Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Padborg / Kruså / Bov

Vognmænd og speditører i Padborg

Februar 21, 2011

Det er ikke til at tro, at der i 1920
kun var 47 indbyggere i Padborg. I dag er det antal hundred
– dobbelt. 4.500 lastbiler kører dagligt gennem byen. Og 3.000
er beskæftiget inden for speditions
– og transporterhvervet. Læs her om den enorme udvikling, og
nogle af de kendte firmaer. Men også
om da der var masser af husvilde i kommunen. Og kommunen ville ikke
stille garanti til oprettelse af en andelsboligforening.
 

Fra 47 til 4.600

Tænk i 1920 var der kun 13 huse og 47
indbyggere i Padborg. I dag er der 4.600 mennesker. Og hver dag
ruller 4.500 lastbiler gennem byen.

I Danmarks største transportcenter befinder
der sig 47 speditions – og 52 transportvirksomheder. Dertil kommer
27 lager – og 55 servicevirksomheder.  

3.000 beskæftigede

Og det hele er stadig i udvikling. Siden
1985 er den danske eksport steget med 70 pct, og importen med 50 pct.
Den udvikling har man kunnet mærke i grænsebyen.

Padborg Transportcenter
beskæftiger i dag 3.000 mennesker.

Men man skulle så meget igennem
inden det nåede så vidt. Jeg boede i byen i syv år. Så blev jeg
mere eller mindre tvunget fra byen.  

Husvild i Bov Kommune

Fra 1945 til 1990 blev befolkningstallet
i Bov Sogn fordoblet. Særlig fra 1955 til 1965 gik det stærkt.
I Padborg og Kruså var der ligefrem tale om byggeboom.

I 1945 boede kun 40 pct. af sognets beboere
i de to byer. I 1970 var der tale om 75 pct.

Det var transportvirksomhed, statslige
arbejdspladser og grænsehandel, der var skyld i denne vækst.  

Antallet af folk, der var beskæftiget
med handel blev fordoblet med handel blev fordoblet fra 1940 til 1965.

Den store tilstrømning skabte problemer.
Således var der i 1946 hele 300 familier uden bolig i Bov Sogn.
90 familier var deciderede husvilde. De var anbragt i barakker og på
skoler. Flere gymnastiksale var indrettet som husvildeboliger.  

Utålelige boligforhold

Da mekaniker Wind
i Bov i 1951 ville nedlægge en lille lejlighed, blev dette nægtet.
Da manglede der stadig 85 lejligheder i sognet.

Lofter, værelser og sommerhuse måtte
endnu i slutningen af 1950erne tages i brug.  

Jernbanefolk, der var blevet forflyttet
til Padborg måtte tage til takke med et lille værelse uden
nogen bekvemmeligheder. I fridagene tog de hjem til familien. Men efter
et par år kom familien til byen. De blev mødt med utålelige boligforhold.
Nogle boede i nedlagte busser, andre i togvogne.  

Kommunen ville ikke garantere

I 1946 forsøgte man, at starte en andelsboligforening.
Kommunen ville dog ikke garantere lånet over for staten. I 1949 forsøgte
man igen. Det lykkedes. Padborg Andelsboligforening
var en realitet.

De første huse blev etableret på 
Jernbanegade
og Ringgade.

I 1961 rummede foreningens boliger en
tiendedel af befolkningen. På bare 18 år blev der bygget 189
boliger.

Aabenraa Amts Boligforening
kastede sig over Krusaa.  

En bolig for hver anden beboer

Et nyt byggeboom opstod. På bare
10 år blev der bygget 370 boliger i Padborg.
Endelig omkring 1970 var boligproblemerne løst. Selv om befolkningstilvæksten
stoppede, fortsatte man byggeriet. Fra 1972 til 1990 blev der bygget
1.500 nye boliger i kommunen. Det betød, at der i 1990 var en bolig
for hver anden beboer i Bov Kommune.
Det må da være Danmarksrekord?  

Tjent på 
besættelsesmagten

Mange vognmænd og speditører havde
tjent godt på besættelsesmagten. Der var også masser af transport
til Schweiz. Man var glade for de danske landbrugsprodukter.

Hjælpepakker til Tjekkoslovakiet blev
også klaret fra Padborg.

Transporterne foregik fra Padborg
Station,
landevejene ved Krusaa
og fra Oksevejen.  

Stationen blev større

Byens store jernbanestation blev endnu
større. Midt i 1950erne var der ansat 250 mand på stationen.
Dengang kørte der dagligt 125 vogne ind på ladesporene.

Man kunne opleve, at en halv snes lokomotiver
futtede tilsyneladende planløst rundt på skinnerne. Men det var skam
et formål med galskaben.  

1950erne: 50 speditører og vognmænd

Hos speditørerne gik det også 
stærk. I 1942 var der cirka 40 ansatte hos speditørerne. Tager vi
transportfirmaerne med, nåede vi næppe op til mere end 100 ansatte.

Men allerede midt i 1950erne var der
ca. 50 speditionsfirmaer og vognmænd.  

Andreas Andresen
var specialist på fødevaretransport. I 1962 byggede firmaet det suverænt
største pakhus vest for banen. Tre år senere opførtes et frysehus.

Schenker
konkurrerede sammen med Andreas Andresen
med at være de største.  

Fra Schenker til Danexim

Efter krigen var Schenkers
filial blevet beslaglagt af staten. Niels Christensen,
der havde været filialbestyrer købte allerede i 1945 aktiviteterne
og rettighederne af staten. Man åbnede under navnet Danexim.

Firmaet var meget engageret i eksport
af landbrugsvarer. I den forbindelse blev det første autoriserede frysehus
oprettet i 1953 i Padborg. Igennem 1960erne havde firmaet beskæftiget
cirka 100 mand.  

Junker starter selv

Også det andet tyske firma,
Vilh. Stave
fortsatte i ny skikkelse efter krigen. Det nye navn
blev Jarlby og Co. Ledelsen blev overdraget til Kr. Junker.
Men denne blev afskediget i 1957. Hvad gør man så. Ja, man fortsætter
selv. I 60’erne havde firmaet godt en snes mand ansat.  

Vognmænd overtager firma i pengenød 

I 1959 startede Padborg Transit.
Ja egentlig var det fem vognmænd, der kørte for Berg og Co,
som var kommet i økonomiske vanskeligheder, der startede. I 1970 var
der 60 ansatte.  

Også det store firma, Lehman
startede en filial. I 1940erne havde man ellers samarbejdet med de lokale
firmaer, Andreas Andrsen, S.A. Jessing
og Peter Hansen.  

Filialbestyrer hos Samson og Wilson,
Erik Halskov Jensen
startede i 1953 for sig selv hjemme i sin dagligstue.
I 1970 var der 65 ansatte.  

Nissen og Petersen
havde omkring 1965, 32 ansatte. Den lokale Andreas Nissen
havde tidligere været ansat hos Peter Hansen.  

Prokurister starter selv

I 1966 ville nogle prokurister hos
Andreas Andresen
starte for sig selv. Det var Brødrende Rebsdorf.
I 1970 havde dette firma 25 ansatte.  

I 1970 omfattede den samlede speditionsbranche
omtrent 5 – 600 arbejdspladser.  

Ny grænseovergang

Efter krigen var der mange vognmænd,
der prøvede lykken. Men i 1951 aftalte den tyske og danske regering,
at kun et begrænset antal koncessionerede lastbiler måtte køre eksport.
Tallet blev i første omgang højst 275 biler. Det steg kun langsom
før 1970.  

Der var ikke mange store eksportvognmænd
i landet, der havde mere end 4 biler. Kun et par stykker havde mere
end 10.

Midt i 1970erne kom der større og stærkere
lastbiler. Den eksportvognmand, der havde tilladelse til at køre i
Tyskland,
tjente godt. Hans tilladelse var et guldranet stykke papir.

I 1963 gik der 13 gange så meget
gods ud af landet som i 1950.

For Kruså
betød den nye udvikling en ny grænseovergang i 1956. Den gamle var
alt for smal, og lange køer var hverdagskost.  

I Padborg
gik forskellige organisationer sammen og etablerede Transitgården.  

Knud Hansen

Før krigen var der kun en håndfuld
eksportvognmænd i Bov – Padborg området. Knud Hansen
havde base i København, men etablerede en filial på Krusaagård.
I 1960erne udviklede firmaet sig til en stor vognmandsforretning.  

H.P. Therkelsen

Den største af dem alle var dog H.P.
Therkelsen.
Firmaet var etableret i Løgumkloster.
I 1952 befandt man sig i Krusaa.
Firmaets store gennembrud kom, da man fik kontrakt med Den danske
Brigade
i Tyskland. Denne kontrakt bestod fra 1947 og 10
år frem.

H.P. Therkelsen
var i mange år den største skatteyder i sognet. Antallet af ansatte
steg til 40 i 1970. I dag har man cirka 200 ansatte.  

De største vognmænd etableret i
kommunen

I Bov
holdt firmaet Jens Jensen til. Omkring 1970 havde man 10 eksportbiler.
Firmaet Peter Hansen specialiserede sig. I løbet af 60erne havde
firmaet 40 ansatte.  

Problemerne for både speditører og
vognmænd var at tyskerne i mange år ikke ville udvide tilladelserne.
Derfor var man tvunget til at bruge tyske biler.

I 1970erne havde fem af Danmarks
største vognmænd etableret sig i kommunen.  

Bestyrer starter selv

Lehmanns
filialbestyrer, Edwad Marker
blev selvstændig. Han specialiserede sig i import af tysk øl til
Danmark.

Og i 1972 gik tyskerne med til at udvide
tilladelserne. Nu var disse ikke mere bundet til den enkelte bil, men
til det enkelte firma. Det gav plads til 5 – 600 eksportbiler.  

Willy Haustein,
der havde været ansat hos H.P. Therkelsen
startede et firma, der voksede. Men Haustein
måtte opgive i 1982. Hans virksomhed blev overtaget af Brødrende
K.E.
Og Eigil Christensen.  

Firmaet Sv. Aage Barsøe
havde solgt halvdelen af firmaet til IAT
i Esbjerg. H.P. Therkelsen , der nu for alvor var den største
vognmand flyttede til Padborg.
Man havde overtaget en del af Padborg Transits
aktiviteter, og var nu oppe på 165 ansatte.  

Det bliver i familien

K.E. Christensen
udviklede sig også. I begyndelsen af 1980erne var de en overgang større
end H.P. Therkelsen. De havde overtaget firmaet Cargex,
som de selv var med til at starte.

Eigil Christensen
udviklede E.C. Trail. Han overtog en af de store vognmandsforretninger,
Hans Petersen
og udvidede medarbejderstaben til 90 i 1993.

Eigil Christensen
var svigersøn til Erik Halskov Jensen.
Det gjorde ham til svoger til en meget markant person, Carlo Jensen.
Han blev også en af de store himmelstormere.  

Carlo Jensens
firma C.J. Transport blev grundlagt i 1979 med to medarbejdere.
I 1990 var der 50 ansatte. Men da begyndte han at flytte aktiviteterne
ud af landet. 

HST starter

Hansen og Søn 
havde i 1991 omkring 60 ansatte. Den ene af indehaverne havde sammen
med Finn Sørensen grundlagt firmaet HST.
Det havde på et tidspunkt 150 ansatte.  

Ved siden af de store vognmænd var der
yderligere 30 – 40 firmaer i Kruså
og Padborg, der havde eksporttilladelse. Andreas Andresen
havde overhalet Danexim midt i 1980erne. Man havde opkøbt firmaet
Junker og Co.
I 1990 var der 120 ansatte.  

1.300 ansatte i 1990
– 91

I 1990 var N.E. Kock
nået op på 40 ansatte. Speditionscentret
og Malling gik sammen med Konti
– Skan
og nåede op på 70 ansatte.  

Efter Schenker og Stave
kom yderligere to tyske firmaer til, nemlig Otto Ohl
samt Kuehne og Nagel. Også det hollandske, Vooruit
etablerede sig i Padborg.

Omkring 1990 – 91 havde speditionsbranchen
cirka 1.300 ansatte.  

Motorvej
– en fordel for Padborg

Kigger man i Krak
fra 1985 kunne man finde ca. 100 firmaer i området, der beskæftigede
sig med transport og spedition.

Motorvejen blev en stor fordel for
Padborg.

Det fælles dansk – tyske toldområde
blev en stor succes. Man må tage hatten af for tyskerne, at de
ville være med til at etablere dette område et par kilometer inde
på dansk grund.  

43 aktionærer var med til at starte
Padborg Godsregistrering.
Primus motor i dette var Erik Halskov
Jensen.
Overskuddet gik til fælles gavn til det lokale transporterhverv.

Man fik skabt en slags frihavn trods
kraftig modstand fra Århus Havn.
Dengang blev initiativet dog ikke helt den store succes.  

Jernbanen i stampe

Jernbanen var sakket bag ud i 60erne
og 70erne. Det var ikke meget international godstrafik tilbage.

Men så fik man midt i 1980erne
det såkaldte veksellad. Ideen var, at bilerne kunne køre vekselladdene
til centrale terminaler, hvor det så kunne læsses på et
tog til de længere distancer.

I den forbindelse med etableringen, blev
firmaet Kombi – Dan etableret. Men jeg husker det egentlig
ikke som den store succes.  

De gamle centre

En flyveplads blev anlagt. Den gav anledning
til meget diskussion.

De gamle transportcentre var Padborg
station
og landevejen ved Krusaa.
I Padborg lå speditionsfirmaerne længe i Jernbanegade, Valdemarsgade
og på selve stationsområdet.  

I Krusaa
var det Transitgården lige nordvest for grænseovergangen, der
var det store center. Men fra 1962 var det Padborg,
der trak. Man etablerede sig mellem den nyanlagte Industrivej
og banen.  

Guldgraver
– stemning

1970erne bød på et langt byggeboom
på Frøslev Kådnermark,
vest for banen. Næste etape var arealet mellem Omfartsvejen
og Motorvejen.

Ja, der var helt guldgraver
– mentalitet
over det hele.  

Udviklingen fortsatte efter mine 7 år
i Padborg.  

Kilde:
Se

  • Litteratur Padborg – Krusaa
    – Bov

 

Hvis du vil vide mere:
Læs

  • Padborg fra begyndelsen
  • Padborg i 7
    år
  • Padborg og nabobyerne

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Padborg / Kruså / Bov