Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Lersø – bisser

November 13, 2011

< p>

De var svære at holde styr på. Kun
en enkelt betjent turde at gå 
ind til dem. I september 1901 gik de på 
rov. Dem der kom i vejen for dem, fik en på 
kassen. Flydende og fast føde blev hugget undervejs. Politiet fik fat
i de fleste. Men først, da man fik hunde blev Lersøen renset for bøller
og bisser. De blev overskrifter på
mange viser. Læs her om  Karen Spidsmus, Ferdinand, Spiritus,
Kno – Anders, Gloøje og mange andre.
 

Svær at holde styr på 

Det var svært for ordensmagten at få 
styr på Lersø – bisserne.
I 1901 var det Station 8 Lyngbygade (nu Hillerødgade)
der skulle holde styr på dem.  

Lersø 
– slaget

Et stort slag mellem Lersø
– bisserne
og politiet fandt sted natten mellem den 29. og 30.
september 1901.

Egentlig var det ikke tale om et slag,
men snarere et brutalt overfald på en politimand, som de næsten slog
ihjel. Men i folkemunde bliver episoden kaldt for Lersø
– slaget.
 

Provianten slap op

Bøllerne
havde siddet og drukket på en beværtning i Gormsgade.
Her blev Spiritus uvenner med en arbejdsmand som han i den anledning
gav en skalle. Derefter brød de ind hos en købmand i Dagmarsgade

og stjal øl og cigarer.

Tyvekosterne sad de og nød på 
en mark ved Ægirsgade. Da provianten
slap op brød de ind hos en anden købmand i gaden og forsynede sig.  

Men snart slap også den proviant
op. Flere indbrud fulgte på deres vej. De gik ad Lersøvejen

og overfaldt vagten på kloakanlægget.  

Søborghus Kro

Efter overfaldet drog de bort fra byen
og nåede om morgenen Søborghus Kro.
Har brød de ind og stjal mad og drikke, som de nød i haven. En tømmersvend
kom på tværs. Han fik prygl og flygtede.  

Dyrehaven

De tog nu vejen til Dyrehaven,
hvor de om natten brød ind i Bakkens Hvile

og stjal mad og spiritus, hvorefter de søgte natteleje på høloftet
i et foderhus.

Nogle af dem blev her i flere dage, mens
andre søgte flere steder hen for at stjæle til livets ophold.  

Anholdt på 
Østerfælled

I spredt flok gik det nu atter mod hovedstaden.
De første to blev anholdt på Østerfælled,
hvor de lå og nød diverse spise – og drikkevarer, som de havde stjålet
hos en købmand i Kildevældsgade.  

 Deres tilståelser var nogenlunde
i overensstemmelse med politiets fremstilling. Politiet havde efterhånden
anholdt dem alle med undtagelse af Ferdinand Eriksen.  

Mange bisser

Flokken bestod af Knokkeldrengen,
Musen, Kno – Anders, Spiritus, Gloøjet, Lange
– Herman
og mange andre.

Det var næsten et erhverv at være
Lersø – bølle
eller bisse.  

Kæmpe område

Lersøen

lå dengang lidt nordvest for København.
På grænsen mellem København
og Utterslev Mark. Det var herude, hvor ærligheden hører op.

Lersøen
strakte sig fra den nuværende Højbanen, Harreskovbanen, Godsbanegården,
Bispebjerg Hospital
og videre mod Østerbro.  

Fred og ingen fare

Midt ud i dette vildnis boede Lersø
– bøllerne
i primitive huler. Her var fred og ingen fare, for
ikke engang politiet turde vove sig derud i den daglige tjeneste.

Jo, der var en betjent, der turde. Han
var så stærk, at han kunne klare hver eneste af dem. Ham kaldte
de Bølle – Jørgen, og ham havde de respekt for.  

Lersø 
– ballader

Lersø 
– bøllerne
havde det hyggeligt ude i pilene.
Hulerne blev møbleret af effekter fra lossepladsen Mamrelund.
Der var en ganske særegen stemning derude, når de lå i hulerne og
sang viser om deres bedrifter på landjorden, bl.a. Lersøballader: 

 • Den vise jeg synger, den
  er ej på mode

den handler om de helte, der slog
Ørsted til jord

Nu sidder vi alle bag lås og bag
slå

og det længe vil var’ før vi friheden
vil få

Tingving valli valliving  

 • Og det var en aften, vi
  skulle ud på livet

vi var noget fulde, og folk fik på 

snuden

den første vi traf på 
vor ensomme vej

er nattevagt der var os en storslået
galaj

Tingving valli valliving  

 • Vi spurgte ham om han en
  spids kunne give

for tørstig vi var, og vi skulle
ud på livet

dertil svared’ det ville han ej

og vi havde bare at skrubbe vor vej

Tingving valli valliving  

 • Men så 
  fik han skaller og det efter noder

det var nogle af Glorias goder

en tog hans stok, han hamrede hans
hud

stodderen råbte: Oh hjælp mig dog
Gud

Tingving valli valliving  

Et digt om rov

Musen
blev sammen med Gloøje taget i Kildevældsgade, da de
var ude på rov. Da panserne kom, blev det sgu sjov,

hed det i beretningerne: 

 • Der stod vi med brysterne
  fulde af varer,

og lommerne fyldte finde cigarer.

 
Da panserne rykkede nærmere frem

så 
smed vi sardiner i hovedet på 
dem.

Så 
blev vi bastet og bundet.

Om varerne sagde vi, at dem havde
vi fundet.

Så 
kom vi alle på Vester en tur

Og nu sidder vi her bag fængslets
mur
 

Flugt til
Århus

Lersø 

– slaget var kun en lille lokal episode ude på Nørrebro.
Men det satte noget i gang.

Lersø 
– bøllen Ferdinand Eriksen

var flygtet sammen med Karen Spidsmus.
De havde taget damperen til Århus.

Her boede de et halv års tid, men blev snuppet af politiet.  

Det var ikke noget for dem. Allerede
første nat lavede Ferdinand
alle tiders forsvindingsnummer.  

Et stort revue
– nummer

Skuespiller Frederik Jensens
store vise i 1902 lød således:  

 • Den lille Karen Spidsmus

sad i arrest og lærte i sin kattekissemus

og tænkte på 
sin ferdinand

Lersøbøllen Ferdinand

og så 
kom han midt om natten

bankede på 

nok så galant 

 • Skønjomfru
  – luk op

udenfor står din ven

det er de lyse nætters tid

jeg ved, du elsker dem

Hun var der, det var kun et
øjebliks værk

hvor Ferdinand i skjorte, Karen Spids
i særk

gik glade ud i kulden

i kulden

i kulden

men fængslet lå 
i hullen

og så 
sødt
 

Karen Spidsmus blev 80
år 

Lersøbøllen Ferdinand
døde i 1919. Karen Spidsmus
levede til hun blev 80 år. I de senere år blev hun noget apatisk og
blev en original.  

Unde fordrev bøllerne

Efter nogle års strid med Lersø
– bøllerne
blev det politiet for meget. Daværende politiinspektør
Mellerup
fik anskaffet nogle politihunde som man tog med ud til
bøllerne. Det gav store resultater. Hundene var ikke bange for bisserne.
Der blev uddelt mange bidesår.  

Dette gentog sig flere gange. Efterhånden
fortrak bøllerne sig til andre græsgange.

Lersøen
gennemgik store forandringer. Der blev ryddet op og efterhånden nåede
civilisationen herud.  

Befriet og anholdt

Beboere i Utterslev Mark
mærkede ikke noget til bøllerne. De var fredet.

Engang brød bøllerne ind på politivagten
på Tranevej for at befri en kammerat. De låste den vagthavende
inde i detentionslokalet og tog kammeraten med.

Men indbryderne blev kort tid efter anholdt.  

 

Kilde: Se

 • Litteratur Nørrebro

 

Hvis du vil vide mere om: Lersøen
og Lersø – bøllerne:
 

 • Omkring Skt. Hans Plads
 • Latriner og kloaker på
  Nørrebro
 • Fattiglemmer, bisser og
  bøller på Nørrebro
 • Nørrebro og Omegn
 • Nørrebros Gader A
  – Å
 • Fra det gamle
  Østerbro (under Østerbro)
 • Flere steder på
  Østerbro (under Østerbro)
 • Gader og veje på
  Østerbro (under Østerbro)


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro