Dengang

Artikler for Aabenraa


Gå tilbage til alle kategorier

En fysikus fra Aabenraa(b)
Det spændende kvarter i Aabenraa
Den onde amtmand fra Aabenraa
Historier fra Rise og Lundtoft Herreder med Sundeved
Knivsbjerg – nord for Aabenraa (Version 2018)
Aabenraa i det 17. århundrede
Aabenraa – hvordan så byen ud, dengang?
Aabenraa – Rødekro Banen
Familien Fischer fra Aabenraa
Når man blev syg i Aabenraa
Løjt Land – for 170 år siden
Den gamle skole i Felsted
En degn fra Varnæs
Henrettet i Aabenraa (2)
Aabenraa i begyndelsen af 1900-tallet
Aabenraa-krogede gader med toppede brosten
Søens Folk fra Aabenraa
Ballade i Aabenraa i 1790
Aabenraas storhedstid med Søfart
Aabenraa havde navneproblemer
Dengang i Aabenraa Byting
Damgård Mølle ved Rødekro
Familien Jürgensens tyske sind
Der var gang i Aabenraa
Aabenraa under Besættelsestiden
Originaler fra det gamle Aabenraa
Da Aabenraa fik danske Gadenavne
Skovene omkring Aabenraa
Landmåleren fra Løjt
De tre makreller fra Aabenraa(2)
Søfartshistorier fra Aabenraa
Aabenraa for meget længe siden
Et Pottemagerri ved Kliplev
Aabenraa omkring 1900
Sømænd fra Løjt og Aabenraa
Skolen, dengang i Rise Sogn
En Pastor fra Rise
Bjolderup, Bolderslev, Snubbe og Urne
Kliplev Marked
Dengang i Aabenraa
Felsted Sogn – dengang (2)
Sorgen ramte Aabenraa – endnu mere
Løjt Land – det 8. besøg
Felsted Sogn – dengang (1)
Bendix Schow – Borgmester i Aabenraa
Bryllup i Varnæs
Da Aabenraa fik sin Hovedvej
Sorgen ramte Aabenraa – 9. april 1940
Fanny Enge (2015)
Aabenraas oprindelse
Bønder – syd for Aabenraa
Aabenraa 1764
Oprør i Aabenraa
Løjt Land – masser af historie og kultur(7)
Mere om Urnehoved
Farversmølle ved Aabenraa
Hvor ligger Tumbøl
Caspar von Saldern – Hvem var han?
Aabenraa – fra 1544
Sygehuse, apoteker og læger i Aabenraa
Skibsbyggeri og Industri i Aabenraa
Knivsbjerg – nord for Aabenraa
I Skole i Aabenraa
Gamle Huse i Aabenraa (1)
Flere Gamle Huse i Aabenraa (2)
En dobbeltagent fra Aabenraa
Aabenraa´s Borgmester i unåde
Aabenraa – dengang
Fra Bjerndrup til Hellevad
Aabenraas oprindelse
Fanny Enge
Jomfru Fanny, 6. kapitel
Fra Varnæs til Felsted
Løjt Land – den femte tur
Aabenraa 1848 – 51
Mysteriet i Ensted
En Fysikus fra Aabenraa
Et Gammelt jernbaneprojekt
Aabenraa – maj 1945
Brundlund Slot
Aabenraa – en by der hed Opnør
Sømandsslægten Fischer fra Aabenraa
Aabenraa, skibe og søfart
En skibskaptajn fra Aabenraa
Aabenraa – før prøjserne
Barkmøllegade i Aabenraa
Briggen Chico af Aabenraa
Frits, Nazister og et Kartotek
Boghandlere i Aabenraa
Gamle butikker og erhverv i Aabenraa
Aabenraa i gamle dage
Aabenraa – som søfartsby
Adelsslægten fra Aabenraa
Brand omkring Aabenraa
Aabenraa – et strejftog i historien
Løjt – mellem dansk og tysk
Flere ture – i Aabenraa
Turen går til Aabenraa 1
En Tolder – familie fra Hærvejen
Henrettet i Aabenraa
Jomfru Fanny – myte eller virkelighed
Kirker – Syd for Aabenraa
Fritz Clausen – lægen fra Aabenraa
Æ Kleinbahn i Aabenraa Amt
Min bager i Aabenraa
Syge mennesker i Aabenraa
Ahlefeldt og Søgård
Mennesker i Aabenraa
Folk – syd for Aabenraa
Anekdoter fra Løjt
Løjt, Løjtninger og Løjt Land
Aabenraa 1800 – 1850
Syd for Aabenraa
Aabenraa's Fattige
Muntre historier fra Aabenraa
Aabenraa – under de to krige
Dagligliv i Aabenraa – dengang
Løjt Land – i begyndelsen
Kysten ud for Aabenraa 1863 – 1864
Aabenraa i de onde tider
Rådhuset i Aabenraa
Folkehjem i Aabenraa
To kirker i Aabenraa
De tre makreller fra Aabenraa
Adelsslægten, der uddøde
Toldsted – på Hærvejen
Urnehoved – et Tingsted ved Aabenraa
Skibe fra Aabenraa
Flere skibe fra Aabenraa
Jordemødre, Hekse og Kloge Koner
Løjt Land – nordøst for Aabenraa
Fra Hjordkjær til Rødekro
Skyttelauget i Aabenraa
Husvild i Aabenraa
Aabenraa – 1864
Tog til Aabenraa
Sabotage i Aabenraa
Modstandsbevægelsen i Aabenraa
Lov og ret i Aabenraa
Gader og veje i Aabenraa
Anekdoter fra det gamle Aabenraa
Fra det gamle Aabenraa
Jomfru Fanny fra Aabenraa
Mine 15 år i Aabenraa
Aabenraa´s Historie
Aabenraa´s poetiske Gågade