Dengang

Artikler for Tønder


Gå tilbage til alle kategorier

Emil Nolde og Tøndermarsken
Historier fra Lø, Højer og Tønder Herred
Historier fra Slogs og Kær Herred
Tønder-Erindringer 19 -forsøg på en anmeldelse
En 325 – årig Skytteklub fra Tønder
Sort Sol – en oplevelse i Tøndermarsken
Claus Eskildsen – en lærer fra Tønder
Slogs Herred – mellem dansk og tysk
Flere minder fra Tønder Statsseminarium
Tønder – Vidste du det?
Sport – dengang i Tønder
Besættelsen og Befrielsen ved Grænsen
Et tørveværk i Sølsted
Tønder 1864
Lendemark og Omegn
Lærer i Burkal
Askersodde ved Vidåen
Et slot i Løgumkloster
Til Grænsen-en anmeldelse
Klosterbrødrene i Tønder
Tønder i 1880
Livet på Seminariet i Tønder
En landsbydreng fra Møgeltønder
Post til Øster Højst
Da Hagekorsflaget blev hejst i Tønder
Da gadeskiltene blev skiftet i Tønder
Solvig – en herregård i Slogs Herred
Tønder – erindringer 17 – en anmeldelse
Tønders Zeppelinere (4)
Fysikus Ulrik fra Tønder – endnu mere (2)
Syd for Tønder
Vajsenhuset i Tønder – endnu mere
Turen går til Tønder 1862
Tønder – da Liebestempel blev bygget
Tønder som Garnisonsby 1740
Tønder i frem – og modgang
Tønder i 773 år
En berømt mand fra Øster Højst
En avis i Tønder
Sprogkampen i Tønder 1851 – 1864
Angrebet mod Tønder 1918
Avlsgården Grøngård – endnu mere (2)
Dansk – Tyske tildragelser i Rørkær
Da kroen “Altona” ved Tønder brændte
Det lille byråd fra Tønder
Krigsårene i Tønder 1940 – 1945
Nye erindringer fra Det Gamle Tønder
Uro og korruption i Tønder 1680
Tro og Overtro i Rørkær
Det kneb med moralen i Slogs Herred
Brorsons Bogtrykkeri i Tønder
Guld – og Sølvsmede i Tønder
Tønder Seminarium – en del af historien
Omkring Vidåen og Havnen i Tønder
De sidste Gadepumper i Tønder
Tondern Station
Den Kriminelle Musikant fra Tønder
Da skarpretterfamilien overtog kroen i Rørkær
En Ridder fra Gallehus
Guldhornene i Gallehus – den tredje historie
Soldater i Løgumkloster
Så er der post til Rørkær
Grøngård – et forsvundet Jagtslot
En amtmandsbolig i Tønder
Fremstilling af Knapper i Tønder Amt
Heimatfest i Tønder i 1921
Et jernstøberi i Tønder
Tønder Bibliotek – i begyndelsen
Tønder omkring 1930
Tønderkniplinger – fra husflid til Industri
Trøjborg – den fjerde historie
Jamen, vi forstår ikke Tysk!
Endnu mere Brand i Tønder
En Frihedskæmper fra Tønder
Det Gamle Tønder
Det Frisiske Salt
De dødsdømte fra Tønder
Da Tønder havde sin egen Bank
Musik i Tønder 5
Tønders Historie i et andet lys
Emmerske ved Tønder
Tønder Kniplinger – endnu mere
En hede – nord for Tønder
Humlekærren i Tønder
En Luftskibsbase i Tønder
Hestholm – syd for Tønder
Overinspektør på Schackenborg
Tønder – Maj 1945
Møgeltønder – Fra Ahlefeldt til Schack
Et Kloster – 15 km fra Tønder
Om Gamle dage i Tønder og Højer
Tønder – egnen 1848 – 1858 (2)
Tønder – egnen 1814 – 1848
Tønder 1962
En bane gennem Tønder
Da Tønder igen blev dansk
Guldhornene fra Gallehus
Boghandlere i Tønder
Tønder Statsskole – dengang
En astronom fra Tønder
Michael Falch i Tønder
I skole i Tønder
Erindringer fra Tønder
Sange fra Tønder og Omegn 2
Sange fra Tønder og Omegn
En vandmølle i Tønder
Folk i Tønder
En Tynne – Knajt i København
Fra Østergade til Nørrebro
Tønder og Omegn – 9. april 1940
Flere kilder til Tønders Historie
Kilder til Tønders Historie
Tønder Byggeforening – dengang
Sabotage i Tønder
Dengang i Tønder
Dem fra Tønder
Fra Friesenverein til Årets by
Trafik i Tønder – dengang
Hvor er det Gamle Tønder?
Tønder – Institutionernes by
Nazister i Tønder
Ord og Toner fra Tønder til Nørrebro
Adel og Storgårde i Tønder Amt
Emil Noldes liv – vest på
Henrettet i Tønder
Militæret i Tønder 1920 – 1923
Bataljonen fra Tønder
Socialdemokrat i Tønder – dengang
Da Tyskerne kom til Tønder
Øst for Tønder
Tønder, Marsken og afvandingen
Løgumkloster – nordøst for Tønder
Flygtninge i Tønder
Tønderkniplinger
Dagbog fra Møgeltønder
Hostrup, Jejsing og Præsten
Bondeslægten fra Trøjborg – endnu mere
Peter Dircks – den glemte fysikus
Købmandsslægten Olufsen fra Tønder
Carsten Richtsen og Digegrevens Hus
Gamle virksomheder i Tønder
Tønder – efter krigen
En rebel og hans gård
Tønder – Marskens hovedstad
Fattige i Tønder
Bondeslægten fra Trøjborg
Tønder – mellem dansk og tysk
Minder fra Tønder 1864 – 1920
Møgeltønder Kirke
Tønder Kristkirke
Tønder i 1600 – tallet
Tønder – på en anden måde
Æ Kachmand i Tynne (Kagmand i Tønder)
Ulrich – en Fysikus fra Tønder
Udvandring fra Tønder 2
Møgeltønder – dengang
Trøjborg Slot – nord for Tønder
Zeppeliner i Tønder
Brorson – en præst fra Tønder
Vadehavets maler – Emil Nolde
Sønderjysk Kaffebord fra Tønder
Friserne – syd for Tønder
Mad fra Tønder – Opskrifter
Sønderjysk kaffebord – opskrifter
Musik fra Tønder 4
Vikinger i Vadehavet
Mad fra Tønder
Billeder fra min historie
Sønderjyllands Wild West
Vajsenhuset i Tønder
Tønders Politistyrke: 1 mand
Tønders Dansksindede
Tommyguns er genopstået
Sønderjylland 9. april 1940
Schweizerhalle i Tønder
Schackenborg i Møgeltønder
Tøndermarsken – under vand
Musik i Tønder 3
Handel i Tønder indtil 1864
Aventoft – Byen ved grænsen
Sygdom og andre lidelser i Tønder
De første mennesker i Tønder
Musik i Tønder 2
Maleren E. Brodersen – Tønder
Drømmen om en havn i Tønder
Åndens folk i Tønder
Svenske tropper i Tønder
Studehandel i Tønder
Musik i Tønder
Guldhornenes ældste historie
Digebyggeri i Tøndermarsken
Brand i Tønder
Tønders historie – i årstal
Tønderhus – slot, borg og fæstning
I Kino i Tynne
Hertugen af Tønder
Bombeangreb mod Tønder
Gader og veje i Tønder
Udvandring fra Tønder
Sønderjysk Kaffebord
Oprør i Møgeltønder
Obersten fra Tønder
Hjælp, min kone og jeg har fælles familie
Flere minder fra Lærkevej
Sagaen om Lokomotivfører Anders Andersen Tønder
Dagligliv i Tønder 1910 – 1920
Gamle gader, veje stier i Tønder 1970-2006
Ulvejagt ved Tønder
En af Tønders patrioter
Præsten fra Daler
Hvorfor var Tønder tysk ?
Soldat i Tønder 1851
Historier fra Tønder 1581 – 1634
Kanal gennem Tønder
Tog til Tønder
Tønder under besættelsen
Tøndermarsken 2
Lov og ret i Tønder
Ture i Tønder 4
Ture i Tønder 3
Ture i Tønder 2
Ture i Tønder 1.
Tøndermarsken
Møgeltønders historie
Tønders tyske sportsforeninger
Tønders historie – efter 1900
Tønder Statsseminariums historie
Tønder før og efter Genforeningen
Kongeligt besøg i Tønder
Glimt af Tønders Historie 1700 – 1900
Drengestreger i Tønder 1920
Anekdoter fra det gamle Tønder
Tønders Historie – fra begyndelsen
De stakkels kniplepiger
Blomst til skilsmissebyen
Minder fra Lærkevej 9
Historien om Jeppe K. Christensen
Benne Blitz
Fra Lærkevej til ”Æ synnejysk ambassade”
Æ kachman, æ kniplepiche å åll de anne i Tynne