Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Padborg / Kruså / Bov

En villa i Kollund

August 23, 2013

Under anmeldelse af en bog
støder vi på denne villa. Men også under research af en
mordsag fra Padborg, som de danske myndigheder forsøger at skjule fører
et spor til denne villa, der var stillet til rådighed for Werner Best.
Men det so
m medierne ikke interesserede sig for, var, at
allerede i 1941 sørgede den danske regering for at besættelsesmagten
havde råderet over to villaer i Kollund. Har var på et tidspunkt ansat
en gartner, som med sin baggrund sørgede for at englænderne vidste
besked. Denne gartner blev skudt af den lokale modstandsbevægelse.

 

En villa med interessante
historier

Ja den villa vi her skal
tale om, er vi stødt på to gange. Første gang i forbindelse
med anmeldelse af en pragtfuld bog om
Wener Best, og anden gang i forbindelse
med en mordsag i
Padborg.

Den
ene villa
Villa Olinda var bygget af den meget initiativrige Chr. Anton.

 

Werner Best havde råderet

Villaen hed Villa Olinda, og den havde Werner Best råderet over fra efteråret
1944. Og villaen
Lola eller Lona var lejet til personalet.

 

Den
danske regering stillede villaerne til rådighed

Ja
faktisk havde topnazister råderet over villaerne fra 1941, da det var
den danske regering, der beslaglagde de to villaer, og stillede dem
til rådighed for besættelsesmagten.
Det var Det Tyske Mindretal, der stillede forslaget. Og villaerne lå dengang
i første række. Men dette interesserede ikke datidens medier. I stedet
kunne man i datidens tone, den 29. maj 1945 i
Sønderjyden i stedet læse: 

 

Hvad
Dr. Best havde gemt i Vill
aer ved Kollund

300
Flasker gammel Spiritus, handsker, Cigarer og Tusinder Cigaretter beslaglagt.

 


Der har været visse Forlydender fremme om, at der i de to Villaer \”Lola\”
og \”Olinda\” i Kollund Østerskov, der i Efteraaret blev rekvireret
som Sommerboli
g til Dr. Best og hans nærmeste
Medarbejdere skulde findes et stort Lager af værdifulde Varer. I den
anledning har Mænd fra Det danske Grænsekorps, nemlig Kaptajn E. Westergaard,
Kaptajn Helege Jensen og Vagtmester Dahl, bistaaet af to Embedsmænd
fra Toldvæsenet i Padborg, Tannebeck og Rasmussen, foretaget et nærmere
Eftersyn, der blev særdeles udbytterigt. Der fandtes et mægtigt Langer
af ubanderollerede Varer, formentlig røvet fra et Frilager.

 


Det var Sager, der fik et almindeligt Menneske, der har le
vet i Surrogaternes og Papircigarernes Tid, til
at blegne. Der var cirka 300 Flasker Spirituosa, fine ting af original
Scotch Whisky til Hennesey – Napoleon med fem Stjerner, i Hundredvis
af Cigarer og Tusinder af Cigaretter af Mærker, som vi næsten har
glemt eksisterer. Endvidere var der Strassburger – Leverpostej, original
Krydderier af enhver Art og mange andre fine Sager. Hele Lageret blev
paa Lastbiler ført til Toldboden i Padborg, hvor Toldpersonalet nu
med Hjertebanken er ved at indregistrere Dr. Best’s Røvergods.

 

Og
tonen var bestemt ikke anderledes i
Dybbølposten:

 

Dr.
Bests Tilflugtssted i Kollund

Der
blev fundet 300 Flasker Spiritus


De to Villaer Olinda og Lona i Kollund ejedes af Dr. Best og var beregnet
som en Slags sidste Tilflugtssted,
havde Dr. Best ogsaa sørget
for et Beredsskabslager. Det blev opdaget, at en Pige som endnu opholder
sig paa Olinda. ofte var i løftet Stemning, og i Gaar foretog Toldvæsenet
en Undersøgelse af lageret, og den blev lønnende.

 


Man fandt ikke mindre end ca
. 300 Flasker Spiritus af
forskellig Slags allerfineste kvalitet, og Spiritus’en saavel som en
Mængde Rygevarer viste, at Dr. Best ikke altid holdt sig til da vaterland,
men at han godt kunne lide saavel engelske som franske Sager, og af
Rygevar var der saaledes foruden store Partier importerede Cigarer \”Simon
Artz\” og \”Pfillip Morris\”. Cigaretter, \”Old English
Tobak\” og Lignende. Alle Varer var ubanderollerede. Toldvæsnet
beslaglagde hele Lageret.

 

Var
alt stjålet?

Det
lyder som om det hele var stjålet,
men mon ikke de lokale købmænd
var glad for kunderne i
Villa Olinda og Lona?

Åbenbart
kendte de danske myndigheder ikke til
overlevelseslageret. Men det gjorde englænderne antagelig, og hvorfor
gjorde de så det? Jo, der var ansat en gartner. Og denne gartner blev
brutalt myrdet af den lokale modstandsbevægelse. Sikkert ikke fordi,
han var gartner hos
Werner Best,

 

Gartneren,
der vidste meget

Officielt
blev gartneren dræbt under flugtforsøg over grænsen. Men det har
vi alt sammen tidligere modbevist. Navn
et på gartneren var nemlig Asmus Jensen. Han fungerede som spion for
englænderne og rapporterede til
SOE’ s afdeling i Hamborg.

De
sønderjyske politimestre opfandt en løgnhistorie for at dække over
modstandsfolkene i
Padborg. Englænderne truede med at
komme og hente de fem modstandsfolk, der havde likvideret
Asmus Jensen. Men alt det kan du læse
i
Mordet i Padborg 1 – 4.

 

Asmus
Jensen arbejde for Antons svoger

Antons svoger havde en bagerforretning i Flensborg, og her arbejdede Asmus Jensen. Om det er her igennem han
har fået jobbet, eller fordi han havde hørt i omegnen, at i
Kollund var der top – nazister i
to villaer. Måske havde han spurgt, om de manglede en gartner.
Asmus Jensen var en interessant mand for
englænderne. Før 1943 kom han med i forbindelse med den engelske efterretningstjeneste
i
Hamborg.

Fik
englænderne informationer om livet i villaerne af
Asmus Jensen?

 

Bygget
i år 1900

Vi
arbejder selvfølgelig videre i sagen, men følger nogle andre
spor, da der er blevet lukket for
os af de officielle kanaler. Vi arbejder selvfølgelig også videre
af andre veje, for at få klargjort, hvorfor den danske regering, bøjede
sig for
Det Tyske Mindretal for at to villaer skulle frigives til besættelsesmagten,
så de kunne holde ferie her.

 

Men Villa Olinda har også en anden historie.

Villaen
blev som skrevet opført af
Chr. Anton omkring år 1900. Den var
på 110 m2. Og ofte, efter
Best var på besøg så man også Dyrlæge Møller i villaen. Og rygter vil
vide, at også
Scavenius indfandt sig her.

 

Hilde
Best og vill
aen

I
krigens sidste tid bragte
Hilde Best familiens vigtigste ejendele
til villaen. Selv opholdt hun sig i
Grabow i vintermånederne 1944/45.

Ved
krigens afslutning blev hun anholdt og i første omgang anbragt i flygtningelejren
i
Oksbøl sammen med hendes børn.
Senere blev de overført til
Fitting -lejren.

 

Det
lykkedes for
Hilde Best, at få et ønske opfyldt,
at se villaen i
Kollund. Hun har senere fortalt, at
hvis ikke det var politiet, der havde taget alt i huset, så var det
modstandsbevægelsen, der havde taget effekter som souvenirs.

Den
22. april 1947 er interneringen slut for
Hilde Best. I Padborg står hendes veninde Dyrlæge Møllers kone, Mimi Møller og følger hende det sidste stykke vej over grænsen.

 

Gråsten
Maskinfabrik

Familien Anton oprettede et Eisengieserei i 1865 i Gråsten. Det blev senere til Gråsten Maskinfabrik. 

 

Dårlig
behandlet af de danske myndigheder

I
1920 flytter virksomheden til
Flensborg. Anton følte sig dårlig behandlet af de danske myndigheder.
Først etablerede man sig i
Schillerstrasse. Virksomheden havde succes med bygning af høj
teknologiske maskiner. Blandt andet fremstillede man møbelmaskiner.

Ligeledes
blev
Anton nægtet at kunne bo i sin
bolig i
Kollund af de danske myndigheder.
Senere fik han dog tilladelse til at bruge villaen som sommerhus.

 

Virksomheden
flyttede flere gange, og har i dag en stor afdeling ved
City Grossmarkt. Ingen af sønnerne ville
overtage firmaet, men man betingede sig ved salget, at firmaet skulle
forblive at hedde
Anton und Söhne.

I
dag har firm
aet i alt 12.000 ansatte
med afdelinger forskellige steder i verden.

 

Det
gik ikke så godt i Gråsten

I Gråsten forsøgte man i 1922 at føre
virksomheden videre. Men det lykkedes ikke rigtig. Virksomheden blev
solgt et par gange, og til sidst endte det i et konkurs. Resterne blev
overtaget af et firma i nærheden af
Hovslund.

 

Og
i
Kollund blev villaen i 1961 solgt
og ombygget. Vi vender senere tilbage.

 

Kilde:

Kurt
Jensen

Sønderjyden

Dybbølposten

 

Hvis
du vil vide mere:
Læs

Mord
i Padborg 1 – 4

Werner Best (under København)

Denne
side indeholder indeholder ca. 100 artikler om Besættelsestiden


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Padborg / Kruså / Bov