Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Højer

En Familie fra Højer

Januar 7, 2013

Min navnefætter er skyld
i denne artikel. Han gjorde opmærksom på 
Claus Pørksens bog om sin familie. Og det er spændende, næsten
en slags
Matador i Højer. Vi møder alle de kendte slægter og de kendte
bygninger. Bogen er et fund for slægtsforskere og for dem, der vil
til bunds i
Højers historie. Også i denne familie
har det dansk/tyske spillet ind. Vi skal møde verdens første undervandsbåd,
kanonbåde i vadehavet, Kommandør på verdens største skib og meget
mere.

 

Henvendelse fra en læser

En af vore læsere gjorde
os opmærksom på to bøger om
Højer, der ikke figurerede i vores
liste over litteratur i
Højer. Det er altid rart med opmærksomme
læsere. Og det skulle vise sig at være to aldeles fremragende bøger.
Og forfatteren til disse to, har vi også haft kontakt til – og han
hedder
Claus Pørksen.

Her
er så omtale af den første af bøgerne – 
En Familie fra Højer – i
grænselandet mellem dansk og tysk.

 

Sønderjyllands historie

Vi
starter med at gennemgå en hurtig beskrivelse af
Sønderjyllands historie mellem dansk og tysk. Her er det godt
med en kildehenvisning til personer, der er relevant for forståelse
af problematikken.

 

Markante
familier og bygninger

Der
følger dernæst en stamtavle for
Familie Pørksen. Og her ser vi pludselig også andre markante familie
dukke frem,
Hindrichsen, Todsen, Linnet, 
Roll, Kier, købmandsfamilien Ohlsen, Boysen m.m. 
Mange af disse navne har vi allerede på denne
side været inde over. Og det gælder også for de fire markante ejendomme
i
Højer, som familiens rødder kan
føres tilbage til:

 

 • Kiers Gaard
 • Højergaard
 • Højer
  M
  ølle
 • Fedder Rolls Gård

 

Stort
persongalleri

I
første omgang kan det virke lidt overvældende med det store persongalleri,
som vi bliver præsenteret for. Men følger vi de forskellige anetavler,
kan
vi godt se sammenhængen
i familien. Og det spændende er, at familiemedlemmerne er nogle som
vi ofte her på siden er stødt på.

 

Vigtigt
dokument

Bogen
er et vigtigt dokument i tolkningen af
Højers historie.

 

Historien
starter den 30. januar 1711 på gårde
n Ringswarf. Da bliver Peter Todsen født. Han dør ved en drukneulykke den 27. november
1793.

 

Kiers
Gård

Gården, Kiers Gaard, var fra 1663 til 1802 en
fæstegård under
Schackenborg. I 1733 udsteder greven et fæstebrev til landmand
og købmand
Hans Schau. Han må drive gården og
foretage østersskrabning i
Vadehavet. Han er gift med Christina, som var datter af Hans Schmidt fra Højergaard.

 

Christina overtager gården og østersskrabningen i Vadehavet efter ægtefællens død.
I 1739 bliver hun gift med
Peter Todsen. Ægteparret får fem børn.

Da Christina dør, gifter Peter sig med Ingeburg Marie Jacobsen. Også de får fem børn sammen.

 

Peter
Todsen
får østersforpagtningen.
Han bliver særdeles velhavende. Han skriver testamente kort før sin
død og bestemmer, at hvert af børnene fra anden ægteskab skal arve
7.000 rigsdaler.

 

Tilbage
fra 1594

Så 
har vi familiens spæde start på plads, men det ikke nok for
Claus Pørksen, for han går nu tilbage og
undersøger diverse slægter. Således har han fundet ud af, at navnet
Todsen kan føres tilbage til 1594.
Her lå gården
Ringswarf ved den østlige ende af Rudbøl Sø i nærheden af Aventoft.

 

Overborgmester
i Flensborg

Måske
var en af de mest berømte i slægten
Hermann Bendix Todsen. Han var fra første ægteskab og blev overborgmester
i
Flensborg fra 1898 – 1930.

 

Rasmus Hindrichsen

I
2. generation møder vi
Rasmus Hindrichsen. Han var både sognefoged, rådmand og en af de
største forretningsmænd i
Højer. Vi har tidligere mødt ham
her på siden.

Rasmus blev i 1822 var blandt andet tilsynsførende på
markedet, hvor der blandt andet blev handlet med kreaturer, hest og
træ.

 

Efter
faderen,
Peter Todsens død overtager Johann Kiers Gaard. Han bliver i 1802 selvejerbonde for 400 rigsdaler
på gården.

Johann bliver gift med Christina Kamp. Ægteparret får seks børn.

 

Fedder
Peter Hindrichsen

I
3 generation møder vi en driftig herre, nemlig
Fedder Peter Hindrichsen. Han er født 1802 og død 1865. Han er trælasthandler,
krydderihandler, bager, ølbrygger og krovært. Han ejer også et kalkbrænderi,
hvor der fremstilles kalk af muslinge – og østersskaller, som der
fandtes så rigelig af i området.

Deres
barn
Ottilde bliver gift med mølleren Carl Emil Roll.

 

Fedder er tysksindet, og sympatiserer med Slesvig –
holstenismen. Han er i åben konflikt med
apoteker Nagel.

 

Overtager
Højergaard

Peter
Todsen
er landmand og digegreve.
I forbindelse med ægteskab med
Esther Hindrichsen overtager han Højergaard. Det er byens ældste gård. Peter dør i 1839. Han var på
vej til
Flensborg. Men en af hestene stejler,
så han væltes af vognen.

 

Der
var 8 børn i ægteskabet. En af dem,
Rasmus var byforstander i Højer fra 1882 til 1895.

 

Familie
Linnet

Vi
møder som skrevet også den robuste familie
Linnet. Desuden er vi i Vester Anflod, hvor Friedrich og Ingeborg Carstensen sælger deres arvede familiegård til Cornelius Petersen.

 

Familie
Roll tilbage til 1670

Og Familie Roll føres os tilbage til Hartvig Rull, som dukker op i Husum i 1670. Gabriel Friedrich bliver gift med Catharine Marie Todsen.

Gabriel bliver i 1829 udnævnt til kommissær og kasserer
for
Højers nyopførte Forsørgelses – og Arbejderanstalt
for de fattige i Højer Sogn

 

Højer
Mølle

Da Gabriels svigermor Christina Todsen dør i 1846, tilfalder Bahrs toft, som hørte til Kiers Gaard, Gabriel. På dette sted opfører sønnen Emil, Højer Mølle i 1857.

 

Kongeligt
besøg på Kiers Gård

Den
9. august 1844 aflægger
Christian den Ottende og dronning Caroline Amalie et besøg på Kiers Gård. Hans Christian
Todsen
havde mistet sin kone allerede
i 1830, kun 24 år gammel. Efter at have været enkemand i 21 år giftede
han sig i 1851 med sin husholderske
Louise Lagesen.

 

Borgmesteren
fra Haderslev

I
bogen møder vi også 
Otto Kier. Otto var borgmester i Haderslev. Han bliver landsforvist.
Han vender i 1853 tilbage til
Haderslev efter at have levet under
kummerlige forhold i
St. Pauli/Altona.

 

Den
første Pörksen

Den
første
Pörksen møder vi i 1813, det er Peter N. Pörksen. Han blev gift med Marie Christina Jacobsen. Ægteparret får seks børn.

 

Hans
forældre bor på den sydlige side a
f Rudbøl Sø. De lever af omlægning af varer fra skibe til
fladbundede pramme på
Rudbøl Sø , som herefter blev sejlet til Tønder. Denne bådfart døde omkring
år 1900.

Anetavlen
går tilbage til 1595 til
Aventoft under navnet Bahne Karstensen.

 

Bachmanns
Van
dmølle i Tønder

Og
bogen fører også nu til møller – familien
Bachmann fra Tønder, som vi også tidligere har
beskrevet.

 

Utenwarf

Vi
møder også 
Hans J. Petersen, der er født 1813 i Klanxbüll. Han blev gift med Anna Linnet. Og Anna tilbragte sin barndom på
gården
Keelspoll. Den lå på Vidåens nordside mellem Lyst og Udbjerg. Maleren Emil Nolde købte denne gård, og omdøbte
den til
Utenwarf i 1912.

 

Jens Rasmus Petersen – 
ildeset

Hans
og Anna
fik 10 børn, herunder Jens Rasmus Petersen. Hans arbejder sig op fra fattige
kår til en betydningsfuld forretningsmand i området. Han var dog ildeset
af den tyske del af befolkningen.

 

En
af sønnerne
Lorenz købte gården, Vester Anflod som vi tidligere har hørt
om. Og det var netop her bondeføreren
Cornelius Petersen opbyggede en moderne gård.

 

Ernst
Kier og hans kanonbåde

Ernst
Kier
blev gift med Christiane (Jane) Charlotte Sophie Todsen. Og denne Ernst Kier opnår en fornem militærkarriere.
I april 1849 fordriver
Ernst danskerne fra de frisiske
øer med sine fem kanonbåde.

Hans
Christian Todsen
synes ikke, at Ernst var det passende parti fo
sin datter, så han bliver væk fra brylluppet.

Bryllupsfesten
i 1849 er også en markering af
Slesvig – Holstenismen
– Noch ist Schleswig nicht verloren.

 

Højer indtages i 1850 af kaptajnløjtnant Hammer. Man er bange for at byen
skal falde i tyske hænder. Fra vest truer
Kiers kanonbåde. Herfra affyres
der mod de danske tropper. Denne nok ukendte historie har
Claus Pørksen også udarbejdet. Den er
dog endnu ikke offentliggjort.

 

Den
f
ørste undervandsbåd

Vi
får også i bogen kendskab til
Verdens første undervandsbåd fra 1850, Men en test på det dybeste
sted i
Kieler Bugten går galt. Krigen var ved at være tabt, og tyskerne
havde ikke midler til at fortsætte udviklingen i Ubåde.

 

Jane
d
ør på havet

Ernst fortsætter efter krigen i handelsflåden. Jane føder det første barn,
der navngives
Hans Christian Todsen Kier. Hun flytter ind hos svigerfar Otto Kier. Men hun sejler med manden
på den første sørejse til
Inden/Kina. Under sejladsen føder hun
deres andet barn. Hun bliver syg, og dør på skibet. Barnet overlever
i første omgang, men dør på grund af mangel på mælk. I
Calcutta bliver Jane begravet.

Sønnen Hans Christian bliver hos bedsteforældrene Kier i Hamborg – Altona.

 

Ernst
dør på havet

Ernst
Kier
gifter sig i 1857 med Christine Todsen, der er kusine til Jane. Christine er datter af Peter Todsen fra Højergaard.

De
nygifte tager på togt til Kina. Den sidste tur tager han med fuldriggeren
Aline i 1871. Han dør på havet.

 

Kommandant
på v
erdens største skib

I Ernst Kiers andet ægteskab fødes der
tre børn, herunder sønnen
Thomas Ernst Kier. Han bliver senere kommandant på passagerskibet Imperator. Det er bygget af rederiet Hapag i Hamborg. Dengang var det verdens største
skib.

 

Familien
B
achmann – igen

I
femte generation støder vi igen ind i
Familien Bachmann. Johannes
Jürgen Bachmann
bliver gift med Sophie Todsen i 1864. Sophie stammer fra Højergaard.

Johannes er konstitueret godsinspektør på Sandbjerg Gods. Han køber et teglværk i Nybøl. Ægteparret får 8 børn.
To af børnene
Caroline og Marie Sophie bliver senere gift med Peter Pörksen.

 

Sadelmager
Zenner fra Tønder

Vi
møder
Friedrich August Zenner. Han er ligesom faderen sadelmager. Han er den
første i
Tønder, der fremstiller madrasser.
Og det gør han på hjørnet af
Søndergade og Uldgade. Han lod selv ejendommen opføre
i 1883. Han var blandt andet
Vertrauensmann i den tyske rigsbank.

Friedrich er gift med Elsabe M. Jessen, hvis far var lærer i Lydersholm.

 

Langsom
bevæger vi os også i
nd i familien Ohlsen. Det var en driftig købmandsfamilie
i
Højer. Familien drev også jern
– og stålhandel.

 

Familien
Wenck

To
unge dør i en ung alder. Det er
Friedrich A. Carstensen og Magdalene Wenck, der blev gift i 1871.

Magdalenes farfar Heinrich Christian Wenck var officer i Holstenske Infanteriregiment. Han blev udnævnt til Ridder af Dannebrog i 1820.

Det
mest prominente familiemedlem er dog
Walter Wenck, som er søn af Magdalenes fætter, Maximillian Wenck. Walter var skaberen af de tyske pansertropper. Hitler var overbevist om, at Berlin kunne forsvares. Men Wenck mente ikke, at det var tilfældet.
Han forsøgte at hjælpe den halv million flygtninge som strømmede
fra området.

Fra
maj 1945 til juli 1947 tilbringer
Wenck i krigsfangelejr.

 

Mølleren var en illoyal borger

Og
så skal vi selvfølgelig også høre om
Højer Mølle. Emil Roll sympatiserede med Slesvig – Holstenismen.
Emil
blev blandt de dansksindede
nævnt som en
illoyal borger.

Og
i bogen ser vi et pragtfuld billede fra
Gasthof Christensen fra 1866 på Torvet i Højer.

Roll var jo gift med Ottilde Dorothea Hindrichsen.

 

En virksomhed købes

Vi
møder i 6. generation
Peter Pörksen og Caroline Bachmann. Peter var gift to gange. Caroline dør kun 22 år gammel. Anden
gang bliver han gift med svigerinden
Marie (Sophie) Bachmann. De får børnene Caroline (Calle) og Heinrich (Heine).

 

I
1892 køber
Peter Pörksen købmand N. Brinks virksomhed på hjørnet af
M
ellemgade og Storegade. Virksomheden bestod af handel
med byggemateriale og kul, og blev grundlagt i 1862.

Efter
40 års virksomhed overdrager han firmaet til sønnen
Johannes.

 

Højer
havde fem pengeinstitutter

Jens
Rasmus Petersen
bliver gift med Abeline(Line) Zenner. Den 1. oktober 1886 grundlægger Jens Rasmus en manufakturforretning i Storegade. Fra denne forretning driver
han også filial af
Tondern Bank. (ja, det er
skandale – banken).

I
1925 havde
Højer hele fem forskellige pengeinstitutter.

 

Chr. Ohlsen & Co

Christian
Anton Ohlsen
blev fift første gang i
1895 med
Ingeborg Nic.Brink, der allerede døde året efter. Herefter bliver
han i 1900 gift med
Ingeborg (Emma) Carstensen, født i 1873 i Vester Anflod.

 

Christian opfører i 1896 en gård på Østerende 3. I 1907 grundlægger han et engrosfirma, som handler
med jern – og stålrør, plader og pumper. Lageret befinder sig i
gårdens lade.

Senere
overtager sønnen
Erich gården, og engrosfirmaet
flyttes op på
Nørrevej under navnet Chr. Ohlsen & Co.

 

Fedder
Roll

Fedder
Roll
blev i 1899 gift med Ella Louise Kier. Han var fra 1905 til 1917
digefoged i
Højer. De boede på en trelænget
gård, som muligvis stammer tilbage fra
Christian den Fjerdes tid. Den ældste registrerede ejer er rådmand Hans Thomsen, som var gift med sin kusine Kristine Boysen fra Emmerlev.

 

Det
spændende er, at også at familien
Bachmann var gift med Boysen – familien. Det var så en gren fra herregården Grøngrøft.

 

Mathias
Christian Matthiesen

Efter Hans Thomsens død køber Mathias Christian Matthiesen gråden. Han stammede fra Visby, hvor faderen havde en stor
kniplings – og købmandsforretning. I 1827 bliver
Matthias giftmed den velhavende Helena Marie Boysen, som er genboens datter fra
den
Boysenske  gård.

 

Matthias bygger en flot bondegård og bliver en af Højers mest indflydelsesrige personer.
Men hjemmet bliver tysk.
Helena må afbryde al forbindelse
til familien i kongeriget.

Matthias bliver også brændevinsbrænder med dampdrevet
brænderi. Han er borgmester i
Højer fra 1869 – 1882.

I
begyndelsen af 1880erne så man ham spadsere rundt i
Højer iført høj hat og stok.
Det blev sagt om ham, at han delte glassets glæder med sine standsfæller.

 

Gift
med møller – datteren

Det
yngste barn,
Christian Matthiesen overtager fødegården. Han blev gift med møller
– datteren,
Emma Roll.

Ægteskabet
forblev barnløst, hvorefter
Emmas bror, Fedder Roll erhverver gården i 1895.

 

Fem
år som fange på en Atlanterhavsø 

I
7. generation møder vi
Johannes Pörksen, som er gift med Frieda Marie Petersen. Johannes deltager i første verdenskrig som tysk soldat. I 1915 bliver han taget til fange
og tilbringer 5 år som krigsfange på en fransk atlanterhavsø.

 

Kørt
i Vidåen

I
1932 overtager
Johannes firmaet P. Pørksen Byggematerialer. Fra 1945 til 1958 er Johannes formand for Højer Sparekasse.

Pludselig
en dag kan man i de lokale medier læse:

 

 • 75  årig
  H
  øjer  bilist kørte i Vidåen og omkom

 

Det
var den 18. august 1967, hvor
Johannes og Frieda forulykker i Rudbøl. Antagelig har Johannes fået et hjertetilfælde. Frieda overlevede, og levede til
hendes død i 1983 i aftægtshuset,
Mellemgade 4. dette hus blev i 1925 opført af svigerfar, Peter Pörksen.

 

Frieda
og Johannes
fik fire børn.

 

Luftwaffe

Peter
Jens Pörksen
var i Luftwaffe. Han døde ved en trafikulykke
i 1996.

 

En tragedie
i Højer

Og Fritz Pörksen døde den 8. juni 1952. Det
var en stor tragedie, der ramte
Højer. Under en træningstur til Jordsand, rammes fem roere af en formodet
skypumpe. Alle fem omkom. Hele sognet, heraf 150 medarbejdere fra
Højer Tæppefabrik deltager i datidens største
eftersøgning i
Vadehavet.

 

Hella
Pörksen
bliver gift med Ludolph Melfsen – Jessen. De bosætter sig i Emmelsbüll. Det fjerde barn Calli vender vi tilbage til.

 

Chr.
Ohlsen flytter til Tønder

Waldemar(Walli)
Ohlsen
og Ina Roll bliver gift i 1929. De bor
Fedder Rolls gård, som Walli har overtaget i 1931. Walli leder firmaet Chr. Ohlsen & C0. Det er en jern – og stålforretning.
Firmaet flytter senere til
Tønder.

 

Skiftede
side under krigen

Inas fætter, Ernst Broder Kier spillede en bemærkelsesværdig rolle i forbindelse
med
Tysklands besættelse af Danmark.
Han var af tysksindet familie, men blev indkaldt som dansk værnepligtig
i
Odense.

Han
deltager i træfningen ved
Bredevad mod de fremrykkende tyske
tropper. Men allerede i maj måned skifter han side, og gennemgår en
grunduddannelse hos
SS
Standarte Nordland
i Klagenfurt. Den 3. oktober 1941 falder
han i
Rusland.

 

Walli
dør på Rhodos

Walli melder sig til Waffen – SS og han bliver som de fleste
fra det tyske mindretal optaget i
Division
Totenkopf. Walli
deltager
i bevogtningen af den jødiske ghetto i
Warszawa. Under orlov i Højer fortæller
han om de uhyrlige tilstande, men ingen i
Højer, vil tro ham.

 

Under
en ferierejse på 
Rhodos dør han uventet i 1967

 

Jan
overtager firmaet

Walli
og Ina
får
fire børn.

Det
er
Christa,
Ellen Luise, Emmi og Jan.

Jan overtager som ung mand
firmaet
Chr.
Ohlsen og Co.
Han
etablerer en ny hovedafdeling i
Tønder. Han bliver gift med fotograf Elise Rahbek. I 1999 sælger han firmaet
til
Lemvig
Müller Munk,
som
lukker afdelingen i 2009.

 

Jan
og Elise
bor
Fedder
Rolls gård,
indtil
datteren
Jane
Rahbek Ohlsen
overtager
gården i 2010.

 

Calli
– 10 måneder i Fårhus

Carl
Hans (Calli) Pörksen
og Christa Ohlsen blev gift i 1951. De kendte
hinanden allerede som børn.
Calli var Zeitfreiwilliger fra 1943 – 45. I august
1943 var han to dage bevæbnet og uniformeret vagt ved
Højer
Sluse.
Han
dømmes en straf på 10 måneder.

Christa er barnepige i Wengen i Schweitz.

I
ægteskabet kom der tre børn,
Kim,
Ute
og Claus.

 

I slesvigsk
parti

Skytteforeningen
er
lige
som sin far,
Johannes,
Callis
store
lidenskab. Fra 1962 til 1978 er
Calli valgt til Højer
Byråd
for Slesvigsk Parti. I 1962 havde partiet 4
af 11 mandater i byrådet.

 

Ophørsudsalg

I
1994 efter at firmaet havde rundet 100 års dagen er det ophørsudslag
hos
Pørksen. I Der
Nordschleswiger
den
10. marts 1994, kunne man læse at børnene ikke ville videreføre firmaet.
I midten af 1970erne var der ansat syv medarbejdere i firmaet. Og avisen
slutter med, at ægteparret
Pörksen glædede sig til sommerhuset
Rømø.

 

Kort
efter lukningen flyttede
Calli og Christa ind på Nørrevej
3.
Det
er et af
Højers ældste huse, bygget af
rebslager
Chr.
Andersen
i
1724.

Calli dør på Sønderborg
Sygehus
i
2009 og
Christa året efter.

 

Historien
slutter

Kim bliver ansat som sælger
i
Arla
Foods,
og Claus, forfatteren
til denne bog, bliver
Statsautoriseret
Revisor,
først
hos
KPMG, og siden med egen rådgivningsvirksomhed
i
Gråsten.

 

Ute bliver apoteker i Ballerup og
gift med
Jens
Sparsø.

 

Køb
bogen

Det
er en pragtfuld bog, som henvender sig til dem, der gerne vil høre
noget om vestkystens his
torie. Bogen indeholder for
den gamle redaktør, her, adskillige nye historier. Vi har kun bragt
et lille udpluk – en slags appetitvækker. Og så er den på ca. 132
sider.

Det
er også en god bog for dem, der dyrker slægtsforskning. Som sådan
er det jo pragtf
uldt, at Claus Pørksen deler
ud af sin store efterforskning.

 

Bogen
er også godt illustreret. Der er en masse spændende fotos fra
det gamle Tønder og Højer, familiemedlemmer m.m. 

 

Du
kan købe den I Højer Mølles butik. Men kan du ikke vente, til du
komme
r til Højer, kan du købe
bogen hos
claus@poerksen-consulting.dk Her bliver bogen solgt til
samme pris, og det er 100,- Kr. Selvfølgelig skal du betale for forsendelsen.

 

Hvis
du vil vide mere:
Læs

 

Under Tønder:

 • Tønder egnen 1814 1848 (1)
 • Tønder egnen 1848 1858 (2)
 • Emil Noldes liv vest på
 • En rebel og hans gård
 • En vandmølle
  i T
  ønder
 • Tønder,
  Marsken og afvandingen
 • Tøndermarsken
 • Tøndermarsken
  2
 • Tøndermarsken under vand
 • Vadehavets maler Emil Nolde

 

Under
Padborg/Kruså/Bov:

 • Straffelejren
 • Fårhuslejren

 

Under
Sønderjylland:

 • Det Tyske Mindretal
 • Det Sønderjyske
  Efterretningsv
  æsen
 • Mindretal i Brændpunktet
 • Opgøret
  efter 1945

 

Under
Højer:

 • Anekdoter fra Højer
 • Bådfolket
  i Rudb
  øl
 • En gåtur i Højer
 • En mølle
  i H
  øjer
 • Flere anekdoter fra Højer
 • Dengang i Højer
 • Heltene i Vadehavet
 • Hvem boede på Kiers Gaard
 • Højers
  gamle huse
  og mange flere


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Højer