Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Fra Urtekræmmer til Shawarmabar

Handelsforening – i konflikt

April 25, 2011

Resten af 2007 var
Nørrebro Handelsforening i konflikt med politikerne. På
den ene side gik man ind for et nyt
Ungdomshus. På den anden side var man uenige i planerne om
Nørrebrogade. Vej og Park havde selv tidligere lavet en
undersøgelse, der viste, at 80 pct. af bilisterne på
Nørrebrogade havde et ærinde. I har ikke
ændret mening i 15 år fik foreningen at vide af embedsmænd. I går
jo ind for forurening. Stik piben ind, sådan lød en af kommentarerne
fra vrede politibetjente til Nørrebro Handelsforening.
 

Foreslog opløsning af sammenslutning

I gennemgangen af Nørrebro Handelsforenings
nyere historie
blev vi ikke færdig med 2007.

Nede i EU
var Nørrebro Handelsforening
blevet positiv omtalt omkring Projekt Lærerpladser.
Frafaldet på dette projekt var på hele 66 pct.

Nørrebro Handelsforening
ville stille forslag om, at SSH (Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger)
blev lukket. Hvis dette forslag ikke blev efterkommet, ville man selv
melde sig ud. Flere handelsforeninger havde allerede udmeldt sig.

På grund af arbejdspres var undertegnede
gået ud af Styregruppen i Nørrebro Park Kvarterløft
et år før afslutningen.  

I har ikke
ændret synspunkt i 15 år 

Socialdemokratiet
havde stillet forslag om, at Nørrebrogade
skulle spærres for al biltrafik. Kun cykler og kollektiv trafik skulle
fremover køre på gaden. Der var godt nok indkaldt til diverse borgermøder,
men det så ud som om, at den politiske afgørelse allerede var taget. 
Busserne kørte kun med 12 km gennem gaden. Og overborgmesteren mente,
at kommunen kunne spare penge, såfremt hastigheden blev øget.

Man ville ikke undersøge konsekvenserne
for detailhandelen. Man mente at hensynet til den kollektive trafik
og miljøet havde forrang.

Et flertal af politikere anså bilismen
for en forurenende ting. De tog ikke hensyn til at bilismen også gav
mad på bordet, og at det var afgørende for erhvervslivet på Nørrebro
at være åben for den nødvendige trafik.
Biltrafikken var et negativladet ord i Kvarter
– og Områdeløft,
og blev det også snart i det nye Lokalråd. 

Hvis man fjernede bilerne, så fjernede
man rammevilkårene for byens udvikling, mente man i Nørrebro Handelsforening.
Desuden mente man i Handelsforeningen
at en så massiv begrænsning af trafikken ville få konkurrencemæssige
problemer. 

Men et flertal af politikere ville ikke
lytte. Snart kom Nørrebro Handelsforening
atter i konflikt med et flertal af politikere.  

 • I har ikke
  ændret synspunkt de sidste 15 år
 • I går jo ind for forurening
 • I tænker slet ikke på
  lokalbefolkningen

 

80
pct. havde et ærinde på Nørrebrogade

Det var nogle af de bemærkninger,
Handelsforeningen
blev mødt med, da man påpegede konsekvenserne
for trafikreguleringerne på Nørrebrogade. Københavns Kommune
havde sendt embedsmænd, der kunne argumentere for ideen.

Handelsforeningen
mente, at nogle af de 30 millioner kroner, der var afsat til forsøget
Nørrebrogade, skulle bruges til en konsekvensberegning for
detailhandelen.

Hvorfor dog ikke se det hele i helikopter
– perspektiv,
argumenterede Handelsforeningen.
Man mente heller ikke, at Nørrebro
tiltrak kunder fra andre bydele. Det kunne en undersøgelse jo afsløre.  

Byen egner sig bedst til fodgængere
og cyklister

Man forsøgte med skrækkampagner at
overbevise Nørrebros befolkning om, at bilerne bare susede gennem
Nørrebrogade.
Men på Vej og Parks
hjemmeside var der en analyse af trafikken på Nørrebrogade.
Den fastslog, at 80 pct. af bilisterne havde et ærinde enten på
Nørrebrogade
eller i sidegaderne.

Klaus Bondam
udtalte, at byen egner sig bedst til fodgængere
og cyklister.
 

Penge blev skovlet ind

Inden for 10 år var der i København
kommet 71 pct. flere varebiler. Samtidig var der fjernet 11.000 p –
pladser. Erhvervslivet også på Nørrebro
fik mange p – bøder. Københavns Kommune
skovlede penge inde. På 5 år var indtjeningen i Parkering København
steget med 105 pct. I Nørrebro Handelsforening
mente man, at disse penge skulle bruges til at forbedre infrastrukturen.  

Ny turistmagnet  – med rotter

Nørrebro
havde fået et ny turistmagnet. Det var Ground 69.
Her myldrede turister til. I flere lokale ugeaviser landet blev der
arrangeret ture til stedet. Man solgte turen med fotos af bål og brand
i gaderne. På grunden kunne man se pizza – retter, afbrændte bildæk,
diverse madrester, flasker og meget mere. Her vrimlede der også med
rotter.

Traditionelle bål i gaden var blevet
antændt, og de unge fortsatte deres torsdags – demonstrationer.
Nogle af disse endte i sammenstød med politiet.

En aktionsgruppe G 13
havde bebudet besættelse af en bygning, Grøndalsvænge Allé
13.
 

Nørrebro
– atter i brand

Den 2. september 2007 udsendte Nørrebro
Handelsforening
atter engang en presseinfo – Nørrebro atter
i brand.
Vi bringer et uddrag:  

 • Søndag vågnede beboerne
  på Nørrebro op til synet af glasskår, brosten og afbrændte
  containere. Butiksindehavere måtte atter engang feje glasskår. Glarmestrene
  havde atter engang kronede dage. Natten var et inferno af flyvende brosten,
  flasker og molotovcocktails. Mange butikker er blevet smadret og plyndret.
  Cafeer har fået smidt deres inventar ud af vinduet.
 • Rene optøjer, der ikke
  har noget med en demonstration at gøre, prægede Nørrebro. Barrikader
  og bål er igen i mediernes søgelys. Gaderne i størstedelen af Nørrebro
  tilhørte sympatisørerne af Ungdomshuset samt deres tilløbere. Skaderne
  ser ud til at være ret omfattende. En ellers fredelig bydel blev atter
  engang omdannet til krigszone.
 • Butikkernes varelager og
  inventar samt Nørrebro – borgernes cykler blev brugt til barrikader
  og bål.
 • Beboere og butikker er
  på vej væk fra Nørrebro. De kan ikke holde til mere. Selv de boregere,
  der mener, at de unge skal have et nyt hus, er ved at få
  nok. Selv om bevægelsen bag et nyt Ungdomshus vokser, så
  har de unge ”brændt mange broer”
  med deres aktion i nat.
 • De unge viser foragt over
  for politikere ved at smadre og plyndre butikker. Butiksindehaverne
  bliver igen taget som gidsler. Igen skal de punge ud af egen lomme.
  Man kan ikke forsikre sig mod manglende omsætning.
 • Johnny Beyer opfordrer
  de unge til at indstille urolighederne samtidig med at han atter engang
  opfordrer til at indlede forhandlinger om et nyt ungdomshus.

 

Kapitalistforretninger var også 
dyrehandel

De såkaldte Kapitalistforretninger
var også den lille frisør og dyrehandleren samt de 43 andre butikker
det gik ud over, efter at formanden og undertegnede havde lavet en optælling
Nørrebro efter en af de talrige aktioner.  

I oktober tørnede aktivister og politi
atter sammen. 436 blev anholdt. Et par hundrede blev anbragt i en kælder,
også mindreårige under devisen
kan de lære det.
De unge kunne samle et imponerede antal. Der blev
brugt masser af knippelsuppe og gas.

Tv 2 `s nyhedshelikopter
fik det hele med.  

Efterlysning af politisk løsning

Man kunne godt forstå at politiinspektør 
Per Larsen
efterlyste en politisk løsning. Ganske rigtig sagde
han:  

 • Vi bruger en hulens masse
  ressourcer, som vi gerne ville have brugt andre steder.

 

Han fik politisk hug for disse udtalelser.
Men efterhånden havde aktionerne bevirket, at 

 • det havde kostet samfundet
  125 – 15o millioner kroner
 • cirka 1.200 anholdte
 • efterladt politikere frustreret
 • efterladt trætte politibetjente,
  der er godt trætte af deres arbejde
 • en bydel med et dårligt
  omdømme, hvor ord som tolerance og mangfoldighed falmer
 • butikker havde mistet omsætning
  for 14 millioner kroner, samt adskillige udgifter til udbedring af hærværksager

 

Stik piben ind

Blandt de mange mails, som Handelsforeningen
fik, var også et par fra nogle politibetjente:

 • Tror du ikke, at det er
  på tide, at du stikker piben ind?
 • Hvad fanden har du gang
  i?
 • Er du klar over, hvor mange
  politibetjente, der arbejder i døgndrift for at begrænse skaderne
  for almindelige borgere på Nørrebro?
 • Og så
  vil du have endnu et sted, hvorfra deres hærværk og terrorisering
  kan finde sted. Hvad tænker du på?

 

Artikelserien fortsættes med
år 2008.
 

Kilde: www.norrebro.dk

          
diverse protokoller og avisudklip
 

Hvis du vide mere:
læs

 • arkivet på
  www,norrebro.dk – Her finder du også
  en masse artikler om Ungdomshuset
 • www.dengang.dk  indeholder også
  en masse artikler om ungdomshuset og detailhandelen på
  Nørrebro

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Fra Urtekræmmer til Shawarmabar