Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Byggeren på Nørrebro – nok engang

Februar 27, 2012

Kampene i 1980 var nogle af de værste
i Nørrebros historie. Volden var udpræget. Politikerne roste politiet
for besindig adfærd. Det var ikke noget Nørrebro
– borgerne kunne genkende. Medierne mente, at det var forkælede
venstreorienterede ballademagere, der stod bag. Sandheden var dog en
anden. Vi sammenligner i artiklen med den uro der skete i forbindelse
med kampen for Ungdomshuset.

Man taler stadig om det

Man taler stadig om det på Nørrebro.
Kampen om Byggeren. Det dukker op, når man skal beskrive
Den sorte Firkant, slumstormerne

og generelt de kampe, der har fundet sted på Nørrebro.

Er det demokratisk

Men en ting er sikkert. Politikere opfører
sig stadig som om, de ved det hele. Det gjorde de også dengang.
Bevares vi har både fået Kvarterløft, Områdeløft
og Lokaludvalg. Men spørgsmålet er, om de beslutninger, der
bliver taget, er taget på et demokratisk grundlag.

Planløst sanering

For dem, der ikke er klar over det, så
Byggeren mellem Stengade
og Slotsgade. Og kampen skal ses i forbindelse med den såkaldte
bulldozersanering.
Saneringen af spekulationsbyggeriet på Indre
Nørrebro
begyndte sidst i tresserne. Denne sanering foregik fuldstændig
planløst.

Venstreorienterede ballademagere

Havde man TV2 News dengang, ville der
sikkert have svævet en nyheds – helikopter over Nørrebro,
da kampen om Byggeren fandt sted. I mine arkiver har jeg set
beskrivelser af

 • forkældede venstreorienterede
 • venstreorienterede ballademagere

Det var ingen tvivl om, at der også
kom folk ude fra, som ville afregne med politiet.

Hele Nørrebro kæmpede

Men sandheden er, at dem der kæmpede
for bevarelsen af Byggeren også var forældre, pædagoger og
ganske almindelige Nørrebro –
borgere.
Og i Nørrebro Beboeraktion
deltog også detailhandlere. Således arbejdede Nørrebro Handelsforening
aktivt sammen med de såkaldte venstreorienterede ballademagere.

Detailhandel hårdt ramt

Nørrebros detailhandlere oplevede således
en kraftig nedgang af kunder. Beboerne blev mere eller mindre tvunget
ud af bydelen. Hvis de blev ventede en dyr husleje.

I de arkiver bøger og artikler jeg har
set, bliver hærværket mod butikkerne på Nørrebro
nedtonet af demonstranterne selv.

Men hærværket var massivt også
under kampen om Bryggeren. Siden har butikkerne lidt meget under
diverse kampe. Således var jeg sammen med formanden for Nørrebro
Handelsforening
en formiddag ude at tælle antallet af hærværksramte
butikker. Vi nåede op på 55.

Når folk fra Ungdomshuset
kæmpede sagde man altid, at man kun gik efter de kapitalistiske
butikker.
Men også den lille dyrehandel og vuggestuen blev ramt.

Hvordan blev denne artikel til?

Denne artikel er blevet til ved gennemgang
af den litteratur, der her er til rådighed om Byggeren. Ligeledes er
der brugt protokoller fra Nørrebro Handelsforening og efterladte bemærkninger
fra min afdøde kone.

Er politivolden ikke overdrevet?

Når man kigger på den anvendelse
af vold, der blev brugt bliver man chokeret. Et vidne, som vi har talt
med og som var med i kampen om Byggeren

bekræfter, at der blev brugt ekstrem meget vold.

Jeg må indrømme, at de fleste
gange, som jeg har været i forbindelse med politiet har jeg fået en
god behandling, bortset fra mindst to gange, hvor jeg fik en meget dårlig
behandling. Jeg kunne mærke, at jeg blev aggressiv, og begyndte at
råbe op. Måske er det, der sker under sådanne forhold. Det må en
psykolog kunne svare på.

Da vi i Nørrebro Handelsforening
valgte at støtte de ikke voldelige unge
fra Ungdomshuset , resulterede de i en masse hademails. Her var
der en masser fra politikere og politibetjente. Særlig fra sidstnævnte
gruppe var der brugt ord, som ikke bør gengives.

Aggressionerne vokser

Dengang, da Ungdomshuset
blev stormet var der masser af aggressioner. I butikken lånte vi toiletterne
til nogle af demonstranter. Vi kendte mange af dem. De plejede at komme
i butikken. Vi havde åbnet allerede kl. 7, da startede bogudsalget.

Men vi blev godt nok sure, da man ude
fra gaden truede med, at smadre vore vinduer, fordi nogle civile
strømere
var gået til bogudsalg. Værre var det lidt længere
henne af vejen, hvor demonstranter truede en sharwarma
– handler
med at brænde hans butik af, fordi han serverede for
civile strømere.

Disse aggressioner var også til
stede under kampen om Byggeren.

Folkets Hus

I 1971 blev Folkets Hus
og Folkets Park skabt.

Folkets Hus
var egentlig en fabriksbygning fra 1914. beboerne havde selv istandsat
huset. Det var blevet en slags forsamlingshus for Den Sorte Firkants

beboere. Møblerne blev foræret af områdets beboere. Selv om det ikke
har kostet kommunen en krone, så har huset talrige gange været truet.

Blokadevagterne overnattede

Det var også i Folkets Hus
man holdt møder, hvor man opfordrede til at støtte Byggeren.
Det var også i dette hus, at blokadevagter overnattede.

DKP
ønskede Byggeren flyttet

I huset blev der holdt møde med DKP
Nørrebro. Resultatet blev at de vil have at blokadevagterne
skulle ophæve blokaden. Socialdemokratiet og DKP
havde flertal i Borgerrepræsentationen.
De gik ind for nybyggeriet og for flytning af Byggeren.
Denne flytning betød reelt, at Byggeren

blev nedlagt. Men hvad var Byggeren
egentlig?

En lastbil kom

Det var en søndag i 1973 kørte en lastbil
med byggemateriale ind på en byggetomt. Det var starten på
Byggeren.

Det lykkedes for forældrene, at få
denne byggelegeplads anerkendt som byggelejeplads. Det skete i 1974
med den klausul, at den skulle vige for det planlagte byggeri Slotsgadehus.

Vedtægter ikke overholdt

Men dette projekt stred mod både Byplanvedtægt
og byggevedtægt.
Politikerne prøvede at få lusket det hele igennem.
Men Nørrebro Beboeraktion
opdagede lunten, og klagede. Resultatet blev at kommunen måtte lægge
projektet i skuffen.

Grønne områder
– en mangel

Det kneb med grønne områder. Måske
var derfor at Byggeren blev den succes, som det blev. Børnene
elskede stedet.

Men det hele endte med drabelige
politiaktioner.

Skulle være fritidsklub

Flere organisationer forsøgte at få
indpasset Byggeren i nybyggeriet. Men det ville politikerne ikke
gå med til. Arealet skulle begrænses kraftig, og det skulle have status
af fritidsklub. Derved ville man afskære de mange indvandrerbørn i
brugen af arealet.

1977: Kommunen viser ansigt

I juni 1977 besluttede kommunen at lukke
den seks år gamle midlertidige institution i Todesgade.
Den skulle også vige pladsen for boliger. Institutionen blev officielt
lukket den 5. august. Den 15. august forsøgte håndværkere fra kommunen
ved hjælp af 300 betjente at fjerne institutionen. Men 1.000 lokale
beboere forhindrede dette.

Efter flere måneders besættelse genåbnede
beboerne institutionen. Men ak, kommunen viste ansigt. Den 10. januar
1978 mødte håndværkere op med en endnu større politistyrke og ryddede
institutionen.

Hvorfor lyttede man ikke til de lokale?

Hvorfor lyttede man ikke til de lokale.
Nørrebro Beboeraktion
havde opbakning fra en kæmpe skare, ikke
kun de forkælede venstreorienterede.
Således deltog Nørrebro Handelsforening
i flere aktioner dengang.

Venstrefløjen havde dengang en opbakning
på over 50 pct. i kvarteret. Socialdemokraterne
Rådhuset betragtede alle aktioner som en krigserklæring

mod deres politik.

Helhedsplanen
blev godkendt i Borgerrepræsentationen
med stemmerne fra Socialdemokratiet, De Konservative, Centrumdemokraterne
og Venstre.

VS, SF, De Radikale og Retssamfundet
gik imod. Og for mange syntes det mærkeligt, at DKP

undlod at stemme.

Nørrebro Beboeraktion var sprængt

Allerede i 1975 blev Nørrebro Beboeraktion
sprængt. I Tømrergade var det domineret af DKP.
Blågårdsgade var det VS,

der dominerede. Socialdemokraterne
forstod til fulde at udnytte denne splittelse.

Sigurdsson sat uden for indflydelse

Byplansborgmester Villo Sigurdsson
fik indført en klausul i byggetilladelsen, at Byggeren
skulle indpasses i nybyggeriet.
Dette fik støtte fra lokale afdelinger af Socialdemokratiet, DKP
og VS.
Men atter engang blev det lokale demokrati tilsidesat.

Overborgmester Weidekamp
fratog Sigurdsson myndigheden over byggeriet og udstedte en byggetilladelse,
der indebar Byggerens totale rydning.

Blokaden begynder

Den dag, hvor kommunen havde varslet,
at de ville rive Byggeren ned havde en tusindtallig skare forsamlet
sig på pladsen. Man havde fået uddelt masker med citron. Man ville
sikre sig, hvis politiet ville bruge tåregas.

Arbejdere, der kom og ville påbegynde
nedrivningen blev stoppet ved indgangene. En BMS
– kran
holdt et par timer i Stengade,

hvorefter den blev kaldt hjem.

Efter første dag spores der en usikkerhed.
Ingen ved, hvad der vil ske.

En gummiged bryder blokaden

Den næste dag prøver en gummiged at
køre gennem blokaden. Folk blev rasende og gummigedens forrude knuses.
Det var dagens højdepunkt.

Politiet dukker stadig ikke op. Rundt
omkring i Den Sorte Firkant
placeres vagter, i tilfælde af !

Men det kneb med at holde interessen
fanget. Man manglede efterhånden blokadevagter.

I ventetiden blev der holdt en del støttefester.
Savage Rose
spilede til en af dem. De næste tre uger skete der
ikke noget. Politiet viste sig ikke.

Jarmer: Ingen Bygger på
Nørrebro

Atter engang blev planerne diskuteret
i Borgerrepræsentationen. DKP
ville flytte Byggeren til Kapelvej.

Arealet var langt minde, og den legeplads, der lå der i forvejen kunne
bare flyttes. Pelle Jarmer ændrede nu mening. Han havde før
sagt, at der overhovedet ikke skulle ligge nogen Byggeren
Nørrebro.

Blokaden fortsætter

Forslaget blev også diskuteret
i Folkets Hus. Men diskussionen blev afbrudt. Man mente, at forældre
og personale også burde involveres. Resultatet blev, at man fortsatte
med blokaden.

Første politiaktion

Kommunen havde med deres afventende holdning
forsøgt at gøre blokadevagterne trætte. Men de var der stadig. Og
den 22. april indtraf den første politiaktion.

Flere hundrede betjente havde indfundet
sig. De forsøgte, at få en BMS
– kran
ind på pladsen. Politiet havde dannet kæde rundt om pladsen.
Inde på pladsen var kranen i gang med at flytte barakkerne til den
tredjedel, hvor Byggeren efter kommunens mening skulle

være.

I aktion

Blokadevagterne strømmede nu til. De
begyndte at rive plankeværket mellem Byggeren
og byggepladsen ned. Dette blev mødt af arrige knytnæveslag fra betjentene.
Og aktionen havde ikke den store succes, for nu kom der pludselig en

skovvogn med 50 ekstra betjente. De går uhindret gennem folkemængden
og fjerner de urolige blokadevagter. De fleste virkede passive.

Folk fjernes fra kørebanen

Men mange af de såkaldte passive mente,
at nu skulle der ske noget. På Nørrebrogade
tog nogle initiativ til at standse trafikken. Man ville med den aktion
fortælle om, hvad der foregik på Byggeren.
Man ville også forsøge at sprede betjentene.

Politiet går også i gang med at
fjerne folk fra kørebanen.

Ud af Nørrebro
– Ud af Nørrebro

Når politiet havde fjernet en blokade
Nørrebrogade, opstod der en 50 meter længere fremme.
Brutaliteten fra betjentene vokser. De første får brækket fingre
m.m.

Byggeren
er kranen færdig med sit arbejde. Det flotte hus er desværre
brækket over på midten. Det er nok sket mere eller mindre bevidst.

Politiets arbejde er fuldført, og skal
trække sig tilbage. De bliver mødt med tilråb:

 • Ud af Nørrebro
  – Ud af Nørrebro.

Hadet vokser

Nogle begynder nu at kaste med sten.
Det kan jo virke tåbelig, når politiet er på vej til at trække
sig. Resultatet udebliver da heller ikke. Betjentene trækker deres
knipler. Med en ordre fra delingsføreren angriber politiet. Flugt er
umulig for de forreste.

Det betød, at nogle blev gennembanket.
Folk falder om på jorden.

En skoleklasse kommer i vejen. Flere
får slag på vejen eller bliver skubbet.

To gange mere angreb politiet, inden
de kørte væk.

Hadet til politiet voksede. Men det gjorde
sammenholdet i Folkets Hus også. På Byggeren
blev husene bragt tilbage på deres oprindelige pladser. Børnene legede
igen, men uden officiel opsyn. Pædagogerne var blevet fyret.

Politi i turistbusser

Den 29. april var der gang i telefonkæden.
Den anden politistorm var på vej. De kom i turistbusser fra firmaet
Paaske.
De fleste var bange for politiets lyster.

150 blokadevagter havde forsamlet sig inde på Byggerens
område. Politiet tog opstilling neden for skure og bygninger.

Man måtte springe for livet

Pludselig kom to blokvogne kørende med
en bulldozer på hvert lad. De kører gennem plankeværket og direkte
ind i Byggerens scene. Her sad der ti mand oppe på taget. Folk
faldt ned fra flere meters højde.

Bulldozeren fortsatte mod tårnet.
Her sad folk lænket til tårnet. Mange måtte springe for livet de
fire meter ned.

Bulldozer – førerne havde ingen
skrupler ved det de gjorde. Flere blev såret og mødt af betjentenes
grin.

I gang med knipler

Betjentene gik nu i gang med deres knipler
– helt formålsløst på dem, der var nærmest. Hadet til ordensmagten
var nu steget og mange havde fået en helt anden holdning til ordet
vold.

Førerne af bulldozerne forsøger at
dække deres hoveder mod fotografer. De personer, der ikke frivillig
forlod pladsen fik knæ i maven, forvredne arme og ben som følge af
førergreb. Folk bliver skubbet ned af trapper.

Bulldozerne fortsatte med at smadre alt
Byggeren.

Pige banket i maven

Nørrebrogade
blev igen blokeret. Denne gang både af politiet og blokadevagterne.
En motorcykelbetjent giver en pige et knytnæveslag direkte i maven.
En ældre mand ser det, og skælder ud. Han kommer pigen til hjælp
og bliver irettesat af betjenten.

Far falder om

Folk anholdes i stribevis enten for gadeuorden
eller vold mod politiet. Salatfadene fyldes, inden de kører bort. I
Stengade
bruger politiet kniplerne. En far med en lille søn på
skulderen bliver ramt i hovedet. En halv time efter falder han om. Politiet
nægter at tilkalde ambulance. Tililende får ham bragt på Rigshospitalet.

Fire betjente banker ung mand

Svellerne bliver lagt foran lastbilerne,
der kører ud fra Bygger – grunden
med resterne af husene. Flere tusinde tilhængere af Byggeren
havde nu forsamlet sig. Men politiet fortsætter. Folkets Park
forsøget at rydde Folkets Park.
Slagene hagler ned over folk.

De rykker ned ad Stengade.

Og forsamlingen presses mod Korsgade.
Her forsøger man at lave en blokade, så lastbilerne ikke kan passere.
En ung mand bliver nu grebet af to civilbetjente. Bagud får de hjælp
af to uniformerede betjente, der gennembanker den unge mand.

Rygterne går, at folk, der er gået
selv er trukket ind i porte af civilbetjente og gennembanket opstår.
Stemningen bliver meget utryg.

Taxachauffør bliver beskyldt for
mordforsøg

Nørrebrogade
er politiet i gang med tilbagetrækning. Situationen er løbet ud af
hænderne på dem. Tilbagetrækningen foregår under knippelsuppe. En
taxa, der kommer til at bakke ind i en betjent, får alle ruder smadret
af otte betjente. Chaufføren bliver hevet ud og gennembanket. Han lægges
i håndjern og sigtes senere for mordforsøg.

Mange er sikkert tilfredse med at slå
løs på terrorister, der modsætter sig en lovlig
beslutning.

Syv busser på
tværs

I Rantzausgade
og Åboulevarden er kampene i gang. Syv busser kapres. De køres
på tværs af vejen og punkteres. Her kastes der med flasker og sten
mod politiet. Flere butiksruder går til. Butiksruder bliver tømt for
indhold .

En brosten bliver kastet ind i en patruljevogn.
Følelser og had er blevet ophobet gennem hele dagen.

Byggeren
er det ikke meget hygge til bage. Det ligner bare et stykke bart jord.
Åboulevarden var mange hundrede betjente i gang med at fjerne
busserne og rydde op, så trafikken kunne flyde ud af byen.

Byggeren opbygges på en nat

Byggeren

samlede nu tusinder af folk. Nye huse voksede frem. Samtidig bygges
der rundt omkring barrikader i alle gader omkring Byggeren.
Den massive vold, de mange arresterede, og de mange sårede havde fået
folk til at blive aktive.

Et nat tog det for at genopbygge stedet.
Det var som om, at der opstod en ny livsstil.

Masser af tyveri og hærværk

Næste dag blev barrikader anlagt overalt.
Nørrebrogade bliver skurvogne kørt ud og lagt på
gaden. Ligeledes blev betonrør rullet frem. Et sted blev der også
tændt ild i en barrikade.

Og atter engang må butikkerne konstatere,
at de bliver gidsler i en kamphandling. Ruder bliver ødelagt, og der
sker masser af tyveri.

Røgbomber snyder folk

Onsdag den 30. juli begynder roligt.
Aviserne er fulde af gårsdagens ballade. Ud på eftermiddagen dukker
400 betjente op. De forlanger, at folk flytter barrikaderne.

Man vil undgå nye sammenstød,
derfor fjernes barrikaderne på Nørrebrogade.
Men det bliver ikke ro. Politiet bliver i kvarteret. Civilbetjente er
igen i gang med at pille folk ud.

Det begynder at brænde fra en ejendom
Nørrebrogade. Brandvæsnet bliver tilkaldt, men man
kan ikke komme til brandstedet. Der bliver kastet med sten og flasker.
Men det viste sig, at det ikke var tale om en brand. For branden bestod
af røgbomber anbragt i en tom lejlighed.

De
ældre forlader Nørrebro

Flere ældre mennesker har efterhånden
forladt Nørrebro. De havde oplevet volden fra dagen i forvejen
og tør heller ikke mere gå på indkøb. I Slotsgade
er meterhøje flammer ved at true en beboelsesejendom. Brandvæsnet
kommer uhindret til stede.

Kom Kom kæmp for byggepladsen

Der opstår sporadiske kampe med politiet.
Noget tyder på, at tilrejsende nu ser en chance for at hævne sig mod
politiet. På Byggeren
er den aften og nat ingen fare. Man sang:

Kom kom, kæmp for byggepladsen

den vil de fjende med lov og ordensmagt

Nørrebro vågn nu op

vi må
råbe stop

Vi er stærke, det skal de sgu’ mærke

det skal være her og nu

For Byg’ren skal bevares

Nørrebro med lys og luft

Det er bare sund fornuft

Jarmer han vil dele, men vi vil ha’
d’et hele

Hvis du har lyst til at synge sangen,
ja så går den på Bro, Bro Brille.

Demonstration mødt med knipler

Torsdag den 1. maj er man tidligt på
færde. Man har mistanke om, at politiet vil dukke op i den tro, at
alle er i Fælledparken. Mange bliver på Byggeren.
De mener, at det er vigtigere her end i Fælledparken.

En demonstration fra Christania

bliver mødt af politiet med knipler. De havde anmeldt en demonstration
til Fælledparken, men går i stedet til Byggeren.

Der var masser af folk på Byggeren
denne første maj.

Folk bliver jagtet

Den anden maj dukker politiet lidt efter
lidt. De forlanger at barrikaderne ryddes. Og det bliver den yderste
barrikade i Stengade også. Også den, der var bygget i Prins
Jørgens Gade.

Kun i Slotsgade
er folk uvildige til at forlade barrikaderne. De stoler simpelthen ikke
på politiet. Uden videre varsel angriber politiet barrikaderne i
Slotsgade
og Stengade.

I Slotsgade
angribes man fra flere sider. Man slipper ikke for knippelsuppe.

Flere bliver indlagt

Over hele området er politiet i gang.
Folk får ikke en chance for at slippe væk. Det går ud over både
børn, voksne og ældre. Bulldozere kører rester af barrikader væk.
Man havde aftalt med politiet om, hvilke barrikader, der skulle ryddes.
Men atter engang løber de fra en aftale. Ledet af en helikopter forsøger
patruljer at indslutte folk i gader uden flugtmuligheder. Således blev
25 mennesker fanget i Elmegade.
De sætter sig ned for at provokere politiet. Det skulle de nok ikke
have gjort. Der bliver hamret løs på dem.

Flere bliver indlagt på Rigshospitalet.
Da barrikaderne alle er fjernet oplæses politiets jernring . Nu kan
folk enten komme hjem, lede efter deres venner eller bortkommende børn.
Hundrede af betjente i kampdragt bliver i området.

Bulldozer og 26 lastbiler

Lørdag den 3. maj myldrer det med politi.
Politiet har bebudet, at de ikke rører Byggeren

før politikerne i Borgerrepræsentationen
havde talt.

Man afspærrer Stengade
og Baggesnesgade. Det vrimler ind med bulldozere og ladvogne.
Ja man tæller omkring 26 lastvogne. Utrolig at disse chauffører ville
arbejde under politibeskyttelse.

Alle demonstrerende bliver fotograferet
og registeret. Og man bliver opfordret til at forlade Byggeren.

De, der ikke hurtigt nok fjernede sig
fik et drag over nakken. Hverken politi eller politikere stolede man
på. Hvordan kunne politikerne på Rådhuset
få sig selv til at gå ind for denne meningsløse vold, tænkte mange
af demonstranterne.

Et hundebid

Nørrebrogade,
var der igen spærret. Denne gang dog ikke af demonstranter, men af
politiet selv. Hunde sættes ind mod borgere. På hjørnet af Peter
Fabersgade
og Nørrebrogade
kom en mand for nær en hund. Han kan ikke komme hurtigt nok væk. Den
bider sig fast i ham. Og endnu en betjent lader sin hund bide sig fast
i ham. De flår i også i hans arme, samtidig med af fire betjente slår
løs på ham med deres knipler. Han vakler væk og falder om.

Andre tager sig af ham og sætter ham
op af en trappesten. Hans hoved er helt rødt af blod. Ambulancen kommer
med udrykning og kører ham på Rigshospitalet.
Og det var ikke den sidste ambulance, som hentede sårede.

”Lovløse tilstande”
ved Skt. Hans Plads

Sidst på eftermiddagen blev der
delt løbesedler ud om et lovligt anlagt fællesmøde på Skt. Hans
Torv
kl. 22. Der kom ikke ret mange mennesker, men det vrimlede
med politi.

Fra politiets højtalervogn lød det:

 • Vi vil ikke acceptere lovløse
  tilstande i byen, og vi vil ikke lægge fingrene imellem. Vi kan ikke
  garantere Deres sikkerhed. Og vi il ikke acceptere, at de samler dem.
  Opløb vil blive splittet med magt. Vi agter at rydde gaden. Vi vil
  ikke acceptere denne samlen – og alt vil blive betragtet som opløb.

Værtshusene omkring Skt. Hans Plads
blev ryddet. Politiet spærrer nu det hele af, og opfordrer samtidig
folk til at forlade området. Men ingen kan slippe ud. Folk flygter
ind i opgangene, men politiet smadrer vinduer for at komme ind til dem.

Politiet indfører undtagelsestilstand

Nørrebrogade
patruljerer politiet frem og tilbage. Alle grupper over fem personer
bliver opløst medmagt. Heller ikke på Blågårds Plads
kan man føle sig sikker. Pludselig kommer en deling fra byggepladsen.
Man jager folk ned ad Baggesensgade.
De får hjælp af otte motorcykler.

Folk bliver drevet ned mod søerne, hvor
endnu en deling tager imod. Man bliver fanget i en uhyggelig fælde.
Det hele er gennemtænkt. Og ingen slipper fri, alle får bank.

Politiet bryder ind hos folk og arresterer
dem. De har indført undtagelsestilstand på Nørrebrogade.

I radioen bliver det ikke nævnt noget om tilstandene på Nørrebro.
Man taler kun med politiet.

Politiet er med alle møder

Den næste dag er søndag den 4. maj.
Politiet er nu med ved alle møder. De griber ind, når man mener, at
nu går det for vidt. Arne Würgler
og Trille
underholder. Uden for har politiet igen taget opstilling.
En person anholdes, fordi han gik på gaden. Han kunne ikke komme forbi
politiet på fortovet.

I Folkets Hus
havde Spillefolket lavet en ny sang. Den gik på melodien

Det var på Capri:

Det var Byggeren, jeg så
strømerne komme

Det var Bygeren, jeg så
dem forsvandt

Det hele sket før natten er omme

Før jeg fattede at synet var sandt

Folk de fattede søm og hammer

Bygede Byggeren op på
ny

Ham den lede Pelle Jarmer

Han skal smides ud af vor by

Og midt i gaderne kampråbet runger

”Lad Byggeren leve”
og grunden er den:

”Vi kræver lys, plads og luft til
vore unger”

De kommer på
Byggeren igen

Politiet roses for besindig adfærd

Mandag den 5. maj var der arrangeret
en demonstration til Rådhuspladsen
i anledning af, at Borgerrepræsentationen
om aftenen skulle behandle sagen. På Blågårds Plads
var flere tusinde allerede forsamlet.

Inden demonstrationen går i gang bliver
man opfordret til at undgå vold. Man skulle heller ikke lade sig
provokere til dette.

Til slut er der forsamlet 15.000 på
Rådhuspladsen.
I sidegaderne holdt politiets skovvogne fyldt med
kampklædte betjente.

Debatten i Borgerrepræsentationen
ender med at Socialdemokraterne
sammen med de borgerlige ligefrem roser politiet for deres besindige
adfærd.

Udtalelserne fra politikerne får
Nørrebro – borgerne
til at se rødt

Aggressiv stemning

Byggeren
den aften er folk agressive. Flere begynder at kaste sten efter politiets
busser. De bliver dog bremset af andre mere besindige.

Arbejdede under politibeskyttelse

Allerede om tirsdagen bliver der sat
ny plankværk op omkring Byggeren.
Det var folk fra Byggefagenes Samvirke.
De arbejdede under politibeskyttelse. Der var ingen uniformerede betjente
at se, men det var ganske tydelig, at det var et hav af civile betjente
, der beskyttede håndværkerne.

Fagforeningerne ville ikke være med
mere

Demonstranterne var skuffede over, at
man kunne få tømrerne til at arbejde. Nørrebro Beboeraktion
forsøgte at bibeholde blokaden. Man modet er ved at forlade de aktive.
Og chauffører, der kørte gennem blokaderne var ligeglade med om de
skulle ramme en af blokadevagterne.

Fagforeningerne ville ikke være med
mere, så efterhånden bliver blokaden ophævet. Men historien
om Byggeren er langt fra slut.

Mange utrolige domme

Mange blev anholdt under aktionerne.
De fleste sad i isolation, mens efterforskningen

stod på. Mange oplevede at blive stuvet sammen i cellerne uden mad
og drikke. Man var henvist til at forrette sin nødtørft i hjørnet
eller i en håndvask.

Dem der havde siddet på Nørrebrogade
slap med en bøde på 500 kr. Andre blev tiltalt efter paragraffer
for vold mod embedsmand i funktion.

Her faldt de mest utrolige domme.

Cyklet ind i betjente

En mand blev idømt 40 dages fængsel
for at have cyklet ind i en række fremstormende betjente. En
anden mand fik ligeledes 40 dages fængsel for at have ramt en poltibetjent
på låret med et æbleskrog.

En tredje mand sad en uge i varetægtsarrest
for at have rakt tunge af tre civilbetjente. Anklagen blev dog frafaldet,
fordi de anklagede ikke kunne vide, at det var civilbetjente.

Smidt på
gaden i natkjole

En 37 – årig kvinde sad en uge
i varetægt, for at have kastet tre poser med vandfarver efter en bulldozer.
Hun blev hentet af politiet, der brød døren til hendes lejlighed ned
og tvang hende med ned på gaden i natkjole. Man var ligeglade med hendes
børn. Hun sad flere dage i varetægt men blev frikendt.

Nørrebro anklager politiet

Men flere Nørrebro
– borgere
anlagde sag mod politiet. De handlede blandt andet om:

Politiets ret til at gennembanke folk
med et jernrør

Politiets ret til at jagte folk på
gaderne ved at køre med deres motorcykler i høj fart på
fortovet og slå løs på
folk med en knippel

Politiets ret til at slippe deres
hunde løs blandt folk, hvor de således ikke havde kontrol over hundene,
der bed til højre og venstre.

Politiets ret til at slå
personer, der passivt blokerer en gade, i hoved, nyrer med deres knipler.

Politiets ret til at indføre undtagelsestilstand
på Nørrebro, at forbyde folk at
åbne vinduerne og at forsamles i grupper på
mere end fem personer.

Bulldozerførernes ret til at køre
ind i og vælte legeredskaber, hvor der sidder folk på
taget og samtidigt uden at give advarsel først

Politiets ret til at slå
løs på tilfældige mennesker på
Nørrebrogade

Politiets ret til at anvende blokadeangreb,
som de selv og justitsministeren har forbudt tidligere.

Med vold frem for demokrati tvang kommunen
tingene igennem. Det var starten til en række meget voldelige sammenstød
med ordensmagten. Ja man kan tale om en voldsspiral. Det gik også hårdt
ud over detailhandelen på Nørrebro.

Kilde:

Se

 • Litteratur Nørrebro

Hvis du vil vide mere:
læs

 • Rabarberlandet
 • Arbejderkamp på
  Nørrebro
 • BZ
  – bevægelsens historie på Nørrebro
 • Fristeder og Ungdomshus
 • Nørrebro Beboeraktion
  og kampen om Byggeren
 • Nørrebro
  – 9 dage i sommeren 1944
 • Ungdomshusets historie
  1 – 2
 • Ungeren set fra 6. klasse
 • Bulldozersanering
  ødelagde detailhandelen ( se Fra Urtekræmmer til Shawarmabar)
 • Terrornatten på
  Nørrebro (se Fra Urtekræmmer til Shawarmabar)


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro