Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København

SS – absurde grusomheder

Marts 7, 2013

Hvem var de? – SS. Det var
næppe en eliteorganisation. Den blev efter krigen dømt til at være
en forbryderorganisation. Professionelle forbrydere blev involveret
i organisationen, men også Hitler Jugend – unge fra 15
– 18 år uden
kamperfaring. Men også udenlandske hjælpestyrker,
der beredvilligt myrdede løs, blev tilknyttet SS. Læs også om ODESSA,
en organisation, der hjalp SS – officerer med at flygte. Vatikanet
har også haft en tvivlsom rolle. Og falskmøntneri, dokumentfalsk og
meget mere beskæftigede SS sig med. Og hvad med Nazi – guldet?

 

12.000 – 15.000 lejre

Egentlig ville undertegnede
skrive en artikel om samtlige KZ – lejre og deres aussenlager.
Men da jeg fandt ud af, hvor mange der var, ja så var det et håbløst
projekt.
Mellem 12.000 – 15.000. På nettet er der oversigter,
der næppe er komplette. De fylder omtrent 45 sider.

 

De troede ikke på 
ham i Tønder

Min far kørte et par
gange forbi
Ladelund på cykel, og så nogle udhungrede
personer under bevogtning. Da han fortalte om det i
Tønder, troede de ikke på ham.

Vi
vender tilbage til enkelte KZ – lejre i senere artikler. Men
hvem var de folk, der stod bag alle de grusomheder i KZ – lejrene
og andre steder – SS folk. SS var lig med terror. SS udførte
massemord.  Og det var
dem, der omsatte Hitlers ordre til handling.

 

Til
fordel for de danske soldater

Vi
angriber i dag
Det Tyske Mindretal, fordi de anbefalede at man meldte sig frivillig
i SS. Vi glemmer at den danske regering anbefalede
Frikorps Danmark. Men der var ingen forskel på hvordan man opførte
sig i krigen. Medlemmer af
Det Tyske Mindretal endte i Fårhuslejren, og ikke nok med det. De fik også frataget deres
borgerlige rettigheder.

De
danske soldater, der gjorde tjenester i lejrene gik ofte fri i retsopgøret.
De f
ik meget lidt opmærksomhed.
Mange arkiver blev ødelagt. Og det med bevisbyrden blev ofte anvendt
til fordel for de danske soldater.

De
frontfrivillige blev ramt hårdt – ofte med tilbagevirkende lovgivning.

 

3.000
af de 15.000, der blev dømt i
Danmark var fra Det Tyske Mindretal.

 

Selvbedrag

Uanset
hvad der skete, må sandheden frem. Og det kniber, når det især
gælder
Danmarks rolle – selvbedrag. 
Vi skal helst bevare danskernes rolle som den rigtige rolle. Når man
kommer for tæt på alvorlige afsløringer, bliver man bremset af myndighederne.

Vi
nævnte ordet selvbedrag. Vidste den tyske befolkning besked? Min far
cyklede som nævnt to gange forbi
Ladelund, og undrede sig over, hvad
han så. Med så mange lejre, som der fandtes, er det nok bekvemt at
man holdt sig til ordet
ukendskab. Den tyske befolkning turde
ikke at tale om det, man forsøgte at fortrænge det. Der herskede kaos
og anarki. Men også de allieredes gøren og laden i den forbindelse
forekommer tvivlsom. Der var jo fuld offentlighed omkring etableringen
i
Dachau.

 

Det begyndte i det små 

Det
begyndte i det små, på keglebanen i
Torbrau i München. Ja, Stødtrup Hitler så dagens lys i maj 1923. Det var 22 mand med
sorte kasketter med dødningehoveder.

En
ny stødtrup blev oprettet i 1925, da
Hitler blev løsladt fra fængslet.

For
at blive optaget skulle man være mellem 23 år og 35 år og være mindst
1,74m. Og så skulle de være af arisk afstamning. En attest tilbage
til år 1800 skulle bevise, at der ikke var spor af jøde i anerne.

Senere
skulle man være hø
jst 23 år. Man måtte ikke
bære briller.

 

SA ryddet
af vejen

Den
30. juni 1934 dræbte SS efter ordre fra
Hitler lederne i SA i en sand morderaktion.

SA
havde efter
Hitlers mening tilranet sig for meget
magt. SA – chefen
Röhm røg ved samme lejlighed.
Andre modstandere,
Georg Strasser og forhåndværende rigskansler, Kurt von Schleicher blev også ryddet af vejen.

Man
havde været bange for et modkup fra SA. Åbenbart forsynede
Himmler faske meldinger til Hitler. Denne gav personlig ordre
til at seks ledende SA – førere skulle likvideres. Det skete så
i
De lange knives nat. Der formodes, at i alt 85 personer den nat blev
dræbt. Aviser gengav
Hitlers kommentar:

 

 • I denne time var jeg det
  tyske folks
  øverste
  dommer.

 

Himmler – chef for
mordfabrikkerne

SS
– chef,
Himmler blev chef for Hitlers mordfabrikker. Dagligt fik
han indrapporteret dødstallene. Ja, efterhånden blev han den mægtigste
mand efter
Hitler. Han var meget optaget af
en absurd blanding af raceteori, naturlægevidenskab og folkelig okkultisme.

Heydrich, der var blevet smidt ud af
marinen, blev
Himmlers forlængede hjerne. Det var Heydrich, der udbyggede Gestapo. Og det passede fint til Himmlers udrensningsvanvid.

Måske
havde
Heyrich – en fører i maven. Han bejlede konstant til førerens gunst.

Der
blev
brugt 14 millioner arbejds
– slaver og 30 millioner skulle slås ihjel. Denne skrækvision var
Heydrich med til at virkeliggøre.

 

Folkenational
subkultur

Himmler så de samme syndebukke som Hitler. Han beundrede set hellige billede af, hvor høje, moralsk rene
og ophøjede vor forfædre var.

Allerede
i slutningen af 1920erne fremkom tankerne omkring menneskeavl, udryddelse
af mindreværdige og en dyrkning af eliten. Massemord skulle fremelske
en
folkenational subkultur.

I
gamle indiske sagn opdagede
Himmler noget af det, han kunne bruge.
Han havde allerede i sin ungdom gjort sig tanker om
Det Germanske. Nu blev drømmen gjort til virkelighed.

Himmler var klog, energisk og kompromisløs. Ham betragtede
sig selv som en middelalderlig hersker. Han mente selv, at han var indbegrebet
på den germanske genopståelse. Hans
erstatnings – religion fandt efterhånden mange tilhængere. Tænk, at Himmlers vranglære kunne narre en
hel nation. Ja
Himmler bildte folk ind, at bibelen
var skrevet i
Tyskland. Og endvidere fik den tyske
befolkning at vide, at den germanske historie gik 228,000 år tilbage
før kristi tid.

 

Parasitter
og blodsugere

Karl
Maria Weisthar,
kaldet Witgut udarbejdede traktater om
kosmologi og mytologisk poesi for
Himmler. Desuden undersøgte han runeskrifter
til stor glæde for sin arbejdsgiver. Det var også
Witgut, der fandt hagekorset.

Ligesom
i
Hitlers univers var også i Himmlers univers jøder undermennesker,
parasitter og blodsugere.

Efter
at
Himmler selv havde oplevet en massehenrettelse
måtte han brække sig. Pludselig gik det op for ham, hvor nedkørte
selv SS – folk kunne blive efter sådan en henrettelse. Med sine underordnede
diskuterede han nu
mere humane henrettelser. Ikke for ofrene
men for bødlerne. Det var den 17. juli 1942 i
Ausschwitz, at Himmler overværede en massehenrettelser
af 449 hollandske jøder.

Bagefter
blev dette
fejret med masser af rødvin, ifølge
lejrchefen.

Modsat Hitler vovede Himmler sig ud til kz – lejrene.

 

SS
nød stor anerkendelse af den tyske industri. Der var masser af pengega
ver lige fra Siemens til Deutsche Bank.

 

Blod,
udvælgelse og hårdhed

Efterhånden
bestod
Waffen – SS af 900.000. Var det en eliteenhed eller en stor
forbryderbande? Det lykkedes dem at brutalisere i sådan en grad, at
de var ivrige efter og villige til at likvidere alt og alle.

Blod,
udvælgelse og hårdhed. Det var nogle af de begreber som SS brugte.
Nogle gange brugte SS skarp ammunition under deres øvelser. 

 

Broderskabet under dødningehovedet

SS
forandrede sig konstant i de 20 år, som de eksisterede. D
e mænd og kvinder, der deltog, var højst forskellige.
Nogle betragtede
Broderskabet under dødningehovedet som en næsten religiøs mission. Andre gik ganske
vist inde for ideologien, men var ellers lige glade. Andre igen betragtede
missionen, som deres ståsted, som gav deres liv mening. Også samfundets
afskum blev optaget i SS.

Der
fandtes også højere rangklasser inden for organisationen. SS
blev til et spejlbillede af det tyske samfund. En stor del af dem blev
til forbrydere. De handlede ikke i bevidstheden
om ikke at gøre noget forkert.

Man
kan så undre sig over, at SS fik lov til udvikle sig.

 

Tolerance
betyder svaghed

Allerede
den 22. marts 1933 proklamerede SS i fuld offentlighed, at de ville
oprette en lejr for
skadelige elementer. Ja Himmler havde proklameret åbningen
af lejren i
Dachau. Det kan så igen undre, at
de allierede i så lang tid fastholdt, at de ikke havde kendskab til
KZ – lejre.

I
alt 206.206 havde været igennem lejren i
Dachau, da amerikanerne nåede frem
til den. 32.000 var registeret som døde af myndighederne, men det officielle
tal er væsentlig højere.

 

 • Tolerance betyder svaghed

 

Sådan
var en af SS´s slogans. Der skulle slås hensynsløs ned, når nogen
handlede i strid med samfundets interesse.

Vilkårlig
vold hørte til dagligdagen.

 

Dødningehovedet
var en advarsel

I
1934 blev alt brunt erstattet af sort. De satte deres liv ind for førerens
ide.
Totenkopf (Dødningehovedet) var en advarsel til systemets fjender. Den eneste
hindring i total magt for
Hitler, var efterhånden kun den
gamle feltmarskal
von Hindenburg. Hitler havde overbevist befolkningen om, at han ville
overholde den lovgivne magt.

 

Himmler gav ordre til at indrette en speciel udrensnings
– lejr i
Belzec. Frem til slutningen af 1942
blev alene her myrdet 600.000.

Albert
S
peer koordinerede indsatsen i
de efterhånden tusindvis af lejre.

 

Mange
børn – også uden for ægteskabet

Enhver
SS´er, der ville gifte sig, skulle indhente tilladelse til dette. Kvinder
til SS `er skulle underkaste sig en biologisk test i
raceafdelingen. Kun hvis den ombejlede var oversund og racemæssigt
mindst ligevægtigt,
kunne en tilladelse gives.

Himmler tilskyndede til, at sine SS – folk fik mange
børn. Skulle det foregå uden for ægteskabet var det også helt i
orden, blot kvinden var af arisk afstamning. Samtidig gav han ordre
til at forfølge alle homoseksuelle.

En
stor aktion
Lebensborn blev iværksat. Det egentlige
formål var at undgå aborter. De
Lebensborn – babyer, som mødrene ikke ville beholde blev adopteret
til SS – familier. Frem til 1945 kom 12.000 Lebensborn – babyer
til verden.

Sammen
med
Martin Bormann overvejede Himmler muligheden for flerkoneri for værdige mænd. Hvor meget det blev praktiseret
vides ikke, men
Himmler gjorde det selv.

Himmler sørgede for at lyshårede piger og drenge med
blå øjne blev kidnappet fra skoler og børnehjem. Måske ved mange
af
Tysklands pensionister i dag ikke engang,
at de er offer for
Himmlers racevanvid.

 

Ligger
på Lüneburger Heide

Himmler kunne med sin magt have begået et kup mod Hitler. Men han underlagde sig. Ogte
blev han ydmyget af
Hitler. Aldrig blev han rost lige
som
Görring og Goebbels. Himmler blev heller aldrig tiljublet af mængderne. Når
han var i nærheden, var det snarere ængstelse at spore.

Det
var som om
Himmler allerede i 1943 kunne se
enden på krigen. Han havde forskellige følinger ude mod vesten. Øst
på, mente han at tyskerne kunne fortsætte uanfægtet.

 

Og
hans rolle i forbindelse med attentatet mod
Hitler den 20. juli 1944 spekuleres
der også på. Hvorfor havde hans omfattende spionage – apparat ikke
reageret.

Efter
attentatet var
Himmlers folk dog med til at straffe
de skyldige. Således blev hele
von Staufenbergs familie straffet, endda også børnebørnene.

I
krigens sidste tid mente
Himmler, at det var nødvendigt at
sende 15 – årige til fronten. Han rejste til
Flensborg og tilbød Dönitz sin hjælp. Men han var ikke
interesseret. I englændernes varetægt lykkedes det ham at tage en
gift – kapsel. Han blev kulet ned et sted på
Lüneberger Heide.

 

Himmlers
hjerne hed Heydrich

Heydrich havde gjort det godt. Han var blevet chef for
sikkerhedspolitiet (SD) og det hemmelige statspoliti (Gestapo). At knække
en modstand, var noget
Heydrich forstod sig på. Man kaldte
ham for
Bødelen fra Prag. Inden han kom her til, havde han i Paris inden for en uge givet ordre
til 400 likvideringer.

Det
var med tiden forsøgt mange attentater mod
Heydrich. Normalt kørte han rundt
i en åben vogn.
Herman Göring sagde engang:

 

 • Himmlers hjerne hedder
  Heydrich

 

Han
havde overbevisende organisationstalent. Han havde en enor
m virkekraft, utømmelig energi og viljen til
at arbejde dag og nat. Rygter ville dog vide, at han var jøde. Selv
om en aneliste frikendte ham, ville
Himmler fyre ham. Men Hitler mente, at man skulle beholde
ham, og som
Hitler sagde: 

 

 • Han vil aflyse blindt

 

En atmosfære
af mistro og angst

Som
tidligere nævnt blev lederen af
SA, Ernst Röhm myrdet. Og det var Heydrich, der organiserede dette. Röhm var endda Heydrichs første søns gudfar. I 1936
omorganiserede
Heydrich politiet i hele Tyskland efter SS – principper.
Han havde blandt andet i 1934 indført en såkaldt
ondskabsfulds – lov. Nu var det blevet forbudt, at komme med nedsættende
udtalelser, der kunne svække tilliden til ledelsen i
NSDAP. Alene i 1938 førte denne
lov til ca. 18.000 anmeldelser. Et atmosfære af mistro og angst bredte
sig i befolkningen. Ofrene for stikkervirksomheden kunne enten ende
i fængsel, KZ – lejr eller endda under bødelens økse. Skadelige
elementer kunne ikke tolereres.

 

250 embedsmænd snagede
i alt

I
1938 klagede
Heydrich i SS – avisen, Schwartzes Korps over, at tyskerne kun efter
to års revolution var blevet ligegyldige over for jøderne og fjender
af riget. Et år efter var det frimurere og præster, det gik ud over.

250
embedsmænd fik til opgave at lave et kartotek over jøder og fjender
af riget. Personlige data, informationer og rygter af enhver art skulle
indsamles. Selv
Hitlers uvisse oprindelse blev kulegravet,
jødiske spor i
Himmlers familie blev efterforsket
og
Göbels kærlighedsaffærer var Heydrich interesseret i. Ja selv et
bordel brugte
Heydrich for at samle oplysninger.
I kælderen sad hans folk og lyttede med. Alle samtaler blev optaget
på en plade.

Han
var bestemt ikke uden evner. Da
Østrig i 1938 fik Anschluss, måtte alle jøder møde
op i det tidligere
Rotschild – palæ i Wien.

De
skulle gå fra skranke til skranke. Til sidst var de frataget alle
deres penge, men de havde fået et pas. Til gengæld skulle de forlade
landet, inden for 14 dage ellers endte de i en
KZ – lejr. Ved skrankerne
sad der ikke SS – folk, men jøder. Dette var også
Heydrichs ide.

 

Jøder
måtte ikke gå i skoven

Efter Krystalnatten indkaldte Göring til et møde. Her deltog Heydrich også. Han billigede også
det, der kom ud af mødet. Jøderne skulle diskrimineres endnu mere.
De skulle ikke længere have lov til at komme i teatre, biografer, cirkus,
badeanstalter eller i skovene. Selv foreslog
Heydrich, at de skulle gå med mærker
og isoleres i ghettoer.

En
spektakulær aktion i
Polen var også udtænkt af Heydrich. Åbenbart havde en gruppe
polske oprører besat en radiostation. De havde oplæst en erklæring
på tysk og polsk. Men 
oprørerne var en tysk SS – kommando
i polske uniformer. Aktionen var iværksat for at legitimere en invasion
i
Polen.

 

Attentat mod Heydrich

Øst
på foregik en masse grusomheder foretaget af
Waffen SS. De fik hjælp af lokale hjælpetropper.
Efterhånden udgjorde disse tropper 300.000 mand. Og disse tropper deltog
også i massemordene. De skete ofte, at soldaterne fik en særration
af spiritus efter en massehenrettelse.

Man
fik også problemer med at skaffe mad til alle de indespærrede.
Så man måtte finde en hurtige metode til at aflive de ikke arbejdsduelige.
Hitler befalede nu fysisk tilintetgørelse
af alle jøder. Flere lejre måtte oprettes.
Eichmann skulle sørge for transporterne
af jøderne til disse lejre. Han styrede togene til døden med nådesløs
konsekvens.

I
en villa i
Wansee fortalte Heydrich, at 11 millioner jøder hurtigst
muligt skulle aflives.

Den
27. maj 1942 blev der udfø
rt et attentat mod Heydrich i nærheden af Prag. En storstilet eftersøgning
af gerningsmændene blev iværksat.
Hitler gennemførte en omfattende
afstrafning. Den 4. juni døde
Heydrich af sine kvæstelser.

 

Hvorfor
myrdede de løs?

SS
– Todenkopf gjorde tjenes
te i koncentrations – lejrene
som fangevogtere, plageånder eller mordere. På SS – kasernerne blev
rekrutterne underkastet tortur for øjnene af andre rekrutter. Man blev
opdraget i hårdhed. Man blev udsat for ydmygelser fra de overordnede.
Man blev oplært i kompromisløs hårdhed mod sig selv og andre. Det
gjaldt om at kvæle enhver form for svaghed. I 1933 sagde
Himmler til rekrutterne:

 

 • I er det sorte korps, førerens og bevægelsens mest trofaste redskab,
  alle modstanderes mest frygtede fjende. Vi er soldater
  , og som soldater ved vi,
  at kun den modstander, der er d
  ød og tilintetgjort, ikke skader
  mere.

 

Fjenderne
var dengang
asociale, statsfjender, dagdrivere,
politisk ikke tilforladelige personer, tyve og jøder.

Soldaterne
skulle føre
Førerviljen ud i livet.

 

Man
kan spørge sig selv, hvordan man kunne få folk til at myrde løs?

Totalitær
indoktrinering, brutalisering, monopol på informationer, projektioner
af fjendebilleder, statslig sanktioneret vold, påberåbelse at der
blev handlet efter ordre, målrettet re
kruttering af gerningsmændene,
men også karrieresyge, blind lydighed, autoritetstro, tilpasning og
racisme.

SS
– folkene fungerede som robotter. Ordrene blev givet og eksekveret.
En ordre var en ordre. Man kunne hurtig gøre karriere, hvis man udviste
lydi
ghed.

 

Makabre
grusomheder

De
fleste var almindelige unge mænd, der udførte grusomhederne. SS – 
lejrsystemet gjorde mennesker til en del af systemet. Makabre menneskeforsøg
hørte til dagligdagen i KZ – lejrene. Vi kender mest til
Joseph Mengeles grusomme forsøg i Auschwitz. Rygter ville vide, at han
i den sidste tid af krigen opholdt sig i
Gråsten. Men Mengele var langt fra den eneste.
I lejrene var også et system af sult, sygdom, tortur og mord – et
spindelnet af grusomhed.

Brændpunktet
af grusomhed ble
v udviklet i KZ – lejrene Dachau. Buchenwald, Flossenburg, Mauthausen, Ravensbrück og Sachsenhausen. I 1945 bestod vagtmandskabet af 37.674 mand og
3.508 kvinder.

SS
– opsynskvinder deltog også aktivt i massakrerne. De blev
lige som mændene optrænet i hæm
ningsløst hensynsløshed.
Brutal adfærd var nøglen til at stige i graderne.

 

Hvad
skete der i Flossenburg?

Et
særligt økonomisk system blev udviklet i de forskellige lejre. Man
var afhængige af slaveri og røveri af især jødisk ejendom. Kun i
de allernødve
ndigste tilfælde blev der
givet tilskud.

I
granitbruddet
Flossenburg blev der hurtig overskud.
Her blev fangerne også brugt i krigsindustrien. Og i nærheden skete
der mange hemmelige ting. Rygter vil vide, at her blev udenlandske videnskabsfolk
likvideret, fordi de vidste for meget, om hvad der egentlig foregik.
Danske videnskabsfolk skal også være blevet likvideret. Og her har
det amerikanske efterretningsvæsen også været på spil.

 

Zyklon
B dræbte inden for få minutter

Foretagender
som
Siemens, Osram og Junkers havde stor glæde af KZ – fangerne. I.G. Farben producerede dræbermidlet Zyklon B. Dette middel blev også mange
tvangsarbejderes skæbne. Alene opførelsen af en ny
I.G. Farben fabrik ved Auschvitz kostede 25.000 fangere livet.

Den
krystaliserede bl
åsyre dræbte inden for
3 til 15 minutter, alt efter de klimatiske forhold.

På 
østfronten blev tre specielle
Totenkopf – divisioner oprettet. Deres opgave var udelukkende at terrorisere
lokalbefolkningen.

SS
udviklede et system med
industriel mord i Belzec, Scbibor, Treblinka
og Kulmhof (Chelmo).
Denne udrydelse skulle foregå
i det skjulte.

 

 

Masser
af massakre

I Operation Babarossa foregik der systematisk nedskydning
af folk. Kigger man nøjere på morderne, så var det ikke de normale
enheder, der her plafrede løs. Det var folk fra det tyske politi, almindelige
tyskere, akademikere og embedsmænd.

I
byen
Bralystok blev jøderne jagtet gennem
byen. I en park blev de gruppevis skudt. Dem, der endnu levede, omkring
700 blev spærret inde i byens synagoge. Dørene blev barrikaderet.
Og så blev der hældt benzin på og antændt. Håndgranater fløj gennem
vinduerne og forstærkede virkningen af ilden. I alt 2.000 jøder mistede
livet ved denne aktion. Det var egentlig ikke givet ordre til det. Men
morderne lod sig rive med. Andre handlede under gruppepres. Det skete
ofte, at man myrdede løs, uden at der var givet ordre til det. 

Himmler sagde til soldaterne, at de var blevet kaldet
til en stor idealistisk dåd, der ganske vist var hård og grusom, men
i sidste ende ville sikre, at deres eget folk kunne overleve.

 

Folk
blev tvangsrekrutteret

I
slutningen af 1944 var der 900.000 i
Waffen – SS. Korpset skulle beskytte staten. De unge blev underkastet
en militær og ideologisk skoling. Derefter blev de sendt til fronten,
koncentrationslejrene, sikkerhedstjenesten, eller forvaltningerne.

En
SS – division startede med at hedde
Germania. Den blev senere omdannet
til
Wiking. Denne division kigger vi
nærmere på i en senere artikel.

I
juni 1941 bestod
Wiking af 631 hollændere, 294 nordmænd,
216 danskere, 1 svensker og 1 schweitzer.

Regimentet Nordland bestod af frivillige fra Norge og Danmark.

I
1942 blev divisionerne
Leibstandarte, Das Reich,
Totenkopf
og Wiking udstyret med det mest moderne
panserudstyr.

Vendepunktet
blev det k
atastrofale nederlag i Stallinggrad. Fra december 1942 til januar
1944 blev der opstillet ikke mindre end 12 SS – divisioner. Det var
en forøgelse på 150 pct. I slutningen af 1944 var styrken som nævnt
oppe på 910.000 mand. Frivilligheds – princippet var blevet brudt,
nu blev folk tvangsrekrutteret.

15
– 18 årige blev sendt til fronten helt uden kamptræning. Og
alt for få SS – officerer gjorde det heller ikke lettere
for SS i det fjerde krigsår.
Hitler Jugend blev sat ind i krigen. Frem til september 1944
mistede ca. 8.000 af 20.000 unge livet.

 

Massevoldtægt
blev accepteret

I
SS – divisionen
Nordland var der efterhånden flere
rumæner end danskere og nordmænd. Mange af disse kunne ikke tysk.
Også en stor del af letter, litauer og ukrainere deltog i nedskydningen
af jøder og gjorde tjenester i tilintetgørelses – lejrene. På et
tidspunkt var der næste ikke flere folk at tage af.

Himmler beordrede nu professionelle forbrydere til at
deltage i hæren. De havde siddet i værnemagtens fængsler og KZ –
lejre. Disse
asociale elementer skød på alle, der kom inden for skudhold.

Denne
flok blev kun overgået af
Rona (russisk national befrielsesarmé). I starten accepterede de tyske overordnede, at
soldaterne bedrev massplyndringer og voldtægt af polske kvinder. Men
da også tyske sygeplejerske blev voldtaget og dræbt på et sygehus,
blev det for meget for SS.

 

Flere
massakre fremkom også i
Frankrig. Således i Oradour, hvor den lokale kompagnifører
lod 180 mand skyde og 440 kvinder og børn indespærre og indebrænde
i byens kirke.

 

Waffen
SS – en forbryderisk organisation

I
begyndelsen var der forskel på hæren og Waffen – SS. Men
jo længere krigen varede, des mindre forskel var det på dem.

Den
30. september 1946 blev
Waffen – SS erklæret som Forbryderisk organisation. Det vil dog være overdrevet at kalde alle i Waffen – SS for en flok mordere. Men
faktum er, at de mest afskyelige krigsforbrydelser blev begået af enheder
fra
Waffen – SS. I alt var der efterhånden 38 divisioner i Waffen – SS. Man kan dog ikke kalde disse
for elite – tropper, nok snarere middelmådige.

 

Odessa

En
organisation ved navn
ODESSA, blev oprettet. Navnet stod
for
Organisation der Ehemaligen
oder Entlassenden SS – Angehörigen (Organisationen af forhåndværende
eller løsladte SS – medlemmer).

Organisationen holdt møde i Marabella i Spanien i begyndelsen af 1960erne.
Anledningen var bortførelsen af
Adolf Eichmann af israelske agenter. Dette gav så anledning
til at erklære staten
Israel krig. Eichmann blev bortført fra Argentina.

Åbenbart
har organisatio
nen blevet oprettet i 1946
som en flugtorganisation. Fobryder – jægeren
Simon Wiesenthal gav den britiske forfatter, Frederick Forsyth stof til thrilleren Odessa – kartoteket. Og åbenbart har organisationen kontakter helt
ind i det tyske retsvæsen. Omkring organisationen er der opstået en
del rygter. Hvad er sandt og hvad er opspind?

 

Angiveligt
var det
Hitlers sekretær, Martin Bormann, der dannede organisationen. I 1965 skulle organisationen
have haft 3.087 medlemmer.

Mange
top – nazister flygtede til
Sydamerika, blandt andet Slagteren fra Lyon, Klaus Barbie. Han blev opsporet i Bolivia i 1983 og udleveret til Frankrig.

Slagterens specialitet var elektrochok, hvor elektroderne
blev fastgjort på brystvorter og andre følsomme steder. Og det absurde
er, at denne bøddel på et tidspunkt var aflønnet af det amerikanske
efterretningsvæsen.

 

Hvad
lavede amerikanerne?

Amerikanerne
hyrede også teamet bag
Hitlers V2 – raketter. Disse raketter var skyld i 22.000 englænders
død.

I
1979 levede 68 top – nazister i
USA. Efterforskninger viste dog
at yderligere 110 andre, der var skyld i nazi – forbrydelser opholdt
sig her.

Man
hyrede officerer, der var skyld i en masse dødsfald i tunnelsystemerne
i
Dora – Mittelbau og raketforsøgsstationen Pieenemünde.

Det
lykkedes n
ogle af Hitlers bødler, at skjule sig blandt
andre krigsfangere.
Joseph Mengele blev aldrig pågrebet. Han druknede under en svømmetur
i
Sao Paulo i 1975.

 

Argentina
vilde med nazister

Særlig Perón og Argentina var interesseret i Det Tredje Riges officerer. Lige efter hans
magtovertagelse anlagde
Perón et nationalt etnisk institut
med entydig antisemitisk karakter.

Forlydender
vil vide, at
Peróns smukke datter, Evita var meget interesseret i
at pengestærke SS – folk skulle bosætte sig i landet.

Med ODESSAS hjælp blev der udfærdiget
2.000 pas og 8.000 legemations – papirer beregnet til
Argentina.

 

Det
fjerde riges organ

Dürrer
Verlag
udgav et tidsskrift Der Weg, som Waffen SS havde kåret til deres ideologiske
kampskrift. Tidsskriftet udkom i et oplag på 20.000 eksemplarer. Det
gik for at være
Det Fjerde Riges organ.

 

Vatikanet
hjalp nazisterne

Katolske
kredse var stærk indblandet i nazistiske bødlers flugt. Men
Vatikanet har ikke været særlig interesseret
i opklaringen. Men de var direkte indblandet i
Albert Eichmanns flugt. SS – Hauptsturmführer Erich Priebke fik hjælp af den pavelige hjælpekommission. Biskop Hudal i Vatikanet hjalp med et røde kos pas.

Priepke stod bag en massakre i  Italien, hvor 355 civilpersoner blev
dræbt af nakkeskud. Pave
Poul den Sjette retfærdiggjorde hjælpen til nazisterne.

Diverse
klostre blev brugt til at skjule SS – bødler. Således gik mange
officerer rundt i alperne fra kloster til kloster i munke – gevandter
på flugt fra amerikanerne.

Walther
Kutchmann – 
en SS – mand, der havde
dræbt tusindvis af jøder i
Polen og været medvirkende til
deportationer fra
Frankrig blev hjulpet af en spansk
munkeorden.

I
1994 fandt en amerikansk TV – station frem til
Priepke. Han fortalte beredvillig,
om de massakre, han havde deltaget i.

Dette
vakte vild forargelse. Det lykkedes for de italienske myndigheder at
få ham udleveret og dømt. 

Ægypten var også et ideelt tilflugtssted for nazi –
forbrydere. Det samme kunne man sige om
Syrien. Således skjulte Brunner sig her. Det var en mand
med mere end 120.000 personer på sin samvittighed. Brevbomber sårede
ham to gange. Det tyske ugeblad
Bunte bragte i 1985 en samtale
med ham fra
Damaskus. Det vakte vild forargelse.
Og lige så meget, da det tyske retsvæsen absolut intet foretog sig.

 

Amnesti i Tyskland

Nazi
– forbrydernes tarv blev varetaget af SS – veteranorganisationen
Stille Hjælp. Foreningen Wiking Jugend blev først forbudt i Tyskland i 1994.

Allerede
i 1952 kunne tidligere nazi – embedsmænd og tidligere folk i
Gestapo blive ansat i offentlig tjeneste
i
Tyskland. Sådan var det ikke i Danmark. Havde man siddet i Faarhus – lejren kunne man godt opgive at
søge offentlige stillinger. Således vides, at en person, der havde
søgt en sådan, fik afslag antagelig fordi han havde en fortid som
frivillig ved østfronten.

Amnestien
fulgte lidt efter lidt. I 1960 stadfæstede retsmyndighederne forældelsesfristen
på 20 år for mord. I 1968 udløb forældelsesfristen for meddelagtighed
for mord. Det betød, at en masse retssager i
Tyskland måtte aflyses.

Efter krigen var der godt nok rejst mere end 100.000
strafferetssager i
Tyskland. Heraf blev kun 6.500 dømt.
Kun 12 fik dødsdomme og 163 blev idømt livsvarig straf. En masse forbrydere
er aldrig blevet dømt, for et bevidst langsom tysk retsvæsen.

En
masse naz
i – forbrydere kunne leve
frit i
Tyskland uden at blive generet.

Simon
Wiesenthals
dokumentationscenter har
alene medvirket til påbribelse af 1.200 naziforbrydere.

Gudrund
Burutz, Himmlers
datter leder i dag SS –
foreningen
Stille Hjælp. Hun er er ofte VIP – gæst ved nazistiske arrangementer.
Den dag i dag holdes SS – idealer i hævd.

 

Nazi
– guld

Også 
rygter omkring nazi – skatte er opstået. Således skulle der
i en afsides sø i
Saltzkammergut i Østrig være nedsænket penge til Det Fjerde Rige.

Vidner
sk
ulle have set kasser blive
sænket ned i den dybe
Toplitz – sø. I 1959 opdagede dykkere trækasser i søen.

Man
fandt dog ingen skat, bortset fra våben, laboratorieudstyr, rustne
kanoner og undervandsvåben. Dette stammer fra nogle forsøg, man foretog
på sted
et i 1934.

Senere
har man i søen fundet falske pund – sedler og trykplader til
fremstilling af disse.

142
fagfolk forfalskede flere millioner pund sterling. I
KZ – lejren Sachsenhausen havde jøder siden 1942 været bekæftiget med
at forfalske
pund, dollars, frimærker
og dokumenter, brasilianske pas, tunesiske identitetspapirer og amerikanske
skibsførerbeviser.

 

I en
sø ved Berlin

Også 
i
Stolpsee lidt nord for Berlin skulle nazisterne i de sidste
dage af krigen hve sænket store skatter.
Göring skulle have beordret guldet
smidt i søen, da sovjetiske tropper nærmede sig. Et vidne skal til
en kommission have givet erklæring om, at han har set 30 KZ – fanger
laste guldet fra lastbiler ved
Stolpsee. Bokse med guld blev derefter
sejlet ud på midten af søen og smidt i vandet.

Da
mændene vendte tilbage til kysten, blev de alle stillet op på 
en linje. Derfter blev de alle skudt med et maskingevær.

 

Mange
rygter

Rygter
er også gået på, at
Hitler i de sidste dage ville forskanse
sig sammen med fanatiske enheder fra
Werwolf på en alpefæstning.

I
det hele taget er der mange myter omkring
Hitlers død. En af dem, går på,
at det lykkedes ham at flygte nordpå, og videre til
Sydamerika. Således skulle han have
været mellemlandet i min fødeby,
Tønder.

Alpefæstningen
indeh
oldt værdifulde kunstskatte,
grafiske værker, akvareller og statuer fra hele verden.

Mange
af spidserne havde fundet vej til
Saltzkammergut.

 

Skjulte
værdier

Flere
hundrede firmaer i
Schweiz omsatte stjålne ædelstene,
værdipapirer m.m. I 1946 anslog man, at den tyske formue i
Schweiz blev anslået til mere end
to milliarder franc. Her på siden vil vi senere vendte tilbage til
jagten på nazi – guldet.

I
de vestlige besættelseszoner blev 806 dødsdømt. 486 blev ekspederet.
I de sovjetiske besættelseszoner b
lev der anlagt omkring 45.000
retssager. I alt  60.000 personer blev i de vestlige lande dømt
for naziforbrydelser.

 

Den
rige Goebbels familie

Vi
husker også alle den grusomme historie om ægteparret
Goebbels endeligt. Mor Goebbels forgiftede deres seks børn
i de sidste dage af krigen. Men den ældste søn overlevede. Efterkommere
af den berygtede propaganda minister for
Hitler er i dag blandt Tysklands rigeste. Sønnen Harald som Magda Goebbels havde fra et tidligere ægteskab med forretningsmanden Günther Quandt, kom helskindet gennem krigen.
Sammen med sin halvbror (
Herbert) (på faderens side) arvede
de store andele af en af
Tysklands største bilfabrikanter Dailmer AG og købte sig senere ind
i
Bayerische Motoren Werke, bedre kendt som BMW.

Og
selv om det er
flere årtier siden, at
brødrende
Quandt gik bort lever arvingerne
fra
Goebbels videre. Brødrende efterlod,
hvad det svarer til 35 milliarder kroner.

I
årene 1940 – 45 var flere af
Quandts virksomheder drevet af flere
end 50.000 tvangsarbejdere, krigsfangere og arbejdere fra koncentrationslejre.

Det
var konstant kamp mellem
Goebbels og Quandt.

Spørgsmålet
er om
Det Tredje Rige kunne have overlevet uden hjælp fra tysk industri.

 

Kilde: Se

 • Litteratur Besættelsestiden A L
 • Litteratur Besættelsestiden M Å

 

Hvis
du vil vide mere:

 • Denne side indeholder 87
  artikler fra Anden Verdenskrig:

 

Under
København:

 • Besættelsestidens
  fortr
  ængninger
 • Da krigen var forbi
 • Danmark var advaret 9. april 1940
 • De forfulgte jøder
 • Den Franske Skole i bomberegn
 • Den Franske Skole nok engang
 • Dengang det
  var alvor
 • Flugten over Øresund
 • Humor under Besættelsen
 • I ondskabens skygge af
  Holocaust
 • Landsforrædere
  og Landssvigere
 • Overvåget dengang
 • Stikkerdrab
 • Tyske flygtninge
 • Tyskerluder og Drageyngel

 

Under
Østerbro:

 • Besættelsen
  p
  å Østerbro
  1
  4
 • Drama i Vordingborggade
  (
  Øresundsgade)
 • Flere sabotager på Østerbro
 • Hagekorset i Parken
 • Mirjams Flugt
 • Mordet i Vordingborggade
  (
  Øresundsgade)
  1942
 • Riffelsyndikatet på Østerbro
 • Sabotører
  og Stikkere p
  å Østerbro

 

Under
N
ørrebro:

 • Besættelse
  p
  å Nørrebro 1 5
 • Likvideret på Nørrebro
 • Nørrebro 9 dage i sommeren 1944
 • Nørrebro flere sabotager
 • Nørrebrogade
  156
 • Sabotage på Nørrebro
 • Varehuset Buldog på Nørrebro

 

Under
Sønderjylland:

 • Danskeren, der ville dræbe Hitler
 • Den sønderjyske efterretningstjeneste
 • Det Tyske Mindretal
 • En stikker fra Sønderjylland
 • Holger Danske Afdeling Eigild
 • Holocaust aldrig
  igen
 • Kampene 9. april 1940
 • Mindretal i brændpunktet
 • Modstand i Kolding
 • Modstand i Sønderjylland
 • Opgøret
  efter 19
  45
 • Sheriffen fra Tinglev
 • Stikkeren mord
  uden samvittighed
 • Tyskertøser,
  feltmadrasser og horeunger
 • Vingeskudt på Mandø

 

Under
Aabenraa:

 • Fritz, Nazister og et kartotek
 • Aabenraa under
  de to krige
 • Fritz Clausen lægen
  fra Aabenraa
 • Løjt mellem dansk og tysk
 • Modstandsbevægelsen i Aabenraa
 • Sabotage i Aabenraa

 

Under
Padborg/Krusaa/Bov:

 • Bov Kommune under besættelsen
 • Bov Sogn mellem
  dansk og tysk
 • Dagligliv i Frøslevlejren
 • Dramaet ved Viadukten
 • En sønderjyde
  krydser sit spor
 • Frøslevlejren
 • Fårhuslejren
 • Harreslev dengang
 • Mord i Padborg 1 3
 • Rønshoved,
  Hokkerup og Gaardeby
 • Straffelejren
 • To skæbner
  i Kiskelund
 • Sandheden om De Hvide Busser
 • KZ lejr
  Ladelund

 

Under
Højer:

 • Baraklejren i Højer
 • Højer
  1935
  1945

 

Under
Tønder:

 • Bombeangreb mod Tønder
 • Da Tyskerne kom til Tønder
 • Flygtninge i Tønder
 • Nazister i Tønder
 • Sabotage i Tønder
 • Sønderjylland,
  9. april 1940
 • Tønder
  og Omegn 9. april 1940
 • Tønder
  under Bes
  ættelsen
 • Tønder efter krigen
 • Tønder Marskens Hovedstad
 • Historien om Jeppe k. Christensen

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København