Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Grænsen er overskredet

I Skole på Nørrebro – under besættelsen

September 16, 2015

I Skole på Nørrebro – under besættelsen

Del af foredrag i Stefanskirken den 16. september 2015. Børnene på Nørrebro var bestemt ikke upåvirket af det der skete i bydelen. Efterhånden blev skolen også beslaglagt. Den skulle bruges til flygtninge. Børnene fik at vide, at tyskerne var roden til alt ondt i Verden. Og hvis far eller mor var nazisympatisør eller storsøster var kæreste med en tysk soldat, så blev man i den grad moppet i skolen.

 

Nogenlunde normalt liv

Børn og unge under besættelsen levede et nogenlunde normalt liv under besættelsen og dog. I hvert fald de sidste to år, blev de også påvirket af forholdene på Nørrebro. Man så de tyske soldater i gadebilledet. Om natten var der luftalarm og mørklægning. Efter en nat i kælderen kunne det være svært at holde sig vågen i skolen.

 

Hvad skete der

Strejker, sabotager, likvideringer havde selvfølgelig også en påvirkning på børnene. Begrænset sæbe og varmt vand kunne måske fremme lus. Så var det godt, at man kunne få bad på skolen

Børnene gik den 9. april 1940 i skole med masser af fly over deres hoveder. Hvad skete der?

 

Hitlers håbeløse slaveskare

Børn og lærere blev landet over jaget ud af deres huse. Det skete også på Nørrebro. Flygtningens sølle horde fulgte. Skolen skulle være tømt inden middag, og ordren kom først om morgenen. Lærere og frivillige blev tilkaldt. Skolen skulle tømmes i rekordfart. Man nåede, og blev færdig på slaget. Men intet skete.

Endelig dukkede en tysk underofficer op. Et par uger boede han selv på den tomme skole. Så endelig dukkede nogle knægte op. Men der var ingen forplejning til dem. Allerede dagen efter er de væk. Så befolkes skolen af Hitlers håbeløse slaveskare. De dur ikke til krig. Det var gamlinge, koner med skrabet hår, skallet klippede drenge, grå småpiger.

 

Eleverne blev vagabonder og nomader

Klasserne med de danske skolebørn bliver vagabonder og nomader. Man må tigge de mest mærkeligste steder for at få husly, kolonihavehuse, menighedssale, kældre, privatlejligheder. Lærerne må flyve rundt som fluer i flasken.

De praktiske vanskeligheder var de værste. Men efterhånden kneb det med tøj og skotøj under besættelsen. Det kunne lærerne også mærke. Og der var heller ikke så meget hjælp med tøj fra Børnenes Kontor.

 

Masser af kontorarbejde

Kontorarbejde, skriveri, formularer, kontrolarbejde m.m. forstyrrede i den grad undervisningen. Skolebespisningen svulmede op under besættelsen. Men tallet dalede dog senere. Maden forblev sund og god under hele besættelsestiden i skolen.

 

Nogle tjente masser af penge

Nørrebro mærkede man arbejdsløsheden i 1930erne, Under besættelsen var det nok ikke så meget pengemangel, der var problemet, men snarere varemangel. Jo, det var rigtigt, at arbejderne var dem, der led mest under besættelsen. Der var grupper, der tjente masser af penge i disse fem år. Også på Nørrebro.

Nyanskaffelser måtte vente. Priserne steg på næsten alt. Og regnebogens eksempler var næsten latterlige. Danskerne ville sælge deres varer så dyrt som mulig til tyskerne.

 

Geografibog og vægkort kunne ikke bruges mere

Geografibogen kunne ikke bruges mere, og vægkortene var pludselig forældede. Verdens lande blev et skønt uvirkeligt fatamorgana.

Der blev sunget engleske sange, så det gjaldede. Men pludselig var alt, hvad der hed tysk upopulært. Det gjaldt også i de højere uddannelser. De tyske filosoffer og tænkere var dømt ude, takket være Hitler.

 

Lillebror blev moppet

Man mærkede, da også i skolen, hvis nogen blev tyskernes håndlangere og pludselig kunne strø sig om med penge.

En del familiefædre tog arbejde i Tyskland eller for de store entreprenørfirmaer der med regeringens velsignelse arbejde for tyskerne. Men dette var det så mange andre, der så ned på. Far kunne måske også arbejde som marinevægter eller et andet tysk vagtkorps. Enkelte havde også indmeldt sig i Nazisternes ungdomsorganisation.

Og ret hurtig rygtedes det, når en pige indlod i et forhold til en tysk soldat. Det var ikke velanset. Og lillebror blev moppet i skolen.

Børn har det ikke altid lige let at lægge låg på følelser, så de kom ofte til udtryk.

Man kunne også komme ud for, at begge forældre var anholdt af Gestapo.

Kønssygdommene voksede

Kønssygdommene voksede dramatisk under besættelsen. En læge antydede, at det kunne skyldes de tyske soldater. Han blev øjeblikkelig suspenderet.

Også børnene mærkede den 29. august 1943. Lærerne måtte ofte bremse en tændt flamme hos børnene. Disse var meget påvirkelig, og kunne let ende i fængsel. Og det kunne læreren for den sags skyld også. Der var stikkere overalt, også på Nørrebro.

 

Vilde slåskampe i skolen

Der var udsendt en formaning, at man skulle beskytte børnene mod frikorpsfolk. Men i klassen var der enkelte børn, hvis far var ivrig nazist. Det var ikke sjovt for læreren. Et sådant barn kunne blive provokeret hjemmefra. Det afstedkom vilde slåskampe på legepladsen.

Aviserne berettede dagligt om stigende kriminalitet. De voksne diskuterede Sabotagerne, Schalburgtagerne, Stikkerdrab og Clearingsmordene. Dette påvirkede også børnene.

 

Børnene blev påvirket

Evig uro og stadig voldsomme begivenheder på Nørrebro gav hele tiden ringere undervisningsvilkår. Hylende sirener, brag og rystelser påvirkede selvfølgelig også børnene.

Selv om dette kunne være forfærdeligt at opleve, var det intet at regne mod det, børn i andre lande måtte opleve. Her sultede man også.

Oplevelserne førte til lege i gårdene, hvor man legede frihedskæmpere. Og bødlerne var selvfølgelig tyskerne. Og det var dette folk, der i børnenes bevidsthed var dem, man skulle hade for alt det onde i Verden.


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Grænsen er overskredet