Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Padborg / Kruså / Bov

Rønshoved, Hokkerup og Gaardeby

Juli 26, 2011

Den 9. april var soldater fra Søgård
i kamp mod tyskerne i Rønshoved
og Hokkerup. De var ikke mange, og blev hurtig overmandet. Nogle
nåede væk. De blev i Sønderborg
hyldet som tyske soldater. Og de overmandede blev i
Krusaa hånet af lokalbefolkningen. Den 11. april blev der holdt
bisættelse i Søgård over fem kammerater.
 

Starten kl. 3.30

Klokken 3.30 krydsede en tysk patrulje
grænsen ved Nyhus Sø, og gemte sig hos nogle hjemmetyskere
i Rønsdam. Disse skulle sikre Padborg Station
før det første pansertog rullede over grænsen mod nord.  

De første døde

Imens sneg en gruppe civilklædte soldater
fra Brandenburg – afdelingen

sig ind i Padborg.

Kl. 4.00 blev tre grænsegendarmer skudt
ned ved Jernbaneviadukten af disse soldater. Den ene dør på
stedet, mens de andre to døde senere samme dag på sygehuset i Sønderborg.  

Et kvarter efter Krydser tyske tropper
grænsen ved Kruså, Padborg, Rens og Sæd.  

10 mand i stilling ved Rønshoved

Hvad skete der af kamphandlinger den
9. april 1940. det kigger vi på i tre nye artikler. Det kan være lidt
svært at dele op i de kasser vi har. Men vi håber, at læserne trods
alt kan finde ud af det. Vi kan se på vores målinger, at interessen
for, hvad der skete under besættelsen er særdeles stor i Bov
Kommune.
 

Vi starter i Rønshoved,
fortsætter til Hokkerup og slutter ved Tinglev.  

Otte menige, en korporal og en løjtnant
gik i stilling ved Rønshoved
tidlig om morgenen den 9. april 1940. Det første man foretog sig var
en vejspærring. Men snart måtte man erkende, at det ikke var meget
at gøre, da flyene dukkede op.  

Troede, at de var tyskere

En gruppe ca. en kilometer bagved, var
kommet i kamp. Men omkring klokken otte var der givet besked om, at
al modstand skulle opgives. Gruppen rykkede mod Sønderborg.

Der blev kastet blomster, fordi man troede, at det var tyskere.  

Hørte skud fra Hokkerup

En anden afdeling kørte fra Søgaard
tyve minutter over fire. I løbet af et kvarter nåede man til Kværs.20
mm kanonerne blev ladet og også geværene. Anden Halvdeling kørte
over Hokkerup til Rønshoved.
Her gik man i stilling. Hurtig var våbene bragt i stilling mod syd,
og man slørede sig så godt man kunne.  

Mange troede, at det var en øvelse,
men da først man hørte en hul brummen, var man sikker på at
det var en masse fly, der var i anmarch.

Samtidig kunne man høre skud fra resten
af Anden Deling, der lå i Hokkerup.  

En håndgranat mod motorcyklen

Her i Rønshoved
lå der fire mand ved en kanongruppe og ved en trefodsgruppe var der
fem mand og en korporal. Da skydningen ved Hokkerup

ophørte var man enige om at sende en ordonnans
derover.

På vejen blev han overrasket af
en modstander, der kastede en håndgranat mod ham. Den ramte koblingen
på motorcyklen. Da hans fart var ret stor blev han slynget væk
fra cyklen. Det reddede hans liv. Granaten sprang bag ved ham.  

Gennem egnes beboere fik gruppen at vide,
at efter at de var beordret til Sønderborg,
at vide, at hel bataljon tyskere rykkede frem mod dem. Det betød, at
der blev sat ekstra fart på. På vejen mødte man en deling cyklister.
De blev taget med på motorcyklerne. Pludselig kunne der sagtens være
fire mand på hver motorcykel.  

Troede at Søgård brændte

Klokken 4.55 modtog Tredje deling
ordre til at gå i tidligere udpegede stillinger ved Rønshoved
og vejgaffelen syd for Hokkerup.

Ved Tørsbøl Plantage
blev gruppen beskudt fra luften. Delingen gik i flyverskjul. Derefter
fortsattes fremrykningen til Hokkerup.  

I det fjerne kunne man se brand. Mange
troede, at det var Søgaard,

der brændte. Men det var kun
et udhus til en gård.  

Vejspærring blev hurtig etableret og
halvdelingen gik i stilling. Gravearbejde skulle i gang men allerede
kl. 5.20 blev delingen angrebet af tyske panservogne.

Meningen var, at man ville have fældet
et træ, der skulle spærre vejen, men fjenden kom hurtigere end beregnet.

Kort tid efter var kampen i fuld gang
med tysk fodfolk, som trak igennem fra Kelstrup Skov.
Området nord for vejen omkring kanonen blev beskudt og bag bebyggelsen
faldt granater.

Tre kampvogne blev uskadeliggjort.  

I civilt tøj

Rekyle – geværskytten fik en
granatsplint i benet. Han flygtede fra kampområdet trods sine kvæstelser.
Han kom ind på en gård og klædte sig om i civilt tøj. Midt
under omklædningen kom en tysk soldat ind og forhørte sig, om der
var danske soldater til stede. Da det blev svaret benægtende, forsvandt
den tyske soldat igen.

Efter omklædningen cyklede skytten til
Gråsten
for at blive forbundet. Herfra blev der sendt bud efter
en ambulance fra Sønderborg.  

Omringet af 100 tyskere

Kl. 6.15 var stillingen omringet af ca.
100 tyskere. Da man var parat til at stikke en bajonet i de 18 danske
soldater, og da adskillige allerede var slået i jorden, lød det fra
løjtnant Højerslev:
 

 • Hold inde

 

Skydningen ophørte. De tyske sanitetshjælpere
kom øjeblikkelig de danske soldater til hjælp. Soldaterne blev afvæbnet
og sat i march til Krusaa Grænse. Løjtnanten
blev sendt bagefter på motorcykel.  

Danske soldater hånet i Krusaa

På turen til Krusaa

var der flere steder nogle som havde hejst det tyske Hagekorsflag.
I Krusaa var der igen nogle, der hånede soldaterne fra Søgaard.
Det var bittert, at opleve dette. Nogle af dem var bekendte.  

En kammerat døde tre timer senere

Løjtnanten
bad om mad til sine soldater. Der blev derefter sendt bud efter tørkost
fra Flensborg.

Man gjorde opmærksom på, at man ikke
ville kæmpe mod Danmark. Man havde kun skudt, fordi det blev
skudt mod dem.  

Mens man ventede, kom en ambulance. Den
skulle ud til Hokkerup efter en såret dansk soldat. Han blev
ført til Flensborg Sygehus,
hvor han døde tre timer efter.  

To mand dræbt, tre
– fire sårede

Klokken 9.15 fik man besked om, at al
modstand var indstillet. Klokken 10.30 kunne hjemmarch til Søgaard

startes.  Men man skulle lige forbi Hokkerup
efter diverse ting. Egentlig var der bestilt en bus, der skulle transportere
de danske soldater til Flensborg.
Men da freden var igangsat, så måtte delingen marchere tilbage.

Delingen mistede to mand og tre – 
fire sårede.  

Ved middagstid var man tilbage i lejren
i Søgaard.

 

Bisættelse af fem soldater

Den 11. april var der bisættelse i kasernegården
af 5 soldater. Der manglede en. Han lå i Flensborg.
Tyskerne ville vise deres faldne modstander den sidste ære ved at føre
ham direkte til hans hjem i København.

Og tyskerne gik også med til, at
kisten blev bragt via Søgaard,
så der kunne holdes en lille andagt. Tre af hans kammerater fik lov
til at følge ham.  

Kamphandling i Gårdeby

Syd for Tinglev
ligger Gårdeby. Her blev der den 9. april 1945 etableret en
vejspærring på hovedvejen. En masse fly kom hen over hovederne på
delingen. De første kom i stor højde. Men til sidst kom tre jagere
strygende lige hen over hovedet på delingen. De opdagede spærringen
og vendte straks om.  

Flere gange måtte delingen i flyverskjul.  

Nye Panservogne på 
stedet

Et øjeblik efter var de to første panservogne
allerede på stedet. Da de opdagede spærringen trak de sig skyndsomt
mod vest. Man nåede ikke at få afgivet et skud. Man var nu bange for,
at panservognene ville komme fra en anden retning. Men pludselig blev
der givet ordre til, at man skulle begive sig tilbage til den sydlige
del af Aabenraa. Da man var omtrent færdige med at pakke kom
de næste panservogne. Herefter forsøgte man at anbringe kanonen i
en stilling på cyklen.

Men 25 meter derfra havde man et levende
hegn, som man først skulle skyde igennem. Måske var panservognene
blevet ramt, for de trak mod vest.  

Tilbage til Viborg

Efter dette trak delingen, som kun bestod
af syv personer sig tilbage ad Oksevejen.
Omsider stødte man på artilleriafdelingen fra Rødekro,
som man skulle melde sig til. Her fik delingen at vide, at man ikke
måtte yde nogen som helst modstand. Derefter gik turen til Jelling
for så til sidst at havne hos Jysk Division
i Viborg.  

Kilde:
Se

 • Litteratur Besættelsestiden
  A – L
 • Litteratur Besættelsestiden
  M – Å

 

Hvis du vil vide mere:

 • www.dengang.dk  indeholder over 50 artikler fra besættelsestiden.
  Se opdateret liste under Dengang –
  erfaringer og indtryk 10 .

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Padborg / Kruså / Bov