Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Sønderjylland

Povls Bro på Hærvejen

Maj 13, 2013

Gang på gang måtte
træbroerne langs Hærvejen repareres. Det barske klima gav ikke disse
broer lang levetid. Efterhånden fandt man et bedre materiale – 
nemlig sten. Immervad, Gejlå, og broen ved Rødekro blev lavet af sten.
Men først i
1844 kom turen til Povlsbro. Hele 137 rigsdaler
kostede den, og der skulle bruges 296 læs sten. Men så holdt den også
helt til 1970erne, hvor den igen blev renoveret.

 

Den smukkeste buebro

Her har vi, at gøre med Hærvejens smukkeste buebro. Den ligger
vest for
Kliplev på strækningen mellem Tinglev og Sønderborg på en grusvej.

Her
har været bygget flere broer før denne fra 1744.

 

Sporene blev samlet ved
vandløb 

Nord
for broen ligger på højre hånd en gård ud til
Hærvejen, som også tidligere har været
kro. Stuehuset kunne også godt minde om en krostue, den dag i dag.

Som
vi tidligere har været inde på, så var
Hærvejen ikke bare en strækning.
Der var mange hjulspor, som var afhængige af vejr og årstid. Men over
vandløb som ved
Pouls Bro samledes hjulsporene til
en.

 

Og Hærvejen/Oksevejen/Adelvejen kan føres tilbage til år
1000 og blev brugt helt til år 1800.

 

Broen var truet

Vores
bro lå selvfølgelig ved
Povlskro. Ved en regulering af Bjerndrup Å var broen længe truet. Og
de ville have været ærgerligt hvis den gamle granitbro skulle forsvinde.
Vi befinder os kun få kilometer syd for
Urnehoved, hvor Hærvejen passerer Bjerndrup Mølleå.

 

Gangbro
over åen

Her
har måske altid ligget en bro eller i hvert fald et vadested. I slutningen
af 1600 – tallet var det
en gangbro over åen. I
1742 talte man om den, fordi vejforholdene i området blev kritiseret.

Man
diskuterede om
Søgård Gods alene eller sammen med Tønder Amt skulle bære omkostningerne
ved en ny bro. Den første egentlige bro blev så endelig bygget i 1744
Søgårds bekostning.

 

Træbroer
holder ikke længe

På 
begge sider af åen opførtes ned til overfartsstedet en mindre vejdæmning
støttet af kløvede sten. Selve broen blev bygget af egetømmer. Men
i det barske sønderjyske klima har sådan en bro ikke lang l
evetid. Så allerede i 1780 måtte der bygges
en ny træbro. Samtidig blev vejdæmningen på begge sider gjort længere
for at hindre, at vejbanen blev oversvømmet.

 

Andre
broer blev opført med sten

De
mange reparationer, som datidens træbroer krævede gjorde d
et efterhånden aktuelt, at finde noget mere bestandigt
materiale. Og man begyndte allerede at blive miljøbevidst, for tømmer
krævede fældning af skov.

Ved Immervad ca. 25 km fra Povlsbro blev træbroen erstattet
af en bro af kløvede sten. Og ved
Rødekro ligeledes på Hærvejen skete dette i 1788. I 1817
var turen kommet til
Gejlå få kilometer syd for Povlsbro.

 

 

Licitation
29. juni 1844

Men Povlsbro reparerede man atter engang
den gamle træbro. Men endelig den 29. juni 1844 holdt man inde på
Povls Kro licitation over bygning af
en bro med kløvede sten. Dermed var træbroens dødsdom afsagt.

Der
blev fremlagt en skitse over broens udseende, men også en udførlig
byggebeskrivelse affattet på tysk. Broen skulle være 6 alen lang
og 8 alen bred. Under arbejdet skul
le der graves en kanal til
åvandet gennem dæmningen.

 

296
læs sten

Af
hensyn til færdslen skulle den gamle bro bevares så længe som
muligt, skønt den nye bro skulle bygges nøjagtig samme sted. Hvis
grunden under broen var fast skulle den befæstes med bøg
etømmer. Særlig interesse var det for den bærende
konstruktion.

Der
skulle bruges 296 alen sten, og til opmuringen skulle der foruden ler
bruges 2 læs mos. I alt skulle der bruges 40 læs ler.

Foruden
dette var der brug for 30 læs kampsten og 4 læs broste
n. Desuden afvisersten og 24 alen gelænderjern.

 

Et tilbud
på 137 rigsdaler

Det
var ejeren af
Årtoft, Josias Wilhelm Mylord, der kom med det billigste tilbud på 137 rigsdaler.
Den 16. september 1844 blev den nye bro afleveret, og den levede fuldt
ud til forventningerne.

 

Renoveret
i 1970

I
1970 blev broen igen renoveret. Den tunge trafik, havde gjort det nødvendigt.
Men de 137 rigsdaler syntes at være blevet godt ud. Broen er der endnu.

 

Kilde: Se

Litteratur
Sønderjylland (under udarbejdelse)

 

Hvis
du
vil vide mere: Om Hærvejen: Læs

Hærvejen
i Sønderjylland (under Sønderjylland)

Ahlefeldt
og Søgård (under Aabenraa)

En
Tolder – familie fra Hærvejen (under Aabenraa)

Kirker
– syd for Aabenraa (under Aabenraa)

Toldsted
– på Hærvejen (under Aabenraa)

Fra Hjordkær til Rødekro (under Aabenraa)

Urnehoved
– et Tingsted ved Aabenraa (under Aabenraa)

Bommerlund,
snaps, kro og skov (under Padborg/Kruså og Bov)

Hærvejen
til Grænsen (under Padborg/Kruså og Bov)


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Sønderjylland