Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Fra Urtekræmmer til Shawarmabar

En aktiv Handelsforening (2004 – 2005)

April 25, 2011

Brev fra statsministeren. Projekt
lærerpladser og sure banker. Ja så 
kan du læse om da formanden blev beskyldt for at tage 200.000 kr. Der
var besøg af Integrationsministeriet. Et møde med Søren Pind og Ritt
Bjerregaard samlede 130 mennesker. Kommunen løb fra en aftale. Dette
bevirkede, at Handelsstandens Indkøbsordning måtte afhændes. Og så
kunne man få ondt i maven på Nørrebro
 

Brev fra statsministeren

Project Born Global
var et af Kvarterløftets mange projekter. Her havde erhvervskonsulenten
forbindelse med 25 virksomheder.  

På nytårsmødet i Handelsforeningen
blev jule – og nytårskort gennemgået. De kom både fra politikere,
brugere af NH Distribution og forældre til de børn, der fik
nogle af de 2.000 beskyttelsesbriller som Nørrebro Handelsforening
delte ud.

Ja selv statsminister Anders Fogh
Rasmussen
roste os. Og så blev trafikministeren i tre en halv time,
da han besøgte foreningen. Egentlig var det kun afsat en time.  

Butikskonsulentordningen fortsatte

Endelig forelå der et svar vedr. p –
ordningen. Men det var så kompliceret og ulæselig, at det blev overgivet
til juridiske eksperter.  

Handelsforeningen
var med til en konference vedr. Miljøambassadør,
og egentlig skulle foreningen også have været med til Uddannelsesmessen
i Nørrebrohallen. Men bestyrelsen havde simpelthen ikke tid.

Et rengøringsprojekt blev også 
støttet af Handelsforeningen.
Og efter pres fra foreningen så det ud til at butikskonsulent – ordningen
kunne fortsættes i et andet regie.  

Projekt lærerpladser

Igen engang optrådte vi i forskellige
medier. Denne gang omkring kundeflugt, renere gader, Metroens linieføring
og meget mere.

Nørrebro Handelsforenings Loppemarked
forærede 10.000 kr. til Nørrebro Erindringscenter.  

Nørrebro Handelsforenings
ide med Projekt Lærerpladser i detailhandelen
blev støttet med en check på 450.000 kr. fra Integrationsministeriet.
Pengene tilfaldt SSH (Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger)
som administrerede ordningen.  

Arbejde for SSH

Undetegnede blev redaktør af SSH’s
(Storkøbenhavns samvirkende Handelsforeninger)

nye hjemmeside. Ja så blev man også kapret til at lave et nyhedsbrev
for kunder i Handelsstandens Indkøbsordning.  

Ejendommensteg i værdi

Økonomien var lidt klemt i foreningen.
Grunden var manglende betaling for julekæderne. Man blev enige om,
at udskyde udsendelse af nyhedsbrev.

Ejendommen i Prinsesse Charlottesgade
havde fået nyt tag og nye vinduer. Ejendommen havde nu en værdi af
fem millioner kroner. Huslejen var hævet med 100.000 kr. Eneste minus
var, at lejlighederne manglede badefaciliteter. Men i kælderen var
der indrettet nye bademuligheder. Og gårdmiljøet var nærmest unikt.  

Den 12. april 2004 arrangerede Handelsforeningen
et VIP – arrangement i Parken
med rundvisning, frokost og kampen FCK
– Frem.
 

Årets butik 2004

Og endelig fandt man nogle økonomiske
midler til at kunne afholde Årets Butik på Nørrebro.
Kuponer blev offentliggjort i Nørrebro Avis. Handelsstandens Indkøbsordning
(det nye navn for NH Distribution)

havde sponseret FCK – Biletter.

Overborgmestren overværede overrækkelsen.
De nominerede var  

 • Janus A/S, Nørrebrogade
  176
 • El
  – Hasan Cykelværksted
 • Shawarma Place
 • Café
  Aé, Frederikssundsvej 7
 • Taskeriet
 • Frisør Tonni

Og prisen gik til El
– Hasan Cykelværksted.
 

Masser af aktiviteter

Nørrebroparken
skulle renoveres. En konkurrence skulle iværksættes. I alt var der
afsat 25 millioner kroner til projektet.

Lergårdsåen
skulle frigøres under Bispeengbuen. Nørrebro Handelsforening
blev kritiseret, fordi man ikke mødte op til Ungemessen.
Man havde ikke forståelse for, at bestyrelsesmedlemmerne også skulle
passe deres arbejde.

Borne Global
havde efterhånden 86 virksomheder der havde tilmeldt sig. Bertel
Haarder
havde indviet projektet, der var flyttet til Jægersborggade.  

Hele 300.000 kr. var det bevilliget til
en hjemmeside for Nørrebro

Park Kvarterløft.
En masse mennesker fra kvarterløft var taget på studietur til Manchester
og Liverpool.

Nørrebro Handelsforening
var fremkommet med fem forslag af i alt 300 til Områdeløft Mimersgade.
De blev meget dårlig modtaget af embedsmænd.

DSB
– arealet
skulle bruges til aktivitetspark. Men der var problemer
i forhandlingerne mellem DSB
og Københavns Kommune.  

Foredrag i Nørrebroparken

Til Kulturelle Markedsdage
havde Nørrebro Handelsforening
sponseret Nørrebro løbet.
Og nok engang forsøgte undertegnede at holde foredrag i Nørrebroparken.
Og det er en udfordring med den støj, der er til sådanne markedsdage.  

Til masser af møder

Undertegnede var til møder 3 – 
4 gange om ugen. Og når man meldte afbud mødte det hver gang kritik.
Således startede en del af møderne allerede kl. 16.  

Utilfredse banker

I medierne kaldte formanden bankens gebyrer
over for specielt etniske butikker
for skrub af gebyrer . Det medførte at et par banker meldte
sig ud af foreningen. Johnny Beyer
mente, at en afvisning af de mange mindre handlende i området udgjorde
et samfundsmæssig problem: 

 • En række banker har fordomme
  om, at kunder med udenlandske navne er dårlige kunder. Deres afvisning
  har affødt, at forretningsdrivende med indvandrerbaggrund i stedet
  bruger hinanden som en slags banker, og at de ligger inde med store
  kontantbeholdninger. Der er tale om et gråt marked, som det er meget
  svært for Told & Skat at kontrollere.

 

Boykot Nørrebro
– butikker

Og så kunne man opleve det groteske,
at kunder i læserbreve  opfordrede til at boykotte butikkerne
Nørrebro, fordi man ikke havde sørget for julepynt.  

Morgenkrydderen galt i halsen

Da Johnny Beyer
en morgen læste Jyllands Posten
fik han morgenkrydderen i gal hals.  Han blev beskyldt for at have
snuppet 200.000 kr. fra Handelsstandens Indkøbsordning
til sig selv. Beskyldningerne kom fra Sven Grønsund,
den nye formand for SSH. 

 • Det her går klart i retning
  af bedrageri over for handelsforeningerne. Samtlige handelsforeninger
  overvejer nu at melde direktøren for Handelstandens Indkøbsordning
  , Johnny Beyer til politiet. Han har tegnet falske kontrakter med supermarkederne,
  fået penge, som i realiteten er handelsforeningernes, men stukket i
  egen lomme.
 • 42 supermarkeder har været
  tilmeldt indkøbsordningen, SSH har endnu ikke talt endeligt op, men
  vurderer, at butikkerne i alt er blevet snydt for 200.000 kr.

 

 Bestyrelsen valgte at fortsætte
medlemskab af SSH, men foretage en stævning mod Sven Grønsund.
Grunden til, at man fortsatte medlemsskabet var, at SSH
skyldte Nørrebro Handelsforening
penge.  

Men udfaldet mod Nørrebro Handelsforening
var begyndelsen til enden for en sammenslutning, som man på Nørrebro
startede for mange år siden. Og gennem tiden har Nørrebro Handelsforening
været en af de dominerende kræfter i sammenslutningen.  

Sven Grønsund
blev dømt til at betale en bøde samt indrykke følgende berigtigelse
af fremsatte udtalelser:  

 • Udtalelserne mortificeres/tilbagetrækkes
  herved, idet udtalelserne er fremsat uberettiget og uden hold i virkeligheden,
  hvilket formanden for Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger,
  Sven Grønsund, undskylder over for formanden for Nørrebro Handelsforening/direktør
  i handelsstandens Indkøbsordning.

 

I medierne

Den årlige generalforsamling foregik
i de nye lokaler, som var lejet af Handelsstandens Indkøbsordning
i Titangade. Formanden. Johnny Beyer
fortalte, at foreningen havde været synlige i mindst 72 artikler, tv
– og radiooptræden på et år. I annoncekroner havde det en værdi
af 2, 4 millioner kroner. Dertil kom foreningens månedlige nyhedsbrev,
der blev udsendt hver tredje måned og foreningens hjemmeside.

En ny senior – forening blev dannet
under den tidligere formand, Knud Schous
ledelse. Man satsede på 4 – 5 årlige arrangementer.  

Drop julebelysningen

Grundet den dårlige økonomi foreslog
kasseren at man droppede julebelysningen og begrænsede udsendelsen
af nyhedsbreve. Generalforsamlingen var enige om første punkt, men
man var ikke enige om begrænsning af nyhedsbrevene.

Der var heller ikke råd til en flagranke
i anledning af det kongelige bryllup.  

Områdeløft Mimersgade

Et nyt kvarterløft startede i Mimersgade
– kvarteret.
Det var dog lidt mindre end i Nørrebro Park Kvarterløft.
Måske var det derfor man kaldte det Områdeløft.
Undertegnede fik også her sæde i Styregruppen.  

En tur i TV
– byen

Torsdag den 23. september var der igen
et medlemsarrangement. Turen gik til DR
– Byen,
hvor man i 3 D – grafik kunne se den nye TV – by.
Samtidig orienterede Københavns Kommune
om Grøn By.  

Handelsstandens Indkøbsordning skal
afhændes

Den 21. oktober 2004 var der indkaldt
til ekstraordinær generalforsamling. Og det var en trist men nødvendig
beslutning, der skulle tages hensyn til. Det var salg og afvikling af
Handelsstandens Indkøbsordning. Københavns Kommune

varetog ikke mere ordningen efter reglerne. Det bevirkede, at ordningen
ville køre med et dundrende underskud. Der var tre muligheder: 

 1. Køre en retssag mod kommunen
 2. Lukke virksomheden, som
  ville give et tab til Nørrebro Handelsforening på
  4 millioner kroner
 3. Prøve at sælge virksomheden

 

I en særskilt artikel vil vi komme nærmere
ind på Indkøbsordningen.
Men på den ekstraordinære generalforsamling fik bestyrelsen på bedst
mulige vilkår mandat til at afvikle /sælge Handelsstandens Indkøbsordning.
Vi vil i en senere artikel fokuserer på Indkøbsordningen  

I Folketinget

Den 1. december 2004 var der arrangeret
en tur i Folketinget. Lars Kramer Mikkelsen
viste rundt i de imponerende lokaler.  

På 
Rådhuset

Den 4. april 2005 var der igen arrangeret
en rundtur på Københavns Rådhus.
Dengang foregik den guidede tur med De Konservatives, Ole Hentzen.  

Nye angreb mod Nørrebro Handelsforening

Den 21. april 2005 var der generalforsamling
i Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger.
Her var der masser af angreb fra formandens side mod Nørrebro Handelsforening.
Herfra havde man anfægtet regnskabet.

Projekt Lærerpladser
var nærmest blevet skandaløst drevet.  

Årets butik 2005

Den 29. april foregik der igen udnævnelser
af årets butik på Nørrebro / Nordvest.
De tre vindere var  

 • Munch & Høeg, Bageri,
  Nørrebrogade 224
 • Amadeus Balkan specialiteter,
  Jagtvej 35
 • Frisør Tonni, Frederikssundsvej
  53

 

Utilfredse medlemmer

På den ordinære generalforsamling
var der ryster fremme om, at Handelsforeningen
skulle melde os ud at Kvarterløft og Områdeløft.
Desuden skulle man droppe nyhedsbrevene. I stedet burde man give flere
penge til fælles markedsføring. Problemet med det sidste var dog,
at forretningerne ikke selv ville bidrage.

Jørgen Holm
fra Danske Bank blev indvalgt i bestyrelsen.  

Masser af angreb

Formanden var i årets løb blevet kritiseret
af mange. Men han havde hele tiden bestyrelsens opbakning. Mest fortørnet
var han over embedsmænd fra Københavns Kommune,
der meddelte at de ville nedsætte deres pris på de ydelser som
Handelsstandens Indkøbsordning

ydede – med hele 15 pct. uden forudgående aftale. De betragtede sig
selv som myndighed frem for forretningspartner.
Desuden betalte de ikke til tiden, og det belastede Indkøbsordningens
økonomi.

I Lokaludvalget
kæmpede Hans Mejlshede for, at Nørrebrogade
ikke blev en stor cykelgade. Det ville lukke en masse virksomheder.
Undetegnede havde en kronik i medierne med titlen Hovsa i trafikken.  

Aftale med Danske Bank

Vi fik en aftale med Danske Bank
om indrykninger af helsides annoncer i Nørrebro Avis.
Desuden kom der tilskud til vores hjemmeside, så den fik en ansigtsløft.
Aftalen betød også afskaffelse af nyhedsbrevene.  

Besøg af Integrationsministeriet

Bestyrelsen diskuterede indførelsen
af kontokort for Nørrebros
butikker. Men ideen blev dog efter nogen tid skrinlagt.

Integrationsministeriet
dukkede op med hele 13 personer. De var interesseret i alle Handelsforeningens
gøremål.

Fra Medborgehuset Blågården
deltog formanden i en direkte udsendelse om integration.  

Besøg på 
Assistens Kirkegaard

Den 31. maj blev der arrangeret en rundtur
på Assistens Kirkegård.
Titlen på arrangementet var Med døden som rejsekammerat.  

Man forstod ikke lovgivningen

Den 1. juli skulle 2005 skulle 
alle, der solgte fødevarer være registeret i Næringsbasen.
Skete dette ikke, ville det få alvorlige følger. Problemet var bare,
at det ikke var alle, der forstod budskabet. Undertegnede
og formanden fik efter et møde med borgmester Bo Asmus Kjeldgaard
denne til at skrive til Bendt Bendtsen
om, at udsætte datoen.

EVU
kom Handelsforeningen i møde. Foldere på forskellige sprog
blev udarbejdet. Et stort anlagt møde med de etniske kiosk – og butiksejere
blev en stor fiasko. Der kom hvis nok kun tre butiksindehavere.  

Atter stor bevågenhed i meiderne

En ny hvervebrochure i samarbejde med
Danske Bank
blev udfærdiget. Mellem to bestyrelsesmøder havde
foreningen været omtalt i medierne hele 20 gange, blandt andet omkring
trafik, sort arbejde, lærerpladser, næringsbasen, Nørrebro

og meget mere.

Og hjemmesiden havde på en måned
11.000 besøg.  

Bølgebrus, ens jakker og røde
ører

Den 9. august var der havnerundfart med
Søren Pind
og Ritt Bjerregaard.
Det var to politikere i god politisk form. Over 130 havde tilmeldt sig.
Og i Nørrebro og Østerbro Avis
blev turen omtalt på en hel side.

Ja det var et møde, man stadig taler
om. Men tonen blev allerede lagt i Formandens
indledningstale. Her sagde Johnny Beyer
blandt andet:  

 • I Nørrebro Handelsforening
  har vi altid haft et godt forhold til personerne på
  overborgmesterposten – og jeg har haft mange positive møder med Jens
  Kramer – og før min og Jens tid
  – ved jeg, at vore forhenværende formænd har haft et godt forhold
  til Weidekamp og andre før ham.
 • Søren har vi set mange
  gange før i vores forening – men det er første gang vi ser Ritt.
  Derfor er vi naturligvis interesseret i, at høre Ritt fortælle os
  om:
 • Hvordan var det nu Socialdemokraterne
  havde det med Nørrebrogade?
 • Først ville I have cyklerne
  ud af gaden, dernæst var det bilerne
 • Og skal Stengade have bussluse
  eller ej – vi er ikke helt sikre på
  jeres udmeldinger.

 

Af andre emner der blev omtalt var
havnetunnel, indvandrere, det frie skolevalg, boligprisernes himmelflugt,
facade – og bymiljø, havnen m.m.
 

Nørrebro
og Østerbro Avis brugte overskriften Bølgebrus, røde
ører og ens frakker.
 

En tur på 
Carlsberg

Nørrebro Handelsforening
arrangerede en hyggelig tur til Carlsberg.
25 havde tilmeldt sig. Medlemmerne havde vendt sig mod foreningen. De
mente, at Handelsforeningen
skulle stå for julebelysningen og dække underskuddet. Men det var
det bestemt ikke penge til.  

Særlig tillæg i Jyllandsposten

Og så blev der afholdt Juleloppemarked.
Handelsforeningen
var også med i forbindelse med et særlig tillæg
i Jyllands Posten om Nørrebro.
Men medlemmerne mente stadig, at man ikke gjorde nok ud af markedsføringen  

Støtte til Mjølnerparken

I Områdeløft Mimersgade
truede Mjølnerparken med at trække sig ud af samarbejdet. I
Nørrebro Handelsforening
lavede man en støtteerklæring til
Mjølnerparken
og foreslog en dialog.  

Vælgermøde

Et vælgermøde, som Handelsforeningen
var med til at arrangere, samlede 60 deltagere.  

Mange projekter

I bestyrelsen forstod man ikke, at injuriesagen
mod formanden trak i langdrag. Handelsforeningen
barslede med aktiviteter som Nørrebro skaber job
og Nørrebros etniske spisekammer.

Og så var foreningen også 
indblandet i et somalisk beskæftigelsesprojekt. I forbindelse med dette
medvirkede formanden i en udsendelse på Kanal København.

Sammen med Foreningen Nydanskere
forsøgte man at finde virksomheder, der ville antage nydanskere.

Med Fædregruppens
nye initiativ, Spiderhouse samarbejde foreningen også.  

Hvis politikere ville lytte

Det var altid rart hvis politikerne henvendte
sig. Alt for ofte tog de beslutninger uden at kende baggrunden. En af
dem, der gerne ville orienteres om Nørrebro
var Peter Schlüter. Undertegnede og Formanden
fortalte om Handelsforeningens
mange initiativer.

Til de nyvalgte i området havde foreningen
forfattet et brev, hvor man gjorde opmærksom på foreningens hjemmeside.
Desuden inviterede man til et samarbejde. Heller ikke her skelnede foreningen
til, hvilket parti, det drejede sig om.  

Politisk møde

Et møde blev afholdt med Connie Hedegaard
og Benedicte Kjær. Det samlede desværre kun 15 – 20 mennesker.  

Igen kritik af julebelysning

21 butikker fra Runddelen
til Stefanskirken havde samlet sammen til julekæder. Af dem
var de fem dog medlemmer. De mente alle, at foreningen gjorde for lidt
for dem. 

 • Foreningen var ikke god til
  at kommunikere.
 • Foreningen gjorde ikke nok
  for dem
 • Foreningen havde ikke lavet
  en undersøgelse vedr. samlet åbningstid op mod jul.
 • Foreningen gjorde ikke nok
  m.h.t. markedsføring

 

Kritikken fremkom, selv om man fra
Nørrebro Handelsforenings
side havde omtalt arrangementet i en
helsides annonce i Nørrebro Avis.  

Erhvervsmøde

Til et erhvervsmåde var der 85 deltagere.
Både Formanden og undertegnede holdt et oplæg. Foreningen
Nydanskere
og Danske Bank
holdt oplæg.  

Juleloppemarked med succes

Starten på årets juleloppemarked
var en kæmpe succes. Der var sort af mennesker på Runddelen.
Sammen med Café Runddelen havde man lavet et arrangement med
gratis julegløgg. Man måtte ikke servere direkte fra boderne. Det
måtte man til gengæld i Nyhavn.
   

På en måned havde foreningen været
16 gange i medierne og hjemmesiden nåede op på 14.500 besøgende.
Selv norske journalister henvendte sig.  

Få 
ondt i maven på Nørrebro

En artikel som jeg skrev, vakte stor
opmærksomhed. Den hed Få ondt i maven på
Nørrebro.
Jeg blev spurgt om, Fødevarekontrollen og Smiley–
ordningen
havde spillet fallit. Jeg svarede, at ordentlig kontrol
var vigtig, men rådgivning var endnu vigtigere. Det var fint, at man
havde miljøambassadører og så videre. Men hvis man ikke gad at benytte
sig af den hjælp, man her kunne få, måtte man bøde for det. Man
havde også butikskonsulenterne, man kunne få rådgivning af.  

Baggrunden for historien var, at Jyllands
Posten København
havde købt 7 stk shawarmaer og fået dem analyseret.
Og det var rystende læsning.

I seks stykker havde man fundet rester
af afføring, i fire havde man fundet colibakterier, der stammede fra
grøntsager, der ikke var skyllet ordentlig, eller fra medarbejdere,
der ikke har vasket hænder efter toiletbesøg. I fire af prøverne
fandt man spor, der skyldtes rifter og sår fra menneskehænder.

Fødevarestyrelsen erkendte også, at
uddannelse og rådgivning i branchen var velkommen, men afviste at det
var styrelsens opgave. Deres opgave var at kontrollere, blev det pointeret.  

Sort arbejde og ulovligheder

I månedsbladet Paagadens
kronik – panel sad folk som Kåre Bluitgen, Anne Braad, Rene Karpantschof,
Marie Marcus, Peter Tudvad, Sherin Khankan

og så beskedne undertegnede. I en af mine tillæg skrev jeg om sort
arbejde.  

Hver femte dansker arbejder sort til
en værdi af 51 milliarder kroner. Det svarer til 125.000 fuldtidsstillinger.
Her skrev jeg, at integration også handler om at respektere de samme
love og regler. Hvad nytter det når en forretningsindehaver med et
smil betaler sin bøde på 5.000 kr., når han reelt har haft det ti
– dobbelte i fortjeneste, fordi han har snydt.

De fleste danskere tolererer  almindelig
sort arbejde, mens det er det organiserede sorte arbejde, man havde
noget imod.  

På Nørrebro
så man i visse kredse gennem fingrene med afgiftsfri colaer og chokolade.
Man mente, at Nørrebro Handelsforening
kørte for hårdt frem mod de kiosker og butikker, der snød Told &
Skat.  

Turister til Nørrebro

Tanken fremkom, at Nørrebro
skulle udvikle sig til turistmagnet. De 350.000 der kom på de 284 krydstogtskibe
skulle se den ægte vare. Det viste sig nemlig at 40 pct. af gæsterne
ønskede en mere utraditionel rundvisning i København.
Og Nørrebro Handelsforening
var med på ideen. Nørrebro
rummede jo det hele. Her var jo et uopdyrket marked for turisme.  

Artikelserien om Nørrebro Handelsforenings
nyere historie fortsættes
 

Kilde:
Diverse protokoller og udklip

           www.norrebro.dk

          
Uwe Brodersen: Nørrebro Handelsforening i 110
år
 

Hvis du vil læse mere:


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Fra Urtekræmmer til Shawarmabar