Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København

Forbrydelsens Ansigt

Juli 24, 2013

Et forsøg på anmeldelse
af en flot gavebog – Forbrydelsens Element udgivet af Gad. Bogen er
flot i mere end en forstand. Flotte gengivelser af malerier, forbrydere
og fotos fra dengang. Mange skæbner ligger bag ved. Og i mange tilfælde
får man mellidenhed med disse skæbner. Uretfærdigheden var til
stede. Flotte informative artikler præger også bogen, omhandlende
straffeudmåling, tidens moral og etik og meget mere. Dansk socialhistorie
er levendegjort på en fantastisk måde. Og så besøgte Stauning en
luder, men han blev ikke straffet. Det gjorde luderen.

 

Skæbnen bag ansigterne

Bogen er i stort og flot
format, som kendetagener mange af
Gads bøger. Og det er som titlen
på bogen beskriver, for det meste forbrydere vi ser. Men egentlig er
det mere skæbnen bag de ansigter, vi ser, der fascinerer. Som det hedder
i indledningen til bogen, så hører det et hav sagsakter og ofte flere
hundrede sider håndskrevne sider i form af politirapporter, domssager
og fængselsarkivalier til hvert foto.

 

Fremragende

Det
er spændene, men også chokerende læsning, som vi bliver budt.
Mange af de penge, der kom ud af forbrydelserne, blev omsat til brændevin
eller blot til at ernære ens familie. Ja bogen er fuld af småkårsfolk.
Vi møder luder, tyve, mordere, spion
er og  børnelokkere.
Bogen er guf for dem, der vil sætte sig ind i slægts -, kultur eller
lokalhistorie. Vi får et fremragende indblik i datidens moral og etik
eller mangel på samme.

 

Det
er bestemt ikke glade ansigter, vi ser. Nogle forsøger at se kække
ud, andre brødebetynget, ligegyldig, opgivende
eller overbærende.

 

To år for børnestøvler

Lokale
forbrydere blev kun fotograferet, hvis politiet mente, at der ingen
vej var udenom. Det var, når vedkommende var slået ind på forbrydervejen
og kunne ikke ko
mme ud af den. Sådan var
det også for
Ludvig Sandbech. Allerede i 1838 blev han sendt ind til vand og
brød første gang. Det var ikke de store ting, han stjal. Men hele
sit liv sad han alligevel i fængsel. Således fik han i 1868, to års
tugthusarbejde, for at have stjålet et par børnestøvler i
Blågårdsgade. Denne straf afsonede han
i
Tugt, Rasp – og Forbedringshuset Christianshavn.

 

Seksualmoralen

Seksualmoralen
var anderledes dengang. Den 21 årige tjenestepige
Johanne Nielsen var blevet gravid uden for ægteskabet. Hun var
fast besluttet på, at når hun skulle føde, ville hun drukne sig i
Gentofte Sø. Men fødslen kom ganske uventet.
Hun var ikke i stand til at gennemføre den. Barnet døde, og liget
blev gemt i en kommodeskuffe. Hun blev i 1913 dømt 80 dages fængsel
for
uforsvarlig omgang med barnefødsel. Man kan tydelig se en angrende Johanne i bogen.

 

Brændemærkning
og afhugning

Engang
var brændemærkning, afhugning af lemmer og anden fysisk lemlæstelse,
der lovformelig kunne kunne påføres forbrydere, så 
man kunne genkende dem. Metoderne blev ofte fulgt
op at et tegne portræt eller en unøjagtig beskrivelse, så man kunne
genkende forbryderne.

Men
i løbet af 1840erne kunne fotografiske optegnelser lave en hurtig registrering.
Ja
H.C. Andersen kaldte den nye teknik for Trolddom. I Danmark anvendtes teknikken første
gang i 1851 i forbindelse med en række brandstiftelser, indbrud, røverier
og mord på
Lolland.

Da
sagen nåede sin afslutning var 43 personer tiltalt for medvirken.

 

 

Nye
metoder

Da
portene i
København blev nedlagt omkring 1856,
blev det vanskeligere at kontrollere folk. Mange rejste til byen, men
ikke alle havde held til at skaffe sig et arbejde. Og det kunne mærkes.
Der var et stigende antal sager om tyveri, prostitution og løsgængeri.
For den enkelte betjent kunne det efterhånden være vanskelig, at sætte
ansigt på alle forbrydere. Derfor skulle der nye metoder til.

 

Københavns
Opdagelsespoliti

I
1863 blev
Københavns Politi omorganiseret. Man fik et såkaldt Opdagelsespoliti. Den bestod af en elite af
17 af hovedstadens 200 betjente. En af de ting som
Opdagelsespolitiet indførte var en protokol over mistænkte personer.
Desuden anskaffede man et stort læderindbundet album med titlen
Fotografi – Portrætter af Forbrydere. Først brugte man lokale erhvervsfotografer, men
efterhånden var det nødvendigt, at anskaffe eget udstyr. Man fik bevilget
et fotoapparat, satte et tæppe op, en tilkaldte en erhvervsfotograf,
hver gang, det var nødvendigt. Men man fik dog oplært en gen betjent,
der kunne klare fotograferingen.

 

3.000
anholdelser

Men
med 3.000 anholdelser hvert år, var der trods alt de færreste, der
fik den ære at komme i albummet. Det første album hos
Københavns Opdagelsespoliti var fyldt op i 1968. Og da
var der 396 forbryder – billeder, heraf 65 kvinder. 

I
1866 fik
Danmark en ny straffelov. Det som
nu blev afgørende for straffens længde var, om man havde været straffet
før. Derfor var det vigtigt for politiet, at kunne bevis, at man havde
med en gammel kending, at gøre. Denne lov gjaldt i store træk til
1933.

 

Straffen

Den
mest almindelige straf for førstegangsforbrydere var:

 

Ris, det var piskning med et knippe ris på den bare
ryg. Det blev brugt til børn under 15 år.

Rotting, var spanskrør. Det blev brugt efter lægetilladelse
på mænd fra 15 til 18 år.

Simpel
fængsel på sædvanlig fangekost
kunne idømmes fra to dage
til to år.

 

Fængsel
på vand og brød 
anvendtes på personer mellem
16 og 60 år.

Tvangsarbejde blev anvendt over for tiggere, løsgængere, prostituerede
og ulydige fattiglemmer.

Forbedringshusarbejde kunne idømmes fra otte måneder
til seks år. Størstedelen blev sendt til
Vridsløselille Straffeanstalt, mens alle de kvindelige  blev sendt til Christianshavns Straffeanstalt.

Tugthusarbejde kunne idømmes mellem to og seksten år eller
livstid. Straffen blev anvendt på ældre forbrydere og andre, der syntes
uforbederlig.

 

Lyd
af halshugning

Bogen
rummer et væld af historier. Og det ikke altid de største forbrydelser
vi hører om. Det er ind imellem finurlige fortællinger om hverdagens
Danmark. En person blev seksuel fristet af et
får. Han blev efterfølgende dømt otte måneders forbedringshusarbejde.

 

Vi
hører blandt andet
Henrik Cavlings beskrivelse af halshugning:

 


Den lyd, der høres, lød, som når man slår en våd svamp mod en væg
– så hørte
manen svagt klingende metallyd.
Det var den halvtredje kvarter lange halvrunde æg, der besindigt blev
trukket gennem skåret. Hovedet faldt i blikkoppen og trillede derfra
videre ned i gruset.

 

Halshugningen
af
Jens Nielsen var landets sidste statsstøttede aflivning af
et menneske for forbrydelser begået i fredstid.

I
september 1877 var han stukket af fra en opdragelsesanstalt. Han tog
ned på havnen og forsøgte at begå indbrud i skibene. Det
lykkedes ham at stjæle et ur hos en skibskok. Men det blev hurtig
opdaget. Kokken kom halsende efter ham, så han
smed uret i vandet. Men det lykkedes at pågribe
Jens Nielsen. Efter seks uger fik han en dom for tyveri, tyveriforsøg
og bedrageri. Den lød på to gange 20 slag ris – fordelt over to dage. 

 

Ild
på opdragelse
sanstalt

Efter
udstået straf blev han sendt til opdragelsesanstalten
Landerupgaard mellem Kolding og Vejle. Den satte han kort efter
ild til.

Siden
blev han sendt med en enkeltbillet til
Canada. Men han fik hjemve. Han kunne
ikke sproget. Ved at tage hyre på forskellige skibe, kom han hjem til
Danmark og fortsatte sin kriminelle
løbebane. Men inden sad ham i diverse fængsler i udlandet for forbrydelser.
Han mente, at det var sværere, at finde beviser, hvis han satte ild
til de steder, hvor han begik tyveri. Det kom til at gå ud over en
del gårde på
Sjælland.

 

Han
blev arresteret, men indrømmede også, at han havde været årsag til
en brandkatastrofe i London for et par år siden. Dommen lød på 
16 års fængsel.

Det
var et hårdt slag for ham. Han ønskede at dø
. Han overfaldt flere fængselsbetjente,
for at få sin dødsstraf. Først i tredje forsøg lykkedes det. I 1892
blev han halshugget i
Horsens Statsfængsel få dage før sin 30 års fødselsdag i overværelse
af sine medfangere.

 

Sammenhæng
mellem udseende og adfærd

Mange
var af den ide, at det var sammenhæng mellem forbryderens udseende
og adfærd. Sådan var det også for fængselslægen
Carl Otto. Han nøjedes ikke med, at
undersøge levende  forbryders hoveder. Han opkøbte eller opgravede
kranier af halshuggede mordere.

 

Var
skarpretteren fuld?

Anders
Sjællænder
havde myrdet Svenskeren, og skulle halshugges. En
morgen i november 1882 var der mødt 3.000 tilskuere frem ved
Sølvbjerghøj Vestlolland for at overvære henrettelsen
af
Anders Sjællænder. Der opstod straks kaotiske tilstande, da der ikke
var truffet forberedelser af nogen art. Sneen lå i et tykt tæppe på
marken. Der manglede et skafot. Der var ikke fortaget nogen afspærring
af området og publikum maste på, for at få det hele med.

Skarpretteren
greb øksen, sva
ng den og huggede til. Men
han ramte kun skulderen. Han forsøgte igen, men heller ikke denne gang
lykkedes det at få hugget hovedet af.

Han
prøvede en tredje gang, og så lykkedes det. Skarpretterens lærling
var da blevet så bange for at holde hovedet, at
han kom til at give slip,
så det trillede hen ad jorden. Mistanken var, at skarpretteren var
fuld.

Skandalen
var ikke over. Man havde også glemt at bestille en kiste.

 

Barnemorder
fra Lille Kongensgade

En
ung enlig mor ville hente hendes datter hos dagp
lejemoderen i Lille Kongensgade. Hun bankede på, men det
var ikke en lyd at høre. Til gengæld kunne hun ane lys i lejligheden.
Døren var låst inden fra. Hun fik fat i en betjent, der sprængte
døren.

Dagplejemoderen
hang fra lampekrogen i et sejlgarn, afkl
ædt. Bag ved hang yderligere
fire små skikkelser. Det var dagplejemoderen
Carolina Gustafsson’s fire små børn, Anna, Clara, Ingeborg og
Carl.
Den skrækslagne mor fandt
sin 10 måneder gamle datter i en kasse og i live.

 

Dagplejemoderen
havde været gift med
en skomagermester, men ægteskabet
var ulykkeligt.
Carolina klagede over, at hun var
blevet slået, og et par måneder forinden havde manden forladt hende.

På 
stationen dukkede den enlige mor op igen. Hun havde en mistanke om,
at hendes 10 måneder gamle bar
n havde fået gift. Den snarrådige
betjent kørte dem til
Kommunehospitalet, hvor den lille blev udpumpet.

Et
par dage efter havde man også fundet nogle flasker med opiumsdråber
i kommodeskufferne.
Carolina var meget jaloux anlagt,
og det viste sig, at hun havde truet med at myrde de fire børn og begå
selvmord.

 

Jamen
Stauning dog!

Hvem
skulle have troet det om
Stauning. Han var gift men havde besøgt
den i prostitutionskredse kendte
Pepita. Dengang var han dog kun folketingskandidat.
Men en årvågen betjent havde afsløret det.
Stauning måtte da også indrømme,
at han havde betalt to kroner og et par småmønter for fornøjelsen.

Stauning fik ingen straf, men Pepita måtte stille op til forbryderalbummet.
Hun var ved århundredeskiftet straffet syv gange for hendes gøremål.
Og her ottende gang, blev hun idømt 90 dages tvangsarbejde og betaling
af sagens omkostninger. 

 

Majestætsfornærmelse

Amalienborg blev beskyldt for at være landets største ladegård.
Det var majestætsfornærmelse og det var også et minus, at den dømte
var socialist. Og systematisk gennemtævning af hustruen blev af politiet
betragtet som hørende med til mandens rettigheder.

 

Nattens
døtre

På 
bagsiden af nogle af de fotos, der sad i
Forbryderalbummet var der tilført navne som Pisseoen, Kattens søster,
Skomagertøsen
og Sengetæppet. Det var Nattens døtre eller de såkaldte løsagtige fruentimmere.

I København fandtes de for enhver smag.
Nogle sad i gadedøren og trak, andre blev holdt som private elskerinder,
og enkelte steder foregik udvælgelsen i en
klub for kræsne gentlemen.

 

Beskrivelse
af en rovmorder

Politiet
udsendte de såkaldte
Politiefterretninger. Her var også efterlysninger samt beskrivelser
af de forbrydere, man efterlyste. Således efterlyste man
Poul Kring Hansen Vinding, som var efterlyst for rovmord:

 


Ovenafbillede Husejer Poul Kring Hansen Vinding født i Vinding 17.
april 1876, høj, rank, nærmest spinkel, mørkeblondt Overskæg, lidt
mørkere Haar, skaldet Pande og Isse, mørke noget rødrandede Øjne,
stor Næse, noget fladtrykt paa Midte
n, Overlæben noget opadbøjet,
noget tung Gang, velklædt, sigtes for Rovmord. Udebleven herfra siden
Gaards Eftermiddag.


Bedes eftersøgt og anholdt. Telegrafisk Underretning til Københavns
Politi.

 

Alberti
på slankekur

Bogen
har selvfølgelig også histo
rien om vores tidligere justitsminister Peter Adler Alberti med. Han havde bedraget for
15 millioner kroner. Han brugte de ledige stunder til at skrive til
folk uden for fængslets mure, selv om fængselsvæsnet påstod, at
han led af skrivekrampe.

Det
blemær
kesværdige var, at han ved
løsladelsen havde reduceret sin vægt til omtrent det halve.

 

Socialhistorien
gjort levende

Gode
råd og tips til, hvordan du skal søge rundt i diverse arkivmateriel
giver bogen også. Og en meget overskuelig dokumentation gør det
meget overskuelig for andre til at gå videre
med de mange historier i bogen.

 

Det
er en rigtig god og flot historiebog, som vi kan give de varmeste anbefalinger.
Den er meget informativ skrevet i et godt og levende sprog. Her kan
alle være med.

De
fotos
, der er gengivet får nyt
liv i bogen. Socialhistorien er pludselig gjort levende. Skæbner fra
samfundets bund er rørende og opsigtsvækkende. I nogle tilfælde kommer
man til at stille sig på forbryderens side, fordi uretfærdigheden
er rammende. Triste og deprimerende skæbner oprulles. Ja skyggesiderne
er sandelig blevet rullet op.

Nogle
af forbryderne vidste man ikke rigtig, hvad man skulle gøre ved, så 
de fik en enkeltbillet til
USA og Canada.

 

Topkarakter

Et
flot bog er det i mere en en forstand. Store
flotte fotos, men også
malerier m.m. er flot gengivet. Stærkt står et billede ude fra en
mark, hvor man er i gang med at opgrave et barnelig. Man ser en ulykkelig
ung pige, som en betjent har et fast greb i. Det er sikkert en pige,
der har født i
dølgsmål.

Ind
imellem de mange tragiske historier får vi et indblik i samfundets
holdning til forbrydere og til tidens moral og etik.

En
varm anbefaling herfra og topkarakter. Dette kan simpelthen ikke gøres
bedre.

 

Poul
Duedahl, Peter Wodskou, Gitte Bergenhoff
Høstbro: Forbrydelsens ansigt
/ Gads Forlag.

 

Hvis
du vil vide mere:
Om forbrydere, straf og henrettelse

 

Under
København:

Den
lovbeskyttede usædelighed

Dobbeltmordet
på Peter Bangsvej

Fra
Ildebrand til Kæmner

I
Ondskabets skygge af Holocaust

Landsforrædere og Landssvigere

Mord
i Nyhavn

Overvåget
– dengang

Stikkerdrab

Tyveri
fra Arkivet

 

Under
Østerbro:

Bankrøveri
på Østerbrogade

Drama
i Vordingborggade (Øresundsgade)

Flere
sabotager på Østerbro

Henrettelse
på Østerbro

Mordet
i Vordingborg
gade (Øresundsgade)

Mordet
i Brumleby 1914

Mordet
på Østerbro 1893

Rovmordet
i Holsteinsgade 1912

Sabotører
og Stikkere på Østerbro

Det
mærkelig fund i Garnisonskirken

Legemsdele
i Kastelsgraven

 

Under
Nørrebro:

Alberti
på Nørrebro

Barnemorderen
f
ra Jægersborggade

Bomben
i Søllerødgade 1 – 2

Byggeren
på Nørrebro – nok engang

Da
Gertrud rejste sig fra kisten

Det
Gamle Nørrebro – og de Fattige

Dramaet
i Brorsons Kirke

Dramaet
i Husumgade

Fattiglemmer
på Ladegården

Fattiglemmer,
bisser og bøll
er på Nørrebro

Hvorfor
skulle Janne dø? 

Hypnose
– mordene nok engang

Hypnose
– mordene på Nørrebro

Ladegården
– dengang

Lersø 
– bøller og bisser, nok engang

Lersø 
– bisser

Likvideret
på Nørrebro

Ned
med Arbejderne

Nørrebro
– 9 dage i sommeren 1944

Nørrebro
– den 18. maj 1993

Nørrebro
– flere sabotager

Sabotager
på Nørrebro

Slumstormere,
Besættere og Autonome

Spiritusprøve
på Fælledvejens Politistation

Fælledvejens
Politistation

Ungdomshusets
Historie 1 – 2

Varehuset
Buldog på Nørrebro

 

Under Sønderjylland:

Den
Sønderjyske Efterretningstjeneste

En
Stikker fra Sønderjylland

Modstand
i Kolding

Modstand
i Sønderjylland

Ned
med de dansksindede

Opgøret
efter 1945

Ribe
– Hekseafbrænding (2)

Riber
– Ret (3)

Stikkeren
– mord uden samvittigh
ed

 

Under
Aabenraa:

Henrettet 
i Aabenraa

Lov
og ret i Aabenraa

Sabotage
i Aabenraa

Urnehoved
– et Tingsted ved Aabenraa

 

Under
Padborg/Kruså/Bov

Dagligliv
i Frøslevlejren

En
sønderjyde krydser sit spor

Frøslevlejren

Fårhuslejren

KZ
– lejr Ladelund

Mord
i Padborg 1 – 4

Straffelejren

 

Under
Tønder.

Henrettet
i Tønder

Lov
og ret i Tønder

Oprør
i Møgeltønder

Tønders
Politistyrke. 1 mand


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København