os selv og pleje vor folkeejendommelighed.

 

Ved åbningen af den nydannede slesvig-holstenske landdag den 26. marts 1946 indrømmede overpræsident dr. Seltzer således, at:

 

 • Slesvig-holstenerne kun ugerne havde ladet sig indlemme i den preussiske stat og aldrig havde følt sig hjemme under dens autoritære styre.

 

Briterne foretrak embedsmænd fra Østtyskland

Nu var de allierede ikke særlig imødekommende over for de dansksindede syd for grænsen. Men det var det i begyndelsen for da var der dansksindede, der fik tilbudt ledende embedsmænds-poster. Men ak, senere foretrak briterne østtyske flygtninge til disse poster.

Der kom hundrede tusinder af flygtninge. Allerede i april – maj 1945 kunne der spores spændinger.

Ret hurtigt blev de dansksindede sydslesvigers optimisme vendt til pessimisme. I Danmark kunne det ikke skabes politisk flertal til Sydslesvigs indlemmelse i Danmark.

 

Flygtningene var ikke til fare for Danmarks sikkerhed

Det var ikke flygtninges store sociale problemer, der bekymrede de dansksindede. Det var tværtimod den folkelige og nationale trussel, flygtningene udgjorde. Samtidig stod det mere og mere klart at de britiske soldater samarbejdede med det, der var tilbage af den tyske forvaltning.

De dansksindedes bestræbelser for at blive indlemmet i Danmark var ikke populært hos den sydslesvigske befolkning heller ikke hos flygtningene. Nu blev administrationen også fyldt med østpreussiske embedsmænd som briterne indsatte i massevis. De dansksindede beskyldte flygtningene for at vise nazistiske tendenser. De var alt for autoritetstro og snart bredte et rygte sig, at de var til fare for Danmarks sikkerhed.

Man mente at flygtningene ville kolonisere Sydslesvig og fortrænge den hjemmehørende befolkning. Den firkantede holdning hos de dansksindede sydslesvigere bredte sig til Danmark.

 

Igen gik briterne imod Danmark

I 1947 mente 88 pct. af den danske befolkning ifølge en Gallupundersøgelse, at Danmark burde forhindre flygtningenes bosættelse i Sydslesvig. Næsten lige så mange mente, at flygtningene ikke burde have de samme politiske rettigheder som den hjemmehørende befolkning.

Håbet om, at kunne samle alle hjemmehørende for Danmark og mod flygtningene blev en illusion. Da den tyske lejr fik stærkere fodfæste efter at det var blevet tydeligt, at Danmark ikke umiddelbart ville modtage Sydslesvig, blev flygtningene velkomne partnere på den tyske side.

Denne kendsgerning blev imidlertid ikke taget til efterretning i mindretalsledelsen. Den fortsatte med at give flygtningeproblemet en national dimension. Det gjorde konflikten mellem hjemmehørende og flygtninge til det egentlige problem i efterkrigens grænsestrid.

Danmark kunne slet ikke komme igen med deres krav om fjernelse af flygtningene. Hvor skulle man i øvrigt anbringe dem? Briterne accepterede overhovedet ikke det danske argument med at de udgjorde en fare for Danmarks sikkerhed. I øvrigt ønskede briterne ikke danskernes indblanding i de indre politiske forhold i Tyskland.

 

Regler mod flygtningene

Hvorfor fik de dansksindede pludselig så mange tilhængere? Var det madrationerne? Nej mange ”ny” – danskere nævnte, at det var flygtningene, der gav anledning til sindelagsskiftet.

For at forhindre at flygtningene blev medlemmer hos de dansksindede blev der indført regler, der skulle forhindre at de meldte sig ind.

En undersøgelse af medlemstilgangen i 1945 – 48 samt en undersøgelse af den medlemsrevision, der fandt sted i forbindelse med de nye vedtægter i 1946, bekræfter derimod ikke tesen om, at flygtninge i større grad skulle være søgt ind i mindretallet. Tværtimod tyder alt på, at mindretallet håndhævede reglerne.

 

Blandede ægteskaber udgjorde en trussel, mente mindretalsledelsen

Det danske mindretal forsøgte at afgrænse sydslesvigerne fra flygtningene. Et ægteskab med en flygtning betød at man blev smidt ud af gruppen. Man tog udgangspunkt i Claus Eskildsens bog ”Dansk Grænselære”. Sydslesvigerne var anderledes end tyskerne og anderledes end holstenerne og flygtningene. Sådan var holdningen hos de dansksindede sydslesvigere.

Men de blandede ægteskaber blev af mindretalsledelsen betragtet som en alvorlig trussel. En sydslesviger, der valgte en ægtefælle syd for Ejderen, blev anset for at være tabt for den danske sag. Det samme gjaldt børn fra blandede ægteskaber.

 

Der var mange fordomme

Den danske presse i Sydslesvig var med til at sprede de dansksindedes syn på flygtningeproblematikken. Flygtninge blev skildret som de mest ivrige slesvig-holstenere, der brugte de gamle blå-hvide-røde oprørsflag og sang ”Schleswig-Holstein meerumschlungen”, selv om det var med en mærkelig accent.

Set fra avisernes side, så var det især fra flygtningene de anti-danske udtryk som landsforrædere, flæskedanskere, Lumpenpack, Gesindel m.m. blev brugt. Ofte blev flygtninge og nazister slået i hartkorn.

De hjemmehørende, der oprindelig var imod at give flygtningene stemmeret så det nu som en fordel. Det kunne øge de tyske stemmetal mod de danske.

Det var briterne, der ophøjede Slesvig-Holsten til en delstat i 1946. Det danske gled mere og mere i baggrunden på bekostning af Slesvig. Fra 1948 hed det SSW og ikke mere SSF.

 

De dansksindede sydslesviger fejlfortolkede udviklingen

Indtil 1949 ville hverken CDU eller SPD anerkende eller endda samarbejde med de ”danske separatister”. I det daglige arbejde kunne man heller ikke vente megen imødekommenhed fra de andre partier.

Set med efterkrigens øjne så fejlfortolkede de dansksindede sydslesvigere og deres støttegrupper i Danmark flygtningeproblemet i Sydslesvig. I længden viste det sig uholdbart at konstruere en national modsætning mellem flygtninge og hjemmehørende danske såvel som tyske. Konflikten var først og fremmest en social konflikt.

Hverken unge sydslesvigere eller unge flygtninge synes at have fornemmet hinanden som fremmede eller endda ”artsfremd”.

Fortyskningen af sydslesvigerne var ikke så overfladisk som man havde håbet fra dansk side. SSF – medlemmerne i mange landdistrikter så intet ondt i at deltage i udpræget tyske kulturelle arrangementer.

Sydslesvig blev ikke et nyt Nordpreussen. Befolkningen blev i de første år efter krigen nærmest fordoblet.

 

”Speck – Dänen”

Begrebet ”Speck-dänen opstod, vel ikke uden grund. Alle dem, der kunne bekende sig til danskheden, fik leveret levnedsmidler. Nu fik alle danskere fordoblet deres kalorieindtag fra 1.500 til 3.000 kalorier.

Selv den tyske formand for SPD, Kurt Schumacher brugte det ord om danskerne.

På alle danske skoler blev der dagligt servet et måltid. Imens herskede hungersnøden i Slesvig-Holsten.

I juli 1945 blev der leveret 3.700 hjælpepakker. I august 1947 var man oppe på hele 70.000 hjælpepakker.

I 1947 havde de dansksindede fået 99.500 stemmer. Det svarede til hele 30 pct. Hvis man ikke tog flygtningene med, var man helt oppe på 50 pct.

Nord for en linje fra Slesvig til Tönning havde hver tredje eller fjerde vedkendt sig danskheden.

 

Mange unge blev presset ind i NSDAP

En lærer havde allerede før maj 1933 meldt sig ind i NSDAP. Han fik at vide, at på dette tidspunkt burde han kunne have stået for trykket. Han måtte ikke fortsætte som lærer efter krigen.

En anden mand meldte sig ind i NSDAP i maj 1933. Han måtte gerne søge en ledende stilling inden for postvæsnet. Hans medlemskab i det nazistiske parti blev ikke betragtet som en hæmsko. Under krigen var det en forudsætning for at bestride et sådant job at være medlem af nazistpartiet.

Dette er bare to afgørelse fra Afnazificerings – udvalget fra Kreds Rendsborg i foråret 1947. Eksemplerne viser hvor tæt afgørelserne ligger og hvor tilfældig pendulet kan hælde til ens fordel.

Fra kreds til kreds blev der taget forskelligartede afgørelser. Nogle steder kiggede man ikke på om man bare havde været medlem af NSDAP eller en meget aktiv medspiller på Hitler – holdet.

 

Folk blev inddelt i kategorier

Godt nok forsøgte myndighederne at kategorisere ens ”forbrydelser”. Man tog også hensyn til de ny besvarelses-dokumenter og ved at afhøre en om den brune fortid.

I Nordtyskland eller nærmere i Slesvig så landede befolkningen således efter myndighedernes bedømmelse:

 

 • Kategori 1-2 – 206.000
 • Kategori 3 – 2.217
 • Kategori 4:- 6.650

 

Hvem gemte sig bag disse kategorier? Der var i alt 5 kategorier.

 • Hovedskyldige
 • Belastede
 • Mindre belastede
 • Medløbere
 • Uskyldige

 

Det handlede om at have gode forbindelser

Men når man tænker på, at Gau-leiter i Slesvig – Holsten, Hinrich Lohse landede i kategori 3, så må der have været noget galt. Denne person var særdeles aktiv også i Sønderjylland.

Men det handlede om at have gode forbindelser, venskaber og sociale relationer. Og så var der næsten lige meget, hvad man havde lavet. Ja sådan var det, da tyskerne selv overtog den administrative forvaltning af afnazificeringen.

 

De små hænger man og de store lader man undslippe

Det skete allerede den 5. marts 1946. Såkaldte ”Spruchkammern” skulle bedømme den politiske holdning og sindelag hos millioner af tyskere. Disse kontorer bestod for det meste af amatører og kun ganske få jurister.

Målet var at fjerne nazister fra offentlige embeder. Men ak. Hele aktionen var en fiasko. Tyskerne opfattede det således at:

 

 • De små hænger man og de store lader man undslippe

 

Ydmygende og belærende

Egentlig var hele aktionen en chance for tyskerne at få hvisket fortiden væk. Men der skulle gå årtier inden dette skete.

Problemet var, at de fleste tyskere ikke erkendte nogen form for skyld. De mente, at de var blevet ofre for en gal mands værk. Tyskerne ville heller ikke belæres af sejrsmagterne. De følte, at de 133 spørgsmål, som de skulle svare på var særdeles ydmygende. Mange mente også at mange af spørgsmålene var banale og slet ikke handlede om det, de burde.

Således skulle svare på, hvor stor ens indkomst var fra den 1. januar 1931. Man skulle også opgive alle de rejser og evt. felttog man havde foretaget sig gennem årene. Ens opholdssted med tidsangivelse.

Man skulle angive hvilke organisationer man havde været medlem af og i hvilke nazistiske organisationer man havde arbejdet og hvilken rang man havde til sidst. Hele 14 nazistiske organisationer var nævnt i spørgeskemaet. Der var ingen plads til at angive begrundelser eller forklare, hvorfor man havde handlet som man gjorde.

 

Afnazificeringen blev behandlet forskellig

Således er der eksempler på, at gymnastiklærere havde truet deres elever med klø, hvis de ikke meldte sig til fronten.

De forskellige tyske kontorer behandlede afnazificeringen forskellig. Tyskerne fandt så ud af, at såfremt man kunne fremvise anbefalinger fra bekendte, der skrev, hvor god man var og hvor ofte, man gik i kirke, ja så hjalp det på bedømmelsen.

 

Russerne erstattede nazister med kommunister

Ledelsen i NSDAP, SS eller Sikkerhedspolitiet (SD) fik en bøde på 4.000 mark eller 2 års fængsel. Men på grund af den store mængde af sager blev det aldrig rigtig gennemført.

De forskellige besættelsesmagter varetog også håndteringen på hver deres måde.

De mest energiske var nok russerne. Indtil 1949 fjernede de 520.000 personer, der bare havde været medlem af et nazistisk parti og erstattede dem med kommunister. Der røg også ikke-nazister. Deres fejl var, at de ikke var kommunister.

 

120.000 tyskere sat i usle lejre

Indtil 31. marts 1948 håndterede amerikanerne dele af afnazificeringen. Men sagerne var endnu ikke afsluttet mod folk i kategori 1 og 2. Så kunne folk i kategori 3 blive straffet og se dem fra kategori 1 og 2 gå fri.

Hverken briterne eller amerikanerne kunne klare alle sagerne. Man led af mandskabsmangel. Dette betød at forbrydere i kategori 1 og 2 helt slap for tiltale.

Fra sommeren 1945 blev titusinder af ansatte fyret – særlig i den amerikanske zone.

Fra begyndelsen havde amerikanerne en liste med, hvem der automatisk skulle arresteres. De blev anbragt i interneringslejre. Og her var på et tidspunkt interneret 120.000 mennesker. Forholdene var elendige. Der blev talt om hævn og ”sejrs-justits”

 

Genopbygning af hele administrationen vigtigere end politisk undersøgelse

I Nürnberg-processen var 185 topnazister stillet til ansvar. Og blandt 2,4 millioner sager fandt man ud af, at 1,4 pct. var hovedskyldige eller belastede. Det var folk i kategori 1 og 2.

I november 1947 havde amerikanerne fundet frem til, at 640.000 i deres område var belastede. I januar var dette tal skrumpet ind til 230.000

Englænderne og franskmændene mente, at genopbygningen af hele administrationen var vigtigere end at lave en politisk undersøgelse.

 

Afslutning af afnazificeringen

I 1947 talte man allerede om at opgive afnazificeringen. Både CDU og SPD var ikke imod den beslutning.

I februar 1948 vedtog man i Slesvig-Holsten en lov

 

 • Til fortsættelse og til afslutning af afnazificeringen

 

Lad os komme videre

Indenrigsministeriet i Kiel fandt frem til en afslutning den 30. juni 1949.

De britiske myndigheder gennemførte i maj 1948 en undersøgelse. Den viste, at 3 ud af fire mente at afnazificeringen skulle ophøre.

Befolkningen var ikke særlig tilfreds med den måde de allierede gennemførte deres undersøgelser. For den lokale befolkning handlede det også om pension.

Briterne valgte i 1946 Theodor Steltzer som ministerpræsident i Slesvig Holsten. Han var tidligere dømt til døden af naziregimet for højforræderi i forbindelse med attentatet mod Hitler den 20. juli 1944. men grundet heldige omstændigheder slap han fri.

Men selv han mente, at man hurtigst muligt kunne trække en streg og komme videre. Det vil sige, at han også gik ind for en hurtig afnazificering.

 

I 1949 var der flere der mente, at nu skulle der sættes en stopper for jagten på nazisterne. Selv kirken var fortaler for dette. Konrad Adenauer mente at forfølgelsen af nazister bragte flere ulykker.

 

Mange havde været gennem afnazificeringen

Den 17. marts 1951 blev der ved lov lavet en ligestilling mellem kategori 3, 4 og 5. Måske var derfor at gamle nazister fik topposter i den Slesvig – Holstenske forvaltning og hos andre myndigheder. Man så lige så stille gennem fingrene på, hvilken fortid man havde haft.

Fra 1949 til 1954 blev en masse af de dømte benådet og løsladt. Også de fleste embedsmænd med en brun fortid kunne nu fortsætte deres karriere. Også større krigsforbrydere slap for videre efterforskning.

Indtil 1950 havde 3,6 millioner tyskere i Vest-zonen været igennem afnazificeringen. 25.000 af disse blev placeret i kategori 1 eller 2.

En million blev placeret som medløber.

 

Befolkningen var solidarisk med de nazister, der var blevet dømt

Snart kom gamle nazister tilbage på deres stole i den offentlige forvaltning. Holdningen i den brede befolkning havde ikke ændret sig meget viste amerikanske undersøgelser. Og befolkningen var solidarisk med de nazister, der var blevet dømt.

I deres undersøgelser fandt amerikanerne ud af, at kun 30 pct. af tyskerne mente at nazismen var dårlig. Sådan var holdningen i 1948.

 

Fem år efter krigen var næsten alle benådet

Fem år efter krigen var næsten alle blevet benådet. NSDAP – kartoteket indeholdt navnene på 6,5 millioner medlemmer.

Man forsøgte at ignorere, hvad der var sket under Det Tredje Rige. Først i 1960’erne begyndte man at er kende, hvad der var sket.

 

Masser af nazister i topposter syd for grænsen

Langt op i 1950’erne var der ansat masser af nazister i stat, amt og kommune i Sydslesvig. Vi har i denne artikel forsøgt at finde ud af, hvordan dette kunne lade sig gøre. Og i dag har man travlt med at jage 90 – 95 årige mere eller mindre belastede vagtfolk.

 

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.774 artikler:
 • Under Besættelsestiden (Før/Nu/Efter) (359 artikler):
 • Likvideret på Alssund den 5. maj 1945
 • Deserteret i Svendborg- livkvidret i Gelting Bugt
 • Flensborg – 20 dage som regeringsby
 • KZ- lejr Husum-Schwesing
 • Militære efterretninger i grænselandet
 • Da Danmark fik tilbudt Sydslesvig
 • Efterretningsvæsnet efter Nazismen
 • Det Danske Mindretal i Hagekorsets skygge
 • Lige syd for grænsen 1940 – 1949

 

 • Under Sønderjylland (207 artikler):
 • En jernbanestrækning i Sydslesvig

 

 • Under Indlemmelse, Afståelse, Genforening (143 artikler):
 • Sydslesvig – hvad er den sande historie?
 • Sønderjylland eller Slesvig
 • Flensborg skulle absolut til Danmark
 • Slesvig – Holstenisme – et flag og en sang

 

 • Under 1864 og De Slesvigske Krige (42 artikler)
 • Slesvig Holstenisme- et flag og en sang

 

 

 


Det Hemmelige Politi

August 22, 2021

Det hemmelige Politi

Magthaverne ville blive på magten. Dansk Politi blev grundlagt i 1682. Hoffet og regeringens efterretninger i Paris var mangelfulde. Kongen var bange. Han ville helst sejle rundt på kanalerne i Frederiksberg Have og tiljubles af folket ved bredden. 6 politidistrikter kunne bedre holde øje med folket. De hemmelige papirer skulle brændes. Sikkerhedspolitiet fik nye instrukser. Ikke mange betjente i 1800. Paspolitiet overvågede også borgerne. Politiet måtte ikke læse breve, men fjorde det alligevel. Folketællinger hvert halve år. Ernst Moritz Arnt var en farlig mand – syd fra. Frederik den Sjettes strategi var at slå hårdt ned. Han forlangte ”Et interimistisk Assistens korps. Officerer var indblandet i ”Jernringen” Man ville fremprovokere et kriminelt forløb. Arrestationen af Dr. Dampe vakte opmærksomhed. Anklageren forlangte dødsstraf. Kongen forvandlede dette til livsvarigfængsel. Kongen ville ikke give afkald på enevælden. Overvågning i foreninger, kroer og cafeer. Man skulle bare drikke lidt med dem og tale deres sprog. Sådan kunne man overvåge håndværkere. Møller videregav oplysninger direkte til politidirektøren. Sikkerhedspolitiet blev en succes – danskerne holdt sig i ro. Politiet har længe før terrorloven brugt civile agenter.

 

Magthaverne ville blive på magten

Det var tidligt, at vi blev overvåget. Dengang var det fordi at magthaverne ville blive på magten. Også i dag bliver vi overvåget som aldrig før. Du kan jo bare lægge mærke til, hvor besværligt det er blevet, når du skal hente historisk materiale i arkiverne.

I 1800 – tallet blev der opbygget et helt nyt sikkerhedspoliti i København. Mange hemmelige og skriftlige sagsakter blev som regel omhyggeligt destrueret. Men heldigvis blev ikke alle dokumenter destrueret. I dag kan vi dog opleve at dokumenter er bortkommet.

 

Dansk Politi grundlagt i 1682

Det danske politi blev grundlagt i 1682, da Christian den Femte udnævnte Claus Rasch som politimester for København. På det tidspunkt var politi en betegnelse for de ordensregler, der skulle fremme handel og produktion i byerne. Med etableringen af Københavns Politi håbede enevælden desuden at skabe en folkerig hovedstad, der kunne forsvare kongen under den svenske belejring i 1659. Samme motiver lå bag skabelsen af verdens første politi i Paris.

 

Hoffet og regeringens efterretninger i Paris var mangelfulde

Ludvig den 16. mistede hovedet på guillotinen i Paris i januar 1793. Hoffet og regeringens efterretninger havde været mangelfulde. Den fejl ønskede andre ikke at gentage. I hvert fald ikke kronprins Frederik – den senere Frederik den Sjette i spidsen.  Han var nervøs ved uregelmæssigheder i samfundet.  Han ville for alt i verden sikre sit enevælde. Han var medvirkende til, at der blev oprettet en politistat.

 

Kongen var bange

Som vi i tidligere artikler har nævnt, så blev jøder jagtet. Der blev smidt brosten ind ad butiksvinduer, som vi langt senere oplevede på Nørrebro. Dengang frygtede kongen at man ville styrte ham. Og han ville ikke give afkald på sin enevælde.

Tidligt blev også tidsskrifter overvåget. Man kaldte tingene for ”Skrivefrækhed”. I dag kan man vel kalde det for ytringsfrihed eller mangel på samme.

 

På kanalerne i Frederiksberg Have – tiljublet af folket

Kong Frederik ønskede at fremstille sig selv sig som en biedermeier- konge, den ophøjede borger med familie, der roede rundt på Frederiksberg Haves kanaler og lod sig tiljuble af det lykkelige folk på bredden. Han var blevet forfærdet over de borgerlige strømninger der fremkom i netop det borgerskab, som kongen mente at tjene.

Hvad før militæret og vægterkorpset kunne tage sig af med lidt øretæver hist og her og med kanonerne i Kastellet belejligt pegende mod byen, var ikke tilstrækkelig.

 

6 politidistrikter – kunne holde bedre øje med folket

Rundt om i Europa var der sket ting og sager. Den oprørske stemning ville også brede sig til Danmark. Samfundet kom under opsyn, langt mere end befolkningen anede. Det er lige som i dag.

Ved politireformerne i 1815 – 17, blev der oprettet 6 politidistrikter med politiassistentsstillinger. Så kunne man også her følge bedre med i københavnernes gøren og laden. Og så registrerede man også løbende mistænkelige personer.

 

De hemmelige papirer skulle brændes

Da sagen om Doktor Dampe, som vi senere vender tilbage til, var afsluttet i begyndelsen af 1820’erne, blev dokumenter omhyggelig pakket ind. De blev forseglet og ovenpå skrev politidirektør Kierulff:

 

 • Opbrændes uden at læses, såfremt det ej skal kunne iværksættes af mig selv ved politidirektørens fratrædelse.

 

Det skete dog ikke. Og da efterfølgeren i 1846 fandt pakken, adlød Bræstrup ikke den gamles bud, men gemte selv sagen, som dermed blev reddet for ejendommen.

 

Sikkerhedspolitiets nye instrukser

I tiden omkring Den franske Revolution begyndte navnet ”Sikkerhedspoliti” at dukke op i østrigske og preussiske politihåndebøger. I begyndelsen af 1800-tallet blev det standardbetegnelser for de nye politiaktiviteter som blev indført overalt i Europa.

Også herhjemme forekom det i politilærerbøger. Her talte man om ”det offentlige sikkerhedspoliti”, når det drejede sig om statens forfatning, regering, eller offentlige indretninger. og ”det private sikkerhedspoliti”. Som ved ”passende foranstaltninger” skal sørge for at sikre statsborgernes personer, ære og ejendom mod fornærmelser.

I en lærebog fra 1825 blev dette så dette udbygget. Nu skulle Sikkerhedspolitiet:

 

 • Skaffe sig kundskab om forbrydelser, som er i gære, at forekomme deres udbrud eller under forbrydelsens udøvelse pågribe gerningsmændene.

 

 • Udforske de ubekendte eller forfølge og anholde de bekendte ophavsmænd til allerede begåede forbrydelser

 

 • At eftersøge og pågribe allerede dømte, men fra straffen undvegne forbrydere

 

Ikke mange betjente i 1800

I 1800 omfattede den københavnske politistyrke en politimester (fra 1814. Politidirektør) en politiadjudant, 22 politibetjente og 164 nattevægter. Allerede året efter blev betjentstyrken øget med 10. Vægterstyrken blev fordoblet. Fra 1801 fik politiledelsen stillet 2.000 rigsdaler til rådighed.

Nu kunne man betale for informationer og udlove dusører.

Som den centrale figur bag disse informationer stod Hans Haagen, der fungerede som politimester 1800 – 09. Han forlod politiet og kom tilbage i 1814, hvor han blev den første politidirektør.

 

Paspolitiet overvågede også borgerne

Frem til 1801 var pasvæsenet en kommunal opgave. Men Haagen mente, at dette blev varetaget alt for lemfældigt. Derfor udvirkede han allerede samme pr, som han blev ansat, at danske Kancelli – datidens Justitsministerium – gav grønt lys for, at det københavnske paskontor kunne overføres til politiet, når dette fik nogle mere præsentable lokaler, hvor man kunne modtage rejsende af selv de fineste rangpladser.

Siden den store bybrand i 1794 havde korpset haft til huse på Charlottenborg. Men det var meningen, at man skulle flytte tilbage til Nytorv, når det planlagte råd – og domhus med tilhørende politikammer og arrester stod klar her.

Det blev dog en langstrakt affære. Først i slutningen af 1814 kunne man flytte ind her. På det tidspunkt var pasvæsenet for længst overgået til politiet. Da der i 1801 var udsigt til krig med England, forlangte Haagen nemlig at få paskontoret omgående overflyttet. Kun på den måde kunne han og hans folk effektivt kontrollere alle fremmedes bevægelser ind og ud af København, og med truslen om engelske spioner inden for voldene, var det et krav, regeringen uden videre bøjede sig for.

Under politiets ledelse udbyggedes paskontoret til en veritabel overvågnings- og efterforskningscentral, der – som vi senere skal se det – kom til at spille en vigtig rolle i den urolige tid efter 1815.

 

Politiet måtte ikke læse brevene

Men det var nu ikke alle reformer som dansk Kancelli brød sig om. Det gjaldt spørgsmålet om, hvorvidt politiet måtte åbne breve i forbindelse med kriminelle efterforskningssager. I de første år havde Haagen adskillige gange anmodet Generalpostdirektøren om at få udleveret breve, som han efterfølgende ikke havde tøvet med at læse. Imidlertid havde han ingen som helst ret til at gøre dette. Derfor bad han i 1804 Kancelliet om at udvirke en formel tilladelse.

Denne gang var det en formel nej tak. Og han kunne godt få breve udleveret, men han måtte ikke læse dem.

 

Folketællinger hvert halve år

I 1807 angreb den engelske flåde igen København. Denne gang varede ufred heden frem til 1814. Statsleder m.m. samledes i Wien for at diskutere fremtidens politik i Europa.

I1815 udnævnte Frederik den Sjette justitsminister Frederik Julius Kaas til politichef. Man kan sige, at der var tale om et min – ministerium med en enkelt medarbejder.

Der var sivet informationer ud fra Det danske kancelli. Og det kunne blive farligt. Ikke mindst hvis det drejede sig om topfølsomme efterforsknings – og overvågningssager.

Hvert halve år afholdtes folketællinger over alle byens indbyggere. Alle de mange mandtalsskemaer skulle afleveres til de lokale politistationer. Det var også her, tjenestefolkenes flytninger blev registreret. Herfra blev der også holdt øje med ekskriminelle og andre mistænkelige.

 

Ernst Moritz Arndt – en farlig mand syd fra

Ernst Moritz Arndt betragtes i dag som grundlægger af den tyske enhedsbevægelse i 1800 – tallets første halvdel. Gennem et langt liv kæmpede han for Tysklands enhed. Han studerede ved Universitetet i Greifswald. Her blev han i 1805 ansat som professor.

I 1916 ville han kombinere et familiebesøg i Pommern med en smuttur til Sverige. Men det kunne pludselig ikke lade sig gøre. Den svenske gesandt i Berlin ville ikke give ham indrejsetilladelse.

I stedet besluttede han for at tage en tur til den danske hovedstad. Her var der ingen visumproblemer. Han tog via Kiel, hvor der var færgeforbindelse. På universitetet i Kiel blev han modtaget med begejstring af de tysksindede lærere.

Enevold Engholm bemærkede dette. Han var tidligere kaptajn fra Hæren, men var blevet fyret. Han tænkte på at jans navn nu kunne komme til ære og værdighed. Så han skrev til politichef Kaas og advarede mod Arndts kommende besøg i København.

Han havde i 1814 omtalt danskerne som ”Et lille svagt folk, der ville være meget lidt, uden de landsdele, de har i forlening fra Det Tyske Rige”. I en brochure fra samme år havde professoren direkte kritiseret den danske forvaltning af hertugdømmerne, hvis indbyggere havde ret til at blive regeret:

 

 • Efter love og ikke efter love som underkastede slaver

 

Da Kaas læste Egholms brev, var han ikke i tvivl om, at Arndt måtte være ”meget mistænkelig”. Han bad omgående politidirektør Otto Hvidbjerg og lederen af Paskontoret, passekretær Christian Hasse, om at holde ”et vågent øje med ham” og især være ”opmærksom på det selskab, han søger”. Kass var uden tvivl bang for, at Arndt skulle sætte sig i forbindelse med nogle af de mange holstenere og slesvigere i København.

Selv om professoren blev overvåget døgnet rundt og hans værelse på hotellet blev undersøgt fandt man intet som helst kompromitterende.

 

Frederik den Sjettes strategi var at slå hårdt ned

Den 2. august 1819 brød der voldsomme uroligheder ud i den sydtyske by Würtzbug. Urolighederne bredte sig. Og man så dem snart i Hamborg. Her havde man også svært ved at opretholde ro. Og det var jøderne, der gik ud over.

Snart mærkede København også urolighederne. Frederik den Sjettes strategi gik ud på at slå hurtigt og hårdt til. Allerede den 3. september 1819 kunne man se, at gnisten var sprunget til København. Et opslag på Børsen opfordrede folk til at smide jøderne på porten.

Allerede 4. september samledes en stor folkemængde i Indre By og chikanerede jøderne. Den tilstedeværende politistyrke kunne intet stille op. Hvidbjerg blev tvunget til at rekvirere militær assistance. En infanteristyrke fra Hovedvagten kunne heller ikke stille noget op. Det var først da husarerne kom, at der skete noget.

Der blev udstedt en dusør på 4.000 rigsbankdaler for oplysninger, der kunne føre til hovedmændenes pågribelse. Alle offentlige forsamlinger blev forbudt. Og så blev alle værtshuse lukket mellem kl. 20 og kl. 5. Der blev indført udgangsforbud for tjenestefolk, børn og unge mennesker.

 

Et interimistisk assistancekorps

Den 11. september pålagde kongen at der blev oprettet ”et interimistisk assistancekorps for Københavns Politi”. Politiassistenter blev bedt om at lave en liste over brugbare mænd i de forskellige distrikter. En senere gennemgang viste, at kun sølle 11 af de 258 personer havde de egenskaber, der var nødvendige. Den 24. september blev dette projekt nedlagt.

Oberst Hans Staal Lützen havde fået en melding om at en vis kaptajn Top var involveret i:

 

 • Et selskab som ville gøre en revolution

 

Officerer var indblandet

Det var foruroligende at officerer var indblandet. Majestæten sendte straks al sin viden videre til sin politidirektør.

Hverken Frederik den Sjette eller Kaas var i tvivl om, at dette var en farlig bevægelse. Samtidig begyndte urolige grupper igen at bevæge sig rundt i Københavns gader om natten. Den 9. september 1820 betonede Kass over for politidirektøren, at:

 

 • Skal disse optrin vedvare, da kan det blive spørgsmål, om man længere sidde rolig eller vove et skridt.

 

Man havde hvervet Wendt og Høst. Men ingen af disse to kunne bruges i skygningsarbejde. Man skulle i gang med en intensiv skygning af Jernrings-gruppens absolutte uofficielle leder, litteraten Jørgen Blok Tøxen men også dennes nærmeste medarbejder, dr. Dampe.

 

Man ville fremkalde et kriminelt forløb

Efterhånden koncentrerede overvågningen sig nu kun om Dampe. Johan Wendt var blevet overlæge på Almindeligt Hospital. Han var også kendt for sin omfattende skribentvirksomhed. Han fungerede nu også som informant til politiet. Det lykkedes for Wendt at få en venskabelig forbindelse til både Tøxen og Damp.

Man blev enige om at fremkalde et kriminelt forløb. Det ville sende et kraftigt og utvetydigt signal til danskerne om, at det nu måtte være slut med alle de liberale forventninger om konstitutionelt monarki, trykkefrihed m.m., og at regeringen i sidste ende ville slå hårdt ned på alle systemkritikere.

Opgaven blev nu ved hjælp af politiagenter at fremprovokere en strafbar handling under så kontrollerede omstændigheder, at de pågældende kunne pågribes på gerningsstedet med fældende beviser, således at de med sikkerhed – og uden at man behøvede vidner – kunne dømmes.

Top, som vi omtalte tidligere, var blevet købt af politiet. Han spillede nu rollen som den falske ven, der opmuntrede Tøxen og Damp. Han fik til hånde og hjalp. Han havde også med politiets penge lejet et lokale i Brolæggerstræde nr. 73, hvor Dampe den 16. november 1820 skulle mødes med sine sympatisører.

 

Arrestationen af Dr. Dampe vakte stor opmærksomhed

Men i stedet blev stedet omringet og Dampe blev arresteret af en politistyrke, der straks greb ham og de papirer, han havde i lommerne. Herefter fulgte forhør på forhør. Først på Politikammeret og senere i den nedsatte kommissionsdomstol.

Arrestationen af dr. Dampe vakte uhyre opmærksomhed i København. Det blev senere det store samtaleemne. Ikke mindst blandt udenlandske diplomater var nysgerrige. For hvis det nu virkelig var et oprør i gang mod Frederik den Sjette, var der noget, der skal indberettes hjem om.

Budskabet var at der ville blive slået hårdt ned på enhver liberal opposition. Derfor bildte man folk ind, at politiet alene havde reageret, fordi mødet ikke var blevet lovligt anmeldt. Også i et enevældigt samfund med pressecensur var medietackling vigtigt.

 

Anklageren forlangte dødsstraf

Det var dem, der mente at Dampe skulle frifindes. Hans strafbare handling havde ikke kunnet foregå uden Tops aktive medvirken. Det var en udmelding, der stod i kraftig kontrast til anklageren, generalfidkal Wivets krav om at Dampe skulle ikendes dødsstraf efter Danske Lovs majestætsfornærmelses-paragraf.

Den 14. februar 1821 dømte kommissionen Dampe til døden, ikke på grundlag af Danske Lov, men med henvisning til den nyere trykkefrihedsforordning af 27. september 1799, hvis § 1 og 25 hjemlede dødsstraf for enhver, der opfordrede til oprør eller krævede forfatningsændringer.

 

Kongen forvandlede straffen til livsvarigt fængsel

Dommen blev ikke appelleret til Højesteret, men tre uger senere af Frederik den Sjette allernådigst formidlet til livsvarigt, strengt fængsel på Christiansø. I 1841 fik Dampe lov til at flytte til Rønne, men først efter enevældens afskaffelse i 1848 blev han definitivt benådet, hvorefter han vendte tilbage til fødebyen København. Her døde han i 1867, efter i 1858 have udgivet sine fængselserindringer.

 

Kongen ville ikke give afkald på enevælden

Efter Frederik den Sjettes død i 1839 forventede mange, at den nye konge ville afskaffe enevælden. Det gjorde i høj grad hovedstadens liberale, som direkte opfordrede ham til at gøre op med det gamle regimente. Det ville Christian den Ottende ikke høre tale om. Dette udløste ifølge forfatteren Johannes Lehmann det som han har kaldt ”Den store skuffelse”.

Mange liberale begyndte nu åbent at bekæmpe enevælden. Disse angreb førtes ikke mindst i medierne, hvor de liberale fagblade – Fædrelandet og Kjøbenhavnerposten gang dømtes for overtrædelse sf pressecensuren.

 

Overvågning i foreninger, kroer og Cafeer

Allerede i 1840 begyndte politiet at overvåge hovedstadens liberale miljøer samt at indsamle stemningsrapporter fra offentlige mødesteder som kroer, cafeer og foreninger. Læseforeningen Athenæum på Østergade 68 var med sine 700 medlemmer et af byens centrale mødesteder. Her ville det være oplagt at få placeret en informant.

Det viste sig ovenikøbet at være en let sag, idet foreningens bogholder allerede i 1835 havde sladret til politidirektøren om nogle medlemmers gøren og laden. Det drejede sig om Svend Christian Møller, som vi i 1828 finder ansat som kontorist og senere bogholder her. Da han i 1840 blev politiagent, var ansættelsen – uvist af hvilken grund – imidlertid ophørt. Han sendte fra sommeren 1840 og de næste år 100 udførlige stemningsrapporter.

 

Drikke lidt med dem og tale deres sprog

Som politiagent måtte Svend Christian Møller hele tiden passe på ikke at blive afsløret eller påkalde sig uheldig opmærksomhed samtidig med at han søgte at komme så tæt ind på folk som muligt. Det lykkedes godt for Møller. I oktober 1842 betroede han Brædstrup, at han en aften på Smedesvendenes Herberg havde gjort den erfaring at

 

 • Der i øvrigt slet ikke var vanskeligt at observere disse ellers studse knægte, når man blot drikker lidt med dem og taler et lige så populært sprog som de selv.

 

Møller videregav oplysninger til Politidirektøren

Mens Møller arbejde for politiet lykkedes det ham at blive deltidsansat sekretær for den nydannede ”Forening til Statsgældens Afbetaling”. Morsomt er det at læse hans referat fra dens bestyrelsesmøde i oktober 1841, hvor formanden den kendte teolog Jacob Lindberg, glædede sig over:

 

 • Den lykkelige danske regeringsform og den store frihed til at ytre sig i forsamlinger uden at befrygte at politiets hemmelige spioner omgav os.

 

Han skulle bare vide, at Møller umiddelbart efter mødet videregav hans udtalelser til politidirektøren.

 

Sikkerhedspolitiet blev en succes – danskerne holdt sig i ro

Man kan sige det ny sikkerhedspoliti var en succes. Danskerne holdt sig i ro – sådan da. De væltede ikke regeringen eller lavede revolution. Som vi har set. så lå det hemmelige politi overordnet i kongens og politichefens hænder, mens de enkelte operationer blev ledet af politidirektøren og af passekretæren, som begge kunne trække på egne betjente og på civilagenter og informanter.

 

Politiet har længe haft civile agenter

Politiets efterretningstjeneste har med terrorlovgivningen fået lov til at bruge civile agenter, men som det kan læses i denne artikel, har man tidligere anvendt sådanne. Dengang overvejede man skam også at lade disse agenter blive forsynet med et politiskilt.

Først efter Frederik den Sjettes død i 1839 vovede de liberale systemkritikere igen at løfte stemmen. I modsætning til 1819 havde det ny sikkerhedspoliti denne gang med glans bestået sin prøve.

 

Kilder:

 • Karl Peder Pedersen: Kontrol over København
 • Weekendavisen
 • PET-Kommissionen 2009 bd. 4
 • Dansk Biografisk Leksikon
 • Politihistorisk Årsskrift 2009
 • Historie 2003 – 1
 • Jacob Davidsen: Fra det gamle kongens Kjøbenhavn 1-2
 • Historisk Tidsskrift 1894 – 95
 • Marcus Rubin: Frederik den Sjettes tid – Fra Kielerfreden til Kongens død
 • Jens Engberg: Dansk Guldalder – eller oprøret i Tugt og Forbedringshuset 1817
 • dengang.dk – div. Artikler
 • b.dk
 • information.dk
 • historie-online.dk
 • byhistorie.dk

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk indeholder 1.773 artikler:

Under København finder du 191 artikler:

 • Historien om Overvågning 1-2
 • Masser af politibetjente
 • De forfulgte jøder
 • Jødefejden 1819
 • Tømrerstrejken 1819

Under Sønderjylland finder du 207 artikler:

 • Overvågning i Sønderjylland
 • Den Sønderjyske politiadjudant

Under Nørrebro finder du 304 artikler:

 • Politi og banditter på Nørrebro 1-2
 • Da Politiet gik patrulje på Nørrebro

 

Under besættelsestiden (før/under/efter) finder du 358 artikler:

 • Dansk Politi under pres
 • Politiet under Besættelsen
 • Ønskede og uønskede efter Besættelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


En oktober – nat 1943

August 17, 2021

En oktober-nat 1943

Tvetydigt telegram fra Werner Best. Tyveri mod Det Mosaiske Samfund. Jøderne blev advaret. Dramatik under flugten. Fire transporter. Vi kigger på trafikkontrollør N.N.’ rapport. Et særtog var bestilt af Deutscher Reichsbahn. Det var bestilt til at afgå kl. 4 om morgenen. 60 tyske politisoldater bevogtede jøderne på Helsingør Banegård og fulgte med toget. Bøger blev senere fundet på perronen. Disse måtte man ikke tage med.

 

Tvetydigt telegram fra Werner Best

Efter samarbejdspolitikkens ophør den 29. august 1943 kom der skred i nazisternes planer om en aktion mød jøderne. Den 8. september sendte rigsfuldbemægtigede Werner Best et telegram til Berlin, hvor han henstillede til, at en aktion mod jøderne i Danmark burde finde sted under den militære undtagelsestilstand, der var blevet indført 29. august.

I samme telegram tog han forbehold over for sådan en aktion, da reaktionen fra danskerne kunne medføre stærke reaktioner.

 

Tyveri mod det mosaiske samfund

Der skete to røverier mod det jødiske samfund – den 31. august og den 17. september. Det medførte store uroligheder i menigheden. Direktør Svenningsen i Udenrigsministeriet forsøgte at berolige menigheden, idet han stolede på at Werner Best talte sandt.

Alligevel opstod de rygter. Enkelte begyndte allerede på det tidspunkt at flygte.

 

Jøderne bliver advaret

Georg Ferdinand Duckwitz, skibssagkyndig ved det tyske gesandtskab i Danmark lækkede den 28. september – med Bests vidende – meddelelsen om, at en aktion ville finde sted den 2. oktober. Det gjorde han over for ledende socialdemokrater.

Samme aften blev formanden for Det Mosaiske Trossamfund, C.B. Henriques opsøgt af bl.a. Hans Hedtoft og H.C. Hansen, der fortalte, at en aktion mod jøderne var under opsejling.

Rabbiner Marcus Melchior afbrød morgengudstjenesten den 29. september for at videregive advarslen om en aktion ville finde sted få dage efter. Advarslen nåede i løbet af kort tid ud til de fleste jøder i Danmark.

 

Dramatik under flugten

Mange gik derefter i skjul hos venner og bekendte. Andre ventede på overfartsmulighed til Sverige.  Andre søgte mod den nordsjællandske kyst for der at få kontakt med fiskere og få lavet aftale om at blive sejlet over Sundet.

Flere børn blev gemt hos ikke-jødiske familier eller på børnehjem.

Nogle måtte forsøge at flygte flere gange inden flugten lykkedes. Mange tog sig godt betalt. De bedst kendte udskibningssteder var Gilleleje, Snekkersten og Dragør. Enkelte både gik ned inden de nåede Sverige og 21 druknede.

I ganske få tilfælde skød tyskerne under arrestationerne og her døde 2. En del jøder blev fanget under flugtforsøg – de fleste mens de ventede på land. Nogle blev opdaget af tyskerne og andre var blevet stukket.

Den største gruppe blev taget af Gestapo i Gilleleje natten mellem den 6. og 7. oktober, hvor de var gemt i menighedshuset og på kirkens loft.

De jøder, der blev fanget på flugt, blev sendt direkte til Horserødlejren, enkelte blev først ført til Vestre Fængsel.

 

Fire transporter

Fire transporter med i alt 475 jødiske fanger afgik fra Danmark. De tre første direkte til Theresienstadt, hvor de ankom 5, 6 og 14. oktober. Den sidste afgik den 23. november fra Helsingør og fra dette tog lykkedes det for tre fanger at springe af nær Roskilde. De redede sig senere til Sverige. De resterende 16 personer på denne transport blev ført henholdsvis til Ravensbrück for kvinder og børn og Sachsenhausen for mænd.

 

Trafikkontrollør N.N.’ s rapport

Trafikkontrollør N.N. rapporterer til Distriktschefen natten mellem den 12. og 13. oktober 1943. Vi bringer her uddrag af et referat:

 

 • Tirsdag den 12.ds. rejste jeg med Tog 445 til Helsingør dels for at inspicere dette Tog, dels for at se Ekspeditionen af det af Deutsche Reichsbahn bestilte Særtog, der skulle afgaa Kl. 4.00 samme Nat til Tyskland.

 

 • Da jeg efter Ankomsten gik ind paa Kontoret, stod der her en SS-officer og talte med den fungerende Stationsbestyrer, Assistent M. SS – Officeren talte først Tysk og slog senere over i Dansk.

 

 

 • Og jeg forstod paa Samtalen, at Officeren ønskede oplyst, hvornaar Stammen til Særtoget kunne sættes til Perron. Assistent M. lovede, at dette skulle ske snarest muligt, og at han ville underrette Officeren, naar Toget var klar.

 

 • Da Officeren var gaaet spurgte jeg Assistent M., om han vidste, hvilke Rejsende Toget skulle befordre, og han meddelte da, at det var danske Jøder, hvoraf 120 allerede havde været samlet i Stationens Ventesal fra kl. 22.

 

 

 • Paa dette Tidspunkt havde en mand fra Bevogtningen henvendt sig til Stationen og anmodet om at faa Ventesalen beliggende ved siden af Udgangen mod Hornbæk-banen stillet til Raadighed.

 

 • Stationsbestyreren havde da henvist de Rejsende, som sad i Ventesalen, til at forlade denne, hvorpaa han aflaasede Ventesalen med Adgang fra det Lille Skilterum, der ligger til højre for Trappen, naar man kommer ind fra Gaden. Først ved 1-Tiden kom den sidste Omnibus med Rejsende fra Horserødlejren.

 

 

 • 1.30 meldte Stationsbestyreren til SS-officeren, at Toget var klar paa spor 2, men at Vognene ikke kunde opvarmes før kl. 3, fra hvilket Tidspunkt det var foranlediget, at Maskinen spændte for Toget.

 

 • Da de sidste rejsende tilsyneladende havde forladt ventesalen, blev 4 unge Mænd raabt ud af Toget igen og sås straks herefter i Løb mod Ventesalen. Efter nogle Minutter kom de tre atter til Syne bærende på en Syg (tilsyneladende besvimet) Dame.

 

 • Damen laa udstrakt saaledes at en Mand holdt fast om hendes Ben, mens de to andre hold hende under Ryg og Skulder. Da den fjerde unge Mand, der skulle samle hendes Bagage, ikke kunne finde alt, raabte han en besked til de tre, der bar Damen. Disse tre standsede derpaa et Øjeblik for at svare, hvilket atter gav fornævnte Politisoldat anledning til at skælde ud med det resultat, at de tre bærende herefter satte i Løb med Damen.

 

 • 2.45 var de rejsendes Indstigning forbi og Vagtmandskabet tog derefter Plads med 1 Politisoldat på hvert Trinbræt, til Toget kørte.

 

 • Det skete gjorde et dybt Indtryk paa de faa, der overværede Togets Ekspedition, nemlig foruden mig – Stationsbestyreren, Assistent S og en Togbetjent fra Tog 445, der skulle overnatte paa Helsingør Station. Sidstnævnte gav direkte Udtryk for sin Væmmelse.

 

 • Ved Togets Afgang Kl. 4.00 pr. havde Politisoldaterne taget Plads med 10 Soldater i hver af de benyttede 6 Vogne.

 

 • Idet Toget satte i Bevægelse, udtalte fornævnte SS-officer til Stationsbestyreren følgende paa Dansk: ”Bare det nu gaar godt”

 

 • Togføreren har paa Tograpporten noteret, at der paa Toget befordredes 168 rejsende og 60 Soldater.

 

 • Efter Togets Afgang fandtes henliggende paa Perron 3 ud for Ventesalen 50-60 – for største Delen helt nye – danske Bøger, deriblandt flere Børnebøger. Disse Bøger var formentlig frataget de Rejsende af de tyske Politisoldater.

 

 • Jeg foranledigede, at Bøgerne blev samlet og baaret ind paa Stationsforstanderens Kontor.

 

 • Jeg tog tilbage til København med Tog 792 samme Morgen.

 

Kilde:

 • dengang.dk – div. Artikler
 • aberdabei.dk
 • folkedrab.dk
 • Isi Foigel: Miraklet i Danmark – Jødernes redning 1943 -45
 • Sofie Lene Bak: ikke noget at tale om – Danske jøders krigsoplevelser 1943 – 1945
 • Jytte Bornstein: Min rejse tilbage
 • Alex Eisenberg: Theresienstadt
 • Benzion Epelmann: Ghetto dagbog
 • Corrie og Sven Meyer: Theresienstadt-det iscenesatte bedrag
 • Melanie Oppenhejm: Menneskefælden

 

 • Vi kunne ikke fremskaffe alt litteratur på kildelisten, men bruger det som inspiration til dem, der vil gå videre.

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.772 artikler
 • Under Besættelsestiden (før/under/efter) (358 artikler):
 • De Danske Jøder i Theresienstadt
 • Sverige og Jøderne

 

 • Under København (190 artikler):
 • De forfulgte jøder
 • Jødefejden 1819
 • Flugten over Øresund
 • Duckwitz – Den ”Gode” Tysker
 • Werner Best

 

 • Under Nørrebro (304 artikler):
 • Mosaisk Nordre begravelsesplads

 

 • Under Grænsen er overskredet (6 artikler):
 • Werner Best retfærdiggjorte sig selv

En mindeplade og en Snublesten

August 16, 2021

En Mindeplade og en Snublesten

De to ”minder” modsiger hinanden. Forfatteren Kamban boede på Østerbro. En mindeplade blev sat op for ham. Jacob Thalmay var jødisk frihedskæmper. En snublesten blev nedlagt. Men det var forfatteren, der fik sendt frihedskæmperen i KZ – lejr. Han blev genkendt i Gestapo’ s hovedkvarter. Der er 74.000 snublesten i 24 lande. 50 danske jøder døde i Theresienstadt.

 

De to ”minder” modsiger hinanden

Dette handler om en Mindeplade til ære for en berømt forfatter og en Snublesten til minde om en person, der omkom under Nazisternes kugler sandsynligvis angivet af denne forfatter.

Det er to mindesmærker, der på en eller anden måde modsiger hinanden. Indrømmet, undertegnede er ikke meget for at man fjerner skulpturer og mindesmærker men det gælder ikke i dette tilfælde.

Det kan da godt være, at denne forfatter har udgivet nogle gode bøger. Som sådan kender jeg ham ikke, selv om jeg er boghandler. I hvert fald samarbejde han med tyskerne under besættelsen og stak den danske frihedskæmper Jacob Thalmay til besættelsesmagten.

 

Forfatteren, Kamban boede på Østerbro

Mindepladen er at finde i Upsalagade 20. Her blev Kamban skudt af frihedskæmpere den 5. maj 1945. Mindesmærket blev opsat i 1990. Den nuværende boligforening i Upsalagade har intet at gøre med mindesmærket og kender intet til forhistorien ifølge ØsterbroLIV.

Kamban blev født i Reykjavik. Han var skribent og journalist og så studerede han litteratur på Københavns Universitet. I 1914 fik han udgivet sit første teaterstykke. Det blev opført på Det Kongelige Teater.

I 1920 fik han flere stykker opført på Dagmar Teater og blev dets leder. Han skrev historiske romaner baseret på de islandske sagaer. Han rejste til London og Berlin. Men han var tilbage i København, da tyskerne besatte os.

I det britiske leksikon Britannica bliver han skamrost. Her betegnes hans samarbejde med nazisterne som påstået.

Meddelelsen om hans død vakte stort postyr på Island. Regeringen der forlangte en forklaring. Den fik man hvis aldrig.

 

Forfatteren var stikker

Han var ikke nazist, men manglede penge. Han indgik en aftale med Gestapo, som betød, at han en gang om måneden skulle møde op i Gestapos hovedkvarter.

Arkæologen Vilhjálmur Ørn Vilhjálmsson skriver i bogen ”Medaljens bagside” om Kamban’ s samarbejde med Gestapo. Ifølge denne har han angivet Thalmay til nazisterne.

 

Jacob Thalmay var jødisk frihedskæmper

Jacob Thalmay, der var jøde blev født i Warszawa i Polen og kom til Danmark i 1905 med sine forældre. Han giftede sig med Johanne Bornstein i 1934. Han uddannede sig som optiker og urmager.

Familien flygtede til Sverige i oktober 1943, dog ikke Jacob. Han blev i Danmark og kæmpede mod nazisterne.

Han fik sin butik i midten af København. Han havde et talent for musik og talte mange sprog flydende.

Jacob blev involveret i modstandsbevægelsen. Han blev tilknyttet Flygtningetjenesten og Studenternes Efterretningsvæsen. Hans dæknavn i modstandsbevægelsen var Bent Jacobsen. Man beskæftigede sig både med bladfremstilling, sabotage og med at få jøderne til Sverige.

 

Han blev genkendt i Gestapo’ s hovedkvarter

Han indså at en del af hans egen familie var sendt til Theresienstadt. Derfor klædte han sig ud som nazist og gik til Gestapos hovedkvarter for at få dem tilbage til Danmark. Og det var at han blev genkendt af sin tidligere nabo – Kamban

Thalmay var fængslet flere gange. Han blev sendt i Vestre Fængsel og siden Horserødlejren. Men den 20. januar 1944 blev han sendt til Sachsenhausen. I august 1944 blev han overført til Auschwitz. Under en dødmarch til Mauthausen kollapsede han og blev skudt den 9. marts 1945.

 

En snublesten på Frederiksberg

Thalmays navn er at finde på en Mindetavle i Mindelunden. Der er også lagt en snublesten for Thalmay på Carl Plougs Vej 7 på Frederiksberg for at mindes nazismens ofre.

Det var her han havde sin butik.

Men på Østerbro hædrer man hans stikker.  Denne mindeplader er opsat på privat initiativ. Men gør man sig fortjent til at være på en mindeplade, når man har været skyld i en frihedskæmpers død. Så er det vel irrelevant at man er en god forfatter.

 

74.000 snublesten i 24 lande

 

 

Der er lagt 74.000 snublesten i 24 europæiske lande. Det er et minde på knap 10 x 10 centimeter over et offer for nazismen. De er alle lagt foran det hus, som denne persons sidste selvvalgte hjem.

Når de sidste øjenvidner til Holocaust i disse år forsvinder, er det blevet ekstra påtrængende at fastholde mindet. De små markeringer kan skabe nysgerrighed, som kan få folk til at søge mere information.

Gunter Demnigs snublesten er blevet en hel borgerbevægelse. Det store kunstprojekt er finansieret af private donationer og fadderskaber for stenene.

 

50 danske jøder døde i Theresienstadt

Vi har helt glemt at danske myndigheder i 1940 udviste statsløse jøder, der var ankommet til Danmark. De døde i nazisternes tilintetgørelseslejre. I 1943 døde 25 – 30 danske jøder, da de begik selvmord eller druknede på vej til Sverige. Cirka 50 danske jøder døde i Theresienstadt.

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere:

 

 • Under Besættelsestiden (før, under og efter) (357 artikler):
 • De danske jøder i Theresienstadt

 

 • Under København (190 artikler):
 • De forfulgte Jøder
 • Jødefejden 1819
 • Flugten over Øresund
 • Duckwitz – den ”gode” tysker

 

 • Under Nørrebro (304 artikler):
 • Mosaisk Nordre Begravelsesplads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tønders historie indtil 30-års Krigen

August 15, 2021

Tønders Historie indtil 30 – års Krigen

Det var et heldigt bogkøb. Tønders Historie på tysk. Og en fremragende bog men med nogle påstande, der ikke kan passe. Dengang var det en dansk landsdel. Byretten var måske et forsvar mod danske Møgeltønder. Tønderhus har spillet en vigtig rolle. Flotte huse og uhumske gader. I Tønder var det meget mørkt. Byretten var på latin og blev oversat på nedertysk. By-skriveren havde en vigtig funktion. Dansksproget undervisning i 1614. Købmandsstanden var den førende stand. Lægekunsten blev udført af gejstlige inden reformationen. Borgerstanden levede til tider i luksus. Nedertysk (plattysk) var forvaltningssproget. Tønder var et modstykke til Flensborg. Æresdoktor i Kiel. Historieformidling er ikke kun en opremsning af kendsgerninger. Var Tønder grundlagt af nedertyske kolonister. Ikke alle argumenter holder. Stavninddelingen fandtes også i andre nordslesvigske og danske byer. Påstanden om nedertysk (plattysk) dominans holder ikke.

 

Et heldigt køb

Pludselig lå den der bare, denne tysksprogede bog af Ludwig Andresen. Og det var på et bogmarked her i København til rimelige penge. Bogen er udkommet i 1939.

Uden at fornærme nogen kan man vel godt kalde ham byens bedste lokalhistoriker på daværende tidspunkt. Det er en ret så grundig bog og der er brugt rigtig mange kilder. Men der er som om at sporene mod syd er undersøgt grundigere end mod nord og øst.

Vi får også til at starte med en oversigt over, hvilke bøger, der er udkommet med relation til Tønders historie. En interessant kronologisk tidstavle følger med vigtige begivenheder fra 1017 – 1627.

 

En dansk landsdel

Byens oprindelse har der været mange forskellige opfattelser af i tidens løb. Slesvig dukker frem af den forhistoriske usikre formodninger ved den historiske tids begyndelse omkring år 800.

Dengang var det en dansk landsdel med Herreds- og Sysselinddeling indtil Ejderens grænseskove og sumpe. Kun mod vest fik landsdelen et frisisk bebyggelsesområde, der ikke blev regnet med under Syssels-inddelingen. Det fik betegnelsen ”Utland”.

Alle tre Sysler mellem Kongeåen og Ejderen udviklede sig i tidens løb til hertugdømmet Slesvig. Hermed banede vejen sig for en nedertysk kulturbølge, der blev understøttet af en hertugslægt, der var orienteret mod syd.

Nedertysk-talende købmænd og håndværkere kom op til de opstående byer.

 

Et forsvar mod nabobyen

Forfatteren mener, at Hertug Abel har givet Tønder en Lybsk Ret for at styrke den yngre nedertyske bosættelse mod konkurrencen fra det ældre biskoppelige danske Møgeltønder for på den måde sammen med de Lybske forbundsfæller at foretage et skaktræk mod sin kongelige broder.

Tønder Byret indtager en særstilling sammenlignet med Købstadsretterne for Flensborg (1294, Haderslev (1292) og Aabenraa (1335), der var afhængig af Slesvigs Byret (fra omkring 1150) og Jyske Lov (1241).

Forfatteren mener også, at den Lybsk-Nedertyske indflydelse gør sig gældende på de gamle gavlhuse i Tønder og stavne inddelingen.  Og også på byens segl.

 

Tønderhus har spillet en vigtig rolle

I næste hovedafsnit er der en fremstilling af byens skæbne under Hertugernes og Lands-herrernes kampe og de gentagende delinger af Hertugdømmet.

Der er anvendt uhyre meget kildemateriale til at skildre det middelalderlige liv i Tønder by og Borg. Vi følger hvordan byen trods sin stilling som stridsæble mellem konge – og Hertugmagt vokser og udnytter sine privilegier.

Tønderhus spiller en stor rolle under de evindelige brødrekrige. Og så ser vi hvordan livet leves til hverdag og fest under krig og i fredstider.

 

Flotte huse og uhumske gader

Det tredje afsnit beskæftiger sig med beskrivelse af Tønders byplan og bybillede. Vi kigger også på bymarken. Vi ser den gamle by for os med dets ældre træhuse og stråtage. De afløses efterhånden af bindingsværkshuse og de endnu finere og dyrere stenhuse med tegltag. Tønder har lidt under stormflod og brand. Vi kigger inde for i de dyre huse.

Men vi kigger også på vanskelighederne ved at skaffe ordentligt drikkevand. I Tønder var der også uhumske gader. Svin og herreløs hunde hærgede over det hele – også på kirkegården.

I Tønder var der også lygtebærere, de skulle lyse for borgerne med ”Hornlaterner”. Tønder var en meget mørk by.

Borgerne følges under deres handel og vandel og vandringen ud til By-fælleden, hvor kreaturerne græssede.

 

Byretten blev oversat til nedertysk

Det fjerde hovedafsnit afsluttes med byens retsvæsen og forvaltning, om kirke, fattigpleje og skole., om handel og håndværk, om sundhedsvæsen og befolkningstilvækst. Her er om skik og brug, fællesskab og selskabelighed, dannelse sprog og forskellige ejendommeligheder.

Tønders Lybske Byret fra 1243 er på latin. På den tid var befolkningen dansk.  Der har været frisere i byen og der var nedertyske befolkningselementer.

En senere nedertysk oversættelse af byretten var ganske naturlig. Denne kan være forsvundet ved byens brand i 1517. For først omkring 1520 høres der om denne oversættelse.

 

By-skriveren havde en vigtig funktion

Tønder fik gennem sin ophøjelse til købstad sin egen forvaltning og sit eget retsvæsen, dog under Landherrens overtilsyn. Det var så gennem byfogeden.

Byens ledere kaldtes for Rådmænd. Men i 1243 kaldtes de i Slesvig By, Flensborg og Ribe for Oldermænd. Byfogeden får mindre og mindre at se til med byens anliggender, da der bliver indført en borgmester – ordning.

Fra omkring 1600 optræder fogeden som offentlig anklager, når privatklageren udebliver.

I bogen følger så beskrivelser af de grusomme straffe, som man bliver idømt for ved tyveri, ægteskabsbrud, mord og trolddom. Retsvæsnet stod endnu i pinebænkens tegn.

Et meget vigtigt embede var By skriveren. Under ham stod Stadsmusikanten, Fattigfogeden, By tjenerne og bødlen med sine rakkerkarle.

 

Dansksproget undervisning i 1614

Det følgende underafsnit fortæller om Tønders Kirke og klostre i den katolske tid., om middelalderlig mirakeltro og afladshandel, om Reformationens gennemførsel i Tønder, om hospitalet og fattigplejen og om skolevæsnet. Der var både Skrive- og Regneskolen og Latinskolen.

Kirke- og skolesproget var nedertysk. Kun den almindelige prædiken var på dansk. Først i 1729 fik Landsognet en dansk præst, men dansk salmesang indførtes først i 1801.

Om dansksproget undervisning hører vi kun en gang, idet Rådet i 1614 tillod Johann Ketelsen at undervise 10 drenge i regning og skrivning i sit hjem.

 

Købmandsstanden var den førende stand

En af bysamfundets vigtigste opgaver var handelen. Købmandsstanden i Tønder var derfor den førende stand, der vidste at udnytte de gunstige konjekturer.

De egentlige torvedage og de store markeder i den katolske tid var blevet henlagt til helligdagene. Tidligt satte disse begivenheder deres præg over byen.

Fiske- og især studehandlen kom meget tidligt til at spille en stor rolle for byen. Det skete ofte i konkurrence med Ribe og Flensborg. Også kornhandlen havde en stor betydning. Desværre krævede handelen med Holland og England en omladning, da Vidåen ind til Tønder efterhånden kun kunne besejles af pramme og mindre skibe.

Livet inden for håndværkerstanden blev præget af lavsvæsenet.

 

Lægekunsten

I middelalderen var lægekunsten blevet udøvet af gejstlige. Først efter Reformationen fandtes der rigtige læger i Tønder. De tog sig dog kun af ”de indre sygdomme”. Operationerne blev fortaget af sårlægerne og bartskærerne. Lægevisdommen var dengang også bevaret i hjemmerådene.

Farsot og anden sygdom var Guds straf. De måtte bæres med tålmodighed. Først den 25. september 1623 fik Tønder sit første apotekerprivilegium.

Med hensyn til indbyggertal er det baseret på formodninger. I 1537 var der vel 1.200 indbyggere. Og i år 1600 var der vel 1.800 indbyggere.

 

Borgerstanden levede til tider i luksus

De gode konjekturer i 1500-tallet førte inden for borgerkredse til en hang af luksus i klædedragt og mad og drikke med sig. Det forsøgte diverse forordninger forgæves at forhindre.

Den vidtberejste Tønder – købmand lod sig ikke gå på af land-adelens mere eller mindre indbildske og stridige repræsentanter der havde eneret til opkøb, salg og eksport af staldfede stude.

Trods denne modsætning forekom der selskabelig omgang mellem adelige og byens førende patricierslægter.

Købmandsgildet fejrede sine hovedfester ved fastelavn og ved Skt. Hans Fester, hvor der ikke blev sparet på mad og drikke. Her deltog man også i ringridning og papegøjeskydning.

 

Nedertysk (Plattysk) blev forvaltningssproget

Sprogligt set var Tønder dengang tosproget, mener forfatteren. Netop omkring 1600 har Neder-tyskerne haft deres blomstringstid. Forfatteren betoner, at dansk, nedertysk og frisisk har levet side om side. Og det lige fra byens grundlæggelse.

Men se dette kan nu være svært at fastslå, da hverken dansk eller frisisk var skriftsproget dengang. På dette punkt er det nok tvivlsomt om Ludwig Andresen har ret.

Først det højtyske sprogs fremtrængende som skriftsprog før og efter 1600 dæmmede op for den fremtrængende nedertyske. Det trængte også det nedertyske væk i Tønder inden for forvaltnings-, rets-, kirke- og handelssprog i Tønder.

Nu blev nedertysk en dialekt lige som det sønderjyske. Og det var nok sønderjysk, der var det fremtrædende sprog, som folk også talte på gaden dengang.

Vi får også en liste over embedsmænd indtil 1620. Og så er der en fortegnelse af de førende slægter i Tønder i tiden fra 1500 til 1650.

Det er et flot stykke arbejde Ludwig Andresen har lavet.

 

Tønder – et modstykke til Flensborg

Man kan selvfølgelig mærke forfatterens sympati for det tyske men han gør det i grunden på en sober måde. Det virker ikke sårende.

Nedertysk eller plattysk blev trængt mere og mere tilbage. Engang var det også det sprog de privilegerede i Tønder talte.

Tønder By danner et interessant modstykke til Flensborg, hvor nedertysk endte som sejrherre over dansk.

 

Æresdoktor i Kiel

Igennem en lang årrække var Ludwig Andresen lærer i Kiel, men født og opvokset i Tønder. Han blev udnævnt som æresdoktor på Universitetet i Kiel.

De mange plattyske citater kan måske gøre det vanskeligt for mange at tyde. Til tider er historien ret dramatisk, når vi overværer en uhyggelig realisme ved hekseprocesserne eller i torturkamrene.

 

Historieformidling er ikke bare en opremsning af kendsgerninger

Historieforskning og historieformidling er ikke bare en opremsning af kendsgerninger. Man skal kunne drage sine slutninger. Det kan være svært i et grænseland.  En dansk og en tysk forsker vil vel altid se forskellig på historiske kendsgerninger.

De historiske kilder fra dengang er meget få. Så bliver man nødt til at komme med hypoteser. Og det er det personlige skøn.

Og sammenligningerne er ofte drejet syd på. Hvordan var de danske forhold dengang?

 

Var Tønder grundlagt af nedertyske kolonister?

Ludwig Andresen mener at Tønder var en koloni anlagt af nedertyske kolonister. Som en af de vigtigste argumenter for dette anføres stavne-inddelingen i 120 lige store dele. Det var her stavnhusene stod. Mark- og græsningsrettigheder, visse skatter m.m. blev fordelt efter stavne Disse kunne ikke deles. Der var en uløselig forbindelse mellem bygrunden og markjorden.

 

Stavninddelinger også andre steder

Men nu var det altså ikke kun i Tønder man havde dette. I bogen anføres det som noget særligt. Andre steder både i Nordslesvig og I Danmark havde man lignende forhold.

I Aabenraa var forholdene næsten som i Tønder. Her havde man også 120 stavne.  Markrettigheder og skat var på samme måde. På grund af en brand i Aabenraa i 1610 kendes forholdene først fra det 17. århundrede, da inddelingen allerede syntes at være i opløsning.

Betegnelsen ”Stavn” blev ikke brugt nord for Kongeåen, men dog i Aabenraa. Men navnet er et almindeligt dansk ord. Tallet 120 møder vi også i Vejle og muligvis også i Ribe. Så her må vi nok påstå, at dette forhold kan Ludwig Andresen ikke anføre som specielt nedertysk.

 

Påstanden om den nedertyske dominans er næppe rigtig

I de andre nordslesvigske byer blev der talt dansk (Sønderjysk). De stærkeste vidnesbyrd kommer fra Aabenraa. Måske var det tyske i Tønder dominerende, fordi det var en grænseby.

Men påstanden om det nedertyske/plattyske sprogs dominerende status i Tønder er næppe rigtig. Vi kan jo bare kigge på stednavnene.  En del af dem, som bliver fremhævet som nedertyske eller frisiske, må også naturligt opfattes som danske. Vi skal ikke trætte læserne med eksempler.

Dansk har jo i de nordslesvigske byer igennem århundrede haft samme stilling som Andresen påstod at det plattyske fik i det 17. århundrede. Men alligevel levede det videre ude i den store befolkning.

Når man i Tønder skulle rekruttere arbejde, så skete det ofte fra oplandet, hvor der også blev talt dansk eller nord for Kongeåen.

 

 

Kilde:

 • Sønderjysk Årbog
 • Ludwig Andresen: Geschichte der Stadt Tondern bis zum dreizigjährigen Krieg
 • dengang.dk – div. Artikler

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk finder du 1.769 artikler og under Tønder finder du 283 artikler:

 

 • Uro og korruption i Tønder 1680
 • Tønder i 1600 – tallet
 • Tønderhus-Slot, Borg og Fæstning
 • Historier fra Tønder 1581 – 1634
 • Man talte da dansk i Tønder i 1600 – tallet

Ringridning i Sønderjylland

August 14, 2021

Ringridning i Sønderjylland

Hestepærer skulle fjernes, inden dronningen kom. Hvad er ringridning? Det er også en livsstil. Og så er der noget, der hedder over- og under-stikker. Paven forbød de drabelige turneringer.  De danske konger var vilde med ringridning. Traditionen blev videreført på Amager og Sønderjylland. Ringridning i Tønder i 1556. frederiksgarden. I 1937 fejrede man i Tønder Ringriderkorpsets 125 – års dag. I Tønder mærkede man ingen nationale gnidninger.  Der var op – og nedture. Ringridning i Aabenraa fra 1766. tattoo ved Brundlund Slot. Ringriderfest nr. 100 i Sønderborg først i 1998. Historisk ringridning i Sønderborg. Hertugen af Augustenborg afholder stort ringridning. Dansk – og tysksindede samlede sig. Festtillæg på grund af Hertugens deltagelse. Dampskibe måtte godt ankomme med passagerer nord fra til ringridning – ellers ikke. Bøder for at vise danskhed. Da rytteren solgte en pokal. Ringriderpølse. Antallet af ryttere er nogenlunde stabilt

 

Hestepære skulle fjernes, inden dronningen ankom

Ringridning er i den grad en tradition i Sønderjylland. I min tid i Aabenraa konkurrerede man altid med Sønderborg om at være størst. Og alle ryttere skulle op gennem gågaden. Og et år kom dronningen på besøg. Kommunen kunne ikke nå at komme rundt med deres mandskab og fjerne hestepære. Så det var alle os ansatte, der måtte i gang. Det var meget morsomt. Om dronningen så, at vi ikke nåede at få fjernet dem alle, ved jeg ikke.

Selv i min barndom i Tønder var det tradition for, at vi skulle til ringridning.

 

Hvad er ringridning?

Der er måske nogle af læserne, der ikke ved, hvad det er. Her er så en forklaring. Ringridning er en ridekonkurrence, hvor rytteren med en lanse skal fange en ophængt ring. Og denne ring, bliver hele tiden mindre og mindre.

Hver galge har en forrider, som er ansvarlig for afviklingen. En ring er ophængt i en lås mellem galgens stolper. Ringen har en diameter mellem 11 mm og 32 mm. Hver rytter har en lanse, der kan have en længde fra 50 til 160 cm.

Rytteren skal på sin hest i fuld galop med lansen forsøge at få ringen. For at blive noteret for at have taget ringen, skal man med lansen rive ringen ud af låsen, og den skal forblive på lansen to gallopspring efter galgen er afsluttet.

Ringridningen bliver typisk afviklet i to runder. I hver runde skal hver deltage igennem galgen 12 eller 24 gange. Er der to eller flere ryttere, der har taget det samme antal ringe, skal der være omridning også kaldet kongeridning.

I kongeridningen anvendes en ring med mindre huldiameter – ned til 5 mm. Det fortsætter indtil en rytter ikke får ringen og udgår. Den rytter, der er tilbage, bliver ringriderkonge. Rytteren med næstflest ringe udnævnes til kronprins.

 

Det er også en livsstil

Der skal hundredvis af frivillige hjælpere til, for at kunne afvikle sådan en ringridning. Ja dertil kommer festarrangementet. Ja præmier skal der også indkøbes. Således er præmiesummen i Sønderborg på 15.000 kr. Det er som regel sponseret. Men så er der også præmier til både konge, kronprins og prins.

Ringridning er ikke kun en sportsgren. Det er også en livsstil. Den nedarves ofte i generationer. Den involverer hele familien. De yngste er seks år og de ældste er 90 år.

 

Over- og Understikker

De vigtigste redskaber er hest og lanse. Rytterne er alle ens klædt på. Sorte ridestøvler, hvide ridebukser, hvid skjorte, mørkt slips til herrer. Til damer mørk ridejakke og enten blå/hvid kasket eller helt hvid. Det er egnsbestemt hvilken farve kasketten skal have. Lansen matcher kasketten.

Rytteren kan enten være over- eller under-stikker. Som overstikker holdes lansen vandret i skulderhøjde. Disse kommer ofte fra den vestlige del af Sønderjylland.

Som understikker holdes lansen fra hoften, og skråt op m od ringen. Disse kommer oftest fra den sydøstligste del af Sønderjylland.

Ved hver galge er der hjælpere, der anbringer ringen i den rette højde og noterer om ringen er taget.

Rytterne er inddelt i syv aldersgrupper.

 

Paven forbød de drabelige turneringer

I Korstogstiden indgik der nye ting, som man havde fundet hos araberne. Jo ringridningen har faktisk sin baggrund i middelalderens ridderturneringer i Europa. Vi husker, at Ivanhoe altid vandt. Det endte med dødelig udgang for de deltagende. De drabelige turneringer blev forbudt af paven.

For at ridderne fortsat kunne træne deres krigsfærdigheder uden at risikere at blive sårede, blev der opført særlige ridebaner, hvor ridderne kunne ramme en figur eller buste eller ride igennem galger og fange en ring med lansen.

 

De danske konger var vilde med ringridning

Christian den Tredje og hans søn Frederik den Anden indførte og ændrede ridderkampen til en fredelig rytterdyst. I 1545 oprettede Christian den tredje en ”ringrendingsbane” på Amagertorv i København. Her blev der så arrangeret ringridningskonkurrencer.

I 1500 – tallet indrettede adel og konger permanente anlæg til ringridning og lignende forlystelser. På Frederiksborg Slot findes Christian den Fjerdes ”Ringrendingsport (Karruselport)

Ved Christian den Fjerdes kroning i 1596 blev der arrangeret ringridninger over flere dage. Det var med deltagelse fra Europas kongehuse og fyrstedømmer. Christian den Fjerde var selv en ivrig ringrider og deltog i ringridninger både i Danmark, England og Tyskland.

Vi skal helt tilbage til middelalderen for at finde begyndelsen. Og ofte var det en tradition på de kongelige slotte, at man dyrkede ringridning. I løbet af det 16. og 17. århundrede blev det udbredt over hele Danmark og i Slesvig-Holsten.

 

Traditionen blev videreført i Sønderjylland og Amager

I Mellem Slesvig blev der afholdt ringridning mellem jul og nytår. I Nordslesvig udviklede det sig til en sommerfest.

I Danmark døde traditionen undtagen på Amager. I hertugdømmerne fortsatte traditionen også. Måske kan man takke den hesteglade hertug af Augustenborg for dette. Ved hertugparrets sølvbryllupsfest i 1846 blev der her afholdt en ringriderkonkurrence med 400 deltagere. Dette kan du læse om senere her i artiklen.

 

Ringridning i Tønder i 1556

I Tønder skulle der foruden skyttekropset fra 1693 også have været et ridende korps. Skyttekorpset eksisterer stadig (Se vores artikel).

Vi ved at Tønder Fastelavnslag arrangerede ringridning i 1556.

 

Frederiksgarden

Åbenbart havde Frederik den Femte været i Tønder i 1748 for at deltage i ringridningen. Han havde givet tilladelse til at oprette en garde, der hed Frederiksgarden. Men den bestod hvis ikke så længe.

I 1801 blev store dele af den danske flåde ødelagt af englænderne. Dette førte til oprettelse af Borgerkorps. Det betød at amtmand Bertouch genoplivede Frederiksgarden. Amtmanden havde forbindelser til Frederik den Sjette så denne gav sin tilladelse til at man igen måtte bruge navnet. Det var i 1804.

 

I 1937 fejrede Ringriderkorpset 125-års fødselsdag i Tønder

Efter overleveringer skulle Frederik den Sjette i 1812 have skænket Ringriderkorpset et æresskilt. Det var af guld og sølv og viser kongens initialer og en galge med en ring. Dette skulle og blev båret af ringrider-kongen. Man kan se skiltet på plakater fra 1937. Ved den lejlighed var Christian den Tiende også på besøg.

I dette år fejrede Ringriderkorpset i Tønder deres 125 – års fødselsdag. I 1865 skete der en nyetablering af foreningen. Da fik foreningen navnet ”Ringreitercorps Tondern”. Det skete efter, at korpset næsten havde ligget stille. Ved den lejlighed overgav medlemmer af Frederiksgarden deres kongelanse og æresskiltet til Ringriderkorpset.

 

I Tønder ingen nationale gnidninger i Ringriderkorpset

I den tyske tid forsøgte man at undgå nationale gnidninger i korpset. Og ringriderfesterne var da også godt besøgt af både dansk- og tysksindede. Og så annoncerede man også i både dansk – og tysksindede aviser. Åbenbart lykkedes dette også efter 1920.

Andre ringriderforeninger viste sig at være meget tysksindede. Det kan du læse om senere i denne artikel.

Men i plakater fra 1937 er det dog en forskel. På de danske plakater er det tydeligt at Christian den Tiende medvirker. På de tyske plakater står hans deltagelse kun som en underoverskrift.

 

Op- og nedture

Ringriderkorpset har oplevet op- og nedture. Efter en 10 – årig pause fortsatte man i 2016 igen med regelmæssige ringriderfester.

I Sønderborg blev der først oprettet en ringriderforening i 1888 og i Aabenraa i 1896. Disse to er absolut de største. Og hvor har undertegnede deltaget i mange af disse fester i Aabenraa.

Der er rejst ringriderstatuer i Aabenraa og Sønderborg. I sidstnævnte by er der også et ringridermuseum på Kirkevej med arkiv.

 

Ringridning i Aabenraa fra 1766

De første erindringer om ringridning i Aabenraa finder vi tilbage i 1766 til modtagelse af dronning Caroline Mathilde og hvor ”Det Blå Ridende Korps” blev oprettet. Korpset havde også ringridning på programmet. Der er bevaret en flot rytterfane og en uniform.

De store Amtsringriderfester opstod først i 1890’erne.

 

Tattoo ved Brundlund Slot

Efter 1920 blev navnet i Aabenraa ændret til Aabenraa Amts Ringriderforening. Foreningen holder sit årlige ringriderfest over fem dage i forbindelse med den første weekend i juli.

Lørdag og søndag er der rytteroptog gennem byen med efterfølgende ringridning på ringriderpladsen. Konkurrencen afsluttes søndag med kongeridning, hvor kongen findes. Mandag afholdes den store ringriderfrokost. Desuden afholdes der tattoo lørdag aften med deltagelse af danske og udenlandske orkestre på Brundlund Slot. Vi har i en tidligere artikel beskrevet en oplevelse ved sådan en lejlighed.

 

Ringriderfest nr. 100 i Sønderborg først i 1998

Under de to verdenskrige og på grund af mund- og klovsyge har festen i Sønderborg været aflyst et par gange. Ringriderfest nr. 100 blev derfor først holdt i 1998. Ringriderfesten i Sønderborg afholdes altid anden weekend i juli og finder sted på Ringriderpladsen i Sønderborg. Den varer fra fredag til mandag. Fredag og søndag er der rytteroptog igennem byen og efterfølgende er der ringridning på pladsen. Mandag afholdes den traditionsrige ringriderfrokost. Det er en herrefrokost med op til 1.600 deltagere.

 

Historisk Ringridning

I Sønderborg siger man altid at de er de største med omkring 500 ryttere. Men det er nu ikke altid tilfældet. Også her er der et tattoo-show foran Sønderborg Slot.

Ved Sønderborg Slot blev der i 2006 etableret en særlig bane, der ligner de tidligere ringrendingsbaner. Hver sommer bliver der her arrangeret en historisk ringridning så byens borgere og turister kan opleve hvordan ringridningen blev afholdt på Christian den Fjerdes tid.

 

Hertugen af Augustenborg afholdte stor ringridning

Man kan vel godt påstå at nogle steder udnyttede man ringridningen i tyskhedens tjeneste. Det skete for eksempel i Sønderborg. I Leipziger Illustrierte Zeitung for den 22. november 1845 gives en udførlig skildring af en særlig bemærkelsesværdig ringriderfest i anledning af Hertug Christian August og Gemalinde’ s sølvbryllupsfest i Augustenborg. Der blev bl.a. afholdt ringridning.

I ringridningen deltog 400 bønder iklædt hvide benklæder og blå jakker med hvide kraver. De var alle iført hvide jockey – huer.

Der var indrettet fire ridebaner til de fire hold ryttere. Hvert hold bar lanser og vimpler i hver sin farve, blåt, gult, rødt og hvidt svarende til hovedfarverne i det hertugelige våben. En uoverskuelig menneskemængde overværede ridningen. Der blev budt på forfriskninger og musik ind imellem.

 

Dansk- og Tysksindede samlede sig

Et udvalg af dansksindede og tysksindede satte sig sammen i Sønderborg for at arrangere tilbagevendende Amts-ringriderfest. Som formand valgtes den moderate hjemmetysker, købmand Georg Hansen. Der deltog første gang 282 ryttere og antallet af tilskuere blev sat til 9.000.

Til den 10. amts-ringriderfest i 1897 deltog 308 ryttere og antallet af tilskuere var sat til 19.000.

 

Festtillæg på grund af Hertugens deltagelse

Sonderburger Zeitung havde fremstillet et festtillæg. Og det var fordi, at Hertug Ernst Günther med flere for første gang var blandt gæsterne. Også en tysk forfatter Hermann Heiberg fra Slesvig var med. Han repræsenterede det tyske familieblad ”Gartenlaube”. Ved fællesspisningen der fandt sted for første gang, holdt denne forfatter også en tale.

I 1906 nåede man op på 333 ryttere og 32.000 tilskuere. I det tyske festtillæg blev det reklameret med, at tilskuerne ikke alene kom fra Sønderborg Amt og det øvrige Nordslesvig, men fra hele den slesvigske østkyst ned til Kiel samt de fynske byer, Faaborg, Svendborg og Assens.

 

I Haderslev var en samling utænkelig

I Haderslev ville det nok have været utænkeligt at byens og amtets højeste embedsmænd. Landraaden (Amtmanden) og Borgmesteren (tillige politimester) sad til højbords og ved det tilhørende festmåltid lod sig hylde af danske talere. De to undertrykte alt, hvad der var dansk.

I Sønderborg hørte dette til skik og brug. Måske var det fordi, at danskheden sløjede lidt af. I hvert fald følte tyskheden sig ovenpå.

 

Dampskibe måtte godt ankomme til Ringridning

Dybbøl-Posten henviste til, at der var flere tyske flag i Sønderborg til ringridning end til kejserens fødselsdag eller til Sedan – Dagen.  Dengang fejredes denne dag til minde om Frankrigs nederlag i krigen 1870 – 71.

Der var nedlagt forbud mod at der blev arrangeret udflugter pr. dampskib til Sønderborg eller Dybbøl Banke. Men til Amts – Ringriderfesterne var besøgende nordfra yderst velkomne.

 

Bøder for at vise sin danskhed

Det behagede nu ikke alle dansksindede at sidde til bords med tyske embedsmænd.  Til den dansk – tyske fællesspisning.

Slagtermester Timm holdt i juli 1911 en tale, hvor lovpriste styret og ”Fyrsten”. Han var ellers blevet idømt en bøde, fordi han ved et ungdomsstævne havde båret små røde og hvide papirblomster til fordel for danskheden. Det var borgmesteren, som han nu sad til højbords med, som havde givet ham bøden.

Det kunne måske også være svært for de dansksindede at skulle høre tyske embedsmænd rose vores ”dejlige hjemstavn”.

 

Da rytteren solgte en pokal

Dybbøl-Posten havde med jævne mellemrum anket alt det tyske gøgl, der var hobet sig sammen på festpladsen. Og så var det alt det drikkeri, som især ungdommen lod sig forlede til.

I 1909 havde en rytter fra Bøffelkobbel solgt en pokal fra tyske marineofficerer, som han havde vundet til en urmager. Som dansk mand ville han ikke havde den stående i sin stue. Det var en historie, der bredte sig sydover. I tyske officerskredse vakte det harme. Og selv Dybbøl-Posten mente, at så burde han på forhånd have sagt nej til at deltage om den udsatte ærespræmie.

Man opfordrede danske turister til at afkorte deres besøg i Tyskland og udvisningerne fortsatte. I 1914 sås der ingen danske skibe i Sønderborg Havn med passagerer, der skulle til Ringriderfest.

 

Ringriderpølse

Ringriderpølsen er betegnelsen for den yderst velsmagende pølse, der spises ved ringridningen i Sønderjylland. Den ligner en ca. 15 cm medisterpølse. Pølsen er lavet efter tyske traditioner og er af høj kvalitet. I Sønderborg blev de lavet af Slagter Franke i Perlegade og Slagter Kurzke. Men nu er det lang tid siden, at undertegnede har været i Sønderborg. Så gad vide, om disse slagter stadig eksisterer. Vi har også tidligere beskrevet den sønderjyske madkultur her på siden. Og her indgår pølsen naturligvis.

 

Antallet af ryttere nogenlunde stabilt

Antallet af ringridere ligger på et nogenlunde stabilt niveau. Før i tiden var der altid heste på alle gårde og derved også nem adgang til en hest. Det er ikke længere tilfældet. Derfor kræver det i dag, at man selv har ressourcerne til at eje en hest eller kender en, hvor man kan låne en hest.

 

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk indeholder 1.769 artikler

 

Under Sønderjylland (209 artikler):

 • De sidste hertuger på Augustenborg

Under Aabenraa (169 artikler):

 • Brundlund Slot

Under Tønder (282 artikler):

 • En 325-årig skytteklub i Tønder

 

 

 


Fra skibsdreng til reder i Aabenraa

August 13, 2021

Fra skibsdreng til reder i Aabenraa

Ville ikke føre et skib under Dannebrog. Han ville absolut være sømand. Han købte halvdelen af ”Emanuel” Et stort ansvar. Når man byggede sit eget værft. Jørgen Bruhn tog en beslutning. Redere og kaptajner havde en stærk position i Aabenraa. Søfarten fik politisk indflydelse. Michael Jebsen førte sit første skib som 21-årig. Handlende og håndværksmestre investerede i søfarten. Man ville konsolidere slægtens besiddelser og anerkendelse. Hans Bruhn forlød søen allerede som 29-årig. Da damperne kom. Mange led tab. Jebsens rederi voksede. 15 – 16 pct. af befolkningen forlod Aabenraa. De gamle blev bl.a. diamanthandler og vaskeriejer. Et minde forsvandt. Og så skal vi opleve Jørgen Bruhns begravelse.

 

Ville ikke føre et skib under Dannebrog

Michael Jebsen var født og opvokset i en stærkt tysksindet familie. Som 15-årig blev han arresteret og dømt af de danske myndigheder, fordi han på gaden i Aabenraa havde ”gjort sig skyldig i afsyngelse af en oprørsk (danskfjendtlig) sang.

Efter den hændelse skulle han have sagt at han aldrig mere ville føre et skib under Dannebrog. Det skete vist heller aldrig.

Allerede som ung havde han besluttet sig for at gå i slægtens fodspor. Det gjorde så mangen en knægt fra Aabenraa. Han var allerede dengang besluttet på at blive kaptajn.

 

Ville absolut være sømand

Hans Martin Krag ville også være kaptajn, men han måtte opgive det af helbredsmæssige grunde. Fordi han var for svag, forblev han hos sin onkel E.M. Krag på Møllegård. Han blev oplært i landbruget.

Men han ville være sømand, som de fleste knægte på Løjt. Og han kom da også til søs. Efter en enkelt rejse til Østen og retur med fuldriggeren Jørgen Bruhn. Han avancerede fra skibsdreng til jungmand. Nu ville han være styrmand.

Få dage efter sin eksamen i Flensborg i 1864 tog Hans M. Krag atter hyre nu som letmatros på Rabens brig Gustav, hvor han allerede ved ankomst til Hongkong 117 dage senere blev forfremmet til 2. styrmand.

Denne post besad han indtil september 1867, hvor han igen rejste hjem for at gå på styrmandsskole i Aabenraa hos hr. Ebsen. Han ville aflægge skippereksamen.  Det var dengang frivilligt.

Efter dernæst at have faret i knap fire år som Førstestyrmand på endnu et Raben-skib, barken Elise, vendte Krag atter hjem i begyndelsen af 1872, forlovede sig ”offentlig” og så sig om efter et passende skib at føre.

 

Han købte halvdelen af Emanuel

Han ville gerne være kaptajn på Rabens nye skonnert. Men det job var allerede bortlovet til kaptajn Tutein. Men Raben sagde til han, at han havde købt en lille svensk skonnert. Den kunne Hans få andele i. Han fik en kort frist, for to andre kaptajner fra Løjt var interesseret.

Næste morgen købte han halvdelen af andelene i Emanuel for 10.000 mark. Han havde spurgt svigerfar og svoger. Ob beløbet havde han stående. Han skulle ikke låne hos familien.

 

Et stort ansvar

At tilegne sig den praktiske kunnen og teoretiske viden, der fordredes af skibets øverstbefalende, tog adskillige år.

Efter nogle år som selv- eller medarbejdende kaptajn, gik man i land. Så etablerede man sig som selvstændig skibsreder og fortsatte løbebanen ved som sådan et etablerer et hierarki under sig.

Man skulle nu organisere skibe, skibsfører, mandskaber og ladninger. Men ikke nok med det. Man skulle også være konkurrencedygtig. Man satsede på skibsfart på et højt niveau. I løbet af få år var skibene nedslidte og forældede. Skibsfarten foregik ofte i nogle af klodens mest barske farvande.

Som skibsreder måtte man hele tiden orientere sig, hvad der skete på markedet og hvordan den teknologiske udvikling formede sig. Derfor var der nogle af rederne, der etablerede deres egne værfter.

 

Når man byggede eget værft

Det gjorde blandt andet agent Bruhn. For ham var skibsbyggeriet den ”kjæreste kæphest”

Når man som Raben og Bruhn etablerede egne værfter, forventede man også at anskaffelsen blev billigere, idet man sparede den fortjeneste som en fremmed skibsbygger ville beregne sig.

Det gjaldt om at finde de rigtige kaptajner. Og for at få dem skulle man være menneskekender. Hans Bruhn har fortalt at hans far ved første øjekast kunne vælge sine undergivne. Han tog sjældent fejl.

Man skulle hele tiden holde sig orienteret om mange forhold. Evnen til at sikre sig pålidelige informationer var uhyre vigtig.

 

Jørgen Bruhn tog en beslutning

Andre ting gjorde sig også gældende. Det var for eksempel, da den 73 – årige Jørgen Bruhn i 1854 besluttede sig for at bjærge clipperen Calcutta efter dens forlis ved Læsø efter jomfrurejsen. De første forsøg slog fejl. Han fik så udbetalt forsikringssummen på to tredjedele af værdien.

Næste sommer blev skibet tømt for brugbart materiale, der kunne bruges på værftet. Trods store anstrengelser lykkedes det ikke at rede dette vidunder af et skib. Men alligevel kunne hele redningsaktionen godt betale sig rent økonomisk.

 

Redere og kaptajner havde en stærk position

Disse redere og kaptajner havde en stærk position i Aabenraa. I året 1700 fik den dengang førende købmand Lorenz Bjørnsen fyrstelig fuldmagt til at udstede skibspas. Men i 1703 indløb der klager over at han først udstedte skibspas til de skibe han havde andel i og siden til hans omgangskreds.

Herefter overtog borgmester og råd pasudstedelsen.

 

Søfarten fik politisk indflydelse

I 1800 – tallet blev Aabenraa en betydelig faktor i den oversøiske søfart. Her opfordrede man til at regeringen indgik handelsaftaler med de lande de ønskede at optage sejlads på, eller hvor de allerede havde et vist fodfæste.

Magistraten i Aabenraa blev flere gange taget med på råd hvis der skulle tages beslutninger om at oprette konsulater.

En enkelt af byens reder, Michael Jebsen nåede som bekendt videre end tillidspost på det politiske plan. I 1890 fik han sæde i den tyske rigsdag.  Han anbefalede at marinefartøjer blev sendt til Sydamerika for ”at vise flaget” og derved støtte den tyske skibsfart.

Medlemskabet af den tyske rigsdag havde store personlige udgifter for Jebsen. Gennem uendelige forhandlinger lykkedes det ham gennem en kontakt i Reichspostamt at opnå rabatter til sin linjefart Shanghaj – Kiautschou – Tietsen.

 

Michael Jebsen førte sit første skib som 21 – årig

Prisen for et ”Aabenraa – skib” i 1850 svarede til godt 90 års løn for en styrmand.

Selv om man fra en velstillet familie var vejen ikke sikret for et selvstændigt virke inden for skibsfarten. Flere eksempler tyder også på at man uden familiens hjælp kunne mobilisere driftsmidler. Det gælder for eksempel Michael Jebsen, der ovenikøbet kun var 21 år gammel, da han fik sit første skib at føre.

Jacob Jebsen havde en særlig betydning for familien. Han var den første skipper (1688 – 1737). Han byggede også huse i Skibbrogade.

 

Handlende og håndværksmestre investerede i skibsfarten

Gennem århundreder opbyggedes der store driftsmidler i miljøet. Det blev styret af slægts- og venskaber.

Hvert skib havde en kort levetid. Også håndværksmestre og handlende investerede i skibene.

I 1700-tallet blev skibsfarten ejet af et eksklusivt miljø. Dengang var skibsfarten hovederhvervet i byen.

I 1800-tallet var der et voksende antal af håndværksmestre og handlende, der var underleverandører til skibsfarten. Det er var i den periode, at Aabenraa-egnen bliver et søfarts- og skibsbygnings-centrum af internationalt format. Det overskud, man fik blev igen investeret.

 

Man ville konsolidere slægtens besiddelser og anerkendelsen

Skibsrederen eller kaptajnen kunne skabe sig et navn, der var respekt om. Han kunne skaffe sig goodwill ved at skyde parter i andre skibe, rejse driftsmidler ved at gifte sig strategisk godt og opnå anerkendelse som en god skibsfører.

På godt og ondt fungerede den enkelte kaptajn som middel for mange forskellige interesser i Aabenraa og omegn. Værftsejeren havde brug for ham som bygherre. Andre håndværkere, handlende og navigationslærere havde brug for ham som kunde. For familien og eventuelt fjernere slægtninge var han nyttig som en loyal skibsfører, ens redere og kaptajnskollegaer havde brug for ham som parthaver.

Det var vigtigt at købe en gård eller en mølle som tidligere slægtled havde i fæste, at bygge et stort skipperhus i købstaden, at føre en standsmæssig husholdning og at hjælpe unge medlemmer af slægten på vej. Man ville konsolidere slægtens besiddelser og befæste anerkendelsen om ens slægtsnavn og hjemegn.

 

Hans Bruhn forlod søen som 29 – årig

Agent Jørgen Bruhns ældste søn, Hans gjorde allerede sin første sørejse som 13-årig.  Han tilbragte derefter godt halvandet år i huset hos en god ven af faderen, Kaptajn Frahm i København.

23 år gammel blev han fører af fregatten Maria, der var opkaldt efter moderen. Den ejede faderen i fællesskab med kaptajn Frahm. Skønt Hans Bruhn viste sig som en ualmindelig skibsfører og elskede at sejle, lod han sig overtale til at forlade søen som 29 – årig for aldrig at vende tilbage igen.  I stedet skulle han forpagte en af faderens vandmøller.

Han var dog også tilknyttet faderens rederikontor og efter agentens død blev han medindehaver af firmaet Jørgen Bruhns Sønner.

 

Da damperne kom

Med dampernes fremtrængen i anden halvdel af 1800-tallet blev konkurrencen skærpet yderligere. Fra omkring 1880 udgjorde det en alvorlig trussel i Østen. Modtrækket fra Aabenraa var at forbedre sejlskibene. Man forsøgte sig med mandskabsbesparende installationer ombord. Man opsøgte også nicher, som endnu ikke blev truet af damperne.

I stedet for at bygge jernskibe i Aabenraa svarede man igen med en yderligere specialisering af sejlskibene. Man foretog ikke den omstilling, der var nødvendig i det tempo, der også var nødvendig.

På grund af den ensidige satsning på dette erhverv var Aabenraa meget sårbar i omstillingen til jernskibe. Mange kaptajner følte det nedværdigende at skulle løsrive sig fra sejlskib til jernskib.

 

Mange led tab

Da man endelig i Aabenraa besluttede sig for at sælge blev det til ”dårlige priser”. Derfor led redere og kaptajner ofte ret alvorlige tab. En betydelig del af de driftsmidler, der gennem tiden var bygget op i kaptajnsmiljøet, gik tabt, fordi man stik imod sædvane – men ikke uden grund – stod tøvende over for ny teknik.

Men måske bunder det hele også på at de handlende og håndværksmestrene, der som skrevet også investerede i skibsfarten, mente at det krævede helt andre former for ekspertise, praktiske færdigheder samt et langt mere omfattende og kostbart produktionsapparat end ens hidtidige håndværksvirksomhed.

 

Michael Jebsens rederi voksede

Michael Jebsens rederi begyndte at vokse efter 1870. Dette rederi gav i de følgende år beskæftigelse til adskillige ”omvendte” sejlskibskaptajner, der næppe selv kunne have finansieret egen overgang til damp.

I de første år blev rederiet ledet fra Rotterdam. Blandt kaptajnerne møder vi navne som Bendixen, Bruhn, Davidsen, Hohlmann og Matthiesen.

Nogle overlevede omstruktureringerne. Men det var ikke med lokale investorer. Skibene blev opsplittet i mange parter.

 

15 – 16 pct. af befolkningen forlod Aabenraa

Jævne mennesker kunne nu pludselig få en gevinst. Man sagde i Aabenraa omkring 1900, at hvis man satte sine penge i en bank kunne man få 5 pct. Men hvis man satte pengene i en skibspart, kunne man få 25 pct.

Men i Aabenraa var der mange, der mistede deres levebrød.  I årene 1878 – 82 var der mere end 1.000 mennesker eller 15-16 pct. af byens befolkning, der udvandrede eller flyttede. Mange måtte fattigvæsnet tage sig af.

Vi kan også anskue det fra en anden vinkel. Mens byens sejlskibsflåde i 1880 beskæftigede 498 mand. Så var antallet i 1890 sølle 41.

Der var så opstået en ikke ubetydelig damskibsflåde. Men disse var fortrinsvis i Østen. Officererne var fra Aabenraa-egnen men de ansatte var fra Østen.

 

Diamanthandler og Dampvaskeri – ejer

Jacob Petersen forsøgte sig som diamanthandler i Sydafrika og var en tid hotelejer. Hans M. Krag drev landbrug og kreaturhandel hjemme i Løjt. Også Fischer gik på sin vis over til damp – dog først efter at han i 1882 forlod søen, idet han oprettede et dampvaskeri og en badeanstalt i Aabenraa.

 

Et minde forsvandt

Med sejlskibenes mindre betydning så svandt også efterhånden interessen i lokalbefolkningen. Endnu omkring år 1900 hædrede byen Michael Jebsens minde ved at omdøbe en af gaderne ved havnen Schiffbrücke til Michael Jebsen-Strasse. Dette navn blev til manges fortørnelse efter 1920 igen til Skibbroen.

Ligeledes var Jebsen den sidste af egnens skibsredere, der blev gravsat under stor deltagelse fra byens befolkning.

 

Jørgen Bruhns begravelse

Men ingen kunne skildre det bedre end Frederik Fischer, der var lokalavisen Frejas redaktør. Ved Jørgen Bruhns begravelse i 1858 rapporterede redaktøren følgende:

 

 • En mere uskrømtet udtryk af almindelig agtelse for en hensovet har vor by vistnok aldrig set, end det, der i forgårs blev leveret ved afdøde agent J. Bruhns jordefærd.

 

 • En følge af omtrent 300 mennesker havde frivilligt indfundet sig, og uden familiens medvirken var der blevet arrangeret en højtidelig sørgeprocession. Da efter en sørgetale i huset (på Storetorv) liget af den afdødes egne børn og beslægtede var bleven båret udenfor, stillede sig som bærere af kisten en talrig skare af skibstømmerfolk fra værftet på Kalvø og de herværende værfter: tvende med flor behængte dannebrogsflag bleve bårne i spidsen for processionen.

 

 

 • Efter tømmermændenes kæfte fulgte umiddelbar foran kisten tvende sørgemarskaller med floromvundne marskalstave, og på hver side af kistens hovedende bares tvende dannebrogsflag med sørgeflor.

 

 • Umiddelbar efter kisten fem af den afdødes børnebørn, derpå hans børn og beslægtede, og siden det talrige følge, bestående af samtlige herværende honoratiores og de fleste af byens borgere.

 

 

 • Ved byens udgang trådte håndværksmestre i tømmerfolkenes sted som bærere af kisten, der ved kirkegårdens port blev modtagen med sørgemusik, og derfra indtil graven båret af afdødes standsfæller, her i byen hjemmehørende skibscaptainer.

 

 • Efter at kisten under sørgemusik var nedsænket i graven og jordpåkastelsen skeet, vendte følget tilbage til byen.

 

Kilde:

 • dengang.dk – div. Artikler
 • Sønderjyske Årbøger
 • Sønderjysk Månedsskrift
 • Hans Bruhn: Kaptajn Hans Bruhns Erindringer
 • Schlaikier: Aabenraa Søfarts Historie
 • Japsen: Aabenraa bys økonomiske historie 1850 – 1864
 • Hvidtfeldt-Iversen m.fl: Aabenraa Bys Historie 2-3
 • Nordslesvigske Museer nr. 9
 • Ole Mørkegaard: Søen, Slægten og Hjemstavnen

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.768 artikler, heraf 168 artikler fra Aabenraa og Omegn:

 

 • Da briggen Chico blev overfaldet (b)
 • Aabenraa 1800 – 1850
 • Aabenraa som søfartsby
 • Flere skibe fra Aabenraa
 • Skibe fra Aabenraa
 • Familien Fischer fra Aabenraa
 • Søens folk fra Aabenraa
 • Aabenraas storhedstid med søfart
 • Søfartshistorier fra Aabenraa
 • Sømænd fra Løjt og Aabenraa
 • Skibsbyggeri og industri i Aabenraa
 • Sømandsslægten Fischer fra Aabenraa
 • Aabenraa, skibe og søfart
 • En skibskaptajn fra Aabenraa

 

 


Man strides om grænsen

August 11, 2021

Man strides om Grænsen

Der er stadig diskussion om grænsedragningen. Socialdemokraterne var ikke meget for at støtte de dansksindede i Nordslesvig og heller ikke i Flensborg. Og så sent som i 1940 ville Scavenius diskutere grænsedragning med den tyske gesandt. Ville han sælge Tønder til tyskerne for at tilfredsstille dem? Socialdemokraterne i de andre nordiske lande mente, at danskerne var alt for eftergivende. De mente, at situation skulle tilbagestilles som i 1864 eller 1867. De mente ikke at tysk ”vold” skulle tilgodeses. Eller fordi man havde besat et land længe nok, så skulle det belønnes. Tyskerne var utilfredse med blokafstemningen. De mente ikke at den var retfærdig.

 

Bliver alt nu fremstillet korrekt

Det er ikke alt, som der er blevet fremstillet om begivenhederne før og efter 1920, der er helt korrekt. Det er som om det hele skal pege i en bestemt retning. Når man så anfægter dette eller sætter spørgsmålstegn ved det, ja så sættes man ud på et sidespor.

Egentlig synes jeg at argumenterne og beviserne er det. Men det er altid sejrherrerne, der har ret.

Det er fin nok at vi får Danmarks officielle holdning. Men nogle gange vil det også være befriende at høre om de problemer dette så bevirker.

 

Kielerkanalen havde stor betydning for militæret

Kielerkanalens betydning for de allierede er i den grad blevet nedtonet i den danske gengivelse. Man har indtryk af, at denne kanal måske mest var blevet bygget af militære hensyn.

På fredskonferencen i Paris havde vi et helt persongalleri af sagkyndige og statister.

 

Industrimanden H.N. Clausen tav

Det var H.V. Clausen, der var den danske regerings sagkyndige. Han overtræder omgående sine instrukser. Jonas Collin og Bent Holstein virkede i kulisserne. Det var pludselig en overraskende enighed i den danske delegation – og dog

Industri-manden H.N. Andersen var uenig, selv om han tav. Og det var franskmændene godt klar over.

Personlige holdninger gjorde sig gældende.

 

Scavenius kunne ikke lide Clemenceau

Franz v. Jessen havde ikke stor tiltro til den radikale regering. Og det var specielt Scavenius og hans tyskerkurs, han ikke kunne holde ud.

Scavenius havde kaldt Clemenceau for en ”gammel afdanket politiker”, der ”nu ikke længere blev taget alvorlig i politiske kredse”. Men det var denne Clemenceau, der var vært for fredskonferencen i Paris. Og det var den ”gamle afdanket politiker” som Scavenius måtte anmode om at tage Slesvig – spørgsmålet op på konferencen.

 

Zahle og H.P. Hanssen var ikke enige

Zahle fastholdt, at Flensborg skulle møde med et absolut dansk flertal. H.P. Hanssen mente, at man ikke kunne ignorere 49 pct. danske stemmer, men at vi for Flensborgs eksempel længe ikke nåede derop.

 

En klodset opfordring

Men det var nu ikke lige smart alt, hvad man foretog sig fra dansk side. Man havde fået professor Aage Friis til at formulere en opfordring til det tyske folk:

 

 • Vi danske mænd og kvinder vænner os til det tyske folk med indtrængende henstilling om helhjertet og klogt at lade den folkelige retfærdighed ske fyldest også for vort folk.

Denne professor var medvirkende i en artikel som nationalbankdirektør Rubins under pseudonym fik bragt i Preussische Jahrbücher 1911 for at appellere til tysk forståelse for de danske sønderjyder. Men artiklen rummede følgende vending:

 

 • Kun tåber i Danmark og folk uden indflydelse tror på en genopvågning af artikel 5 eller lignende

 

Man bildte så folk ind, at H.P. Hanssen havde godkendt artiklen.

 

H.V. Clausen havde fat i H.P. Hanssen

Men det var nu ikke altid H.P. Hanssen havde ret. Således mente denne, at den internationale kommission skulle bestå af danske og tyske forhandlere. Men det mente H.V. Clausen, at det var en meget dårlig ide.

 

H.P. Hanssen fik ikke meget politisk indflydelse

Som bekendt kom H.P. Hanssen med i Zahle – regeringen. Hans ide var ellers at stifte et sønderjysk parti og stå i spidsen for 4-5 sønderjyske meningsfælder. Så kunne man også få indflydelse på partkonstellationen.

Nu blev han bare brugt til at kanalisere de genforenede led af Sønderjylland ind i den danske lovgivning og administration. Man skulle tro, at man kunne have fundet en anden løsning på dette.

 

Hvem skulle med i den internationale kommission?

Den 23. oktober 1918 løfter H.P. Hanssen sin røst tyske rigsdag. Han mener, at paragraf 5 skal genindføres. Bismarck afskaffede det i 1878. Forpligtelsen at holdeafstemning i Nordslesvig var han lige glad med.

Så sent som i 1919 mente H.P. Hanssen at man skulle forhandle med tyskerne. Igen måtte H.V. Clausen tysse på ham. Hvor langt ville han gå i sin forhandlingsiver?

 

Kunne Danmark have magtet det?

Spørgsmålet er om Danmark havde fået mere ud af det, hvis man havde fået det som Status Que i 1867. Så havde vi fået Flensborg med. En folkeafstemning i 1867 eller 1878 ville have bragt en sydligere grænse. Skulle tyskerne i 1920 nu belønnes for at have brugt vold?

Spørgsmålet er, hvad Danmark magtede og kunne risikere ved at få fjernet historiske og aktuelle uretfærdigheder. Kunne Danmark magte at hjælpe flere danskere til Danmark selv om der fulgte flere tyskere med?

 

Flere danske stemmer i Flensborg end i 8 danske byer

En bloc-afstemning i 1. zone var ret beset ikke andet end et stykke valgdemokrati, der skulle redde Tønder og udelukke Flensborg. Det kunne ikke begrundes med selvbestemmelsesretten at udelukke Flensborg, når man medtog Tønder, der i 1867, hvor Flensborg havde dansk flertal, kun havde 17,2 pct. danske stemmer.

Ja tænk engang Flensborg havde i 1920 flere danske stemmer end Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Augustenborg, Christiansfeld, Gråsten, Løgumkloster og Højer tilsammen.

Blokafstemningen blev kritiseret af tyskerne.

 

Ville Scavenius sælge Tønder for at glæde tyskerne?

Også udenrigsminister Scavenius tog afstand fra den grænselinje, som han havde brugt så meget tid på. I slutningen af 1930’erne syntes han at det var på tide at komme tyske grænseflytningskrav i forkøbet. Han mente at der skulle ske en justering omkring Tønder. I 1940 bragte han spørgsmålet på bane over for den tyske gesandt.

Nu var tidspunktet nok ikke så heldigt.

Der opstod som bekendt en Flensborg – bevægelse som et modtræk mod Aabenraa-bevægelsen.

Tilbage til Scavenius, der mente at § 5 og 1867 – linjen skulle have en logisk sammenhæng. Men det fik den ikke.

 

De nordiske socialdemokrater mente at Danmark var for eftergivende

Socialdemokrater i de nordiske lande syntes at Danmark var alt for tilbageholdende og mente at alt, hvad der i 1864 var påviseligt dansk skulle tilfalde Danmark. Man syntes ikke om, at det man havde taget og haft tilstrækkelig længe, skulle man have lov til at beholde.

Nu så det heller ikke ud til at Socialdemokraterne ydede en særlig indsats over for de dansksindede i Flensborg. Og i tidligere artikler har vi set, at Stauning tog afstand over for de dansksindedes kamp i Nordslesvig.

 

To sølvbryllupsfester i Aabenraa

Ingeborg refslund Thomsen fra Aabenraa har fortalt om en sølvbryllupsfest. Den blev delt i to, en for Aabenraa – folk og en for Flensborg-folk. Man ville ikke have spoleret festen. Der var masser af bitterhed.

 

Stor bitterhed

Bitterheden kan også have noget at gøre med H.P. Hanssens tilknytning til de Radikale og hans kølige holdning til Flensborg. Men der var også harme over for Socialdemokratiet.

Wilhelm La Cour opdagede at H.V. Clausen rejste til Paris for at forslå en grænse nord for Flensborg. Men var det ikke som om at Flensborg – folkene havde opgivet håbet på forhånd?

 

Kilde:

 • Sønderjysk Månedsskrift
 • Troels Fink: da Sønderjylland blev delt 1-3
 • dengang.dk – div. Artikler

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.767 artikler – heraf 142 artikler under Kategorien Indlemmelse, Afståelse, Genforening