Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København

Buchenwald – Rædsler og Lidelser

August 23, 2013

Her døde ca. 70.000 indsatte.
Blandt disse 62 danske politifolk. Russerne blev skudt i det røde rum.
Man dræbte fangere med fenol – indsprøjtninger. Karl Kock , kommandanten
drev KZ – lejren som om det var hans egen forret
ning. Hans kone Ilse, blev kaldt Heksen fra Buchenwald. Her var både Ridesal, Biograf, Zoologisk Have,
Kasino og Jagtslot. Seruminstituttet deltog i menneskeforsøg og det
gjorde den danske læge,
Carl Værnet også. Han flygtede under mystiske omstændigheder
fra de danske myndigheder til Argentina. De allieres bombninger kostede
masser af liv.

 

70.00 døde

238.960 registrerede fanger
havde været i
Buchenwald. Af disse døde ca. 70.000.
Jøder og russer levede under de mest kummerlige forhold. Her var dødeligheden
på til 98 pct. Danskere og nordmænd var dem, der blev bedst behandlet.
De fik også hjælp hjemmefra via
Røde Kors pakker.

 

En værre stank

Byen Weimar, 13 kilometer fra Buchenwald tjente godt på KZ – lejren. Når der ankom tog til Buchenwald med nye fangere, var det
ofte et lokomotiv med 40 godsvogne. Her kunne de sidde i flere døgn,
i en stank i en blanding af snavs, sved, mudder, kål, afføring og
urin.

 

10.000 lejre i Tyskland

Aflange
stenbarakker fungerede som administrationsbygninger. Hovedindgangen
var en større bygning på en etage, hvor midterseksionen
bestod af en høj overbygning, der nærmest var bygget som et lille
tårn af træ. Her var der en balkon med projektører. Og oven for denne
var et kæmpe ur. På et stort skilt, stod der med udskårne og forgyldte
bogstaver:

 


Recht oder Unrecht – mein Vaterland

Jeden das Seine

 

Den
22. marts 1933 havde
SS åbnet den første lejr beregnet
til internering af
skadelige elementer. Den blev indrettet i en nedlagt krudtfabrik i Dachau ved München. Samme år blev der bygget
en
Schutzhaft – Lager på en militær flyveplads vest for Weimar. Da man senere igen skulle
bruge flyvepladsen, blev fangerne flyttet til
Bad Sultza, et stykke derfra. Efterhånden
havde man oprettet mere eller mindre tilfældig ca. 50 lejre rundt om
i
Tyskland. De første egentlig KZ – Lejre var Dachau og Oranienburg.

Og
det hele endte med over 10.000 lejre inklusive diverse
Aussen – und Arbeiterlager.

 

Hæmningsløs
og brutal

Den
første kommandant i
Buchenwald Karl Koch blev betegnet som hæmningsløs og brutal. Desuden var han korrupt.
Han kørte en jernhård disciplin. 

Egentlig
var
Buchenwald kun tænkt som arbejdslejr.
Men det udviklede sig til
KZ – lejr med masser af kreative henrettelsesmetoder.

 

Og
denne kommandant,
Koch giftede sig i 1936 med Ilse. Koch bad også om at få sine
mest betrode folk med fra
Sachsenhausen til den nye lejr. I 1937 flyttede han i kommandørhuset
med sin kone.

De
første fangere, der skulle bygge lejren, blev straks bekendt med
Kock`s jernhårde disciplin:

 


Enhver, de
r ikke øjeblikkelig adlyder
en ordre, bliver skudt som kommunistpak.

 

Måtte
ikke sammenblande kultur

I
sommeren 1937 skulle fangerne slæbe sten fra stenbruddet ind til lejren.
Var stenen efter
SS – soldaterne ikke store nok, blev fangen slået ihjel. Senere
blev fangerne spændt for vogne og måtte slæbe store læs hjem.

 

Allerede
efter 29 dage begik den første fanger selvmord. Egentlig hed lejren
Eltersberg. Men dette navn kunne forbindes
med
Goethe, Schiller og Franz List, ja endda H.C. Andersen. Sidstnævnte boede på et nærliggende slot. Og
var det noget, man ikke kunne kunne var det, at forbinde en sådan lejr
med kultur. Til sidst skar
Himmler igennem og  navngav
lejren
Buchenwald.

 

En kæmpe
lejr

Lejren
bestod af et kæmpe område på 150 ha. Selve KZ – lej
ren bestod af hovedlejren. Den bestod af 50 barakker,
hvoraf de 12 var stenhuse i to etager. Men egentlig blev lejren hele
tiden udvidet og inde i selve lejren blev der udviklet små lejre. Der
var konstant vandmangel og kloaken var konstant i uorden.

Lejren bestod også af 18 store kasernebygninger i
tre etager.

Som
andre
KZ – lejre havde man også en politisk
afdeling, eller
Afdeling 2. Her var det Gestapo, der regerede. Skulle man
give møde her, så var det så godt som en dødsdom.

 

Buchenwald udskilte sig fra andre lejre som Dachau og Sachsenshausen med boforhold, hygiejne og øvrige livsbetingelser
var langt dårligere.

Den
store vandmangel bevirkede, at fangerne kun fik 1/4 liter vand om dagen.

 

Så 
Buchenwald som egen forretning

Kommandant
Kock
havde sin egen ledelsesform.
Han ledede
Buchenwald som sin egen forretning.
Ved hjælp af en total undertrykkelse af de indsatte fik han fremskaffet
betydelige summer, som han fordelte betroede medarbejdere. Han sørgede
også for, at de rigtig betrode medarbejdere blev indlogeret i luksus
– beboelse. I 1937 begyndte man nemlig bygningen af 10 huse på en strækning
af 350 meter. Man kaldte denne bebyggelse for
Siedlung 1. De øvrige officerer måtte
nøjes med
Siedlung 2.

 

Juleaften
1938

Juleaften
1938 havde
SS – vagterne forberedt en speciel overraskelse til de indsatte.
På den snedækkede appelplads var der opsat en galge. Efter navneopråb
informerede
Kommandant Kock, om at den politiske fange Forster var undsluppet fra Tjekkoslovakiet. Han havde slået en SS – mand ned, derfor skulle han hænges.
Og det skulle ske for øjnene af alle fangere.

 

Kun
sunde og døde fangere

Koch sagde det hele på sin facon:

 

I lejren findes kun sunde og døde fangere

 

Men
lægevæsenet i
Buchenwald var specielt. Den første
overlæge
Kichert var mere interesseret i racehygiejne og arvelighedslære frem for fangernes sundhed.

Han
opfandt en intelligenstest for alle fangere. Klarede de ikke den, skulle
de enten steriliseres eller simpelthen elimineres. Hans opfattelse var
også, at alle homoseksue
lle skulle steriliseres.

 

 

Masser
af epidemier

På 
grund af den forfærdelige hygiejne opstod der mange epidemier i lejren
hele tiden, værst var dog de talrige tyfus – epidemier.

En
af de senere læger,
Howern blev fagligt betegnet som
håbløs og ukyndig. Men ambitionerne fejlede ikke noget. Han fik to
jødiske indsatte læger til at skrive afhandlinger for ham. Det var
også ham, der brugte en af de dræbtes kranier som lysestage. 
Og ved
Krigsforbryderdomstolen blev han dømt for mindst 1.000 drab. 

 

KZ
– Lejren
tiltrak åbenbart frygtelige
læger.  Således fandt
Dr. Eisele på at give injektioner med
E
vipan og benzen direkte i hjertemuskulaturen.
Det gav en hurtig død.

 

Heksen fra Buchenwald

Før
omtalte
Ilse Kock skabte opsigt med hendes
udseende og adfærd. Og det var ikke kun hos personalet men også hos
de indsatte. Ofte var hun ganske udfordrende klædt. Hun viste også
en udhæmmet sexlyst, og blev hurtig upopulær hos de andre officers
– koner. Og det var det god grund til. Hun havde adskillige forhold
til officerer og læger.

Ilse
Kock
interesserede sig meget for
tatoveringer. Når hun så en fange med tatovering, fik hendes mand
den pågældende fange dræbt ved hjælp af en sprøjte. Huden blev
så brugt til lampeskærme. Rygterne gik også på, at hun havde en
håndtaske, der var lavet af menneskehud.

 

Hun
blev også kaldt
Heksen i Buchenwald. Hun brugte sin ridepisk hensynsløs på fangerne.
Hun forlangte, at fangerne skulle udføre jobs for hende. var hun ikke
tilfreds med deres indsats, beordrede hun dem afstraffet.

 

Ridesal til 250.000 Reichsmark

Ægteparret Kock var meget interesseret i
heste, så
Kock lod opføre en ridesal på
40 x 100 meter til den nette sum af 250.000 Reichsmark. Og den skulle
bygges i ekspresfart af fangerne. og det var ikke noget, der hed sikkerhed.
Man mener, at 20 fangere mistede livet under opførelsen.

 

En jagthytte

En
stor jagthytte blev etableret i forbindelse med lejren. her var der
opdræt af jagtfalke, kronvildt og vildsvin. Byggeriet kostede 135.000
Reichsmark. Her tilbragte
Görring, der var Reichsjägermester masser af tid. Folk i Weimar kunne få en rundvisning
mod en entré for 1 Mark. Her havde
Kock og hans lidelsesfælder en
god indtægtskilde.

 

Zoologisk Have

Kock mente også, at der skulle være en zoologisk
have ved
KZ – lejren. Pengene fik man fra de såkaldte frivillige donationer. Man fik anskaffet fire brune bjørne, fem aber
og en del ulve. En næsehorn ville man også anskaffe. 

 

Magtkamp mellem grupperinger

De
forskellige grupperinger af fanger havde mærker i forskellige farver
på tøjet.
Men tilgangen til lejren
var så stor, at man ikke kunne følge med m.h.t. produktionen af disse
mærker. Og det opstod hurtig en magtkamp mellem disse grupperinger.
Dette var tilsigtet fra
SS side.

 

174 arbejdslagere

Virksomheder
kunne betale sig fra at b
ruge Buchenwalds fangere. Hvis den pågældende
virksomhed ikke kunne skaffe husly til arbejderne, blev der sendt andre
fangere ud, for at bygge barakker. I de otte år
Buchenwald eksisterede opstod der hele
174 arbejdslagere.

I Dora, 70 km nord for Buchenwald arbejdede ca.15.000 fangere
i dybe bjergtunneller, hvor de producerede
V1 og V2 – raketter. Her døde periodevis
ca. 100 fangere om dagen.

 

Baumhängen

I
1942 blev der bygget et krematorium i lejren. Det blev senere udvidet
og effektiviseret. Det var i
gang 24 timer i døgnet.

Den
mest berygtede mand var
Martin Sommer fra SS Totenkopf. Han var især berygtet for sin Baumhängen. Fanger blev hængt op i et træ med bagbundende
hænder. Efterhånden blev led og muskler revet fra hinanden.
Hauptscharführer Sommer menes, at have dræbt 1.000
fangere.

 

Straf og atter straf

Pryglestraf var almindelig i lejrene. man fik fra 5 til 25
slag med stok eller pisk på ryg, lænd, hofter og lår uden på fangens
tøj. Var der tale om skærpet straf, blev det givet på den bare krop.
Den kunne gentages op til fire gange inden for 14 dages mellemrum. Denne
straf blev givet fuldstændig vilkårlig. Tusinder af indsatte døde
på denne måde. Ofte måtte lejrens orkester spille, når denne straf
foregik, eller man lod de af fangerne, der var operasangere synge, mens
afstraffelsen fandt sted.

Nogle
gange skete afstraffelsen foran fangerne som skræk og advarsel.

 

Det
var også en yndet sport blandt
SS – soldaterne, at spørge om, hvorfor de var kommet til KZ – lejren. Særlig i den politiske afdeling
stod der
SS – folk parat med slag og spark.
De blev mishandlet efter deres forseelse. En sex – forbryder blev tildelt
50 slag med spanskrøret. Næste dag døde han efter denne mishandling. 

 

Lort
på en SS – soldat

I
gartneriet brugte man ekskrementer f
ra fangerne. To fangere skulle
samle det og bære det i store dunke over til gartneriet. De blev kaldt
4711 – kolonnen. En dag gik det dog galt . De snublede foran nogle
SS – folk. Den ene fik ekskrementer
på bukser og støvler. Han tog resolut sin pistol og skød den ene
fange. De andre SS – folk slap deres schæferhunde løs, som sønderrev
den anden fange.

 

De stakkels
jøder

De
første jøder blev anbragt i en barak kaldet
Svinestalden. Her måtte de ligge på den nøgne jord. I de
gode tider fik de en halv liter væske, man kaldte for suppe, samt et
brød til deling blandt fem fangere. De måtte betale en Reichsmark
for en slurk lunken vand.

Hver
morgen blev de vækket kl. 3.00. De havde deres egen appel klokken 7.
Så var det hårdt arbejde til klokken 17. Så fik de
minimum af mad, og så var det ellers i gang
med at bygge stenbarakker til klokken 23.

Det
var de såkaldte
grønne fanger, der bevogtede jøderne.
de var særdeles brutale.

 

Efter Krystalnatten ankom mellem den 11. og den 13.
november hele 68 transporter af jøder til
Buchenwald fra opsamlingslejre fra forskellige
lejre. Allerede under transporten begyndte mishandlingen. Appelpladsen
var fyldt af blodige og forslåede mennesker, hvoraf mange kun var iført
undertøj eller pyjamas med tøfler på fødderne.

 

Begrænset madration

Efter
attentatforsøget mod
Hitler den 8. november 1939 blev
21 jøder tilfældig udvalgt og skudt.
Kock ville vise handlekraft og
loyalitet over for
Berlin.

Da
nogle svin var blevet stjålet, beordrede
Kock store begrænsninger i den
i forvejen begrænsede madration i en periode på ni dage. Dette kostede
ca. 200 jøders død.

 

Sonderbehandlung

I
april 1941 modtog
Kock en melding fra Himmler om en Sonderbehandlung. Den gik ud på, at alle fysiske og mental retarderede
personer, samt besværlige personer skulle elimineres.

Dette
betød, at 400 jøder blev sendt til et såkaldt 
Sanatorium i Bernburg i Sachsen – Anhalt. Det var en regulær henrettelsesfabrik.

 

Kommando
99

Kommando
99
gik ud på at skyde russere.
Fangerne blev ført ind i et rødmalet lokale, hvorfra der var et lem
ud til et andet lokale. i dette lokale stod en
SS – soldat parat med en pistol. De blev
skudt i hovedet og kastet i en zinkkasse, og transporteret med en lastbil 
til krematoriet. Men nu var det sådan, at ikke alle var døde, inden
de blev lagt i zinkkassen. På en almindelig dag kunne man klare 500
russere.

Alle
der deltog i dette arbejde undtagen fangerne, fik tildelt den tyske
krigsfortjeneste medalje.

 

Rotter
blev fortæret

I
maj 1944 var
Kleines Lager mere end overfyldt. 2.000 jøder skulle overnatte
på den bare mark uden beskyttelse for vejr og vind. Man opstillede
efter et par uger fem militærtelte, der hver var beregnet til 100 mand.
Det skulle man tage til takke med. Det var dog nærmest tale om pavilloner.
Gaderne var mudderbelagte og toiletbarakkens
sæbevand løb ind i disse pavilloner.

 

Ekstremeter,
blod og lig lå og flød på området. Halvnøgne mænd dinglede
rundt for at finde noget spiseligt. Og det var rigeligt af halvdøde
rotter, der blev flået og fortæret.

 

Ligbærerne
k
unne ikke følge med

Kort
efter at de danske betjente i oktober 1944 ankom til lejren opstod der
igen epidemi i teltlejren hos jøderne. Ligbærerne kunne slet ikke
følge med. Normalt sendte man de mest svækkede videre til
Auswitz og Bergen – Beltzen. Men disse lejre var også efterhånden overfyldte.
Fra
Berlin fik man at vide, at man selv
skulle klare problemet.

 

En hel
barak flød i en stinkende blanding

De
svækkede lå ofte tre mand i samme seng. Ofte havde de ikke mere
kræfter til at at forurette deres nød
tørft. man tømte simpelthen
sin afføring og urin i køjen, hvis man da ikke lå på den bare jord.
En hel barak kunne sejle i en stinkende blanding af blodig afføring,
urin og materie.

 

Man
startede en aktion med aflivning med indsprøjtning af
Fenol. På den måde kunne man aflive
40 stykker om dagen.

 

Menneskeforsøg 

Buchenwald blev udpeget til den bedste KZ – lejr til menneskeforsøg. Det
var faktisk
SS`s Medicinske Akademi i
Gratz,
der stod for dette. Barak 46 blev udnævnt til Forsøgsstation. Man forsøgte sig blandt
andet med vaccine mod
Plettyfus. Af 730 forsøgspersoner døde
cirka halvdelen.

Også Statens Serumsinstitut fra København deltog aktivt i forsøgene.
De leverede virus til
Buchenwald med regeringens vidende.
I første omgang døde seks forsøgspersoner. Men egentlig døde flere.
For alle overlevende, der deltog i dette forsøg, fik en injektionssprøjte
med
Fenol. De blev nemlig erklæret
uegnet til at deltage i andre forsøg.

 

 

Serumsinstituttet håbede
på eksport

Danskerne
eksporterede masser af landbrugs
produkter til tyskerne. Desuden
var englænderne også sure over den store fiskeeksport til tyskerne.
Vi har tidligere været inde på, at vi også havde industri – samarbejde
med tyskerne. Og vi brugte også i nogle tilfælde slavearbejdere fra
KZ – lejrene.

Statens Serumsinsitut håbede, at kunne eksportere
vaccinen til tyskerne. Og i
Buchenwald var det sigøjnere, det gik
ud over. I
KZ – lejren blev vaccinen kaldt Kopenhagen.

 

Egen
produktion af vaccine

Senere
producerede man selv
Plettyfus – vaccine af muse – og kaninlunger i Buchenwald. Og voldsomme forsøg, hvor
forsøgspersoner blev antændt med fosfor og så efterfølgende blev
behandlet med cremer, foregik også.

 

En læge fra Frederiksberg

En
læge fra
Frederiksberg, Carl Værnet deltog også i menneske forsøg. Han havde en
ide , om at homoseksualitet skyldtes en ubalance i hormonerne. Ved at
tilføre mandelige homoseksuelle mere af det mandelige kønshormon,
Testeron kunne balancen genoprettes,
og så ville balancen være genoprettet, mente
Værnet. Rigshospitalet lavede i 1920erne testikeltransplantationer på
homoseksuelle.

 

Under
sit studie lærte
Værnet, den senere leder af DNSAP, Fritz Clausen at kende.

 

På 
sin klinik på 
Platanvej havde Værnet opfundet en cylinderformet
hormonkapsel, som var en kunstig kirtel, som kunne opereres ind i de
homoseksuelle, så de kunne blive
normale igen.

 

Værnet blev betragtet som en slags modelæge. Det lægefaglige miljø havde
ikke større respekt for ham. men han så jo naturligvis penge i at
komme i gang med
forskning i Buchenwald.

 

Himmlers opfattelse af homoseksualitet

Himmler havde hørt om den danske læges forsøg. I 1937
havde
Himmler sagt:

 


Hvis vi anslår en eller to millioner homoseksuelle, bliver resultatet,
at syv – otte procent af de tyske mænd er homoseksuelle. Hvis ting
ene fortsætter på denne måde, vil vores nation
gå til grunde på grund af denne pest. En nation kan ikke i det lange
løb tåle en sådan ødelæggelse af sin seksualøkonomi og ligevægt
……

 

I
den nazistiske ideologi var homoseksuelle moralsk degenererede og
kriminelle. De blev sat i bås med asociale.
Det var en trussel mod nationens fællesskab, hvis de fik børn.

 

Flere
døde efter Værnets operation

Patienterne
havde svigtet
Værnet Platanvej, men tyskerne købte den i
1940. Men senere sprang sabotagegruppen
Holger Danske klinikken i luften.

I
1944 startede
Værnet sit arbejde i Buchenwald, hvor han udførte forsøg
med tvangsoperationer af homoseksuelle fangere. Flere døde umiddelbart
efter indgrebet.

 

Dem
der i første omgang overlevede forsøget blev sendt t
il Kvinde KZ – lejren i Ravensbrück. Her blev kvindelige fangere så kommanderet til
at lokke de homoseksuelle til sig til seksuel kontakt.

 

 

Fik
lov til at tage til Stockholm

I Danmark var Værnets aktiviteter og hans medlemsskab
af
DNSAP velkendte. I første omgang
blev han arresteret. Alligevel lykkedes det ham at forlade fængslet
uden bevogtning for at lade sig indlægge på
Kommunehospitalet og siden at rejse med familien til Argentina. Her praktiserede han som
læge indtil sin død i 1965. Et trafikuheld satte en stopper for hans
død.  Han nåede at være gift tre gange, og blev siden far til
seks børn.

 

Åbenbart
havde han af de danske myndigheder fået lov til at rejse til
Stockholm. Han havde åbenbart forsøgt,
at komme tilbage til
Danmark igen i 1959. Det foreligger
også uklarhed om han i 1950erne havde fået amnesti af de danske myndigheder.

 

Overgivet
til de danske myndigheder

Mange
krigsforbrydere benyttede den samme vej som
Værnet uden at de danske myndigheder
greb ind. ja de viste en besynderlig langsommelighed med at standse
ruten. Der er forskellige meninger om
Værnets skæbne. Åbenbart var han
blevet pågrebet af de allierede, der i første omgang anholdt ham,
fordi han havde arbejdet for tyskerne i
Prag. Derefter var han overgivet
til de danske myndigheder. I 1943 havde han søgt ind i
Waffen SS og fik titlen som SS Sturmbannführer.

 

Medicinal
– producenterne støttede forsøgene

Smertefulde
og invaliderende forsøg skulle forberede det tyske
herremenneskes genetiske udrustning, forbedre epidemi bekæmpelsen
og krigskirurgien og ikke mindst de arvebiologiske erkendelser. Mange
af forsøgene var i samarbejde med medicinal koncerner som
Bayer, Behring og Schering. Disse forsøg blev udført
på hen ved 400.000 mennesker. Disse blev anset for at bære på en
dårlig arvemasse, derfor blev der også gennemført utallige tvungne
aborter.

 

Nazisternes
filosofi var utopi

Nazisternes
filosofi var utopi. Det tyske, nordiske eller ariske
herremenneske havde ret til at herske over, udnytte eller ligefrem
udrydde
undermennesker. Rationel forplantning var vejen frem.

Normale
etiske hensyn blev tilsidesat af lægerne. Derfor gennemførtes i stor
målestok lidelsesfulde menneskeforsøg.

 

Bordeldrift

Der
Reichsführer
udsendte en Rechtsanordnung om bordeldrift i KZ – lejre. Og sådan en skulle man selvfølgelig
også have i
Buchenwald. 16 kvinder mellem 20 og 30
år fra
Ravensbrück blev transporteret hertil. De havde fået lovning
på løsladelse efter et halv år. En
behandling på et kvarter kostede to
mark. Kvinderne fik lov til at beholde de 45 pf. Det var dog kun fangere
fra
Tyskland, Østrig, Polen og Tjekkoslovalkiet, der efter ansøgning måtte besøge pigerne og
så selvfølgelig
SS – personalet.

Men
bordellet udviklede sig fuldstændig ukontrolleret. Her opstod en sand
hælercentral, hvor ma
n kunne købe stjålne Røde Kors Pakker, medicin, kontanter og varer
fra kantinen.

 

Kommandant
fik frataget sin stilling

Man
fandt ud af, at kommandant
Koch ikke havde rent mel i posen.
Han havde begået økonomisk kriminalitet. Han blev anholdt og en gennemgribende
undersøgelse blev iværksat. Men
Heinrich Himmler sendte et telegram og beordrede Kock løsladt. Den 19. december
1941 kunne han fortsætte som leder af
Buchenwald. Lettet var Karl Kock. han regnede med, at kunne
fortsætte sine mere eller mindre lyssky handlinger.

Men
ak og ve, dagen efter fik han frataget sin stilling.

 

I
maj 1942 blev
Kock flyttet til Majdanek i det østlige Polen. Men hans kone, Ilse fulgte ikke med. Hun bosatte
sig i
Weimar og fortsatte sit forhold
til den unge læge
Waldemar.

 

Undersøgelser for tæt på

I Buchenwald fortsatte Pister som kommandant. Og det lokale
politi fortsatte undersøgelser omkring
Kocks gøren og laden. Og Kock blev efterhånden degraderet
til en administrativ stilling som
Beamter i SS egen postadministration.

Politiet i Weimar og Rigskriminalpolitiet kom efterhånden så tæt på, at Himmler stoppede efterforskningen.

 

Kock blev dømt til døden. Og i første omgang blev Ilse kun dømt for en almindelig
dom for hæleri. I 1945 blev hun dog af en amerikansk domstol dømt
til livsvarig fængsel. Hun afsonede sin dom i et kvindefængsel i
Berlin. Ilse blev gravid mens hun sad
i fængsel. Faderen var en medfange. Barnet måtte hun adoptere. Hun
blev gjort ansvarlig for 135 mord. Som 61 – årig, i 1967 blev hun fundet
død i sin celle. Hun havde knyttet lagnet fra sengen sammen og havde
hængt sig.

 

Ny våbenfabrik

I
løbet af sommeren 1942 begyndte et nyt byggeri af en ny våbenfabrik
i tilknytning til
Buchenwald. Det var Wilhelm Gusthoff Werke, Nationalsocialistische
Industristiftung.
Og det var selvfølgelig
fangerne fra
Buchenwald, der skulle stå for opførelsen.
Fabrikken fik betegnelsen
Gusthoff Werke 2. Man skulle producere styreenheder til V 2 – raketter og automatvåben.

Allerede
i foråret 1943 kunne man med store menneskelige om
kostninger præsentere 13
store fabrikshaller, syd for lejren. 5.000 fangere var her til daglig
beskæftiget sammen med almindelige tyske arbejdere.

 

Jernbanespor
i ekspresfart

På 
et tidspunkt kneb det alvorligt med logistikken. Derfor beordrede
Himmler anlæggelse af en jernbane
fra
Weimar til Buchenwald. Og denne anlæggelse skulle
ske med ekspresfart. Tempoet var så hård, at det kostede ekstremt
mange menneskeliv.

 

Allieredes
bombning førte til mange dødsfald

De
allierede bombede industrianlæggene omkrin
g Buchenwald. Uheldigvis ramte de også
et skovområde, hvor flygtende fangere havde søgt tilflugt. Også et
godstog med polske fangere blev ramt. Cirka 500 fangere døde øjeblikkelig.
Og de fleste af de 1.462 hårdt sårede døde også, grundet dårlig
eller ingen lægelig behandling.

 

Førerbunker

I
løbet af 1944 planlagde man et underjordisk føreranlæg, der skulle
ligge mellem
Ohrdruf og Arnstadt i Thüringen ved et sted, der blev kaldt Johnstahl. Arbejdet skulle udføres
af fangere fra
Buchenwald.

12.000
fangere
var efterhånden beskæftiget
med anlægget. Tøjet kunne slet ikke klare strabadserne og forplejningen
var endnu dårligere end i
Buchenwald. Lejren bestod kun i fire
måneder, og i den tid døde ca. 4.000 fangere af strabadserne.

 

2.000
danske politifolk

Det var en ubeskrivelig stank af fangere i levende
live, der var gået i forrådnelse. Og det var også noget som de 2.000
danske politifolk mødte. Særlig i
Toiletbarakken mødte de muselmændene.

Vand
var der næsten ikke noget af i hanerne. Sæbe og håndklæder fand
tes ikke. Den mest udbredte spise de danske politifolk
blev præsenteret for, var
Byggrynsuppe og Kogte Kartofler med Skrald.

 

Den
sidste dage

Den
11. april 1945 var den sidste dag i
Buchenwalds historie. de tilbageværende
21.000 fangere havde fået at vide, at de skulle sove med tøj på.
Efterhånden havde
SS – folk tilsyneladende forladt lejren
og bevæbnede vagter overtog bevogtningen. 

 

7.000
tyske omkomne

Kommandanten, Pister blev anholdt den 13. juni
af amerikanske styrker i nærheden af
München. Han blev dømt skyldig og
dømt til døden ved hængning. men dommen blev aldrig eksekveret. Men
den 28. september 1948 blev
Pister ramt af en blodprop i hjertet.

70.000
mistede livet i
Buchenwald heriblandt mindst 62 danskere.
Det nøjagtige tal får vi aldrig.

 

Men hermed slutter historien langt fra. Den sovjetiske
besættelsesmagt overtog lejren. De internerede 28.000 tyskere, der
var mistænkt for nazistisk virksomhed eller viste sympati for nazismen.
7.000 eller 25 pct. døde under denne internering.

 

Kilde: Se

Litteratur Besættelsestiden A – L


Litteratur Besættelsesliden m – Å 

 

Hvis
du vil vide mere:


Siden indeholder over 100 artikler fra Besættelsestiden

 

 

 

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København