Dengang

ArtiklerLitteratur Løjt 2020

August 2, 2020

Litteratur Løjt 2020

Vi har samlet 48 bøger om Løjt. For vores københavnske læsere skal vi lige nævne, at det skønne Løjt Land ligger nordøst for Aabenraa. Listen er langt fra komplet.

 

Bjarne Nielsen Brovst: Marcus Lauesen: Lykkebarnet fra Løjt (2007)

Jens Bruhn: Da man kiggede Sankt Peter over skulderen (1984)

Jens Bruhn: Fra skabelse til himmelfart (1998)

Jens Bruhn: Løjt Kirke i ni århundrede (1997)

Det Gamle Løjt (Årbog for Løjt Sogns Lokalhistoriske Forening) (diverse udgaver)

Peter Dragsbo m.m.: Værd at bevare – Gårde og huse i Løjt Sogn

Erling Døssing: Den hovedløse præst og andre folkesagn fra Løjt (2005)

Thomas Uhre Fenger: med dal og bakker (2009)

Sven Aage Faaborg: Nymølle ved Aabenraa (1988)

Sven Aage Faaborg: Traktørstedet, Knapp på Løjtland (1988)

Sven Aage Faaborg: Restaurant Knap (1992)

Frans Gregersen: Herlige Løjt Land – historier med turforslag (2004)

Fladstenbogen 1508 – 1788

Hjemstavnssange fra Løjt Sogn (1977)

Tage Hoyer Hansen: Natur og mennesker i Sønderjylland (Eks. Fra Løjt) (24 sider)

Jes M. Holdt: Gårde og slægter i Løjt Sogn (1982)

Jes M. Holdt: Glimt af Løjt Sogns Historie (1976)

Ulla Hastrup: Løjttavlen i billeder og tekst (1981)

Kjeld Høegh: Min barndoms landsby

Henry Johansen: Dagborg 2. okt. 1973 – 16. marts 1975 (2002)

Jessen: Kaftan, biskop i Grænselandet (2009)

Jørn Larsen: Min første tid – Løjt og Aabenraa 1951 til 1970

Marcus Lauesen: Denne rigdom overgår dog alt (1940 – 1975) (2000)

Marcus Lauesen: Lykkebarnet fra Løjt – en biografisk fortælling

Karl Lildholdt: Løjt Land (Hefte, der udkom fra 1974 – 1979)

Løjt Frivillige Brandværn 125 år

Løjt Kirkeby Danske Børnehave og Fritidshjem 1946 – 1996

Løjt Kirkeby Skole 1920 – 1995

Løjt Sogns Historie

Hans Mikkelsen: Barselsstue og himmelstue – digte og salmer (1991)

Min barndoms landsby (1983)

Erling Møller: Hans Bruhns Erindringer (1957)

Gertrud Nordmann – Stabelnow: Eine Wanderung um die Halbinsel Loit in 10 Etappen

Morten Hahn Petersen: I storm og stille – den sikre havn

Johs. Buch Rasmussen: Ture på Løjt og andre steder i det sønderjyske (54 sider) (1984)

August Reimers. Das Kanzleigut Höckenberg (Høgebjerg) (1928)

J.H. Riis: Sagn og overtro og gamle fortællinger fra Løjt Sogn (1977)

Kaj Siewerts; Fra Løjt Kirke (1966)

Socialdemokratiet 60 Løjt (1980)

Gertrud Nordmann – Stabenow: Eine Wanderung um das Halbinsel Loit (2004)

Statut for Løjt Andelsmejeri (1894) (8 sider)

Poul Svensson: Løjttavlen (1983)

Sønderjysk Månedsskrift – Særhefte om Løjt (1936)

Jan Magnus Kragh Thuen: Løjt Sogn

Christian Todsen: Løjt Sogns Sparekasse 1851 til 1933

Hans Hansen Toft: Ved spindehjul og tælleprås (1943)

Hans H. Worsøe: Løjt Sogns Historie (1988)

Zur Geschichte des Dorfes Loit (1993)

 

 • dengang.dk indeholder 1.513 artikler, herunder 153 artikler fra Aabenraa, hvor du kan finde ca. 10 artikler fra Løjt.

 


Den nationale pligt for Moderlandet

August 2, 2020

Den nationale pligt for Moderlandet

Mindretallets optræden provokerede danskerne. Nazificeringen begyndte i 1933. Zeitfreiwillige. Jens Møller ville spare kanonføde. Men de blev brugt mod danskerne. Det bevirkede en hård straf. Hvad er Selstschitz. Jens Møller forsøgte at gribe ind. Andre måder for kollaboration. DBN Deutsche Berufsgruppen für Nordschleswig. LG – Liefergemeinschaften. De tyske myndigheder hjalp LG. Retsopgøret dømte op til fire års fængsel. Mange dansksindede forsøgte også. Et stort omfang.

 

Mindretallets optræden provokerede danskerne

Det tyske mindretal viste tydeligt deres solidaritet med Tyskland under besættelsen. 3.200 blev interneret. Det var næsten en fjerdedel af mindretallets voksne. Langt de fleste var mænd. Men i de tyske arkiver (Dibbernhaus) kan vi se, at også mange rent danske folk og virksomheder ansøgte om, at arbejde for tyskerne.

Cirka 2.000 fra det tyske mindretal meldte sig i den tyske hær. Cirka en tredjedel faldt. Man glemmer at endnu flere dansksindede meldte sig til fronten. Men mindretallets optræden virkede voldsom provokerende på mange danskere. Det fik de også at føle.

Nogle synes ikke at fængslinger og skolelukninger var nok. Tyske mindesmærker blev sprunget i luften. Tyske institutioner og butikker blev udsat for hærværk. Og i Løgumkloster kostede et attentat et menneskeliv. Vi har i efterhånden mange artikler beskrevet dette. I denne artikel kigger vi på, hvad der især provokerede danskerne.

 

Nazificeringen begyndte i 1933

Nu kan dette store emne ”Den nationale pligt for Moderlandet” ikke belyses i bare en artikel. Derfor har vi samlet en oversigt over 74 artikler, der yderligere belyser dette og det dansk – tyske forhold i grænselandet.

Nazificeringen af det tyske mindretal nord for grænsen startede syd på. Det var nazister som Wilhelm Siewers og pastor Peberkorn, der pressede på. Allerede i 1933 blev NSAN oprettet i Sønderjylland. I begyndelsen var mindretallets organisationer kendetegnet ved indbyrdes rivalitet og konkurrence.

Først i 1935 blev de nordslesvigske nazister samlet under Jens Møller i NSDAP – N. Men en egentlig ensretning efter tysk forbillede fandt først sted i 1938.

 

Zeitfreiwillige

Mellem 1.600 og 1.700 fra det tyske mindretal meldte sig som Zeitfreiwillige (Tidsfrivillige) Egentlig var det meningen, at de skulle indsættes, når de allierede invaderede Danmark. Ideen fremkom i 1942. Og i januar 1943 opfordrede NSDAP-N deres medlemmer til at melde sig ind i den nye organisation. De skulle stå under ledelse af Peter Larsen.

Han var både leder af Selbstschutz, SK og Zeitfreiwillig. Det var ham der i praksis kom til at stå for at rekruttere unge mænd fra mindretallet til tysk krigstjeneste. Han var kendt for at lægge stort pres på de unge for at melde sig til frontfrivillige.

Man skulle bruge mænd mellem 17 år og 60 år. Det praktiske skulle Waffen – SS stå for. Og uddannelsen skulle ske ved de forskelle tyske garnisoner i Nordslesvig, bl.a. på Tønder Kaserne. Den militære uddannelse skulle foregå på to søndag formiddage hver måned. Man blev uddannet i at håndtere almindelige geværer. Enkelte blev dog også undervist i maskingeværer og andre våben.

 

Jens Møller ville spare kanonføde

En eventuel invasion var den egentlige grund til oprettelse af dette korps for medlemmerne af det tyske mindretal. Men var det også andre grunde? Efter krigen blev der også angivet en anden grund. Efter 1942 steg antallet af de faldne fra det tyske mindretal. Samtidig pressede man fra tyskerne på at få sendt endnu flere unge til fronten.

Det nye korps skulle forhindre at endnu flere unge fra det tyske mindretal skulle falde ved fronten. Var det virkelig derfor? I forskellige kilder påstår både Jens Møller, leder af det tyske mindretal og NSDAP – N og Heinrich Himmler at det var deres ide. Presset på de unge i mindretallet var enormt.

I forbindelse med udarbejdelse med vores bog ”Grænsen er overskredet” besøgte vi også mindretallets arkiver i Aabenraa. Her kunne vi med egne øjne se, hvor massivt dette pres var. Men kunne man nu i stedet for kanonføde nøjes med at blive Zeitfreiwillig så var meget opnået.

 

Mindretallet var utilfreds med at korpset skulle bruges mod danskere

I marts 1945 blev korpset opløst. Men interessant er det at straffen for at være i dette korps blev bedømt hårdere end frivillig i Waffen SS. Man fik to år mod halvanden år som frivillig. Men dette afhang nu også af på hvilket tidspunkt man blev dømt.

Fra mindretallet havde man regnet med, at Zeitfrewillige kun skulle indsættes mod en ydre fjende og ikke imod deres danske nabo. Men det viste sig hurtigt, at dette ikke var holdbart i en krigssituation. Det viste sig også efter august – oprøret i 1943. Her blev de indsat og skulle visitere de danske naboer, ligesom de skulle patruljere. Ved disse aktioner blev de meget upopulære.

 

Et slags hjemmeværn

Under normale omstændigheder skulle Zeitfreiwillige overvåge vigtigt infrastruktur. Men den hårdere straf skyldtes at deres arbejde kom til at foregå i eget land og direkte mod deres danske naboer. De blev således også indsat under direkte uroligheder.

Dette korps skulle fungere som et slags hjemmeværn. Og fra rigstysk side accepterede man dette som egentlig krigstjeneste.

Fra mindretallets side protesterede man mod indkaldelserne. For danskerne var det dybt provokerende over for den danske befolkning. Men egentlig havde korpset rent juridisk en ringe betydning.

Korpset blev involveret i at grave en pansergrav tværs over Sønderjylland. Det er usikkert, hvor mange fra mindretallet der rent faktisk deltog i gravearbejdet. Nogen har gjort det til 12 – 1.500 mand mens andre mener at det drejede sig om 3 – 4.000 mand.

 

Hvad er Selbstschutz

En person som også deltog i Selbstschutz blev idømt tre års fængsel. Og hvad var Selbstschutz? Her gjorde man tjeneste både i civil og i uniform. For at hindre sabotage og lignende mod tyske foretagender gjorde man patrulje i gaderne. Han var under sine tjenester forsynet med karabin, andre våben og en pistol. Ved underretten blev hans straf fastholdt til fængsel i tre år. Ved landsretten 3 år og 6 måneder, men ved Højesteret 2 år 6 måneder.

Ved en dom i Tønder blev et medlem af Zeitfreiwillige idømt en straf på 1 år og 6 måneder. Grunden til dette var, at han kun var 18 måneder, da han meldte sig. Der blev ved straffeudmålingen henvist til hans ungdom.

Ved en granskning af lovgivningen i 1946 fastholdt man at forholdet skulle straffes, man taler for at man havde vist storsind over for det tyske mindretal ved at se bort fra andre strafbare forhold.

 

En hård kerne på 150

Det var Jens Møller, der oprettede Selbstschutz. Det var for at sikre mindretallets virksomheder og institutioner mod sabotage begået af den danske modstandsbevægelse. Korpset omfattede omkring 450 mennesker, der næsten udelukkende blev rekrutteret fra det yderliggående Schleswiger Kameradschaft (SK).

Det var en særlig hård kerne på 150 mand, der bar våben og fungerede som en slags politimyndighed. At korpset for besættelsesmagten foretog arrestationer af danskerne, blev under retsopgøret vurderet som et meget belastende forhold.

Et andet meget belastende forhold var, at nogle Selbstschutz’ medlemmer var at mange af korpsets medlemmer spionerede for besættelsesmagten. De blev således mistænkt for at have optrevlet modstandsgrupper. Dog var der kun 52 fra det tyske mindretal, der blev dømt for tysk polititjeneste og 31 blev dømt for angiveri og stikkeri. Forholdsvis var det næsten som i den øvrige del af landet.

 

Jens Møller forsøgte at gribe ind

Blandt medlemmer af mindretallet blev dommene opfattet som dybt uretfærdige, da man ikke mente at have vendt sig mod Danmark og da man ikke havde været med i krigen.

Der er eksempler på, at Jens Møller forsøgte at afværge at korpsene blev sat ind ved arrestation eller forhør af danskerne. Han gik også ved forskellige lejligheder i forbøn for danskerne som blev forhørt og straffet af den tyske besættelsesmagt i Danmark. Han vidste godt, hvad det ventede ham efter besættelsen. Fra andre i det tyske mindretal blev Jens Møllers aktiviteter anset som svaghedstegn.

 

Andre måder for kollaboration

Den ypperste kollaboration, man som tysksindet kunne yde, var aktiv krigsdeltagelse. Det gjorde en stor del af de unge i mindretallet. For en gruppe unge kvinder kom tjenesten til udfoldelse som frontsygeplejersker, de såkaldte frontsøstre. De fungerede som en slags mødre og organiserede sig i Frauenschaft.

En anden mulighed var at gå ind i det økonomiske samarbejde.

 

DBN – Deustche Berufsgruppen für Nordschleswig

Allerede i 1936 blev DBN, Derutsche Berufsgruppen für Nordschleswig DBN dannet. De havde et forbillede i Deutsche Arbeiterfront i Tyskland. DBN havde ifølge sig selv to hovedopgaver:

 

 1. Dygtiggøre medlemmerne som håndværkere
 2. Varetage deres erhvervsmæssige interesser

 

For at blive medlem skulle man opfylde nogle kriterier. Man skulle sende sine børn i tysk skole. Så skulle man læse den tyske avis og da Selbsthilfe blev oprettet skulle man være medlem af denne. Man skulle også sørge for at voksne børn og lærlinge blev medlem.

 

Et led i nazificeringen

Oprettelsen af DBN blev led i hele nazificeringsprogrammet i Nordslesvig/Sønderjylland. I 1940 blev organisationen omstruktureret og delt i tre hovedgrupper:

 

 • En handelsgruppe
 • En håndværkergruppe
 • En arbejdergruppe

 

I 1941 havde man et imponerende medlemstal på 1.019 i handelsgruppen. Håndværkergruppen var nået op på 1.834 medlemmer mens arbejdergruppen var på 1.150.

 

LG – Liefergemeinschaften

I sommeren 1940 blev der oprettet en anden underorganisation nemlig Liefergemeinschaft LG. De samlede ordrerne fra besættelsesmagten, der derefter blev fordelt til medlemmerne. Disse skrev selv fakturaen og sendte 2 pct. til LG. Et mindre beløb blev sendt til Selbsthilfe.

Det gjaldt de samme regler i LG som i DBN. Pludselig steg medlemstallet i LG ret voldsomt. Omkring 1942 lå de månedlige leverancer til den tyske værnemagt på 1,2 mio. kr.

Man forlangte også en attest for politisk pålidelighed.

 

De tyske myndigheder hjalp LG

Åbenbart skulle Stauning over for Jens Møller i slutningen af 1940 have anført, at det man havde gang i var fuld forståelig. Med sådan en anerkendelse er det ikke underligt at store dele af mindretallet var af den opfattelse, at regeringen havde givet sin velsignelse til det økonomiske samarbejde.

Man glemte så lige at nævne at efterhånden som statsmagten så, hvad det indebar så ønskede man ikke at tysksindede virksomheder blev favoriseret i området. Dette førte også til et stridspunkt mellem besættelsesmagten og regeringen.

Og helt galt gik det, da LG påtog sig arbejde uden for Nordslesvig.

Da Priskontrollen i 1942 ønskede at lave priskontrol på arbejder for værnemagten, kom DBN på barrikaderne, da man ikke ønskede at levere de forlangte oplysninger. Man vidste godt, at man var gået over grænsen og det ville betyde konfiskation af fortjeneste og retslige anklager. Gennem de tyske myndigheder fik DBN afværget priskontrollen.

 

En form for boykot efter 9. april

Umiddelbart efter den 9. april mente dele af mindretallets erhvervsdrivende at de oplevede en form for boykot fra deres danske kunder. Men om det var en organiseret boykot, er dog tvivlsom. Således viser en sag, at en selvstændig smedemester og medlem af DBN efter 9. april 1940 mistede en del af sine danske kunder, fordi han havde stået og heilet til de tyske tropper, da de kom forbi hans værksted.

 

Retsopgøret

Medlemmer af det tyske mindretal blev i retsopgøret dømt på lige fod med danskerne. Frihedsrådet mente at opgøret mod kollaboratører skulle dømmes med tilbagevirkende kraft. Undtagelsen var for handlinger begået før 29. august 1943, der beviselig var sket på baggrund af ordrer og love fra en lovlig dansk myndighed. Dette punkt viste sig fordelagtig for en stor del af de store virksomheder, der havde været en del af den økonomiske kollaboration. Og ikke kun for de tysksindede.

En af bestemmelserne fra straffelovstillægget i forbindelse med sagerne om økonomisk samarbejde var lov nr. 259 § 15 af 1. juni 1945. Den lyder som følger:

 

 • Den der ved påberåbelse af medlemskab af tyskvenlig organisation eller af egen nationale eller politiske indstilling ved særlig anstødeligt initiativ eller på lignende utilbørlig måde har samarbejdet med besættelsesmagten som indkøber, leverandør eller entreprenør eller medvirket som mellemmand ved antagelse af danske arbejdere til arbejde i Tyskland eller af Tysklands besatte lande uden at have det pågældende arbejde i entreprise straffes med fængsel.

 

Man talte om en straffeudmåling helt op til fire års fængsel.

 

Mange dansksindede forsøgte også

Måske var dette bidrag den ældre generations bidrag til Det Tredje Riges krigsindsats. Men mon ikke også mange fik en stor økonomiske gevinst ud af det.

Blandt de dømte var der overvejende små håndværksmestre. Gruppen af vognmænd, der blev dømt, var lidt mere broget. Men det var nok fordi, de ikke var organiseret. I vores adgang til mindretallets arkiv (Dibbernhaus) kan vi se, at mange danske vognmænd søgte tilladelse til at arbejde for tyskerne og så mange af de nuværende vognmænd. Men de fleste fik ikke tilladelsen, da de ikke tilhørte mindretallet og havde børn i tysk skole.

 

Et stort omfang

Omfanget af denne kollaboration lader til at have været ret omfattende.  For mange i mindretallet var det naturligt at hjælpe sit land i denne krigssituation. Mange følte sig meget tættere knyttet til Mutterland end til deres herbergstat., Danmark.

Mindretallet var som fanget mellem en lus mellem to negle. Man ydede sin indsats for krigen som var man en del af Det Tredje Rige, men man fik ikke opfyldt ønsket i parolen ”Heim ins Reich”. Ja fra Berlin fik man et forbud mod at agitere for en grænserevision

 

 

 

Kilde:

 • Henrik Skov Kristensen, Inge Adriansen m.m.: Sønderjylland A – Å
 • Hans Schultz Hansen m.m.: Sønderjylland under krig og besættelse
 • Claus Bundgård Christensen: Danmark besat
 • Claus Bungård Christensen: Under Hagekors og Dannebrog
 • John T. Lauridsen: Over Stregen – under besættelsen
 • Henrik Skov Kristensen: Straffelejren, Fårhus, landssvigerne og retsopgøret
 • Henrik Skov Kristensen: Gerningsmænd eller ofre
 • Jens Peter Noack: Det tyske mindretal i Nordslesvig under besættelsen
 • Dirlev Tamm: Retsopgøret under besættelsen
 • Uwe Brodersen: Grænsen er overskredet
 • Sønderjyske Årbøger
 • dengang.dk (Diverse artikler)
 • historiekanonn.dk
 • dernordschleswiger.dk
 • vimu.dk
 • Hvis du vil vide mere: dengang.dk indeholder 1.612 artikler herunder

 

 • Under Sønderjylland (187 artikler):
 • Dansk – tyske brydninger i et grænseland
 • De mystiske mord ved grænsen 1 – 2
 • Sønderjylland under pres syd fra
 • Da nazisterne kom til Sønderjylland
 • Den sønderjyske politiadjudant
 • Overvågning i Sønderjylland
 • Folketingsvalget 1939
 • Jens Møller – folkefører eller folkeforfører
 • Den dansk – tyske sameksistens i Sønderjylland
 • De fem lange år i Sønderjylland
 • Mindretal i brændpunkt
 • Den sønderjyske efterretningstjeneste
 • Opgøret efter 1945
 • Det tyske mindretal
 • Fremmedflag i Sønderjylland
 • Tyske flygtninge i Nordslesvig
 • Sønderjylland – maj 1945
 • Sønderjylland – efter genforeningen
 • Holocaust – aldrig igen
 • Jordkamp, Vogelgesang og domænegårde
 • Under Besættelsestiden (Før/Nu/Efter) (326 artikler):
 • Anklaget for højforræderi
 • Gerningsmænd eller ofre
 • Håndtryk, Historieløshed og Nazi – kortet
 • Holocaust – fornægteren fra Kollund
 • Eiluf Rasmussen – med den brune fortid
 • Fra krig til internering
 • Dibbernhaus i Aabenraa
 • Besættelsestiden og det tyske mindretal
 • Efter besættelsestiden
 • Nazistisk ungdomsarbejde i Sønderjylland
 • Vidste de frivillige, hvad de gik ind til
 • Slemme folk fra Sønderjylland
 • Retssikkerhed før og under besættelsestiden
 • Bloddrenge og unge nazister
 • Waffen SS – engang en elitehær
 • Kryssing og Frikorps Danmark
 • Retsopgøret i Sønderjylland

 

 • Under Tønder (263 artikler):

 

 • Danskerpak og tyskerpak
 • Da Hagekorsflaget blev rejst i Tønder
 • Det dansk – tyske i Tønder 1920 – 1933
 • De dødsdømte fra Tønder
 • Nazister i Tønder
 • Da tyskerne kom til Tønder
 • Besættelse og befrielse ved grænsen
 • Obersten fra Tønder
 • Tønder under besættelsen
 • Da gadeskiltene blev skiftet i Tønder
 • Heimatfest i Tønder 1921
 • Tønder – omkring 1920
 • Da Tønder igen blev dansk
 • Socialdemokrat i Tønder – dengang
 • Tønder – efter krigen
 • Tønder – mellem dansk og tysk
 • Hvorfor var Tønder tysk?
 • Tønders tyske sportsforeninger

 

 • Under Aabenraa (152 artikler):
 • Knivsbjerg – nord for Tønder (vers. 2018)
 • Aabenraa under besættelsen
 • Sorgen ramte Aabenraa 1- 2
 • Frits nazister og et kartotek
 • Løjt – mellem dansk og tysk
 • Aabenraa – mellem de to krige
 • Aabenraa – maj 1945
 • Under Padborg/Kruså/Bov (60 artikler):
 • Frøslevlejren i den sidste tid
 • Straffelejren
 • Dagligliv i frøslevlejren
 • Bov sogn – mellem dansk og tysk
 • Fårhuslejren
 • Frøslevlejren
 • Bov kommune – under besættelsen
 • En sønderjyde krydser sine spor
 • Harreslev – dengang

 

 • Under Højer (74 artikler):
 • Dansk og tysk i Højer

Litteratur Højer

August 1, 2020

Litteratur Højer 2020

Her så ca. 48 Højer – bøger. Vi gør opmærksom på, at listen langt fra er komplet. Vi har medtaget et par Emmerlev og Rudbøl – bøger.

 

Poul Andersen: Højer Bønderkommune

Poul Andersen: Mine 9 år i Højer

Bevaringsværdige Bygninger i Højer Kommune (Højer By) (Vium Jensen)

Bevaringsværdige bygninger i Højer Kommune (Daler, Emmerlev, Hjerpsted m.m.)

Walter Bloch: Rudbøl – Rosenkrantz genbesøgt

Nicolai Bossen: Emmerlev Socialdemokratiske Forening 1929 – 1989

Bådfolket i Rudbøl

Anders Bundgaard: Højer i 1930erne (1983)

Tage Bundgaard: Møllen i Højer

Folmer Christiansen: Af Kiers Gaards historie (1984)

Folmer Christiansen: Der var engang (1990)

Folmer Christiansen: Om Digeskolen 1964 – 1989 og dens baggrund

Folmer Christiansen: Om Højer by 1923 – 1999 (2003)

Folmer Christiansen: Sparekassen i Højer 1843 – 1993 med træk fra historien efter 1920

Den danske Ungdomsskole i Højer 1951 – 2001

Claus Eskildsen: Grænsebyen Rudbøl

Claus Eskildsen: Sønderjysk Tæppefabrik, Højer (25 års jubilæum)

Lorenz Hansen: Nørremølle, en bebyggelse i Marsken og dens beboere (2007)

Højer Andelsboligforening

Højer Danske Børnehave

Højer Danske Kommune – Historiske Tilbageblik 1937 – 2002

Højer Frivillige Brandværn 1882 – 1972

Højer og Omegns Brugsforening 1950 – 2000

Karen Vium Jensen: Bevaringsværdige bygninger i Højer Kommune

Erling Jeppesen: Frygtelig lykkelig (roman) (genkendelige Højer – skikkelser)

Erling Jeppesen: Kunsten at græde i kor (roman)

Margot Jespersen: Jordsand – en beretning om havets angreb på en ø i det danske vadehav

Margot Jespersen: Margrethe – kogen

 1. Uhd Jespersen: Jordsand – Fuglenes Ø (60 sider) (1976)

Kiers Gaard (12 sider) (1989)

Jørgen Sprogøe Køster: Emmerlev Sognekrønike

Marie Lagoni: Emmerlev Sogns Ringriderforening gennem 100 år

L.A. Larsen: Da Emmerlev sognefolk plaskede husvant til søs

Lidt socialhistorie fra Højer Kirkegård

Herbert Matzen: Sønderjyske or dog vendinger på Højer – egnens dialekt (2004)

Mikkel R. Mikkelsen: Minder fra Rudbøl

Møllen i Højer (1988) (Lydbånd)

Andreas Møller: Om Rudbøl både og dens anvendelse

N.P. Nielsen. Fra Bondedreng til Grænsepost (1966)

Herman Nagel: Mit livs erindringer (1910 – 11) – findes også i Claus Pørksens udgave fra 2012 i 92 sider. (Oplevelser 1848 – 1850)

Claus Pørksen: En familie fra Højer (134 sider) (2012)

N.O. Riegels: Udkast til Fjerde Friedrichs Historie efter Højer

Claus Rolfs: Geschichte des kirchenspiels und Fleches Hoyer

Claus Rolfs: Højer Sogns og Flækkes historie

Tove Stockmar: Emmerlev Klev

H.E. Sørensen: Vadehavet – marsk og mennesker

Peter Vestergaard: Det fremskudte dige ved Højer (1984)

Flemming Wraae: 70 år med Højerbanen

 

 • dengang.dk har 1.612 artikler, heraf 74 fra Højer

En brand i Stengade

Juli 31, 2020

En brand i Stengade

En frygtelig november – aften 1975. Ni mand omkom. Stigevognen kunne ikke komme ind i gården. Alle i en lejlighed på femtesal omkom. Nørrebro Beboerforening havde advaret om forholdene. Huslejen steg 112 pct., men der blev ikke gjort noget ved brandsikkerheden. Der havde været masser af brande i kvarteret. 18.000 ejendomme på Nørrebro var saneringsmodne. Efter nogle år kom det frem at branden var påsat. Efterfølgende blev bulldozer-saneringen gennemført. Den Sorte Firkant blev fuldstændig forandret med masser af butikslukninger til følge.

 

En frygtelig november – aften 1975

Det var en novemberaften i 1975. En voldsom brand brød ud på Indre Nørrebro. Den fik katastrofale følger. Ni mennesker omkom. Folk sprang ud fra fjerde og femte sal.

Pludselig gik det op for myndighederne at folk levede i rene brandfælder.

Nogle kan endnu huske, hvad der skete dengang. Således fortæller et vidne, at han tilbød sin hjælp og blev sat til at holde fast i et springlagen. Så hørte han en dump lyd. Det lød lige som en sæk kartofler, man kaster mod jorden. Vidnet kigger mod højre. Der ligger en mand på jorden. Han ramte ikke springlagenet. Han har var forbrændt på ryggen og blodet løb ud af munden på ham.

 

Alle i en ejendom på femtesal omkom

Vidnet sad den aften på femtesal sammen med en ven og lyttede til Beethoven på vinyl. De hørte støj ud fra gården og kiggede ud ad vinduet. Der stod ild ud af kælderen i bygningen over for. De to vidste, at de måtte ned i gården for at vente.

Den mand, der landede ved siden af springlagenet, var 22 år og havde en lejlighed på femte sal i Stengade 20. Her boede han med sin kæreste på 24 år og datteren på fire. De havde besøg af kærestens lillesøster fra Jylland. Alle fire omkom ved branden.

Den 22 – årige var i desperation kravlet ud ad vinduet og forsøgte at gå armgang i tagrenden, da den brast, og han styrtede i døden.

 

En kvinde døde af røgforgiftning

På femte sal sad en 48 – årig kvinde på sin stol og døde af røgforgiftning. På fjerde sal boede en gæstearbejderfamilie. Faren var i 1969 kommet til København for at arbejde på B & W. Han havde nu fået hele sin familie samlet i Danmark. De boede trangt og billigt på Nørrebro. De ville gerne have noget større. De døde også i branden.

Branden viste med al tydelighed at tiden var løbet fra slummen på Indre Nørrebro. Mange ejendomme var rene brandfælder. Her var det ikke forsvarligt at lade mennesker bo.

Stengade ligger mellem Blågårds Plads og Assistens Kirkegård i det berygtede kvarter, der blev kaldt ”Den Sorte Firkant. Der er forskellige udlægninger på navnet. Det var et af de tættest befolkede områder i Danmark. I 1960’erne var her virkelig mange stuvet sammen.

 

Man gjorde ikke noget som helst

Baghus på baghus fyldte de mørke og indesluttede baggårde. To tredjedele af lejlighederne var 1- eller, 2-værelses. Forholdene bar præg af, at de mange private udlejere ikke havde økonomiske interesser i at gøre noget som helst ved forholdene. I en meget interessant podcast gives der et billede af forholdene dengang. I flere artikler har vi også her på siden beskrevet forholdene dengang. Men også om de forhold, der fulgte.

 

Selv Handelsforeningen støttede Nørrebro Beboerforening

Buldozersanering og kampen om Byggeren er nogle af stikordene. Pludselig steg huslejen til astronomiske højder. De lokale havde ikke råd til at bo på Nørrebro mere. Detailhandlen mistede deres kundeunderlag og lukkede i stribevis. Midt under saneringen slap pengene op.

De lokale beboere protesterede mod udviklingen. Selv Nørrebro Handelsforening støttede Nørrebro Beboeraktion og gik aktivt ind i kampen. Men desværre blev Nørrebro beboeraktion politisk splittet

 

18.000 ejendomme var saneringsmodne

Året før branden blev der lavet en undersøgelse om levevilkårene på Indre Nørrebro. En beboer fortalte i et interview, at den månedlige husleje lød på 46 kr. om måneden. Han boede på 17 m2 med skrå vægge. Lejligheden var meget utæt.

18.000 Nørrebro – ejendomme var saneringsmodne. 3.400 af dem var korridorejendomme. Adgangen gik gennem en korridor. Det betød at flugtvejene var stærkt begrænsede ved en brand. Men der var også andre problemer ved bygningerne på Nørrebro.

Der var en fortrappe og en bagtrappe, der kun var adskilt af en tynd svingdør. Hvis det var brand det ene sted, var det også brand det andet sted. Svingdørene var tynde og utætte, så det kunne brænde igennem på ingen tid.

 

Det gik helt galt – den 11. november 1975

Det gik helt galt den 11. november 1975. Københavns Brandvæsen modtog melding om branden kl. 20.28. Redningsarbejdet skulle vise at være særdeles vanskelig. Ejendommen havde ikke front mod Stengade. En lille smal gyde forbandt Stengade og Griffenfeldsgade. En jernport spærrede vejen fra Stengade ind til den brændende bygning.

Det betød at stigevognene ikke kunne komme ind. Brandfolkene måtte derfor have hjælpe af beboerne i nabobygningerne. Der udspillede sig i den grad dramatiske scener.

En ung mand ramte en stålwire på vej ned, så gnisterne stod omkring ham. Da kablet brast, gik alt lyset ud. Det eneste lys var nu kun ilden fra branden.

 

Forkullede lig

Ti mennesker blev reddet ud af flammerne En gravid kvinde sprang fra førstesalen og overlevede. En 15 – årig dreng, der var alene hjemme, sprang fra fjerde sal og klarede den.

En 55-årig invalidepensionist blev reddet af en underbrandmester. Han fortalte i aviserne dagen efter, at han kom med pionererne. Så blev der først lys. Han stod uden for sit vindue på femte sal og pegede over på naboejendommen. Det lykkedes for brandmanden at redde ham via naboejendommen. Han var den sidste, der blev reddet. Resten var forkullede lig.

Branden fik politikerne til at reagerer. Ugen efter fremlagde boligministeren et lovforslag om brandsikring. Det blev vedtaget i starten af 1976.

 

Den Sorte Firkant blev forandret

I årene der fulgte, blev Den Sorte Firkant fuldstændig forandret. De mange 100 – års ejendomme blev jævnet med jorden. Dengang gjaldt det om at bygge så meget som mulig på så lidt plads som muligt.

Mon ikke branden satte skub i en udvikling, som alligevel ville være kommet.  Mange blev tvunget væk fra bydelen. Det gjaldt også for dem, der ikke mere havde råd til at bo på Nørrebro.

 

Branden var påsat

Den 22. april 1977 tilstod en 29 – årig mand fra København, at det var ham, der havde påsat branden i Stengade.

 

Masser af brande i kvarteret

Ikke lang tid før denne brand brændte tæppelageret i Stengade 36. Og to måneder før brændte en stuelejlighed i Stengade 52 på grund af kortslutning.

Og blot 14 dage efter var der en kraftig loft – og tagbrand i Stengade 25. Kort tid efter var der så atter brand i kvarteret, idet en lejlighed på førstesalen i Prins Jørgensgade 7 udbrændte.

 

Protester fra Nørrebro Beboeraktion hjalp ikke

Nørrebro Beboeraktion havde udarbejdet en såkaldt slumrapport, hvor de krævede at forholdene blev bragt i orden. Men Borgerligt Socialt Boligselskab som ejede den omtalte ejendom, der brændte, mente ikke at det kunne betale sig at gøre noget som helst ved forholdene, da bygningen alligevel på et tidspunkt skulle rives ned.

Men som Nørrebros Beboeraktion pointerede, så havde man alligevel hævet huslejen med 112 pct. Man var overbevist om, at politikerne varetog byggespekulanternes interesse.

 

Masser af butikslukninger

I 1950 boede der på Nørrebro 132.000 mennesker. I 1980 var der kun 78.000 tilbage. Mange Nørrebro – borgere følte at deres rettigheder blev taget fra dem. Den 22. april 1980 fik politi og bulldozer i gang med at rydde Byggeren. Derefter blev Byggeren besat af beboere. De fungerede som et levende skjold.

Som bekendt endte det med masser af kampe på Nørrebro

Butiksantallet faldt fra 2.256 butikker i 1958 til 965 butikker i 1981. Udtyndingen var speciel synlig i sidegaderne. I Blågårdsgade stod 44 pct. af butikkerne tomme. Samtidig havde halvdelen af butikkerne på Nørrebro været udsat for indbrud. At være næringsdrivende på Nørrebro var en tvivlsom fornøjelse skrev Handelsforeningen dengang.

 

Kilde:

 • dk
 • Arbejdermuseet (Folkets Park)
 • dengang.dk – div. Artikler
 • pow.international.dk
 • Vild Historie (Podcast) af Simon Kratholm Ankjærgaard og Tommy Heisz

 

Hvid du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.611 artikler herunder 290 artikler fra Det Gamle Nørrebro herunder:
 • Rotter var en del af oplevelsen
 • Nørrebro fra Fælled til Lejekaserne
 • Byggespekulation på Nørrebro
 • Røde Rose på Nørrebro
 • Byggeren på Nørrebro – nok engang
 • Nørrebro Beboeraktion og Kampen om Byggeren
 • Bulldozersaneringen ødelagde detailhandlen.

 

 


Litteratur Utterslev – Nordvest – Brønshøj 2020

Juli 30, 2020

Litteratur Nordvest-Utterslev-Brønshøj 2020

Denne liste omfatter også Bellahøj, Frederikssundsvej, Husum, Tinbjerg og Emdrup. Den er dog langt fra komplet. Men der er dog 90 bøger at gå i gang med.

 

Bispebjerg Bydelsatlas – Bevaringsværdier i bydel og bygninger (1991)

Bispebjerg Hospital 1913 – 1983

Bispebjerg Hospital 1913 – 1988

Bispebjerg Hospital – Hospitalets oprindelse og udvikling

Bispebjerg Hospital 100 år – mosaikker af et hospitalsliv

Bispebjerg Skole 1912 – 1962

Kaj Bollmann: Kapernaumskirken i 100 år- mere end en søndagskirke

Brønshøj Boldklub 100-års jubilæum – 1919-2019

Byggeforeningen Enigheden – 100 år

C.A. Clemmensen: Emdrup før og nu

Erik Cramer: Den kongelige skolebygning i Brønshøj

Lars Cramer-Petersen: Bogen om Grøndal

Lars Cramer-Petersen: Brønshøj – billeder 1900 – 1930

Lars Cramer-Petersen: Brønshøj-Husum-Utterslev – 40 malerier 1892 – 1992

Lars Cramer-Petersen: Brønshøjvej og Brønshøj Kirkevej – et vejforløb gennem Brønshøj

Lars Cramer-Petersen: Carlstad – Københavns naboby

Lars Cramer-Petersen: Danmarks skæbnetime-en beretning om Svenskekrigen 1657 – 60

Lars Cramer-Petersen: Frederikssundsvej – fra Brønshøj Torv til Kagsbo

Lars Cramer-Petersen: Frederikssundsvej – fra Nørrebro til Brønshøj

Lars Cramer Petersen: Frederikssundsvej – før og nu

Lars Cramer-Petersen: Godthåbsvej – før og nu

Lars Cramer-Petersen: København forsvarede sig 11. februar 1659

Robert Dumoug. Liv i Husum – historie fra en Københavnsk forstad

Emdrup – et åndehul i storbyen 100 året for Emdrup Grundejerforening

Emdrup Grundejerforening 85 år – 1901 – 1986

Erindringssamtaler fra Nordvest – Bispebjerg gennem 100 år

Fiskerne i Utterslev Mose

Asger Fog: Brønshøj, Husum, Utterslev, Emdrups posthistorie

Asger Fog: Brønshøj Kirke – 800 år

Asger Fog: Det grønne Brønshøj – en vandring

Asger Fogh: Husum – landsbyen, der forsvandt

Asger Fog: Utterslev – fra landsby til storbyforstad

Jonas Fogh: Nordvest

Fra Brønshøj til Husum – over Utterslev Mose 1940 og 55 år senere

Hans Hansen: P.V. Jensen Klint – Grundtvigskirkens bygmester

Historiske personer i Bispebjerg – Nordvest

Bente Holst: P. Ipsens Enkes Kgl. Hof Terracottafabrik

Jens Jensbak: Grundtvigskirken

Kaj Johansen: Beretning om Landbrugsudstillingen 1938 på Bellahøj

Jacob Kristensen: Bispebjerg Kirkegård

Christian Kirkeby: Bispebjerg Kirkegårds historie

Christian Kirkeby: Bispebjerg-kvarteret, hvor det meste blev en del af Nordvest-kvarteret

Christian Kirkeby: Byens gavle – Nørrebro, Nordvest, Brønshøj, Husum og Vanløse

Christian Kirkeby: Emdrup på den anden side bjerget

Christian Kirkeby: Folmer Bendtsen – en maler i Nordvest

Christian Kirkeby: Fra Utterslev Mark til Nordvest-kvarteret

Christian Kirkeby: Grundtvigskirkens tilblivelse

Christian Kirkeby: Kjøbenhavns Landfæstnings tilblivelse og endeligt

Christian Kirkeby: Møntens historie – kommunal ejendom til andelsboligforening

Christian Kirkeby: Sokkelund Herred m.m. – Fra stenalder til Middelalder

Christian Kirkeby: Utterslev – fra landsby til åndehul i storbyen

Christian Kirkeby: Utterslev Mose og den forhistoriske tid – eller Søborg Søe indtil 1887

Christian Kirkeby: Åer, render og søer – vandforsyning og lossepladser

 

Else Krogsgaard: Brønshøj Kirkebog 1660 – 1682

Langs Frederikssundsvej under besættelsen og befrielsen 1940 – 1945

Kirsten Lund Larsen: Brønshøj Kirke – i mere end 800 år

Louise Palm Larsen: Fra vugge til grav – København NV

Steffen Lindvald: Brønshøj, Husum og Utterslev – de rigtige bondebyer

Steffen Lindvald: Emdrup – en forsvunden landsby

Min barndom på Bispebjerg og i Voldparken

Poul Moues: Det Gamle Brønshøj – og det nye

Valdemar Møller: Fra den gamle landsby – Brønshøj by gennem 200 år

Johannes Nielsen: Brønshøj Kirke

Sven Ole Nielsen: Estrups gendarmer i Utterslev – deres virke og færden i Brønshøj Sogn

Sven Ole Nielsen: Fæster under Kronen i 1600-tallets Brønshøj Sogn

Sven Ole Nielsen: Samfund og dagligdag i Brønshøj Sogn i 1600 – tallet

Sven Olsen: Fra Biskop Absalon til indlemmelse i København

Sven Olsen: Fra det gamle Brønshøj, Emdrup, Husum, Utterslev m.m.

Viggo Plambech: Emdrup- fra landbosamfund til bysamfund

Chr. M. Plum: Slangerup-banen og dets materiel

Leif Rasmussen: Georg sagde ”Hug en kage” – livet i et københavnsk arbejderhjem i tiden omkring Anden verdenskrig

R.P. Rasmussen: Karl Gustavs lejr i Brønshøj 1658 – 60

Steen Eiler Rasmussen: Fra Tingbjerg til Christiania

Lisbeth Reinholt: Din nabo fortæller – erindringer fra Tingbjerg

Skrammellegepladsen i Emdrup 1943 – 1968

Erik Steffensen: At trække en streg – Per Kirkeby – liv og værk

Aage Svendstrup: Den Hvide Brigade – Danske lægers modstand

Helge Baun Sørensen: Brønshøjbogen

Helge Baun Sørensen: Husumbogen – en københavnsk bydel

 1. Kingo Sørensen: Opvækst i Bispebjerg i 1940’erne og 1950’erne

Poul Sørensen: Bryggeriet Husum

Søren Peder Sørensen: Drejervej

 1. Thomassen: KSB-DSB Slangerup – Hareskov-banen

Astrid Thomsen: Min barndom i Brønshøj – mellemkrigstid og besættelse

Utterslev Sogn 50 år

Torben Weinreich: Turen går til Brønshøj – En guide til Bjarne Reuters Brønshøj

Tony Wilsmann: Vestvolden – fra fæstningsværk til idyl

Birgitte Zacho: Nordvest

100 år i Glimt – 100 år med Socialdemokraterne i Brønshøj

 

www.dengang.dk indeholder 1.611 artikler og en masse fra Nordvest/Utterslev/Brønshøj

 

 


Litteratur Nørrebro 2020

Juli 29, 2020

Litteratur Nørrebro 2020

Hermed ca. 317 Nørrebro – bøger. Vi har medtaget enkelte Københavner – bøger. Listen er langt fra komplet. Men der er da nogle at gå i gang med.

 

Hanne Abilgaard: Barbermaleren, John Christensen

Finn Abrahamowitz. Grundtvig (2000)

Finn Abrahamowitz: Hypnosemordene (2004)

Aktieselskabet Smith, Mygind & Hyttemeier 1842 – 1947

Aage Andersen: Lidt om Nørrebro

Aktieselskabet Atlas – de første 25 år (1923)

Lisbeth Algren: Nørrebro, gennem den flerkulturelle by

Pernille Andersen: Bydelsrådet, gjorde det en forskel? (2003)

Åge Andersen. Lidt om Nørrebro (1949)

Askovgården 1943 – 1983

Jonas T. Bengtson: Aminas breve

Jonas T. Bengtson: Submarino (2007)

Annemette Bach: Folkevogn og fjernsyn – tre søskende på Nørrebro i 50erne (2004)

Baldershus 1901 – 1991

Barbermaleren – Om den kendte maler på Nørrebro (1976)

Axel Beck: Fra gennembruddets tid – Kirkens udvikling på Nørrebro (1947)

Hanne Richardt Beck: Om det så gælder (roman fra Nørrebro og Brønshøj 1933/1940)

Beldring m.m: Over Ladegården til Sundholm (1993)

Billeder fra det nu forsvundne Nørrebro (1984)

Erik Henriques Bing: Evighedens Hus (Kirkegården Møllegade) (1997)

Allan Black: Kan du råbe mig Nørrebro op (Skt. Johannes Kirke) (2011)

Gert Black Mogensen: En travl kirke på Nørrebro (Simeons Kirke 1914 – 2014)

Frank Bøgh: Fælledvejens Politistation (2010)

Blaagaard Seminarium 100 år – 1859 – 1959

Blågårds Plads (2001)

Blaagaardens Mysterier (1853)

Kåre Bluitgen: Til gavn for de sorte (Debatbog også omfattende Nørrebro)

Knud Bokkenheuser: de svandt, de svandt 1 – 6 (en samling af vandringer)

Knud Bokkenheuser: Nørrebro (1919)

Knud Bokkenheuser: Vandringer på det gamle Nørrebro (1917)

Evan Bogan: Københavns Gadenavne (2003)

Lars Bonnevie. Ingen tvivl (roman om mordet på en italiensk turist) 2006

Ib Boye. Nørrebros Teater i 100 år

Jorge Braga: Københavns Billeder (2013)

Poul Thomas Brandt: Dengang i Frederik den Syvendes Gade (Roman om tre gen.)

Per Bregengaard: Erindringer fra Byggeren (1982)

Søren Bro (pseudonym): Kampen om Byggeren – Genfortalt i billeder

Uwe Brodersen: Omkring Nørrebroparken (48 sider)

Uwe Brodersen: Nørrebro Handelsforening gennem 110 år (2001)

Agnete Braad: Som om hun bare lagde røret på (2012)

Brorsons Kirke gennem 25 år (1926)

Karl Bruun: København 1 – 2 (1887)

Byfornyelse på Nørrebro (1979)

Byggersen: Grabberne væk fra Byggeren

Lene Byriel: Sjakket – knus og kaos – i et københavnsk ungdomsmiljø (1994)

Frank Bøgh: Fælledvejens Politistation

Henrik Cavling: Efter redaktionens slutning (1928)

Rosa Cederholm: Rosamin – en pige af folket fortæller (Nørrebro 1900) (1976)

Bolette M. Christensen: Fortællinger fra Indre Nørrebro

Christian Christensen: En rabarberdreng (1986)

Christian Christensen: Erindringer (1992)

Christian Christensen: En Rabarberdreng/Bondeknold og Rabarberdreng (1992)

Willads Christensen: København 1840 – 1857 (1912)

Willy Christensen: Linie 5 og 16 (1970 – 72)

C.A. Clemensen: Anker Heegaards fabrikker gennem 100 år (1928)

Anne Cornelius: Fortællinger om Rabarberlandet (2012)

Cramer – Petersen: Frederikssundsvej – Fra Nørrebro til Brønshøj (1994)

Ove Dahl. Husker du?

Ove Dahl: Tingenes Historie

Dansk Papir i 100 år – De Forenede Papirfabrikker A/S 1889 – 1989

De Autonome (1995)

Detailhandel og Byfornyelse – et eksempel fra Nørrebro (1983)

John Dickov: Historien om en gade – Jægersborggade

Lise Egholm: Fordi du skal – kraftige spark fra skolelederen

Lise Egholm: Min blå sofa (Erfaringer fra Rådmandsskole) (2006)

Tine Eiby: Til Tjeneste (blokadevagt på Nørrebro) (2006)

Jean Eilertsen: Kirken i Rabarberlandet (Hellig Kors Kirke og Sogn)

Martin Elmer: En by er også et landskab (arbejdsmiljøer på Vesterbro og Nørrebro)

Steen Eltard: Steder på Nørrebro (digte)

Anders Chr. Enevoldsen: Det gule snit (1998)

Anders Chr. Enevig: Go’ morgen Karl Baj!

Anders Enevig: Klunsere og kræmmere (1964)

Per Oluf Engquist: Livlægens besøg (Roman om Struensee, der oprettede hospital på N.)

Jacob Ehrbaum m.fl.: 69 – Kampen for et Ungdomshus (2008)

Epidemihospitalet i København 1879 – 1979

Kr. Eriksen: 100 år på Nørrebro (1966)

Erfaringer fra Bryggen (Nørrebro Beboerforening)

Ruth Evensen: Ruth – det ik’ slut

Anders Ewald: Øl og mad på Nørrebro Bryghus

Palle Fischer: Den store badedag (Nørrebro i 1930erne)

Fokus på Nørrebro (1): Guldbergs – kvarteret (1997)

Fokus på Nørrebro (2): Folkeskolerne – vigtige bygningsværker (1998)

Fokus på Nørrebro (3): Kirkerne, åndelige og arkitektoniske samlingspunkter (1999)

Fokus på Nørrebro (4): Pladserne, åndehuller og samlingspunkter i bydelen (2000)

Folketingets Ombudsmands betænkning om Nørrebro – sagen (1996)

Fra det nu forsvundne Nørrebro (1984)

H.H. Frandsen: Kirke og sogn gennem 75 år (Anna Kirke) (1989)

 1. Friis: Assistenskirkegaardsmuren paa Nørrebro (1868)

Fryd Frydendal m.m.: Forbryderalbum (Om ungdomshuset) (2007)

Carl Frederik Garde: Blågårds Blues (1971)

Mina Grooss: København – grib byen (intro til bydelene) (2005)

Mads Grue: Anna Kirke 1914 – 1939

Gullberg: Familiealbum – portrætter fra Ungeren

Guldbergsgade – kvarteret (1997)

Inger Gyldenkærne: Nørrebro – en litteraturliste (1998)

Bjarne Hallander m.fl.: Beboeraktioner, Bolig og miljøkampe (1978)

Jørgen Hamann: Havremarkens Skole gennem 100 år

Annelise Hansen: fra det forsvundne Nørrebro – en lokalhistorisk billedbog

Erik Hansen: Linje 7, trafikken til Nørrebro før og nu (1971)

Hans Georg Hansen: Jernbaneminder

Helle Hansen m.fl.: 69 (2008)

J.E.F. Hansen: Københavns Forstadsbebyggelse i 1850erne (1977)

Per L. Hansen: Askovgården 1943 – 1993

Tom Heinemann: Uro: 25 års gadekamp

Luna Signe Hørdum Hansen: Bag de gule gardiner (Nørrebros værtshuse) (2014)

J.J. Hartung Nielsen: Nøglebørn (børnebog) (1986)

Knud M. Nielsen: Billeder fra det nu forsvundne Nørrebro

Charles Haugsbøl: Blaagaards – kvarteret gennem 300 aar (1942)

Johanne Louise Heiberg: Et Liv gjenoplevet i Erindringen (1913)

Tom Heinemann: Uro – 25 års gadekampe (1995)

Harald Herdal: Løg (syv unge menneskers opvækst på Nørrebro) (1935)

Harald Herdal: Mens vi bliver voksne – hverdag på Vesterbro og Nørrebro (1937)

Hizb ut Tahrir i Danmark (2003) (Omhandler bl.a. Nørrebro)

Hillerødgades Skole 1915 – 1990

Historier fra Assistens – En kulturhistorisk billedbog

Lulu Hjarnø: Rødderne fra Blågårds Plads (1998)

Hanne Holm: Mellemøstlige køkkener på Nørrebro (2006)

Ellen Holmboe: Kugler over Nørrebro (2011)

Gregers Dirckinck – Holmfeld: Danmark dejligst 1 – 3 (2001)

Kamilla Helga Holst: En Kærlighedshistorie (Roman fra Nørrebro) (2010)

Karen Stougaard Hossy: Det kjøbenh. og Nørrebros asylselskabs første år 1835)(1985)

Huset på Nørrebro

Ole Hyldtoft: Københavns Industrialisering 1840 – 1914 (1984)

Erik Hvidt: Mest for sjov – Nørrebros Teater 1886 – 2001

Hvilket forår – om Metropolitanskolen (2009)

Klaus Høeck: Canzone – digte fra Nørrebro (1981)

Indvandrer – Kvindecentret: Send flere krydderier (2010)

Flemming Jarlskov: Lov og orden (2003)

Aggi Jensen: Baggårdsbørn har også drømme (2004)

Brian Jensen: Beast – fra Nørrebro til Premier League

Robert Jensen: Der var engang – en opgang (Børnebog) (1985)

Sigurd Jensen: Københavns Hospitalsvæsen 1863 – 1963

Harald Jensen: København fra boplads til storby (1948)

Søgård Jensen: Samuels Kirke 1925 – 1975

Einar V. Jessen: Det var dengang (Optegnelser 1880 – 1923, barndom og ungdom på Nø.)

Lone Diana Jørgensen: Er det så yndigt (Nørrebro 1960 – 69) (børnebog)

Lone Diana Jørgensen: Ikke to i en stol (Nørrebro i 50erne) (1985)

Karen Søndergaard Jensen: Englemagersken (2004)

Flemming Jensen: Revisor Nielsen (roman) (2006)

Anton Jepsen: danske snedkermøbler gennem 125 år (Rud. Rasmussens Snedk. 1869)

Einar V. Jensen: Det var dengang, men – barndom og ungdom på Nørrebro (1987)

Hans Chr. Johansen: Industriens vækst og vilkår 1870 – 1973 (1988)

 1. Broby Johansen; Det Gamle København (1996)
 2. Broby Johansen: Gennem det ny København (1963)

Christoffer Jørgensen: Ej blot til lyst – om Blågården (2005)

Casper Andreas Jørgensen: H.C. Andersen og kirkegården (2005)

Lars Holmegaard Jørgensen. Flugten fra Nørrebro (2009)

Luna Signe Hørdum Nielsen: Bag de gule gardiner – Nørrebros værtshuse

I Dagmars skygge (Om Assistens Kirkegård)

Hanne Jørgensen: Kampen om Byggeren

Harald Jørgensen: Fra Lemmestiftelse til moderne plejehjem (Almindelig Hospital) (1969)

Lone Diana Jørgensen: Marie – bøgerne 1 – 5 (1995 – 2001)

Rasmus Jørgensen: Folkestrejken (2004)

Per Kaae: Gerningssteder – En kriminalvandring gennem København’ a mord: Nørrebro

Kalejdoskop på vrangen (2005)

Kampen om Byggeren (Tiderne skifter 1980)

Kampen om Ungdomshuset – studie i et oprør

Anders Karker: Jagtvej 69 (L&R 2007)

René Karpentschof m.fl: Kampen om Ungdomshuset (Frydenlund 2009)

Mads Kerring: De autonome (Autonomt Forlag 1994)

Kingos Kirke (Fin Ellerbæk) (2000)

Jan Kjærsgaard. Bydelsatlas Nørrebro (1996)

Farshad Kholgi: Verden er mit land (2007)

Christian Kirkeby: Bygninger i det oprindelige Nordvestkvarter

Christian Kirkeby: Byens Gavle på Nørrebro, Nordvest, Brønshøj, Husum og Vanløse

Gitte Klitgaard: Håndbog for gadeplansarbejdere

 1. Knudsen: Nørrebro og dens omgivelser i sanitær henseende (1854)

Eric Knipper: Nørrebronx

Eric Knipper: Nørrebros ferie på lossepladsen (2006)

Hans Chr. Kofoed: Slaat ud – nej (indsats på det sociale område på Nørrebro) (1988)

Kort over Kjøbenhavns Jorder og Forstæder – Vester, Øster – og Nørrebroe (1834)

Poul Kragelund: Så vidt jeg husker, Nørrebro og Vangede i 50erne

Torben Krogh: Nu dages det brødre (1981)

Torben Krogh: Ved Statens Ror (1982)

Hans Kyrre. Københavns kommunale skolers historie (1924)

København før og nu – bind 5 (1947 – 1950)

Bolette Larsen: Krikeasyl – en kamp for asyl

Ejnar Larsen: Brorsons Kirke gennem 50 år (1950)

Ejnar Larsen: Brorsons Kirke gennem 75 år (1976)

Jørgen Larsen: Fra det gamle København (2005)

Per Larsen: Ungdomshuset – Rydningen og det, der fulgte

Anders Laubjerg: Den store bølge (Kbh’s industri – arbejdspladser (Sohn 2006)

Mogens Lauridsen: Bander, Bomber, Bagmænd – over 40 år i Politiet

Mogens Lebech: Titan, Smedjen, der blev verdensfirma (1947)

Einar Lind: Bisser og bananer – gadebetjent på Nørrebro i 60erne (2002)

Steffen Lindvald: Blegdamshospitalet 1879 – 1954

Steffen Lindvald: Nørrebro – i de københavnske arbejders hjemstavn (1968)

Steffen Lindvald: Det mørke København (1978)

Katrine Lindvig m.fl.: Ungdomshuset – et lærringsmiljø (RUC) (2007)

Loldrup: Historien om Ladegården – engang kongens spisekammer

Johannes Loppnau: Erindringer i NHA

Hans Helge Madsen. Huse må ikke styrte sammen

Mangfoldige Nørrebro, retssag og workshop/ Nørrebro Park Kvarter

A.P. Madsen: Nørrebro, sten for sten (1998)

Martha – Hjemmet 1886 – 2011

Poul Martinsen: Hypnosemorderen (2012)

Einar Mellerup: Godtfolk, gavtyve og gadeliv – fra det gamle Nørrebro (1961)

Einar Mellerup: Det gamle København på vrangen (1961)

A.C. Meyer: En Agitators erindringer (1929)

Gudrun Mikkelsen: Bedstemors breve (Erindringsbreve og sange fra Nørrebro ca. 1900)

Gudrun Mikkelsen: Når et menneske vælter – Nørrebro 1911 – 1984 (1988)

Jens Mortensen m.fl.: Jagtvej 69 (Medieskolen Lyngby 2008)

Klaus P. Mortensen: Uden for murene (2002)

Ulla Moulvad: Sammen er vi bedst (1997)

Jesper Dehn Møller: Skyld (mordet på Antonio Curra) (2007)

Jørn Møller: Borger i Klunketidens København (2000)

Søren Vad Møller: Enegang. Ander, der vandrer (Roman om en digterspirer på Nørrebro)

John Nehm: Ståsted søges (roman) (arbejderfamilie på Nørrebro og Amager) (1980)

Asta Nielsen: Den tiende muse (1966)

Hartung Nielsen: Nøglebørn (1986)

Kaj Nielsen: Billedbogen om Kaj Nielsen (1985)

Kurt M. Nielsen: Billeder fra det forsvundne Nørrebro (1984)

Oluf Nielsen: Kjøbenhavns historie og beskrivelse (1877)

Svend Nielsen: Portræt af en gade (Rantzausgade) (1978)

Svend Nielsen: Go’morgen Karl Baj (sang blandt prinser og klunser på Nørrebro)

Uffe Nielsen: Nørre G – 1818 – 1993 (Nørre Gymnasium)

Jon Nordstrøm: Cyklen på Nørrebro (2013)

Henrik Nørgaard. Brask (2008)

Nørrebro Bydelsatlas (1996)

Nørrebro – en historiefabrik (2009)

Nørrebro historier – Fra Fedtemader til Fædregruppen (Nørrebro lokalhist. Forening)2008

Nørrebro – Træk af en bydels historie (Nørrebro Lokalhistoriske Forening (1997)

Nørrebro i går – i dag og i morgen (Lis Harboe Jensen) (1968)

Nørrebros realister (Havremarkens Skole) (2003)

Nørrebro sten for sten (Om urolighederne efter EU – afstemningen 18.5.1993) (1998)

Nørrebro – 18. maj 1993

Hans Edv. Nørregård Nielsen: Kongens København (1994)

Ombudsmandens tre redegørelser i forbindelse med Nørrebro – sagen (1995)

Onymous, Copenhageners – Nørrebro (Billedværk) (2011)

Over Ladegården til Sundholm

Parkkvarteret – Indtryk og udsagn (Nørrebro Park Kvarter) (2007)

Johanne Petersen: Krølle fra Nørrebro (1934)

P.A. Petersen. Nørrebro bespisningsforening 1853 – 1903

Palle Petersen: Den store klassekamp (2000)

Peter Petersen: Nørrebro i København (1982)

Abdul Wahid Pedersen: Islam på Jysk. Fra hippie på Djursland til Imam på Nørrebro

Planlagt Gadenet i 6. Politikreds (fortegnelse af gadenet og deres længde ca. 1900)

Jan Plovsing: Byfornyelse under sanering (Socialforskningsinstituttet) (1976)

Jan Plovsing: Byfornyelse på Nørrebro (Socialforskningsinstituttet) (1979)

Jan Plovsing: Sanering på Nørrebro (Socialforskningsinstituttet) (1975)

Politibestemmelser angående Driften Nørrebro elektriske Sporveje 1897 (1976)

Niels Posselt: Nørrebro beboeraktion/Sorte Firkant (1977)

Johan Poulsen: Nordbanen gennem 125 år (1991)

Johan Poulsen: Byens baner – Jernbanen i København i 150 år (Banebøger 1997)

Prinsesse Thyras Asyl (1879)

Per Ramsdahl: Brorsons Kirke 1901 – 2001

Rapport fra Nørrebro (Demos 1974)

Lars Rasborg: Lær af Todesgade (Oktober 1978)

Laila Rasmussen: Tordenkaffe

Steen Eiler Rasmussen: København (1969)

Gudrun Riismøller: Farmor fra Nørrebro (Roman fra begyndelsen af 1900 – tallet (1967)

Michael Rohde: Tyve år på holdet (1932)

Birthe Raasted: Sådan nogen som os (Fortællinger fra Nørrebro 1942 – 1951) (1998)

Helle Rasmussen: Dansens Hus – et portræt (1990)

Niels Rohleder: Drengene fra Blågårds plads (1977)

Morten Runge: Til højre og venstre for Mimersgade (Real Dania 2005)

Russere på Assistens Kirkegård

Røde Rose Bogen (1975)

Rådmandsgades Skole 1889 – 1989 (Jørgen Voigt)

Sankt Stefans Kirke 1874 – 1974

Sakramentskirken – Den Katolske kirke på Nørrebro 1917 – 2017

Samuels Kirke 1925 – 1975

Manu Sareen: Iqball Farooq og den sorte Pjerrot (2006) Børnebog

Manu Sareen: Iqball Farooq og kronjuvelerne (2007) Børnebog

A.N. Schioldann: Fra murermester A.N. Schioldann (1901)

 1. Schemegelow: Små bemærkninger om Skt. Josephs Hospital i København

Garbi Schmidt: Nørrebros Indvandringshistorie 1885 – 2010

Jørgen Schrøder: Et godt humør (Om H.C. Andersen og Assistens Kirkegård) (2004)

Jørgen Schrøder: Historier fra Assistens (2003)

Helga Schwede: Dronning Louises Asyl 100 år (1988)

Sct. Josephs Hospital (Bogan 1978)

Louise Skak – Nielsen: Alle kender Blågårdsgade (1989)

Andreas Skov. Sabotage (2006)

Claus Smidt: En storby bliver til (Illustreret Tidende 1859 – 1874)

Socialdemokratisk Forening 11. kreds 1885 – 1985

Socialdemokraterne 12. kreds 1888-1988

Jimmy Stahr: Farfars bog (Børnebog)

Jimmy Stahr Morfars bog (Arbejdermiljø i 1940ernes Nørrebro (Børnebog)

Viggo Starcke: Giertrud Birgitte Bodenhoff’s Mysterium (1954)

Pernille Steensgaard: København, folk og kvarterer

Jørgen Stegelmann: Mine Biografier (1986)

Jesper Stein: Bye Bye Blackbird – krimi (2013)

Stemmer på Nørrebro (2009)

Hermann Stilling: En dreng ved navn Hermann (Minder om 30ernes Nørrebro) (1980)

Storbydrømme København 1870 – 1900 (2002)

Frederik Strand: 18. maj 1993 (2013)

Kirsten Strømsted: Rundt om Søerne – huse og mennesker (1996)

Poul Strømsted: Søerne – Sortedamssøen, Peblingesøen, Sankt Jørgens Sø (1996)

Harald Stubmann: Gamle Københavnske Gader (1968)

Erik Norman Svensen: Fra Nørrebro til Nørregade (2011)

Sølund 1979 – 2004

Anne M. Sørensen: 154 døgn – en beretning om palæstinensernes asyl (1992)

Poul Sørensen: Tændstikfabrikken Kronen – Nørrebros Tændstikfabrik

 1. Thomassen: Nørrebros stationer gennem 100 år (1986)

Fr. Thomassen: Blaagaard Seminarium (J.A. Tang – 70 år) (1898)

Allan Mylius Thomsen: En baggårdsrod i København (Husumgade m.m.)

Thomas Thorhauge: Kom hjem Rosinante, en ung mor på Nørrebros ønske om forandring.

Terroristen på Nørrebro – Jagten på Omar El-Hussein

Torsteinson: Om et krigshospital

Trafik i Sorte Firkant (1975)

Dan Türrel: Mord ved Runddelen (1984)

Peter Tudvad: Kierkegaards København

Finn Thybo Andersen: Byvandringer 1968 – 314 fotos (2006)

Ungdomshus nu (Tiderne skifter 1982)

Vilhelm Wanscher: Kaj Nielsen 1882 – 1924 (1926)

Veiviser til familiebegravelser paa Assistens Kierkegaarde uden for Staden (1831)

Chr. Westergaard: En Nørrebro – dreng (1930)

Richard Willerslev: Sådan boede vi (Arbejdernes boligforhold omkring 1880) (1979)

Jacob Wilms: På Runddelens hjørne (2012)

Grzegorz Wroblewski: Siesta på Nørrebro (digte)

Otto B. Wroblewski: Nørrebro i trediverne (1895)

 1. Yggeren: Grabberne væk fra Byggeren (Røde Hane 1980)

Bent Zinglersen: Københavns gadenavne og dens historie (1972)

 1. Zætter: Knald eller fald – billeder fra 4 års bz – kamp (Autonomt Forlag)

Carsten Ørum: Bag skjoldet (om begivenhederne 18. maj 2003)

P.C. Øst: Den Gamle Ladegård

Årsskrift for Nørrebro lokalhistoriske Forening og Arkiv (diverse årgange)

 

www.dengang.dk indeholder 1.610 artikler heraf 289 fra Nørrebro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Så let var Indlemmelsen heller ikke

Juli 29, 2020

Så let var indlemmelsen heller ikke

Glansbillede-fortællingen om ”Genforeningen” fortsætter. Nu hævder en sten på Frederiksberg, at det var sønderjyderne, der ville have lagt grænsen syd på. Skolebørn betragter nærmest 1864 som en sejr. Men det blev et nederlag i dobbelt forstand – både på kamppladsen og ved forhandlingerne i London. Hvad skete der i London? Hvad skete der egentlig i Versailles? Tyskerne var ikke inviteret. Wilson ville genopbygge, englænderne ville knuse. Sult og elendighed spredte sig til Nordslesvig. Den 10. februar 1920 var kold. I rens var der dansk flertal. Stormagterne ”truede” Danmark, hvis de selv forhandlede med tyskerne. Indlemmelsen blev meget dyr for Kongemagten.

 

Sønderjyderne ville have grænsen langt syd på?

Der i den grad mange historier i medierne om den såkaldte ”Genforening”. Det er ikke populært at anfægte medierne og journalisternes historiske viden. På Frederiksberg fortælles der på en sten, at det var sønderjyderne, der ville have flyttet grænsen mod syd.

De artikler vi har her på siden, som skildrer de ting, der skete omkring 1920 er heller ikke populær alle steder. Men hændelserne, der skete dengang, er bestemt ikke som et glansbillede. Det er let, at få det hele til at se ud som et glansbillede, hvis man lige undlader et par ting.

 

Jernkansleren kunne have taget hele Danmark

Vi begynder tilbage i 1864, hvor Nordslesvig stadig ikke var dansk. Bismarck havde lagt grænsen oppe ved Kongeåen. I et brev fastslår ”jernkansleren”:

 

 • Kun ved et stort nederlag for Tyskland vil det være muligt for Danmark at få rykket grænsen syd på.

 

I et andet brev skrev han:

 

 • Men vi tog dengang for meget land fra danskerne

 

Og egentlig kunne Bismarck være gået videre, hvis ikke stormagterne havde givet ham det råd at indstille kamphandlingerne.

 

Et smertelig nederlag i dobbelt forstand

Skolebørnene opfatter i dag nærmest Dybbøl som et sted med store danske sejre. Men det blev i mere end en forstand tale om smertelige nederlag.

Det var Monrad, der ikke altid var strategisk velfunderet og en ret nytiltrådt konge, der skulle stå for fredsforhandlingerne. Over for havde de Otto von Bismarck en af tidens dygtigste politikere. Hans skjulte dagsorden var at få indlemmet de tyske dele af hertugdømmerne i Preussen som første skridt i en samling af Tyskland. Havde det ikke været for danskerne var Tyskland måske ikke være blevet samlet.

De fleste tyskere ville have et frit og uafhængigt Slesvig – Holsten med hertugen af Augustenborg i spidsen. Østrigerne ville have en såkaldt personalunion, der stillede hertugdømmerne ret frit.

 

Danmark fik et godt tilbud

Ved konferencen i London den 20. april 1864 regnede Bismarck med at Danmark havde foreslået en sådan personalunion. Men det afslog Danmark.

Den 28. maj foreslog den britiske forhandlingsleder, udenrigsminister Russel en deling på en linje fra Sliens munding til Dannevirke-stillingen. Tænk engang Danmark blev tilbudt det meste af Slesvig selv om vi i den grad havde tabt på kamppladsen.

Danskerne havde tidligere fået besked om dette tilbud, men de kunne ikke umiddelbar sige god for det. De måtte først konsultere deres regering, sagde de. – i stedet for at sige god for forslaget.

 

Uerfarende danske forhandlere

Dette forundrede i den grad briterne. Franskmændene havde også sagt god for forslaget. Heller ikke de tyske forhandlere var helt afvisende, selv om de gjorde opmærksom på, at dette ville betyde at mange tysksindede ville komme direkte under danske herredømme.

Den danske konge tænkte mere dynastisk end politisk. For ham var forslaget slet ikke godt. Den fattige prins fra Lyksborg havde ret så uventet fået tronen i Danmark. Han talte dansk med en slæbende tysk accent. Han var langt fra vellidt i befolkningen. Mere end nogen anden ønskede han den danske helstat bevaret.

 

Danmark uden regering

Da man ikke kunne få et endelig dansk svar, satte tyskerne nu ind. Og den britiske udenrigsminister var meget modtagelig for de tyske påvirkninger. Danskerne var åbenbart ikke klar over, at de havde tabt på kamppladsen.

Da forhandlingerne igen gik i gang i juni, foreslog tyskerne en grænse oppe omkring Aabenraa. Dette afslog Danmark øjeblikkelig. De havde ikke fået nogen som helst instrukser fra København.

Der kom nu til en direkte krise mellem Monrad og kongen. I et par dage var Danmark ret beset uden regering. Det lykkedes dog ikke for kongen at finde egnede politikere, der ville påtage sig at danne en ny regering.

Der blev aftalt et nyt afgørende møde den 22. juni. Stadigvæk havde forhandlerne ikke modtaget instrukser fra København. Noget tyder på at Monrads sindssygdom var slået igennem, og nu var det den danske konge, der direkte dikterede. I London blev det så læst op af den danske delegation at man afslog en folkeafstemning og holdt fast i linjen ved Dannevirke.

 

Så gik krigen i gang igen

Tyskerne havde ellers fremlagt et kompromis, som stort set svarede til den nuværende grænse.

Så gik krigen i gang igen. Tyskerne satte hurtig over til Als. Hele Kongeriget var nu i fare. Der blev fra dansk side bedt om fred. Og ved fredsforhandlingerne i Wien blev grænsen trukket ved Kongeåen.

Man skulle jo mene, at man kunne have fået mere ud af disse forhandlinger

 

Englænderne var klar over danskernes miner

Godt nok var Danmark neutral, men man bøjede sig i den grad for tyskernes ønsker under Første Verdenskrig at man kunne have sine tvivl. Således blev der lagt miner ud i de danske farvande for at forhindre britiske flådefartøjer i at nå frem til Østersøen. Havde Danmark ikke gjort det, havde tyskerne allerede dengang besat Danmark.

Men disse miner blev dog ført placeret, da man havde indhentet briternes accept.

 

Gullaschbaroner tjente formuer

Udbredt arbejdsløshed, varemangel og stigende priser. Det var sådan som Kongeriget oplevede Første verdenskrig. Men for andre danskere var krigen indbringende. Danmark kunne eksportere til de krigsførende lande. Og det blev i stor stil eksporteret fødevarer til den tyske hær. Såkaldte gullaschbaroner skabte formuer på denne produktion. Andre skabte formuer på værdipapirer.

Den danske stat solgte også ud af sit territorium. I 1917 indkasserede man 25 millioner dollar på at overdrage De Vestindiske Øer til USA. Det skete efter en folkeafstemning i Danmark men ikke på øerne. Disse penge og mange flere blev brugt til Sønderjyllands indlemmelse i Kongeriget.

 

Hvad skete der egentlig i Versailles?

Medier og historikere har bebrejdet tyskerne, at de ikke anerkendte grænsen fra 1920. Og gang på gang er det tyske mindretal blevet bebrejdet, at de først i 1945 anerkendte grænsen fra 1920. Men skulle vi ikke prøve at se, hvad der egentlig skete dengang i Versailles.

Tyskerne havde intet andet valg end at underskrive, for at undergå den totale undergang. Den tyske kejser Wilhelm den Anden trådte tilbage og overlod fredsforhandlingerne til en forhandlingskommission, der i bund og grund ikke havde andet valg end at skrive under.

Den amerikanske præsident Woodrow Wilson havde i januar præsenteret 14 punkter, der baserede sig på principper om bl.a. samhandel, mere åbenhed og nedrustning. Hans ide var at Tyskland skulle behandles som ligeberettiget men ikke som de andre folks herre.

 

Tyskerne var ikke inviteret med

Først i januar 1919 begyndte forhandlingerne om fredsafslutningen. Selv om det var normalt at invitere den tabende part med, så blev Tyskland ikke inviteret. Den 28. juni 1919 blev Versaillestraktaten forelagt. Væk var de noble principper fra Wilsons 14 punkter. De var i stedet erstattet af krav fra særlig to lande Frankrig og England. I fire år havde de kæmpet lange og udsigtsløse slag i skyttegravene på vestfronten. Nu var hævnens time kommet. Med den engelske premierminister Lloyd Georges egne ord skulle Tyskland få lov til at betale.

Over to millioner soldater mistede tyskerne. 2, 7 Millioner blev såret. Befolkningen fik ikke noget at spise. Følgen blev hungersnød og følgesygdomme grundet dårlig ernæring.

 

Wilson ville genopbygge – englænderne ville knuse

Mere end 6 millioner mennesker måtte på grund af de nye grænsedragninger nu se sig som en minoritet i et fremmed land. I 1918 havde Tyskland kunne mønstre 4,5 millioner mand i felten. Nu blev hæren næsten opløst. Den skulle begrænses til 100.000 mand. Man måtte ikke besidde hverken ubåde, store krigsskibe eller luftvåben. Almindelig værnepligt var forbudt.

Landets guldreserver blev beslaglagt, ligesom de måtte afgive deres kulmineområde, Saar til Frankrig, samt betale en krigserstatning på knap 7 milliarder engelske pund og afgive sine kolonier til det nyoprettede Folkets Forbund. Wilson ville genopbygge men englænderne ville knuse. Dette var ikke noget, som førte til gode naboer.

Det tyske folk blev i den grad ydmyget Sult og armod prægede det tyske folk og var efterhånden også noget der kunne mærket i Nordslesvig.

 

De fik hævn ved fredsforhandlingerne

Wilson havde en ambition om, at fredsforhandlingerne skulle forhindre kommende krige men nærmest det modsatte skete. Hjemme i USA stemte Kongressen imod hans forslag om at involvere sig i det nyoprettede Folkets Forbund. Det var et forslag, der skulle sikre verdensfred. Amerikanerne mente at Europa skulle styre sin egen fremtid.

Den nyslåede tyske republik skulle forsøge at skabe en ny lys fremtid, omgivet af fjender og uden slagkraftigt militær, forgældet og alene. Frankrig og England havde i den grad lidt under krigen. De fik i den grad hævn under fredsforhandlingerne. De ville have sikkerhed for at Tyskland aldrig igen blev en trussel.  Men grænsedragningerne førte til en lang række sociale, økonomiske og nationalistiske problemer.

 

NSDAP blev stiftet året efter Versailles – freden

I Tyskland blev det Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) stiftet allerede året efter, Versaillestraktaten blev underskrevet. I dets partiprogram fremgår det tydeligt, at det er en mærkesag at gøre op med de straffe, der blev pålagt Tyskland. De

 

 • Kræver, at alle tyskerne sluttes sammen i et Stortyskland
 • Fredstraktaterne fra Versailles og St. Germain (Fredsaftalen med Østrig 1919) annulleres
 • Land og Jord (kolonier) til at ernære vort folk og til bosættelse for vort befolkningsoverskud

Alt dette skabte en turbulent tid. Kommunistiske vinde blæste fra øst. Adolf Hitler meldte sin ankomst og i 1929 krakkede børsen på Wall Street.

 

Et tegn på himlen

Juledag 1919 viste der sig pludselig en komet på himlen. Den var synlig i over en time. I gamle dage blev dette udlagt som tegn på voldsomme omskiftelser. For de dansksindede i Sønderjylland blev dette opfattet som at noget stort var i vente.

Det var bestemt ikke lette tider. Også Sønderjylland var blevet mærket af Den Spanske Syge. Mange bukkede under. Men Nordslesvig var også ramt af det nødlidende Tyskland lige efter krigen. Mange steder kunne der ikke mere opdrættes grise for der var simpelthen ikke foder til dem.

 

”Indlemmelse” var det juridiske ord, der blev brugt

Efter af slutningen af ”Den Store krig” til indlemmelsen i Danmark var der udbredt kriminalitet i Nordslesvig. Man skal huske på, at der var mangel på alt. Folk stjal hvor de kunne komme til det.

Inden kritikkere nu angriber ordet ”indlemmelse”, så er dette ikke et konstrueret ord fra undertegnedes side. Det blev brugt juridisk dengang. Ordet blev også brugt på Dybbøl – mødet dengang.

 

Livsfarligt at krydse grænsen

Der blev i stor stil smuglet over grænsen til Danmark, bl.a. over Kongeåen. Det var ikke ufarligt. Og det gav godt, hvis man ikke blev taget. Efter krigen var der ikke meget vagtmandskab.

Men det var endnu livsfarligt at krydse grænsen til Danmark ved Kongeåen uden rejsehjemmel. Man kunne nu engang ikke bare tage til Kolding eller Ribe for at købe mad. Folk i Haderslev tog ofte båden fra Årøsund til Assens bare for at forsøge at få fat i noget mad.

 

Sult og elendighed

De 27 møller i Tønder Amt kunne ikke mere male korn til brød. Og i Aabenraa var der mangel på kartofler. Bønderne nægtede at sælge til de meget lave statslige priser. Den dystre stemning blev forstærket af, at folk ikke havde råd til belysning.

Landbruget var stærkt nedslidt, ja næsten ødelagt. Mange kreaturer var inddraget og mælkemængden var faldet drastisk. Som følge af krig og nød faldt moralen.

 

Respekten var for nedadgående

En ungdom var vokset op uden tugt (opdragelse), ja sådan påstod redaktør Nicolai Svendsen:

 

 • Respekten for lov og ret var svundet i en forfærdelig grad. Forsyndelser mod det sjette og syvende bud (hor og tyveri) virkede derhos (samtidigt) stærkt nedbrydende.

 

Respekten for gendarmen var for nedadgående. Hans magt var helt i opløsning.

 

Manglen på mønter katastrofal

Krigsudgifterne medførte stigende offentligt forbrug og højere inflation som fik mønternes metalværdi til at overstige den pålydende værdi. Det betød, at metallet blev mere værd end mønterne. Derfor begyndte folk at hamstre dem.

I 1914 og 1915 så de lokale myndigheder sig nødsaget til at erstatte mønterne med nødpengesedler til trods for at der ikke officielt var hjemmel til det. Som krigen skred frem, steg efterspørgslen på sølv og krigsvigtige metaller som kobber og nikkel. Særlig fra 1916 var der i den grad mangel på småpenge i hele Tyskland inklusive Nordslesvig.

I slutningen af 1916 var manglen på mønter blevet så kritisk i hele Slesvig, at man også her begyndte at trykke nødpenge. Og disse nødpenge blev også brugt til propaganda.

 

Den 10. februar 1920 var kold

Mange havde håbet på at den 10. februar 1920 blev en skøn dag. Men det gjorde det ikke. Det var en blæsende dag med sludbyger. Og det var koldt. Det var valgdag

Ved en fejl var der til Rømø sendt over 1.000 tyske og næsten ingen danske stemmesedler. Hurtig fik man fat i flere danske stemmesedler og i en båd fra Ballum blev de fragtet over. Det viste sig at på Rømø stemte 514 dansk og 92 tysk.

I Haderslev var der som den eneste af de største byer dansk flertal. Det blev i den grad fejret. Beværtningerne lukkede ikke til tiden. De franske alpejæger skrev ikke ind over for dette. Og når vi nu er ved Haderslev, så blev Bismarck – statuen dækket til ved afstemningen. Måske var det fordi, at de franske alpejægere ikke skulle blive sure over deres, betvinger fra 1870.

Af de andre store byer kan nævnes det tyske stemmetal – Sønderborg 55 pct., Aabenraa 54 pct. og Tønder 76 pct. I godt 30 landsogne var der flere tyske stemmer end danske.

 

Flertal i Rens

100 år efter stod undertegnede i Rens og holdt tale for en fyldt sal. Det var en kæmpe oplevelse.

I Rens var der i sognet kun ti danske flag. Men en god dansk mand havde sørget for 13 flere. Og så blev der ellers fabrikeret flagstænger. Her var der ellers tvivl om resultatet. Man var enige om, at mødes på kroen for at høre, hvordan det gik. Det viste sig at 114 havde stemt dansk og 99 tysk.

Da man ville høre resultaterne andre steder fra, stødte man ind i et problem. Der var kun en telefonlinje til Rens og betjeningen på centralen var tysk og ret modvillig til at give oplysninger.

Da resultaterne fra de enkelte kommuner i Burkal Sogn, fra Højer og fra købstæderne dukkede op, var resultaterne ikke direkte opmuntrende. Det var først næste dag, at man i rens og andre steder fandt ud af, at Zone 1 havde haft et meget stort flertal for Danmark.

 

Nu er det os, der råder

Ved Uge, der tidligere havde været en tysk højborg, var der også spænding til det sidste. Til at begynde med så det ud som om, at stemmerne var ligelig fordelt. Men så kom de tyske stemmer. Da den tyske bunke voksede, lå der et lunt smil over tyskernes ansigt, mens det danske kommisionsmedlem var blevet højrødt. Men så kom de danske stemmer.

Den tyske stemmetællers hænder rystede over listen og en dyb rødme bredte sig over hans kinder. Det endte med 127 danske stemmer og 109 tyske. Den tyske side havde på grund af den forventede sejr lejet krolokalet, men sejrsfesten blev opgivet og danskerne holdt i stedet hof.

Ved den store endevæg hang et stort Dannebrog, og det havde den meget tyske krokone protesteret heftigt over. En af danskerne råbte:

 

 • Nu er det os, der råder.

 

Kun 25 pct. stemte dansk

Allerede den 10. februar om aftenen forlagde Johannes Tiedje et forslag til grænsedragning. Byerne Tønder og Højer skulle med til Tyskland. Det viste sig at begge steder havde fået over 75 pct. tyske stemmer.

I Kongeriget mente man helt klart at Flensborg skulle med til Danmark, men her havde kun ca. 25 pct. stemt dansk. Direktøren for værftet og Kobbermøllen meddelte sine arbejdere, at hvis Flensborg blev dansk ville han flytte.

 

De ville beslutte sig af nød, ikke af overbevisning

Den danske udenrigsminister Erik Scavenius betegnede et afstemningsområde markant syd for Flensborg som en karikatur på folkets ret til selvbestemmelse. Han nægtede at indlemme områder, der ikke havde udvist den fjerneste danske nationalfølelse i tiden, efter at modsætningsforholdet mellem dansk og tysk var opstået.

Ganske som den tyske side var Scavenius bekymret for, at mennesker besluttede sig for Danmark af nød og ikke af overbevisning – de ubemidlede for at overleve og de velbjergede for at bringe deres formuer i sikkerhed. Han og hans regering ville undgå et stort tysk mindretal inden for Danmarks grænser, hvor denne gruppe kunne være en potentiel kilde til uro og åbne for indblanding fra Tyskland. For ved en grænse ved Slien ville kongeriget have fået mindst 200.000 tyske indbyggere.

Fra Berlin udtrykte man også en bekymring for, at så længe fødevareforsyningen ikke var normaliseret så skulle der ikke afholdes afstemning. Situationen kunne påvirke resultatet i dansk favør var man bange for.

 

Stormagterne ”truede” Danmark

Tyskerne ville gerne forhandle med Danmark om en løsning af Nordslesvig – problemet. De henvendte sig selv. Scavenius var også klar til at forhandle. Han kunne på den måde forhindre en oppisket national stemning, sagde han selv.

Men USA og England sagde nej til dette ønske. Målet fra deres side var at isolere tyskerne. De advarede Danmark mod at indlede forhandlinger med tyskerne. Det ville blive opfattet som en ”uvenlig Handling” Ja stormagterne truede direkte Danmark med handelsmæssige konsekvenser. Det var derfor, at Scavenius til sidst bad stormagterne et tage spørgsmålet om den dansk – tyske grænse med i fredsforhandlingerne.

 

Fra tysk side mente man at det var uretfærdigt

I Zone 1 skulle man stemme samlet og i Zone skulle man stemme pr. by/kommune. Fra tysk side fandt man dette ganske uretfærdigt. NSDAP mente slet ikke, at det dansk – tyske spørgsmål burde have været med på fredskonferencen.

Danmark havde ikke været en af de krigsførende stater. Egentlig havde man også været enige om dette i en forløber for fredsaftalen fra 5. november 1918.

Egentlig var der undtagelsestilstand i det nordlige Slesvig-Holsten for 100 år siden. Rammebetingelserne skulle gøres så neutral som mulig. Fra den 24. januar var den nationale kampzone således et statsløst område. Det tyske rige og provinsen Preussen var frataget samtlige beføjelser. 3.000 fremmede tropper besatte området.

I Tønder var Schützenhof og Tonhalle fulde af tysksindede der fejrede Heimatfest.

 

En fysisk virkningsfuld grænse

I tyske kredse bruger man mest udtrykket ”afståelse”. Såvel nord som syd for grænsen var der erhvervsmæssige udfordringer, der skulle overvindes. De traditionelle markeder var forsvundet. Fra dansk side forsøgte man at skabe en fysisk virkningsfuld grænse, der hurtigst muligt kunne integrere Sønderjylland i den danske stat.

Fra tysk side forsøgte man for størst mulig trafik på tværs af grænsen for at undgå en svækkelse af specielt Flensborg. I Danmark blev der kun udstedt særlige grænsepas til landmænd, hvis marker lå på begge sider af grænsen. For flertallet var der både pas – og visumpligt for at komme over på den anden del af hertugdømmet Slesvig, der hidtil havde været udelt.

 

Under militær bevogtning

Alligevel rejste mange mennesker fra Sønderjylland specielt i inflationsårene frem til 1923 til Flensborg for at købe billigt ind med den stærke krone. Dette svækkede den danske krone. Derfor forsøgte man fra dansk side at besværliggøre det at komme til Tyskland.

Indtil 1927 måtte tyskere, der skulle på kurophold på Sild via Sønder Løgum og Tønder med tog til Højer og derfra med hjuldamper til Sild. Under opholdet i Danmark blev de tyske passagerer bevogtet af dansk militær.

Først i 1926 blev der lempet lidt på reglerne. Der blev ligeledes tale om en nedsættelse af toldsatserne for import af danske landbrugsprodukter. Visumpligten for grænselandets beboere blev også afskaffet i 1926. Familiebådene hen over grænsen blev meget populære.

 

En forbrydelse

Det var også i 1926 at den franske ministerpræsident Georges Clemenceaus fortrolige betegnede det som en forbrydelse at Preussen efter krigen i 1864 indlemmede hele Slesvig og Holsten. Men faktisk se han bort fra, at Danmark krænkede internationale aftaler om Slesvig

 

Store konsekvenser for de tysksindede

At blive indlemmet i Danmark betød store forandringer. Allerede den 20. maj 1920 var den danske krone blevet indført i Sønderjylland som erstatning for den tyske mark, der i de kommende år blev svækket af den galoperende inflation.

Justitsvæsen, den offentlige forvaltning samt postvæsnet og jernbanen oplevede stor udskiftning af personale og systemer. Forandringerne ramte ikke kun tyske embedsmænd. Tyske diakonisser blev fortrængt i Aabenraa af danske diakonisser.

Lærer og pastorer blev afskediget, hvor de pågældende så kunne forsøge at søge ny ansættelse. Men det var sjældent at de fik ansættelse. Tusinder og atter tusinder af tyskere udvandrede fra Sønderjylland.

 

Indlemmelsen blev dyr

Den danske stat ville ikke give det tyske mindretal særstatus. Men lovgivningen var så liberal, at de tyske nordslesvigere kunne oprette deres egne skoler og de tyske menigheder kunne oprette deres egne kirker. Dengang havde det tyske mindretal en tilslutning på 25.000 – 30.000 personer.

Det tyske mindretal mente, at afstemningen i 1920 var uretfærdig. Det danske mindretal syd for grænsen var markant mindre. Først i slutningen af 1920’erne kunne de oprette deres egne skoler. Med stor mistænksomhed kunne den tyske presse berette om opbakning fra kongeriget til det danske mindretal syd for grænsen. Politisk indflydelse havde det danske mindretal dengang stort set ikke.

Indlemmelsen af Sønderjylland var en meget dyr omgang for kongeriget. Der skulle for eksempel bygges en ny grænsebanegård i Padborg. Den danske stat måtte også overtage ansvaret for krigsinvalider og de efterladte til 5.000, der faldt i tysk uniform i Første Verdenskrig.

 

De dansksindede i Sydslesvig fik det svært

De dansksindede i Sydslesvig og de tysksindede i Nordslesvig var bestemt ikke glade for grænsedragningen. Mange dansksindede syd på var også tvunget i krig. Ofte befandt de sig i et område der var meget tyskpræget. Og nazismen havde gode kår i Sydslesvig.

Mange dansksindede måtte kæmpe for deres slægtsgård. Arvelovgivningen i Tyskland var blevet ændret for at hjælpe til med at tysk jord skulle tilhøre tyskerne. I Agtrup, hvor Søren Ryge Petersen er opvokset havde nazisterne fået 87 pct. af stemmerne.

Her holdt tyskerne op med at hilse på danskerne fordi de ikke ville hilse med opstrakt arm. Dansksindede børn kom i tysk skole, fordi der dengang var ret langt til en dansksindet skole. Men ret hurtig blev de moppet ud og blev mere eller mindre tvunget til en meget lang skolevej.

Allerede fra 1933 begyndte de tyske nordslesvigere at øjne mulighederne for en grænserevision. I årevis havde de fået ringe støtte fra ”Fædrelandet”. Men se det er igen en anden historie.

 

Kilde:

 • Flensborg Avis
 • Der Nordschleswiger
 • E. Sørensen: Fra krig til genforening
 • Morten Andersen: Den følte grænse
 • Nicolai Svendsen: Tiende Februar
 • Rasmus Glenthøj: 1864 – ”Sønner af de slagne”
 • Tom Buk – Swienty: Dommedag Als
 • Franz von Jessen: Haandbog i det Slesvigske Spørgsmaals Historie 1900 – 1937
 • dengang.dk – div. Artikler
 • powinternational.dk

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.609 artikler heriblandt 136 artikler inden for kategorien: Indlemmelse, Afståelse og Genforening

Skamstenen i Sæd

Juli 28, 2020

Skamstenen i Sæd

Teksten er forsvundet. Men den skulle erindre om ”et forbandet mord”. Karen Christens boede sammen med mand og tre børn i Sæd’ s fattigste hus. Søsteren købte rottegiften, som Karen blandede i grøden. Hun dræbte hendes tre børn og sig selv. Børnene fik en kristen begravelse, men Karen blev smidt ud af vinduet og begravet på marken.

 

Teksten er forsvundet

Vi har netop besøgt Sæd-Ubjerg og igen besøgt den berygtede skamsten. Denne sten vidner om en frygtelig og tragisk hændelse. Historien har vi taget med omtalte artikel, men den fortjener nu engang at blive uddybet. Hvis man skal se stenen, skal man i dag lede efter den. Og man kan ikke mere se, hvad der står på stenen.

I dag befinder stenen sig på en upåagtet bivej, men dengang var det den gamle hovedvej mellem Tønder og Husum.

En optegnelse fra 1855 oplyser, at der på stenen skulle have stået følgende:

 

 • På dette sted er af bødlen henslæbt og nedgravet legemet af Karen Chrestens fra Sæd fordi hun i året 1712 ved gift har begået et forbandet mord på sig selv og sine fire børn

 

Byens fattigste hus

Karen var dengang 35 år. Hun var gift med Chresten Pedersen. De havde tre drenge sammen, Jens, Per og Christian på 10, 8 og 8 år. Samt den stårige datter Anna.

Familien boede i et af landsbyens fattigste huse. Det var kun med yderste knebenhed, at Chresten kunne bjerge det mest nødvendige til dem.

 

Søsteren købte rottegift

Karen var stærkt deprimeret. Da hendes bror Peter søndag den 17. april 1712 gav hende halvanden skilling, som Chresten skulle købe tobak til ham for i Tønder, slog det klik for hende. Hun bad i stedet sin mands søster Merrit købe rottegift, da hun næste dag skulle til byen.

 

Gift i grøden

Om tirsdagen modtog Karen giften, som hun kom i den gryde grød, børnene skulle have. Hun smagte selv på den og påså nøje, at børne fik nogle solide skefulde. Selv spiste hun resten.

I løbet af eftermiddagen døde alle tre drenge. Både den lille datter og moderen blev alvorligt syge.

Mistanken spredte sig i landsbyen og der gik bud til amtshuset i Tønder. Amtsforvalteren lod straks sætte vagt ved de døde børn. Den stærkt afkræftede Karen blev forhørt. Hun tilstod alt og fortalte at også hendes mor led af tungsind. Det var for at fri børnene fra den arvelige plage, at hun gav dem gift, sagde hun.

 

Karen skulle ikke kristen begraves

Karen og Anna døde onsdag morgen. Præsten i Ubjerg udfærdigede sammen med en kollega en erklæring om, at de gennem længere tid havde bedt for Karens helbredelse for hendes tungsind.

I dag ville man nok have kaldt den skyldige utilregnelig i gerningsøjeblikket. De to præsters menneskekærlige udsagn fik dog ingen betydning. Provsten i Tønder Samuel Reimarus bestemte at børnene skulle have en kristelig begravelse, mens Karen som en hund ”af bøddelen skal slæbes hen og begraves på fri mark”

 

Karen blev smidt ud af vinduet

Børnene blev jordet samme eftermiddag og næste aften udførtes dommen over Karen. Hendes lig skulle

 • Ved solnedgang af skarpretteren kastes ud af vinduet, derpå slæbes videre ud i fri mark og i tilbørlig dybde begraves i jorden.

Dette blev effektueret til punkt og prikke.

 

Stenen skal erindre om ”et forbandet mord”

Kort efter rejstes stenen. Oprindelig for til evig tid at erindre om den, der begik ”et forbandet mord”.

Men som tiden er gået, er der mere og mere blevet et minde om en fattig, udsultet og fortvivlet kone, som ikke så anden udvej for sig selv og sine børn end at bringe dem ud af denne verdens nød og elendighed.

 

Kilde:

 • dengang.dk diverse artikler
 • Se Litteratur Tønder
 • E. Sørensen: Langs Grænsen

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.608 artikler herunder 264 artikler fra Tønder og 187 artikler fra Sønderjylland herunder:

 

 • Turen går til Sæd-Ubjerg
 • Pastoren fra Bylderup Sogn
 • Historier fra Slogs og Kær Herred
 • Slogs Herred – mellem dansk og tysk
 • Det kneb med moralen i Slogs Herred
 • Solvig – en herregård i Slogs Herred
 • Lendemark og Omegn
 • Lærer i Burkal
 • En herredsfoged i Hajstrupgård
 • Besættelse og befrielse ved grænsen
 • Post til Øster Højst
 • En berømt mand fra Øster Højst
 • Avlsgården Grøngård 1-2
 • Omkring Grøngård (4)
 • Hestholm syd for Tønder
 • Øst for Tønder
 • Dansk – tyske tildragelser i Rørkær
 • Så kom posten til Rørkær
 • Fremstilling af knapper i Tønder Amt (Jejsing)
 • Hostrup, Jejsing og Præsten
 • Langs grænsen
 • En ny tur langs grænsen
 • Emmerske Bedehus og Skole
 • Emmerske ved Tønder
 • Aventoft – Byen ved grænsen
 • Syd for Tønder
 • Askersodde ved Vidåen

 

 

 


Litteratur – Padborg-Kruså-Bov 2020

Juli 27, 2020

Litteratur Padborg/Kruså/Bov 2020

Omfatter også byerne Kollund, Holbøl. Vilsbæk, Frøslev, Smedeby, Sønderhav m.m. Her er så ca. 120 titler, at vælge imellem. Listen er langt fra komplet

 

Christian Algreen – Petersen: Fange i et besat Danmark

Christian Algreen – Petersen: beretninger fra modstandsforeningen (1983)

Asmussen: Gendarmstien fra Padborg til Kettingskov (2013)

H.H. Bang: Gamle gårde og begivenheder i Bov og Holbøl

Jørgen H. Barfod: Frøslevvejens Museum – en kort vejledning (1980)

Lars Bjørnboe: Ingen kender dagen – Grænsegendarmeriet 1940 – 45 (1970)

Bov og Holbøl Sogne – Gamle postkort 1892 – 1923 (96 sider) (1986)

Bov Frivillige Brandværn 1926 – 2006 (60 sider – 2006)

Brugsen, Holbøl i 50 år (1983)

Civilforsvaret rykker ind i Padborg – lejren (1967)

Ulla Conrad: Gendarmstien – 84 km vandring langs den dansk – tyske grænse

Ole Damm: Bov Kommune 1799 – 1978 en bibliografi (1980)

Bobo Daetz: Kobbermøllen

Den Dansk – Tyske Krig i årene 1848 – 1850

Der dukker af disen (82 sider) (2001)

Det Sønderjyske kaffebord på Bov Museum (38 sider) (2005)

Fange i Frøslevlejren 1944 – 1945 (1988)

Per Federspiel: Fange i Frøslev (1984)

Festskrift Padborg Friluftsteater (40 år) 15. juni 1988

Festskrift Padborg friluftsteater (50 år) 15. juni 1998

Chr. N. Flindt: Nordens Port – Året der svandt 1993 – 1994

75 års jubilæum 1929 – 2004 – Padborg og Omegns Brugsforening

Hans Frank: Portræt af en sønderjysk landsbyidyl – Sønderhav (1984)

Frölich: Das Treffen bei Bau 9. April 1848 (45 sider) (1848)

Frøslev – Padborg Skole 1920 – 1995

Frøslev – Padborg Skole 50 år (1970)

Frøslevlejren (Turistkontoret 1991)

Frøslevlejren dengang og nu (Frøslevlejrens Venner)

Gennem Halvtredsindstyve år 1919 – 69 (Holbøl Foredrags – og Idrætsforening 1969)

Carsten Gregersen: Mit livs historie (28 sider) (1983)

Carsten Gregersen: Æ Krog (1989)

Frode Gribsvad. Fra Holbøl Sogn i gamle dage

Frøslev – Padborg Skole 50 år

Grænsen ved Oksevejen i et tidsafsnit på 47 år (1967)

Gråsten Politiforening 1920 – 1970

Andreas Hansen: Et Naade – aar (1861)

Julius Hansen: Das Kirchenspiel Bau

Aage E. Hansen: Told – og statsgrænsen Danmark/Tyskland 1920 – 1995

Tilde Hansen: Mæ æ klok i æ hand (1969)

Ingolf Haase: HK Tønder – Padborg 75 år

Jens Peter Hansen: Kobbermøllen ved Kruså (1994)

Julius Hansen: Das Kirchenspiel Bau (35 sider) (1900)

Martin N. Hansen: Karsten Thomsen fra Frøslev

Historisk Forening for Vis Herred (Forskellige årgange)

Historisk Årbog for Bov og Holbøl Sogne (Forskellige årgange)

Holbøl Frivillige Brandværn 1944 – 1994

Holbøl Kirke

Gottfried Horstmann: Zwei Jahre meines Lebens – Erinderungen an Faarhus

Indvielse af Frøslevlejrens Museum (1969)

Hans Chr. Jensen: Faarhus 1945 – 1849 (1987)

Jens Jensen: Det Danske Gendarmerikorps – Grænsens Gendarmer (1938)

Hans Chr. Jessen: Faarhus – Straflager für die Deustche Minderheit.

Jørgen Toft Jessen: Bov Kommuneatlas (1972)

Andreas Johannesen: Et sogn ved grænsen – motiver fra Bov Kommune (1980)

Arnold Johannesen: Mit barndoms Kruså 1900 – 1914 (53 sider) (1978)

Frode Johansen: Erindringer – fra en tid ved DSB på Padborg Station (2009)

Frode Johansen: Hærvejen og Kejsergade, som jeg husker den

Frode Johansen: Padborgvej i Bov – som jeg husker den

Jubilæumsskrift ved Bov – Padborg Friv. Brandværns 80 års bestående 1926 – 2006

Pernille Juhl: Frihed og Ære (Roman om Chr. Friis)

Inger Jørgensen: Det lyder som et eventyr (Frø – Pa Skole) (1995)

Otto Kampp – Olsen: Fra Padborg til pensionen (1999)

Kirkeinventarium for Holbøl Sogn (1862)

Gunner Kjær: Eksport og Import (1980)

Kollund Frivillige Brandværn 1933 – 1983 (30 sider)

Kollund Møbelforretning 1946 – 1972

Kruså Skole 40 år (2003)

Carl Edvard Larsen: Barakformand H 23 (1967)

Christian Larsen: Fra Bjerre til Frøslev

Jens Erik Larsen: Hærvejen til fods og på cykel (3) Fra Jels til Padborg

Jens Erik Larsen: Hærvejen til fods og på cykel (4) fra Padborg til Rensborg

Mads Lidegård: Hærvejen mod grænsen – fra Vojens til Padborg (1980)

Eva – Marie Lifner: Imago (roman) (2004)

Hans Otto Matiesen: Lejrskole I Sønderjylland (1995)

Ludolph Mathiesen: Erindringer fra Nordslesvig

Johan Meyer: Det Gamle Frøslev (1961)

Asger Muchtisch: frøslevlejren

Jens Møldrup: Mindesmærker i Bov Kommune (Kruså Turistbureau)

Erik Møller: Frøslev – Padborg Skole 50 år (1970)

Jørgen Mågård: Fanger i frøslevlejren 1944 – 1945 (1974)

Jørgen Mågård: Frøslevlejren (1980)

Jørgen Mågård: Frøslev – tysk fangelejr i Danmark (1964)

Jørgen Nielsen: Holbøl Ringridning gennem 40 år (1945 – 1985)

:P. Nielsen: Lejrskolen Sønderhav (1981)

Kaj Nissen: kampen, der vente tilbage til Sønderhav (2006)

Jens Nygaard m.fl.: En tysk arbejdsplads i Danmark (Qelle) (2003)

Olsen: Faarhus kalder – Stafflager für die Deutsche Minderheit (1)

Olsen: Det danske jerntæppe (2)

Olsen: Tragedier og Problemer (3)

Ivar Ottesen: Menighedsrådet i Bov Sogn 1920 – 2003 (19 sider)

Padborg Fjernvarme 1960 – 2010

Padborg Jernbaneorkester 1956 – 1996

Padborg og Omegns Brugsforening 75 år (1924 – 2004) (2004)

Padborg transportcenter (1993)

Aage Paulsen: Kollund Kirke (1971)

Aage Petersen: Bov Kirke (32 side) (1975)

Carsten Porskrog: Transportbyen Padborg

Carsten Porskrog: Vækst og virke ved grænsen (1992)

Gerda Ploug Sarup: Kvinder i bur (1945)

Padborg huse – bygninger – facader (Bov Kommune 2005)

Aage Poulsen: Bov Kirke – lidt om Bov Præstegårds beboere gennem 200 år

Projekt Kobber – messingfabrik i Krusaa (Museumsamt Schleswig/Holstein 37 sider(1997)

Paa Sangervagt med syd – Frøslev Sangforening 1878 – 1928

Martin Reimers m.fl.: Da krigen kom til Kraglund (74 sider) (2005)

Susanne Rudolf: Kobbermølle- kobber- og messingværket ved Kruså

Edward Carl Thomas Rönnau: Bov Kirke – og sognekrønikke

Folmer Schiøtt: Fange i Frøslev (1945)

650 Jahre Harislee 1362 – 2002 (Gemeinde Harislee) (696 sider)

Henrik Skov Kristensen: Fangestyret i Frøslevlejren (1994)

Henrik Skov Kristensen: Harislee Bahnhof (1996)

Henrik Skov Kristensen: Straffelejren (2011)

Slesvigsk Kreditforening 75 år – Kruså Byggeforening (39 sider) (2002)

Socialdemokraterne i Bov 60 år

Chr. Stenz m.fl.: Bov Sogn (1969)

Poul Svensson: Frøslevskrinet

Poul Svensson: Glimt fra Grænselandet

Hans A. Sørensen: Padborg Fjernvarme 1960 – 2010. Historien om grænsen og dens varme.

R.P. Sørensen: Bogen om Bov Sogn (1939)

R.P. Sørensen: Et afkrog af verden (1969)

R.P. Sørensen: Frøslevs særpræg (1986)

R.P. Sørensen: Smilende vande

R.P. Sørensen. Scenen som er

R.P. Sørensen: Sten ved Oksevejen mellem Padborg og Bommerlund (1989)

R.P. Sørensen: Sønderjylland på langs og på tværs (1968)

 1. Thomassen: Tørsbøl – Padborg banen (1977)

Ingolf Thomsen: De nationale sammenkomster i Frøslev Polde (1970)

Karsten Thomsen: I Synnejylland er æ føjt

Jesper Toft: Frøslev – egnens natur

Oluf Vestergaard: Landsbyen Kollund og omegn (1978)

Torben Ølholm: Padborg en by i bevægelse (2007)

Torben Ølholm: Andreas Andreasen (2014)

Torben Ølholm: Holdbi Kro (2011)

Torben Ølholm: Padborg – en by i bevægelse

 

 

 

 


Philip Heyman – en rigtig iværksætter

Juli 27, 2020

Philip Heyman – en rigtig iværksætter

Han var dominerende og streng. Han stillede store krav til sin familie og ansatte. Tidlig blev han selv grosserer. Han oprettede Københavns Svineslagteri og begyndte at eksportere smør. Sammen med tre andre købte han en stor grund i Hellerup. Meningen var at opføre tre fabrikker. Det var bryggeriet, der reddede det hele. Men først måtte Heyman have hjælp fra J.C. Jacobsen. Direktøren blev fyret og Heyman overtog jobbet. Han var den fødte handelsmand. Der blev opført en kæmpe ølflaske som udkigstårn. Og så startede produktion af mineralvand. Han gav store gaver til den jødiske menighed. Men også til socialt udsatte på Østerbro. Han fik ti børn. Hans strenghed havde karakter af tyranni. Men han var også en kærlig far. Han efterlod sig en formue. Svigersønnen blev direktør. Hvad skete der med Aage Heyman? Og så lå der lige et gasværk i vejen.

 

Dominerende og streng

Når man beskæftiger sig med lokal – og industrihistorie kan man ikke komme uden om dette navn – Philip Heyman. Han var en iværksætter ude over det normale. Han var den første, der solgte mærkevarer til udlandet. Han byggede de første arbejderboliger. Og så var han med til at starte Tuborg. Han var dominerende og streng mod sin familie og sine ansatte. Han krævede disciplin fra morgen til aften.

Heyman-slægten kom til Danmark fra Essen for omkring 1750 og bosatte sig i København. Familien specialiserede sig i at fremstille guldtråde, der efterfølgende blev brugt til broderi og væveri. Wulf Philip Heyman solgte ud af familiens ejendele og startede en manufakturhandel, som han havde stor succes med.

 

På en dyr adresse

Han gik også ind i vekselererbranchen for at prøve denne branche af. Men størstedelen af sin formue tjente han dog ved ejendomshandel og byggeri. Nu var Heyman – familien ikke mere en af de talrige jødiske håndværkerfamilier men en af de velstående jødiske handelsfamilier.

W.P. Heyman blev gennem sine forretninger en meget velhavende mand og en legendarisk skikkelse i det københavnske bybillede. Familien boede nu på en af de fornemste adresser i København – Nytorv 89.

 

Københavnerne var ikke så glade for jøderne

Da Philip Heyman blev født i 1837, havde de københavnske jøder på overfladen et fredeligt liv. Andre steder var de forfulgte. I Danmark var blandede ægteskaber også tilladt. En lov fra 1788 åbnede også for, at håndværkerlavene var åbne for jøder.

Men københavnerne var ikke helt glade for jøderne. De blev stadig betragtet som ”fremmede”. De havde deres egne forretninger og skikke. Mange af den levede afsondret i forhold til resten af befolkningen. Jo, antisemitismen levede i bedste velgående.

Heyman voksede op i et ortodoks hjem. De jødiske skikke blev strengt overholdt. Overholdelse af shabbat var en selvfølge for ikke at tale om regelmæssige besøg i synagogen. Familiens omgangskreds var jødisk og tilknytningen var stor.

 

Heyman blev selv grosserer

Heyman gik på Melchiors Borgerskole. Det var en af hovedstadens største private drengeskoler. Den var henvendt til drenge, der kom fra håndværkerstanden, detailhandelen eller søfart. Skoletiden sluttede for Heyman i 1853, hvor han blev ansat i et kolonialgrossistfirma. Firmaet gik dog konkurs i 1857. Så han måtte se sig om efter en anden beskæftigelse.

Samme år startede han et kommissionsfirma i korn og smør. På det tidspunkt var han 21 år. Fire år senere i 1861 opnåede han grossererborgerskab. Nu kunne han i 1861 officielt kalde sig grosserer i eget navn.

 

Heyman så muligheder alle vegne

Heyman så muligheder alle vegne. Han var en af de første, der udforskede udlandet. Han begyndte i 1862 at eksportere dansk smør til England og Skotland i original emballage. Smørret blev Heymans første succes. Han pakkede smør i hermetisk i blikdåser og sendte dem til oversøiske steder.

I 1866 opførte han på Østerbro Kjøbenhavns Svineslagteri, hvis formål var at eksportere dansk bacon til England. Slagteriet opkøbte magre svin, slagtede dem og solgte efterfølgende baconet som endnu en dansk mærkevare. Forarbejdning af smør og flæsk var et erhverv i rivende udvikling. Heymans forretning blomstrede.

 

En kæmpe grund blev købt

I 1873 opkøbte han sammen med tre af tidens største forretningsmænd C.F. Tietgen, grosserer Rudolph Puggaard og højesteretssagfører G. Brock arealerne omkring Tuborg Havn for 100.000 Rigsdaler.

Heyman havde fået opsnappet at H.P. Prior var villig til at sælge det af ham lejede areal i Hellerup. Han havde i 1869 – 72 anlagt Tuborg Havn. Navnet stammer fra et udskænkningssted, som blev opført af Jonas Thue i 1690’erne med navnet Thuesborg. Selvom Thue selv var brygmester, havde han ikke selv personligt nogen forbindelse til det senere byggeri.

Thuesborg blev senere ombygget og en ny større villa blev tilføjet med navnet Store Tuborg.

 

Man ville anlægge tre fabrikker

Ingen af de fire herrer havde dog nogle særlige planer med arealerne. Men alle håbede, at de kunne bruges til industrielle formål på grund af beliggenheden Efter måneders overvejelser blev det besluttet at anlægge tre fabrikker:

 

 • En gødnings – og svovlsyrefabrik
 • Et bryggeri til eksport af øl på flasker
 • Et glasværk, der skulle fremstille ølflaskerne

For stor en mundfuld

Man ville bl.a. eksportere øl til Sydamerika og importere gødningsstoffer derfra.

At bygge tre fabrikker blev alligevel for stor en mundfuld for de fire mænd. De besluttede sig for at gøre foretagendet til et aktieselskab med Heyman som hovedaktionær. Hermed var grundlaget for Tuborg Fabrikker lagt.

Valget af fabrikkernes produktioner har formentlig været en god blanding af personlig interesse og hvad de fire herrer fornemmede havde gode indtjeningsmuligheder.

 

Bryggeriet reddede det hele

I løbet af et par år viste det sig at være bryggeriet, der reddede hele foretagendet. Men der var problemer i begyndelsen. Bryggeriet blev anlagt for at producere bajersk øl på flaske til eksport men ligesom opkøbet af arealerne ved Tuborg Havn nærmest var sket i blinde, var ideen om eksport af øl også en chance, der blev taget uden megen omtanke.

Det viste sig hurtigt at være et meget dårlig sats. Bryggeriet havde de første par år ikke noget overskud. Konkurrenten Carlsberg, der satsede på hjemmemarkedet, stormede derimod frem. Under Leopold Damm ledelse var det i stræk forfald. Det var Tietgen, der havde foreslået denne.

Kølemaskiner var blevet mere almindelig, så nu kunne man også producere øl i de varme lande. Der var overkapacitet af gødning i Danmark. Og flaskerne kunne ikke produceres til markedspriser. Heyman forlangte direktøren fyret. Han ønskede alt andet end bryggeriet afhændet. Ingen af delene ville Tietgen gå med til. Dette bevirkede at Heyman gik ud af bestyrelsen.

 

Man måtte ændre strategi

Bestyrelsen i Tuborg var klar over at man skulle ændre strategi. Det blev nu arbejdet for at få succes på hjemmefronten. Med ølflasken afveg de fra Carlsberg, der solgte øl på tønder.

Selskabet påbegyndte en ændring af produktionen, så den bedre passede til danske forhold. Omlægningen af produktionen krævede nye investeringer og bestyrelsen måtte derfor i flere år nægte at betale udbytte. Dette afstedkom et spændt forhold til aktionærerne.

Efterhånden blev firmaets gæld konverteret til aktier. Heyman og hans støtte forlangte igen i 1880 at direktøren blev afskediget for uduelighed. Denne gang lykkedes det. C.F. Tietgen trådte samtidig ud af bestyrelsen. Heyman blev nu både administrerende direktør og bestyrelsesformand. Han skulle nu rette skuden op.

Glasværket blev i 1881 solgt til Kastrup Glasværk. Gødningsfabrikken sluttede sin produktionen i 1882.

 

Han bed sin stolthed i sig

Da Heyman i 1882 kom i knibe grundet vildgær i øllet, var gode råd dyre. Hel produktionen var i fare. Han bed dog sin stolthed i sig og gik til den erfarende brygger J.C. Jacobsen efter råd.

Verdensmanden Jacobsen kom straks til Hellerup for at besigtige problemerne. Han bidrog med gode råd til tekniske forbedringer samt ren og nøje opdyrket gær fra Carlsberg, så Tuborgs produktion igen kunne komme i sving.

Dette gjorde han, til trods for at Heyman i tiden forinden havde arbejdet indædt på at alliere de andre københavnske bryggere med den succesrige Jacobsen.

 

En handelsmand var kommet for at blive

Markedet på bajersk øl i Danmark var nærmest eksploderet. I perioden 1869 – 1887 blev produktionen i København nærmest syvdobbelt. Tuborg blev fuldt konkurrencedygtigt med Carlsberg. Ingen af de to bryggerier kunne følge med efterspørgslen fra de mange tørstige københavnere.

Heymans forretningsimperium startede med eksport af smør og flæsk. Men det var produktion af øl på Tuborg, der for alvor slog fast, at Heyman var en handelsmand, der var kommet for at blive.

 

En kæmpe flaske

Danmarks første pilsnertype blev præsenteret. Det var Grøn Tuborg. Det var dog først i slutningen af 1890’erne, at pilsneren endelig slog an. I 1888 fik Heyman bygget Tuborg-flasken til den nordiske udstilling. Kæmpeflasken fungerede som udsigtstårn og var forsynet med en hydraulisk elevator. Det var sidste skrig. Noget tyder på at Heyman havde flair for markedsføring.

Bagefter blev Tuborg – flasken opstillet tæt på hjørnet af Carolinevej og Strandvejen – nu dog uden elevator. Det kostede fem øre at opleve flasken indefra. Men hvis man nød et glas øl i Tuborg-pavillonen fik man femøren tilbage.

Denne pavillon blev et søgt udskænkningssted og desuden kendt for god mad. I 1925 blev pavillonen dog lukket.

 

Produktion af mineralvand

I 1890 gik Heyman ind på et helt nyt marked, idet han startede en produktion af mineralvand. Tuborg blev det første bryggeri, der lancerede citronvand og apollinaris.

Fremmedgørelsen af jøderne i København ændrede sig i takt med at Heyman blev voksen. Han fulgte med den store mængde jøder, der blev stærkt integreret i det danske samfund.

 

”Jeg er jøde, og jeg er dansk”

Han bragte ikke den meget strenge opdragelse med sig, da han flyttede hjemmefra. Han spiste med stor fornøjelse svinekød og arbejdede på shabbatten. Han var selv 3. generationsindvandrer, men betragtede sig selv som dansker. I et af tidens dagblade skrev han om sig selv:

 

 • Jeg er Jøde og jeg er Dansk – og jo oftere jeg kan faa Lejlighed til at bekende min tro og min Nationalitet, desto gladere er jeg.

 

Store gaver til menigheden

Religionen var ikke et fuldstændigt afsluttet kapitel, Han havde gennem sit liv en stærk tilknytning til den jødiske menighed. På de store helligdage gik han i synagogen og fastede (næsten) på den store forsoningsdag.

Han gav gennem hele sit liv store pengegaver til menigheden. Han betalte alene for et stort flot orgel til menigheden i Krystalgade. Den største udfordring på det religiøse plan var problematikken omkring kørsel til Børsen om lørdagen.

 

Dyb modstander af blandede ægteskaber

Og Børsen skulle han på – shabbat eller ej. Men det fandt Heyman også en løsning på. Han benyttede sig af en lejet droske med begrundelsen, at ”Den skal jo alligevel køre”. Han holdt imidlertid altid drosken et stykke væk fra Børsen for ikke at støde sine trosfæller.

Det religiøse aspekt kom også til udtryk på det personlige plan. Han var dyb modstander af blandede ægteskaber. Han blev dybt bedrøvet, når han hørte at en forretningsfælle eller medarbejder havde indgået et sådant ægteskab.

 

Masser af donationer til socialt udsatte

Han gav meget sjældent donationer til ikke – jødiske foretagender. På et tidspunkt blev han spurgt om et bidrag til Kronprinsesse Louises Tjenestepigeskole. Til det svarede han:

 

 • Ja det synes mig ligefrem forargeligt, om en Jøde bidrager til Noget, hvis Kjendemærke er ”Jesus Kristi Kors”

 

På trods af denne tilsyneladende modstand mod at hjælpe ikke-jødiske foretagender brugte han imidlertid omkring 30.000 kr. årligt på sociale engagementer med bespisning af fattige på Østerbro, et dagligt varmt måltid i vintermånederne til mindre bemidlede, brændselsuddeling i den værste vinterkulde samt drift af vuggestue og børnehjælpsasyl på Østerbro.

Heyman deltog ikke meget i det offentlige liv og han påtag sig hellere ikke borgerlige tillidshverv.

 

Han var sin jødiske baggrund fuldt bevidst

Netop Heymanns religiøse overbevisning har været genstand for mange diskussioner gennem tiden. Nogle hævder, at han allerede som ung lagde religionen og den jødiske baggrund bag sig, mens andre mener, at han bevarede interessen for sin jødiske baggrund, hvilket kan ses gennem hans støtte til jødiske foretagender og overholdelsen af de jødiske helligdage som tidligere nævnt.

Men alt tyder på at han var sin jødiske baggrund meget tydelig bevidst.

 

De fik 10 børn

Heyman giftede sig i 1862 i en alder af 25 år med den to år yngre jødinde Hanne Emilie Adler. Hendes familie var langt fra så velstående som Heyman – familien. De nygifte flyttede i en luksuriøs lejlighed i Store Kongensgade 11 for allerede igen at flytte. Denne gang til pragtvillaen Kristianslund på Strandvejen 11. Villaen havde 19 rum. Der var både malerier af Krøyer og Eckersberg. Der var ægte tæpper og til ejendommen hørte tre tønder land til park foruden ridehus, køkkenhave, rosenbede og en tennisbane.

De fik 10 børn, hvoraf 9 overlevede barndommen.

 

Hans strenghed havde karakter af tyranni

I samtiden var det et anstrengt forhold mellem Carlsbergs stifter J.C. Jacobsen og hans søn Carl Jacobsen en kendt sag. Heyman hånede sin konkurrent for hans opførsel over for sin søn. Måske var det nok lige lidt dobbeltmoralsk da han selv opdrog sine børn yderst strengt. Han var meget dominerende i hjemmet og ikke mindst utålmodig.

Der måtte ikke tales ved bordet og der skulle aflægges regnskab for lommepenge. Der skulle læses lektier. Og der skulle i den grad vises respekt over for den faderlige myndighed. Heymans søn, Aage beskrev sin far således:

 

 • Hans Strenghed havde karakter af Tyranni og hans Opdragelsesmetode passede nærmest til den, der havde været Gængs Generationer tilbage.
 • Vi Børn var bange for ham og kom jeg hjem fra Skolen med en daarlig Karakter, sad jeg oppe paa mit Værelse og ventede med Skræk i Blodet paa det Øjeblik, da jeg skulde høre Hestens bekendte Klap- Klap ved Indkørslen til Villaen.
 • Det var ikke saa meget den Ørefigen, der ventede mig, men hans lynende Blikke, der gjorde mig forsagt.

 

Han krævede loyalitet og arbejdsomhed

Det var især sønnen Aage, der var problemer med på hjemmefronten. Selv i en alder af 19 år blev Aage udsat for sin fars strenge opdragelse. Således beskriver han en oplevelse fra den dag, hvor han netop var hjemvendt fra værnepligten.

Han var kommet til at sætte sig på sin fars plads ved bordet uden at tænke over det. Ti stor forbavselse for søskende og tjenestefolk kaldte faderen det for en forbrydelse og stak ham en ørefigen.

Han var godt klar over, at han var en streng far. Og sådan var han også i sin funktion som chef. Han krævede loyalitet og arbejdsomhed.

 

Han var også en kærlig far

Heyman var dog også en kærlig far, der altid skrev til sine børn, når han var på rejse. Det var også et familieliv med masser af fester, både da børnene var små, og da de var store.

Da drengene var små, blev alle deres venner og klassekammerater inviteret til at slå ”katten af tønden”. Som regel var der mere end 100 drenge, der blot skulle medbringe en knippel.

På balkonen over ridehuset sad et musikkorps om midt i ridehuset var ophængt en mægtig tønde fyldt med frugter. Til kattekongen var der altid en stor gave. Bagefter blev der serveret forfriskninger til alle.

Om vinteren gav Heyman børnene og deres kammerater lov til at skøjte på en stor sø, der lå på Tuborgs grund. Heyman sørgede naturligvis for et orkester.

 

Heyman efterlod sig en formue

Den 15. december 1893 døde Philip Heyman. Han efterlod sig en økonomisk formue for ikke at tale om et solidt slagteri og et bryggeri i evig ekspansion. Som familiefar og arbejdsgiver var han formentlig lige konservativ.

Men Heyman var også en mand med stor social bevidsthed. Han var blandt andet opmærksom på, at arbejderne på bryggeriet skulle have fritid, for ikke at tale om de arbejderboliger han opførte til sine ansatte. Han gav store summer til mindre bemidlede – ikke altid officielt.

 

Den tørstige mand

En af Heymans døtre, Paula blev gift med Benny Dessau, der var blevet ansat i Tuborg i 1891. Han efterfulgte Heyman på direktørposten. Sønnen Aage Heyman overtog faderens øvrige virksomheder.

Dessau indgik en samarbejdsaftale med Carlsberg i 1903. Aftalen betød, at de var to selvstændige virksomheder men samarbejdede. I praksis indgik man i hinandens investeringer. Dette betød, at Carlsberg ikke måtte påbegynde en hvidtølsproduktion.

Tuborg begyndte også en Vitamon – produktion. Det var tale om et bouillonprodukt til husholdningsbrug. Tørgær- produktion til industrien startede man også på. Under Dessau startede man også Guld Tuborg. Det var i 1895. Ja og det var også Dessau, der stod for den flotte plakat ”Den tørstige mand”.

I 1970 blev Carlsberg som bekendt fusioneret med Tuborg. Det meste af fabriksanlægget i Hellerup er i dag revet ned.

 

Produktionen blev helt indstillet

I 1996 blev driften blev driften i Hellerup helt indstillet. Området blev udviklet til en hel bydel med mondæne boliger, erhvervshovedsæder, skole, indkøbscenter, lystbådehavn m.m. Produktionen var efterhånden helt blevet flyttet til Fredericia. Ja Tuborg er i dag repræsenteret på 104 markeder verden over.

 

Hvad skete det med Aage Heyman?

Hvordan gik det så med Aage Heyman? Han blev bl.a. uddannet på varde Svineslagteri og i Canada. Han blev indehaver af firmaet Philip W. Heyman i 1891 og indehaver af et par andre firmaer.

I 1907 lod han et palæ bygge i Ryvangen, Strandvejen 92. Han måtte dog sælge villaen i 1916. men krigstiderne havde åbenbart genskabt hans formue. Allerede i 1918 lod han et nyt palæ bygge på Øster Alle 33.

 

Der lå lige et gasværk i vejen

Københavns Kommune købte Københavns Svineslagteris grund til brug for en fremtidig forlængelse af Strandboulevarden mod nord. Forlængelsen blev dog aldrig til noget, da Østre Gasværk lå i vejen.

 

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.607 artikler. Vi har en del artikler om Industrihistorie, se bl.a. kategorien ”Industri på Nørrebro”. Denne indeholder 10 artikler. Også under Nørrebro (288 artikler) finder du Industri – artikler.
 • Vi har allerede nedfældet en del om Industri i Nordvest, dog endnu ikke lagt disse ind på siden.
 • Under artiklen ”Industri på Nørrebro” kan du finde en fortegnelse over yderligere artikler om ”Industri på Nørrebro” samt ”Arbejdere på Nørrebro”