Dengang

Artikler for Tønder


Gå tilbage til alle kategorier

Man talte da dansk i Tønder i 1600 – tallet
Tønder – for begyndere
Emmerske Bedehus og Skole
Nolde og Nazismen
Tønder Statsskole fra slutningen af 1920erne
Emil Nolde og Tøndermarsken
Historier fra Lø, Højer og Tønder Herred
Historier fra Slogs og Kær Herred
Tønder-Erindringer 19 -forsøg på en anmeldelse
En 325 – årig Skytteklub fra Tønder
Sort Sol – en oplevelse i Tøndermarsken
Claus Eskildsen – en lærer fra Tønder
Slogs Herred – mellem dansk og tysk
Flere minder fra Tønder Statsseminarium
Tønder – Vidste du det?
Sport – dengang i Tønder
Besættelsen og Befrielsen ved Grænsen
Et tørveværk i Sølsted
Tønder 1864
Lendemark og Omegn
Lærer i Burkal
Askersodde ved Vidåen
Et slot i Løgumkloster
Til Grænsen-en anmeldelse
Klosterbrødrene i Tønder
Tønder i 1880
Livet på Seminariet i Tønder
En landsbydreng fra Møgeltønder
Post til Øster Højst
Da Hagekorsflaget blev hejst i Tønder
Da gadeskiltene blev skiftet i Tønder
Solvig – en herregård i Slogs Herred
Tønder – erindringer 17 – en anmeldelse
Tønders Zeppelinere (4)
Fysikus Ulrik fra Tønder – endnu mere (2)
Syd for Tønder
Vajsenhuset i Tønder – endnu mere
Turen går til Tønder 1862
Tønder – da Liebestempel blev bygget
Tønder som Garnisonsby 1740
Tønder i frem – og modgang
Tønder i 773 år
En berømt mand fra Øster Højst
En avis i Tønder
Sprogkampen i Tønder 1851 – 1864
Angrebet mod Tønder 1918
Avlsgården Grøngård – endnu mere (2)
Dansk – Tyske tildragelser i Rørkær
Da kroen “Altona” ved Tønder brændte
Det lille byråd fra Tønder
Krigsårene i Tønder 1940 – 1945
Nye erindringer fra Det Gamle Tønder
Uro og korruption i Tønder 1680
Tro og Overtro i Rørkær
Det kneb med moralen i Slogs Herred
Brorsons Bogtrykkeri i Tønder
Guld – og Sølvsmede i Tønder
Tønder Seminarium – en del af historien
Omkring Vidåen og Havnen i Tønder
De sidste Gadepumper i Tønder
Tondern Station
Den Kriminelle Musikant fra Tønder
Da skarpretterfamilien overtog kroen i Rørkær
En Ridder fra Gallehus
Guldhornene i Gallehus – den tredje historie
Soldater i Løgumkloster
Så er der post til Rørkær
Grøngård – et forsvundet Jagtslot
En amtmandsbolig i Tønder
Fremstilling af Knapper i Tønder Amt
Heimatfest i Tønder i 1921
Et jernstøberi i Tønder
Tønder Bibliotek – i begyndelsen
Tønder omkring 1930
Tønderkniplinger – fra husflid til Industri
Trøjborg – den fjerde historie
Jamen, vi forstår ikke Tysk!
Endnu mere Brand i Tønder
En Frihedskæmper fra Tønder
Det Gamle Tønder
Det Frisiske Salt
De dødsdømte fra Tønder
Da Tønder havde sin egen Bank
Musik i Tønder 5
Tønders Historie i et andet lys
Emmerske ved Tønder
Tønder Kniplinger – endnu mere
En hede – nord for Tønder
Humlekærren i Tønder
En Luftskibsbase i Tønder
Hestholm – syd for Tønder
Overinspektør på Schackenborg
Tønder – Maj 1945
Møgeltønder – Fra Ahlefeldt til Schack
Et Kloster – 15 km fra Tønder
Om Gamle dage i Tønder og Højer
Tønder – egnen 1848 – 1858 (2)
Tønder – egnen 1814 – 1848
Tønder 1962
En bane gennem Tønder
Da Tønder igen blev dansk
Guldhornene fra Gallehus
Boghandlere i Tønder
Tønder Statsskole – dengang
En astronom fra Tønder
Michael Falch i Tønder
I skole i Tønder
Erindringer fra Tønder
Sange fra Tønder og Omegn 2
Sange fra Tønder og Omegn
En vandmølle i Tønder
Folk i Tønder
En Tynne – Knajt i København
Fra Østergade til Nørrebro
Tønder og Omegn – 9. april 1940
Flere kilder til Tønders Historie
Kilder til Tønders Historie
Tønder Byggeforening – dengang
Sabotage i Tønder
Dengang i Tønder
Dem fra Tønder
Fra Friesenverein til Årets by
Trafik i Tønder – dengang
Hvor er det Gamle Tønder?
Tønder – Institutionernes by
Nazister i Tønder
Ord og Toner fra Tønder til Nørrebro
Adel og Storgårde i Tønder Amt
Emil Noldes liv – vest på
Henrettet i Tønder
Militæret i Tønder 1920 – 1923
Bataljonen fra Tønder
Socialdemokrat i Tønder – dengang
Da Tyskerne kom til Tønder
Øst for Tønder
Tønder, Marsken og afvandingen
Løgumkloster – nordøst for Tønder
Flygtninge i Tønder
Tønderkniplinger
Dagbog fra Møgeltønder
Hostrup, Jejsing og Præsten
Bondeslægten fra Trøjborg – endnu mere
Peter Dircks – den glemte fysikus
Købmandsslægten Olufsen fra Tønder
Carsten Richtsen og Digegrevens Hus
Gamle virksomheder i Tønder
Tønder – efter krigen
En rebel og hans gård
Tønder – Marskens hovedstad
Fattige i Tønder
Bondeslægten fra Trøjborg
Tønder – mellem dansk og tysk
Minder fra Tønder 1864 – 1920
Møgeltønder Kirke
Tønder Kristkirke
Tønder i 1600 – tallet
Tønder – på en anden måde
Æ Kachmand i Tynne (Kagmand i Tønder)
Ulrich – en Fysikus fra Tønder
Udvandring fra Tønder 2
Møgeltønder – dengang
Trøjborg Slot – nord for Tønder
Zeppeliner i Tønder
Brorson – en præst fra Tønder
Vadehavets maler – Emil Nolde
Sønderjysk Kaffebord fra Tønder
Friserne – syd for Tønder
Mad fra Tønder – Opskrifter
Sønderjysk kaffebord – opskrifter
Musik fra Tønder 4
Vikinger i Vadehavet
Mad fra Tønder
Billeder fra min historie
Sønderjyllands Wild West
Vajsenhuset i Tønder
Tønders Politistyrke: 1 mand
Tønders Dansksindede
Tommyguns er genopstået
Sønderjylland 9. april 1940
Schweizerhalle i Tønder
Schackenborg i Møgeltønder
Tøndermarsken – under vand
Musik i Tønder 3
Handel i Tønder indtil 1864
Aventoft – Byen ved grænsen
Sygdom og andre lidelser i Tønder
De første mennesker i Tønder
Musik i Tønder 2
Maleren E. Brodersen – Tønder
Drømmen om en havn i Tønder
Åndens folk i Tønder
Svenske tropper i Tønder
Studehandel i Tønder
Musik i Tønder
Guldhornenes ældste historie
Digebyggeri i Tøndermarsken
Brand i Tønder
Tønders historie – i årstal
Tønderhus – slot, borg og fæstning
I Kino i Tynne
Hertugen af Tønder
Bombeangreb mod Tønder
Gader og veje i Tønder
Udvandring fra Tønder
Sønderjysk Kaffebord
Oprør i Møgeltønder
Obersten fra Tønder
Hjælp, min kone og jeg har fælles familie
Flere minder fra Lærkevej
Sagaen om Lokomotivfører Anders Andersen Tønder
Dagligliv i Tønder 1910 – 1920
Gamle gader, veje stier i Tønder 1970-2006
Ulvejagt ved Tønder
En af Tønders patrioter
Præsten fra Daler
Hvorfor var Tønder tysk ?
Soldat i Tønder 1851
Historier fra Tønder 1581 – 1634
Kanal gennem Tønder
Tog til Tønder
Tønder under besættelsen
Tøndermarsken 2
Lov og ret i Tønder
Ture i Tønder 4
Ture i Tønder 3
Ture i Tønder 2
Ture i Tønder 1.
Tøndermarsken
Møgeltønders historie
Tønders tyske sportsforeninger
Tønders historie – efter 1900
Tønder Statsseminariums historie
Tønder før og efter Genforeningen
Kongeligt besøg i Tønder
Glimt af Tønders Historie 1700 – 1900
Drengestreger i Tønder 1920
Anekdoter fra det gamle Tønder
Tønders Historie – fra begyndelsen
De stakkels kniplepiger
Blomst til skilsmissebyen
Minder fra Lærkevej 9
Historien om Jeppe K. Christensen
Benne Blitz
Fra Lærkevej til ”Æ synnejysk ambassade”
Æ kachman, æ kniplepiche å åll de anne i Tynne