Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Alderstrøst på Nørrebro

Juli 24, 2013

En urmager fik en god ide
– et håndværker – Lotteri. I dag bestyrer Håndværkerforeningen 1.000
boliger. Men det hele begyndte i Alderstrøst, Nørrebrogade 17. Det
hed sig, at en beboer døde af glæde. Og kongen mente, at det var godt
, at der var toiletter til alle de ældre. På Nørrebro er der mange
stiftelse. Nørrebro Handelsforenings stiftelse opstod på grund af
en sprit – bøde!

 

God ide fra en urmager

I 1857 organiserede Håndværkerforeningen et lotteri. Resultat af disse
anstrengelser blev, at foreningen købte en stor grund af
handelsgartner J.P. Hansen.

Det
var på et bestyrelsesmøde i 1852, at
urmager Øberg fremsatte tanken om et håndværker – lotteri.
Men det gik fem år, inden myndighederne godkendte det.

 

Stiftelsen
blev grundl
agt i 1862 og Håndværkerforeningen modtog også frivillige gaver
og legater m.m.

Snart
blev grunden bebygget, og det blev indrettet friboliger til standens
medlemmer. Syv enker og otte ærværdige ægtepar fik alle en 2 1/2
værelses lejlighed.

 

Det
glæder mig
at der er lokummer

Ja
det siges, at en af beboerne,
guldsmedemester Ebbesen blev så glad for sit nyerhvervende paradis, at
han to dage efter indflytningen, døde af glæde. Ja
Alderstrøst var navnet på paradiset.

Da Frederik den Syvende så lokaliteterne kort før
sin død, udbrød han spontant:

 

Det glæder mig at se, at der er lokummer til
alle de gamle.

 

Et flot
formål 

Stiftelsen
havde det flotte formål,
at give husly og så vidt
mulig tillige anden understøttelse til gamle, værdige og trængende
håndværkere, som er eller har været borgere i København, disses
enker samt under særlige omstændigheder tillige deres ugifte døtre.

Stiftelsen (Fonden Alderstrøst) bestyres af Håndværkerforeningens bestyrelse.

 

Arkitekt
Theodor Sørensen

Arkitekten Theodor Sørensen var i 1865 mester for Det Gamle Alderstrøst. Han stod også for opførelsen
af
Skt. Johannes Kirken. Sønnen Thorvald Sørensen i 1895 fuldendte arbejdet med stiftelsen Ny Alderstrøst med 35 friboliger og 226
lejligheder. Det var også ham, der stod bag opførelsen af
Sporvognsremisen (Nørrebrohallen).

 

Det
begyndte på Nørrebrogade 17

Det
hele begyndte med
Nørrebrogade 17. Den indeholdt 168 boliger, desuden fire kælderbutikker,
inspektørbolig, bolig for opsynsmand, vaskehusem rullestuer, værksteder
og masser af gårdretirader. Disse blev siden erstattet af vandklosetter,
placeret som som fællestoiletter i etagernes gennemgående korridorer.

En
mellembygning kom til i 1870, mod
Baggesensgade 1871 og den mod Blågårdsgade i 1871. De var alle 4 – 5 etager, med kælder.
Ved indvielsen var det i alt 194 friboliger.

 

Ungdommens
trøst

De
ældste ejendomme på 
Nørrebrogade ejes ikke længere af Håndværkerforeningen, men er nu en afdeling under FSBbolig. Lejlighederne i denne ejendom
var korridorlejligheder. Disse blev forbudt i 1889. De blev senere ombygget
og brandsikret.

Ja, Håndværkerforeningen skilte sig af med bygningskomplekset
Nørrebrogade i 1954. De sidste beboere flyttede ud i 1959.

I
1980erne i forbindelse med den såkaldte
bulldozersanering, blev størstedelen af bygningskomplekset omkring Nørrebrogade nedrevet.  Kun det flotte
hovedbygning mod
Nørrebrogade blev bevaret. Mange af disse ejendomme blev senere
indrettet til ungdomsboliger.

Ikke
uden grund blev stedet kaldt for
Ungdommens Trøst.

 

Det
andet kompl
eks startede i 1892 og var
endnu større. Det bestod af facader mod
Møllegade 28 – 30, Nørre
Allé 15 og 19(på begge sider af Bræstrups Stiftelse), Alderstrøsts
Passage 2, 4 og 6.
Ved indvielsen af dette andet
kompleks var der 35 friboliger og 226 lejligheder til billig leje.

Friboerne
havde tillige gratis lægehjælp og medicin samt 84 kr. årligt for
ægtepar og 56 kr. for enlige personer.

 

Indvielsen
af Alderstrøst Møllegade

Der
var gang i den, da grundstenen til
Møllegade blev lagt. Sangforeningen Odeon underholdt. Der var flag
og grønne planter over det hele. Gangbare mønter blev lagt ned. Der
var masser af laugsfaner til stede. Det var
Stadens overpræsident, Hr.
kammerherre Klein
i overværelse af særlig
indbudte, der foretog selve grundstensnedlæggelsen. Håndværkerforeningens
daværende formand,
Hr. bagermester Lichtenberg holdt festtalen.

 

På 
stenen, stod der blandt andet,
Mange have baaret Sten til
Alderstrøst.
På en sølvplade under grundstenen
stod:

 


Gid dette, der er saaet i Kærlighed, maa vokse i Her
lighed.

 

Udvidelse
på Nørre Allé

I
1937 – 38 blev
Bræstrups Stiftelse i Nørre Alle 17 nedrevet og erstattet af en udvidelse af Alderstrøst. Det blev til en ejendom i
seks etager.

Fra
2003 til 2008 blev
Alderstrøst – bygningerne i Møllegade byfornyet for 22 millioner
kroner. I dag har
Alderstrøst i Møllegade 156 lejligheder.

 

Håndværkerforeningen oprettet
1840

Håndværkerforeningen, der stod for Alderstrøst blev oprettet i 1840. Frygten for indgreb i nedarvede
rettigheder havde fået samlet standen.

En
r
ække møder kom i stand
blandt laugenes oldermænd. De blev holdt i
Bangs Vinstue på hjørnet af Boldhusgade og Admiralsgade.

 

Af
byens 43 laug, var der repræsenteret 37, der sammenlagt repræsenterede
en masse medlemmer, der samledes den 20. november 1840 ti
l det konstituerende møde.

I Københavnerposten var der den 12. august udsendt
en indbydelse. 

 

Kramp
– foreningens leder

Det
var nu ikke de store resultater, foreningen opnået i begyndelsen. Dette
kunne skyldes lederen
snedkermester Lasenius Kramp, nok ikke var den fødte leder. Han havde mange
jern i ilden. I 1839 var han startet med højskoleundervisning for unge
snedkere. I 1843 stiftede han
Teknisk Selskab, hvis store skoler, var en gevinst for håndværkerne.

 

Han
varetog sekretærstillingen i
Håndværkerforeningen. Han redigerede foreningens beretninger og skrev
viser til diverse fester.

 

De
første år boede man billigt i
Bagernes Laugsbygning i Læderstræde. I 1850 flyttede man til Skræddermesterens Laugsbygning i Gammelmønt. Her begyndte man forsøgsvis at holde sommer –
sammenkomster på den kongelige skydebane. To år senere vendte man
tilbage til
Læderstræde. Her lejede man nogle forholdsvis store lokaler
hos
Bagerhusets nye ejere. Siden boede man
i
Vimmelskaftet. I 1869 kunne man så endelig flytte ind i eget
hus. Det var den tidligere
Frimurerloge i Kronprinsessegade.

 

Foruden
boliger oprettede
Håndværkerforeningen også alderdomshjem.

 

2.700 medlemmer

I
dag har
Håndværkerforeningen 2.700 medlemmer. De holder cirka 150 arrangementer
om året og har 21 interesseklubber. I dag administrer de 1.000 lejeboliger
ikke kun på
Nørrebro, men også i Emdrup, Frederiksberg og Bispebjerg Bakke.

Adressen
er i dag beliggende i
Moltkes Palæ på hjørnet af Dronningens Tværgade og Bredgade.

Sammen
med
Industriforeningen oprettede Håndværkerforeningen i 1911 Danmarks Tekniske Museum.

 

Masser
af stiftelser på Nørrebro

Der
er masser af stiftelser på 
Nørrebro. Mange har vi allerede beskæftiget
os i diverse artikler. På
Prinsesse Charlottesgade ligger Nørrebro Handelsforenings
Stiftelse.
Ja, det blev til på den
måde, at en forhandler ikke overholdt spritpriserne. Så idømte
Nørrebro Handelsforening forhandleren en bøde. Og
de penge sendte foreningen til
De Danske Spritforeninger. De vidste så tilgengæld ikke, hvad de skulle
bruge pengene til, så de blev returneret. Derefter blev der oprettet
en fond og en stiftelse.

 

Takket
være dette, kan hovedsagelig en del unge mennesker bo meget billigt
midt på 
Nørrebro. Og fonden vil foreningen
gerne have ophævet, men det er ikke så lige til, skulle jeg hilse
og sige.

 

Kilde: Se


Litteratur Nørrebro

 

Hvis
du vil vide mere:

 

At
bo på Nørrebro

Barn
på Nørrebro

Byggeren
på Nørrebro – nok engang

Byggespekulation
på Nørrebro

Blaagaards
– kvarteret gennem 400 år 

Bulldozersanring
ødelægg
er detailhandelen (Under
fra Urtekræmmer til Shawarmabar)

Et
væld af butikker på Nørrebro i 1920 (Under Fra Urtekræmmer
til Shawarmabar)


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro