Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Spiritusprøve på Fælledvejens Politistation

Januar 5, 2012

Verdens første
ædruelighedsprøve blev foretaget den 15. maj 1922 på 
Nørrebro. I 1920 var der 18.000 biler. I 1929 var det vokset til 100.000.
Man undersøgte, om man kunne føre to fingre sammen. Man skulle også 
kunne tælle baglæns fra firs. Man forsøgte at give alle en ensartet
behandling. Man kom med en bedømmelse
– ikke påvirket med stærk beruset!
 

Verdens første
Ædruelighedsprøve

Kære læser, vidste du at verdens første
spiritusprøve eller ædruelighedsprøven er dansk.

Den blev foretaget den 15. maj 1922 på 
Fælledvejens Politistation
Nørrebro
af politilæge Johannes Fog.

Siden brugte man den verden over.  

Mange biler

I 1920 var der 18.000 biler i Danmark.

I 1929 rundedes 100.000. Spirituskørsel blev en alvorlig sag. Langt
de fleste tilfælde af spirituskørsel fordelte sig mellem erhvervschauffører,
som på rundturen havde fået sig et par opstrammere, og gode borgere
som havde fået en lille én til halsen i godt selskab.  

En klinisk undersøgelse

Den kliniske undersøgelse tog sigte
på at vurdere den mistænktes almentilstand. Kunne han f..eks føre
to fingre sammen uden besvær? Hvis ikke var der sandsynlighed for,
at han heller ikke kunne sige bispens gipsgebis,
uden at hvisle på s’erne. Hvis undersøgte ikke kun stå med samlede
ben og lukkede øjne uden at vakle, var kørekortet for alvor i fare.  

Hvad skulle man gøre?

I juni måned samme år arbejdede
retslægerådet
på nogle standarder, man kunne bruge ved alkoholberuselse.
Politiet
og myndighederne var ikke rigtig klar over, hvad de skulle
foretage sig i den forbindelse.  

Ensartet behandling

Antallet af trafikuheld foretaget af
berusede personer var stigende. Og det gjaldt uanset om det var heste,
andre trafikanter eller sagesløse vejtræer, der gik ud over.  

Myndighederne stod i sagen om de berusede
i et dilemma mellem på den ene side behovet for øget sikkerhed i trafikken
– på den anden side, arrestanternes forventninger om ensartet behandling.
Udfaldet blev en officiel lægeerklæring på baggrund af et fastlagt
skema:  

Spørgsmål til brug ved Undersøgelse
for Alkoholberuselse
 

 1. Hvorledes er Undersøgtes
  Udseende? (Halvsøvnig, hængende Øjelåg, slappe Ansigtstræk, kongestion
  til Ansigtet og Øjnenes Bindehinder, Sved, Savlen o.l.
 2. Hvorledes er hans Væsen?
  (støjende, overstadigt, brøsigt, fjoget, opstemthed, snakkesalighed,
  bevægelsesuro, dvaskhed o.l)
 3. Er han orienteret med hensyn
  til Tid og Sted? (besvares i bekræftende fald med ja ellers med gengivelse
  af Udtalelser.
 4. Hvorledes er Hukommelsen
  (f.eks. Prøve, om han kan indprente sig et par gadeadresser) og Fremstillingsevnen(Undersøgte
  opfordre til at fortælle om Automobiluheldet, eventyelt beskrive et
  forevist billede i et illustreret Blad).
 5. Hvorledes er Talen? (grødet,
  snøvlende, læspende, stammende, snublende)Det prøves at lade undersøgte
  gentage vanskelige Ord, læse en lille Avisnotits op e.l. )
 6. Hvorledes er Gangen? (slingren
  og ataxi, man forsøger Rombergs Prøve, gøren omkring og lignende)
 7. a. Håndbevægelsens sikkerhed?

b. Haandskriften? (undersøgte skal
skrive Navn og Alder, Stilling, Bopæl paa et vedlagt Ark Papir)

 1. Undersøgelse af Puls (regelmæssighed,
  Frekvens), Pupiller (Størrelse, Lysreaktion), smertefølelse (afstumpning).
 2. Lugter undersøgte af Spiritus?
 3. Er der Tegn paa Sygdomme
  (epilepsi, apoplexi m.m.)
 4. Eventuelle andre Bemærkninger.

a. Er der ved Undersøgelsen påvist
Symptomer, der tyder paa, at undersøgtes Tilstand ikke er den normale?

b. Maa det antages, at de forefundne
Symptomer skyldes indtagelse af Alkohol?

c. Vil De betegne undersøgtes Tilstand
som beruselse?
 

Ikke beruset med stærk påvirket

I Retslægerådets
årsberetning
fra 1923 var for eksempel en sag indberettet, hvor
det kun kunne fastslås, at den undersøgte  

 • ikke var beruset, om end
  stærkt påvirket af spiritus, da han torpederede et hestekørertøj
  i Nørre Farimagsgade i København.

 

Undersøgt af landets førende ekspert

Chaufføren blev indbragt til undersøgelse
på stationen Han havde efter eget udsagn kun indtaget et
par bittere og nogle større Forskærings
– cognac’er –
et uhyrligt fludium som indeholdt 38,5 volumeprocent
alkohol.  

Anholdte, detailhandler NN
blev undersøgt af Dr. Fog,
som på dette tidspunkt havde omkring halvtreds lignende sager bag sig
og må derfor betegnes som landets førende ekspert på området.  

Tælle baglæns fra firs

Han noterer sig under undersøgelsen,
som udføres i henhold til retslægerådets skema, at anholdte havde
besvær med at tælle baglæns fra firs. Han kastede også voldsomt
op nogle gange. Detailhandlerens gang var bred og usikker. Han kunne
heller ikke holde balancen med samlede fødder og lukkede øjne. Dr.
Fog
konkluderede, at den undersøgte i påkørselsøjeblikket har
været beruset, eller i hvert fald meget påvirket af spiritus.  

Egen læge gjorde indsigelse

Dermed burde sagen være afgjort, men
det var den ikke. Detailhandlerens egen læge gjorde indsigelse. Han
hævdede, at denne hårdtarbejdende mand havde et maveonde, som kunne
forklare hans opgylpninger, at hans balanceproblemer skyldtes chocktilstand
etc. Retslægerådet
valgte i rapporten, at overhøre lægens indvendinger.  

En mild dom

Den 20. marts stadfæstede Østre
Landsret, Byrettens
dom, men med en langt mildere straf.

Forskellen mellem Stærkt påvirket

og Beruset var efter Landsrettens
afgørelse at dømme ikke tilstrækkelig dokumenteret.  
 
 

Kilde:
Se

Litteratur Nørrebro

Litteratur København (under udarbejdelse)

Illustreret Tidende 1920
– 1930
 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro