Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Højer

Apotekeren fra Højer

Januar 30, 2013

De fleste på vestkysten
kender sikkert apoteker Nagel fra Højer. Han var elsket af de dansksindede
med hadet af de tysksindede. Han holdt ikke sin mund, til sin svigerfars
store fortrydelse. Men da han blev kåret til
Ridder af Dannebrog var svigerfar også stolt. Claus Pørksen har genudgivet denne underholdende bog. Det vil
sige, at teksten er blevet fornyet, ligesom der en del forklarende tekst,
det gør det lettere så også københavnere kan følge med. Læs denne:
Apoteker H. Nagel – Mit Livs Erindringer, Højer
i 1848 – 1850.

 

Genudgivelse

Claus
Pørksen
har genudgivet bogen Apoteker H. Nagel – Mit Livs Erindringer, Højer
i 1848 – 1850.
Allerede i 1910/11 blev under
redaktion af
K. Rosendahl bragt i 8 fortløbende numre i Nordslesvigsk Søndagsblad.

Senere
blev bogen udgivet i bogform, men har i mange år været udsolgt.

 

Tilpasset
til nutiden

Claus
Pørksen
har tilpasset teksten til
nutiden, desuden har han tilføjet illustrationer og uddybende noter.
Desuden har han tilføjet en fata – liste over tre års krigen.

Det
er blevet til en værdifuld historisk bog om de vanskelige forhold i
Højer, dengang. Og som vi kan læse, var Herman Nagel bestemt ikke en helt almindelig
apoteker.

 

Apotekervirksomhed
til 1890

For
sin kamp for danskheden opnåede
Nagel, at blive udnævnt til Ridder af Dannebrog i 1851. Han fortsatte sin
apotekervirksomhed i
Højer indtil 1890, da sønnen Jens overtog virksomheden.

 

Svigerfars
erindringer

Som Claus Pørksen siger i sit forord, så er
der ingen grund til at tvivle på, at de beskrevne begivenheder har
fundet sted, men måske har
Nagel pyntet lidt på det. Svigerfar Jens Wulff  beskræfter mange af begivenhederne.
Kigger man i J
ens Wulff’s erindringer ser man mange
samstemmende begivenheder

 

Nagels
planer blev forpurret

I Altona traf Nagel Dr. Saxild fra Højer. De spillede skak sammen.
Her opstod tanken om et apotek i
Højer. Og som så sagt, så gjort. Nagel tog til Højer, som var en tur, der tog tre
dage. I byen blev han godt modtaget. Han mødte pastor
Sönnichsen, der præsenterede ham for alle præster i området.

I Tønder derimod, gjorde de to apotekere
alt mulig for at forpurre
Nagels planer. Og det gjorde fysikus dr. Dircks også. Hans holdning var,
at der kom der et apotek til
Højer, kom der også læger dertil.
Og det kunne berøve hans praksis.

Første
gang
Nagel søgte, blev det derfor et
nej, men det lykkedes fire år efter i 1838.

 

Apoteket
åbnede i 1841

Takket
være onkelen,
havnekontrollør Muus`s hjælp blev et hus bygget og et apotek indrettet
i
Højer. Apoteket åbnede i 1841,
og det nye hus var klar til indflytning ved nytårstid 1843.

 

Han
ville kæmpe for den danske sag

Dengang
var alt dansk i
Højer. Men præster, advokater,
ja selv skolelærere begyndte at fortælle om den nye
Slesvig – Holstenske lære.

I Tønder var det anderledes, her var
det efterhånden tysk.
Nagel følte sig tirret. Man opfattede
ham som en fjende, der ville kæmpe for den danske sag.

Bankede
løs på folket

Herman
Nagel
blev beskrevet som en høj
kraftig skikkelse. Han var født i
København, og som ung var det en sand
fornøjelse for ham og hans brødre, at tage ud for at hjælpe det københavnske
politi at banke løs på folk i
Frederik den Sjettes tid.

 

Det
værste pak væltede herind

Da
den provisoriske regering blev dannet, og da kongen blev afsat i
Hertugdømmerne, nåede rygterne også Højer. I Tønder tog man oprøret alvorligt,
man det varede lidt længere, inden det nåede til
Højer.

En
masse
frygtelige rygter opstod, og som Nagel beskrev det:

 

 • Thi store skarer af det
  v
  ærste
  pak v
  æltede
  herind for at danne fri
  skarer.

 

Fare
på færde i Tønder

Fra Ballum kom der ca. 200 husmænd
og bønder. De gjorde ophold i
Højer og fortsatte mod Tønder. Tidligere var nogen draget
helt fra
Ribe via Løgumkloster til Tønder.

Herredsfogeden udsendte ordre om, at alle mellem 16 og 60 år
om bevæbnet skulle ile til
Tønder for at bistå militæret.
Det gik røgter om, at også
friserne i hobetal ville komme til Tønder. En kommissær fra Den Kongelige Regering havde fået til opgave at
beslaglægge alle offentlige kasser. Men
Tønder havde allerede sendt kasserne
til
Rendsborg.

 

Nederlag
ved Slesvig

Søndag
den 9. april led
Slesvig – Holstenerne et afgørende nedlerlag ved Bov. Men ved Slesvig den 23. april måtte danskerne
vige. I
Højer var begejstringen blandt
de tysksindede stor.

 

Alt
var væk i
Nagels hus

En
morgen gik rygterne, at et frikorps kunne ventes til
Højer. Nagel kørte sine børn og kone i sikkerhed. Svigerfar
mente, at
Nagel skulle blive hos dem i Brede. Men friskarer var også på
vej dertil. Så
Nagel fortsatte mod Ribe.

Men
snart var
fjenden også på vej hertil,
og modsat, hvad man havde sagt, så ville
Ribe modtage tyskerne uden modstand.

 

Nagel tog nu via Fanø og Rømø til Ballum. Derfra kørte en god ven
ham til
Højer. Hans hus var blevet rippet
for mad og drikkevare. Alt hvad der havde værdi, var blevet plyndret.
Alt tøj var ligeledes blevet plyndret.

 

En kanonbåd
i Højer Kanal

Krigen
bølgede frem og tilbage. Snart var der danske, snart var der tyske
tropper på vestkysten.

På Fanø lå kommadør Ellbrecht. Nagel havde lovet ham, at komme
med efterretninger. Og da der til vands ikke var fjender i sigte, havde
Ellbrecht planer om at tage syd på
til
Før. Han havde samlet nogle krigsfartøjer.

I Højer vakte det stor bestyrtelse,
at se et armeret krydsfartøj i
Højer Kanal.

Og
ikke mindre f
orbavset blev Nagel, da to matroser fra en af
bådene bankede på, og bad ham sørge for at en række breve blev sendt
videre til kongeriget. Det var meget dristig gjort. Og
Nagel var bange for at blive sendt
til
Rendsborg.

 

10 dages
fængsel i Tønder

Den
lil
le flåde sejlede videre
mod syd. Og fra
Tønder blev der sendt en masse vogne
mod
Før, hvor man ville tage imod
skibene. Fra
Højer sejlede man nu mod de danske
skibe. Men de måtte tage hjem igen med uforrettet sag.

 

En
dag vrimlede det med soldater i
Nagels have. De gennemsøgte huset,
og tog apotekeren med til
Tønder til videre afhøring. Men
der kunne ikke føres beviser, så
Nagel kunne igen tage til Højer.

 

Men
kort tid efter blev
Nagel igen anholdt. Dragoner var
denne gang ankommet. På vej mod
Tønder, red de forud for at undersøge
situation i
Møgeltønder. Man var bange for, at befolkningen her ville befri
apotekeren.

I
ti dage var
Nagel fængslet. Han fik serveret
fordærvet mad, og ovenover cellen festede tyskerne.

 

Skriv
under – så er du fri

Nagel blev sammen med en skolelærer fra Rørkær ført til Bredsted. Her skulle han afhøres af birkefoged Carstens, som var Ridder af Dannebrog, men som var gået over til oprørerne.

Hver
uge skrev apotekeren til
Amtshuset i Tønder og bad om en forklaring på,
hvorfor han blev arresteret. Men der kom aldrig svar.

Svigerfar
kom forbi med hemmelige breve fra konen. Han havde en del handel med
uld i
Husum.

 

Efter
tre ugers tid kom der endelig et brev fra amtmanden i
Tønder. Nagel skulle bare underskrive et brev, så var han en
fri mand. Men da han havde gennemlæst brevet rev han det i stykker.
Man ville have, at han skulle underskrive, at han godkendte den provisoriske
regering.

 

Tre
måneder i Bredstedt

Tre
måneder tilbragte apotekeren denne gang i fængsel. Han blev løslad
t grundet våbenhvile. Men så forlangte man,
at
Nagel nu skulle betale for den
kost han havde fået i perioden. Men det ville apotekeren aldeles ikke.

 

Sammenstød
i Ballum og Bredstedt

I
syv måneder var alle fjendtligheder nu indstillet. Men ved vestkysten
var der ikke fred. Mange nægtede at betale skat.
Alle indtægter gik til den oprørske regering. Og enhver dansk mand
blev forfulgt af rettens vej. Dette førte til en del sammenstød, blandt
andet i
Ballum og Brøns. En dragon og tre bønder
blev dræbt under sammenstød.

 

Et fragtskib
angrebet ved Ballum

Slesvig
– Holstenerne
havde fået bygget en flåde
af kanonbåde. En afdeling kom til
Før og Sild. Undertiden kom de også til Højer. Ved List lå den danske korvet Valkyrien, og på List var der en lille afdeling
dansk militær.

 

Et
fragtskib ved
Ballum blev angrebet af tyskerne.
Varerne ombord var beregnet til
Island, men de blev til stor forbitrelse
for danskerne solgt i
Højer.

Kanonbådene
lå nu i en tid fast i
Højer Kanal.

 

Sammenstød
i nagels have

I
apotekeren
s have var der to kugler,
der var malet rød/hvide. De havde været der før krigens tid. Men
tyskerne ville have, at
Nagel fjernede dem. Hvis det ikke
skete, ville de smadre hans vinduer. Der var ingen hjælp at hente fra
sognefogeden. Han svarede bare
Nagel, at han kunne lade være med
at være så dansk.

 

Nagel fik sammen med sin medarbejder, Møller fat i nogle gamle jagtgeværer
og naboen,
Henrik Ran stod parat med en stor fork.
Det varede ikke længe før en hel horde af folk kom marcherende syngende
Schleswig – Holstein meerumschlungen.

Det
kunne have endt grueligt galt.

 

Danskerne
vandt ved Fredericia

En
morgen, da
Nagel stod i sit apotek, fik han
efterretning fra en dyrlæge
Haagensen, fra Tønder, at Slesvig – Holstenerne havde fået klø ved Fredericia. Ja det blev endda påstået
at en søn til
dr. Dircks var løbet direkte fra Fredericia til Tønder med denne besked.

 

Endelig
kom der svenskere til Højer

Snart
var det igen våbenstilstand. Det blev besluttet, at et svensk korps
skulle besætte den nordlige og pre
usserne den sydlige del af Slesvig.

Tønder skulle have preussisk og Højer svensk – norsk besætning.
Men der kom ingen. Og rejste man
Dannebrog, ja så kom der et retsligt
efterspil.

Nagel ville ikke finde sig i de retsløse tilstande
og tog til
Flensborg for at klage sin nød.

 

I Flensborg fik Nagel at vide, at den svenske general
ikke ville komme til
Højer på grund af den udsatte
stilling.
Nagel mente så, at hvis han overladt
10 svenske husarer, så skulle han nok opretholde den lovlige orden,
forudsat at han fik kommandoen.

Og
besøget hjalp, der kom sandelig svenske husarer til
Højer.

 

Dyrlægen
trillede ned ad diget

Der
kom dog til forskellige småepisoder. Det Slesvig – Holstenske
oprørsflag blev med de svenske husarers hjælp pillet ned på 
Torvet. Og ude ved slusen ville Slesvig
– Holstenerne hindre losningen af et skib. En Kommando blev sendt
ud til slusen. Her stod en tysksindet dyrlæge og sigtede på toldkontrollør
Hinrichsen med et gevær. Men en korporal
red stlle og rolig hen til dyrlægen og holdt en pistol hen til hovedet
på dyrlægen. Og denne blev så chokeret, at han trillede ned af diget.

 

Hammer
kommer til Højer

Svenskerne
fik pludselig at vide, at de skulle drage bort fra
Tønder. Nu var Nagel og dansksindede embedsmænd
prisgivet. Men løjtnant
Hammer, der med to skibe patruljerede
mellem
Rømø og List, dukkede nu op i Højer.

 

Hammer havde sammen med Nagel planlagt en besættelse af Højer. Når svenskerne forlod Højer skulle Nagel få sin familie i sikkerhed,
og tage til
Rømø, og skulle gå ombord på Hammers skib.

 

De tysksindede var glade

Nagel fik overrakt den riffel, som Hammers far havde brugt i 1807 i
kampen mod briterne i
Classens Have. Den var oprindelig blevet taget fra en falden
engelsk soldat.

På 
vej mod
Højer, samlede man en spion op.
Han fortalte, at tyskerne i
Højer var glade efter, at svenskerne
havde forladt byen. Nu stod den på druk.

 

Et falsk
rygte skabte panik

Man
sejlede nu om natten videre igennem kanalen til
Højer losse – og ladeplads. Ved solopgang blev man nu delt i tre forskellige
angrebsformationer. Den ene gruppe skulle afbryde broen, som førte
over
Sejersbækken. Det var den vej, der førte mod Tønder.

Hammer tog med sin deling tværs igennem byen, besatte
kirketårnet og tog opstilling på
Torvet. Den tredje gruppe skulle
holde øje med, hvad der skete syd på og i søen.

 

På 
vejen mødte
Nagel en dansk dragon, der var
på vej mod
Tønder. Han bladte ham en nødløgn
ind, at 400 mand om kort tid ville komme til
Højer, og at man også ville overrumple Tønder. Nagel bad ham holde tæt, men inderst
inde vidste han godt, at det ikke kunne lade sig gøre. Men det var
også hensigten.

Om
eftermiddagen hørte
Nagel så at alle tyske embedsmænd
flygtede ud af
Tønder.

 

Højer
i undtagelsestilstand

Hammer erklærede Højer i undtagelsestilstand. Han
havde tilsagt alle byens repræsentanter til at give møde nede på
kroen ved kirken.

Men
forstærkningen udeblev.
Hammer holdt dog skansen.

 

Gift
med fjendens datter

Men
nu kom der meldinger, at nogle
Slesvig Holstenske jægere og dragoner var på vej fra

Bredsted til Højer. Og ude fra kanalen var en
fjendtlig kanonbåd på vej. Den førtes af løjtnant
Kier.

I
1882 blev en søn af
Herman Nagel gift med en datter af den gamle fjende Ernst Kier.

 

Skud
mod hinanden

Hammer
og Nagels
styrke var gået ned på
stranden for at forhindre, at nogen gik i land fra den tyske kanonbåd.
Fra kanonbåden blev der affyret en salve. Men fra dansk side blev der
affyret to. Dette fik kanonbåden til at vende.

Fra
kirketårnet blev der holdt udkig, og glad blev man, da der endelig
kom
forstærkning. Det var tredje
reservejægerkorps, som under kraftige hurraråb fra de dansksindede
rullede ind i byen.

 

Ransagninger
i Højer

Der
blev nu befalet, at man skulle rette sig efter embedsmand
Dethlefsen som herredsfoged og Hinrichsen som
toldforvalter og Nagel som postmester.
Endvidere blev det befalet
at alle oprørsflag og oprørsemblemer skulle afleveres inden for to
timer.

Bagefter
blev der gennemført ransagninger i
Højer.

 

Næste
dag drog matroser og jægere afsted i hele
Viddingherred for at afvæbne befolkningen. Om aftenen vente
de tilbage med en ordentlig omgang våben. Ved
Rosenkrans Kro blev man nødt til at affyre et skud ud til nogle
flygtende. Skuddet ramte en

købmand Jakobsen fra Tønder i enden. 

 

En division
kanonbåde til Højer

Slaget ved Isted havde renset luften, og løjtnant Hammer blev bordret til at tage
syd på for at bemægtige sig
Vesterhavs – øerne. Hammer besatte øerne Nordstrand og Pellworm. Desuden deltog han i Frederiksstads forsvar. Det lykkedes at
forsvare byen og angrebet var slået tilbage.

 

Det
lille antal soldater, der var i
Højer blev kommanderet syd på.
Men det varede ikke længe inden der kom en division kanonbåde til
Højer. De skulle forhindre, at de Slesvig – Holstenske tropper ikke blev landsat.

 

Besøg
af overgenera
len

I Tønder var Reventlow blevet indsat som amtmand.
Sejrherren
overgeneral Krogh besøgte sammen med den nye amtmand, Nagel, og besigtigede lokaliteterne
omkring
Højer.

Nytårsdag
1851
blev Nagel udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Svigerfar, der ikke var enige i Nagels ytringer var dog stolt af
denne udnævnelse.

 

En
spændende bog, som afsluttes med
Treårskirgens 6 faser. Bogen kan varmt anbefales, også for københavner. For
det som sønderjyderne oplevede dengang,  er ikke altid nævnt
korrekt i diverse historiebøger. Især er de forklarende tekster et
stort plus ved bogen.

 

Claus
Pørksens bog kan købes i butikken ved Højer Mølle. Men kan du ikke
vente, kan du købe den for 80,- kr. plus forsendelse hos
claus@perksen-consulting.dk

 

Hvis
du vil vide mere: Om de Slesvigske krige og stikord fra artiklen:
Læs:

 

Under
Sønderjylland:

Begik
Kongen Højforræderi?

Et
Apotek i Haderslev

Istedløven
brøler stadig

Rendsborg
1848

Sønderjylland
til Ejderen

 

Under
Padbor
g/Kruså/Bov

Kampen
ved Bov – og de slesvigske krige

Sejren
ved Bov

 

Under
Tønder:

Tønder
– Egnen 1814 – 1848 (1)

Tønder
– Egnen 1848 – 1858 (2)

Dagbog
fra Møgeltønder

Peter
Dircks – den glemte fysikus

Tønder
– mellem  dansk og tysk

 

Under
Højer:

Heltene i Vadehavet

Hvem
boede på Kiers Gård?

En
familie fra Højer


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Højer