Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Ølunds Mølle

September 2, 2010

Ølunds Mølle  

Af Tonny Svanekiær

Den er opført i nærheden
af Nørrebros Runddel. Ja indtil 1979 lå 
bygningerne i Nørrebrogade 148. Den nåede at male i 60
år. Vi følger familien Øland men også 
møllefamilien Schmidt. Vi berører også 
Svanemøllen og Lille Blegdams Mølle
 

Familie og kendte aner til
grundlæggeren af  Ølund Mølle, Christian Johansen
Ølund.
 

Grundlæggeren af Ølunds Mølle
Christian Johansen  Ølund b
lev født i 1769 i landsbyen Ølund,
Skeby Sogn, Lunde Herred i Odense Amt på Fyn. 

Han blev døbt i Skeby Sognekirke
den 4 juni 1769. Hans forældre var Johannes Larsen(Lauritzen) af Ølund,
og Anne Sophie Christensdatter Schøit. (nedenfor) 

Hans forældre var:

Johannes Laursen,
født 1737 i Ølund, døbt 13 jan 1737 på Hellig Trekongers Dag i

Skeby kirke,  Han døde
maj 1791 i Ølund, Skeby sogn, Lunde herred, Odense amt,

begravet 4 maj 1791 i Skeby
kirke.

Fra KB: selvejergårmand Johannes
Larsen af Ølund den 4 Maj hæderlig begravet i sin

alders 54 aar, stilling: selvejerbonde
Ølund. Skeby, Lunde, Odense amt. 

Skifte: Dallund  

Han blev viet til Jomfru Anna
Sophie Christiansdatter Schøit den 31 oktober
1765 i Lunde kirke 

Anne Sophie Christiansdatter
var fra Lunde mølle. 

Fra FT-1787: 

Odense, Lunde, Skeby, Ølund
by, , F2, FT-1787, A2781

Johannes Larsen 51  gift Husbond Selvejerbonde
og

Gårdbeboer  

Anne Sophie Christensdatter
40  gift Madmoder 

Lars Johansen 21  ugift Ægte
søn   

Christian Johansen 19  ugift Ægte
søn   

Rasmus Johansen 9  ugift Ægte
søn   

Rasmus Rasmussen 18  ugift Tjenestekarl  

Mads Hansen 12  ugift Tjenestedreng 

Anne Malene Rasmusdatter 24
 ugift Tjenestepige 

Karen Thomasdatter   16
 ugift Tjenestepige  

Søskende til Christian
Johansen Ølund:
 

Laurids Johannes
Ølund

Født 1767 i Ølund – Skeby
Sogn og døbt i Skeby Sogns Kirke ”den 2 juli 1767 i guds huusdom
Mariæ Besøgelsesdag”, faddere ved dåben var:

Laurids Jensen, Jacob og Jørgen
Simonsens kone, alle af Ølund, Lunde Møller og kone, Hans Knudsen
af Ørritzlef i Otterup Sogn og Provstinde Høst som bar ham.   
 

Anne Cathrine Johansen
Ølund

Født 1773 i Ølund -Skeby
Sogn , hjemmedøbt den 22 april og den 9 maj i Skeby Sogns Kirke. Faddere
ved dåben var: Niels Møller i Lunde, Jørgen Simonsen, Erich Nielsen,
Henning Olufsen og Henrich Johansen, alle af Ølund, så og forpagterens
Bent Andersens kone af Lunde, som bar barnet.

l

Rasmus Johansen
Ølund

Født den 25 maj 1777 i Ølund
– Skeby Sogn og  strax fra fødselen af jordemoderen

Giertrud Chrisophersdatter
i Eighoved? Formageligt hjemmedøbt, hvorpå han og samme dag, som
var Trinitatis søndag, blev i guds hus frembåren, faddere var: Erich
Nielsen af Ølund, Skipper Dagstrup af Gierskov, Hans Madsen, Hans Mortensens
hustru og Enken Marie Ditlevsdatter begge af Ølund, og Hans P’s 
hustru af Schebye som bar ham.  

Rasmus blev viet til Kirsten
Andersdatter, hun blev født i Skeby Sogn i 1782. De fik mindst ét
barn, en søn der blev døbt Jørgen Rasmussen. Rasmus Johansen og Kirsten
Andersdatter boede som aftægtsfolk på sønnens gård ved FT-1850 i
en alder på hhv. 73 og 68 år. Gården lå i Lumbye Sogn – Lunde herred. 

Jens Johansen
Ølund

Født  1779 i Ølund – 
Skeby Sogn og døbt i Skeby Sogns Kirke den søndag den 10 post trinitatis,
8 august 1779. Faddere ved dåben var: Niels Møller af Lunde Mølle,
Jens Rasmussen af Ørritzlef, Skoleholder Hoff af Hessum? , Jørgen
simonsens hustru af Ølund og Provstinde Høst af Schebye, som bar barnet.
Jens døde som spæd. 

Søndag 15 post Trinitatis,
den 12 september 1779 blev Johannes Larsens hustru introduceret.

  

Christian Johansen
Ølund
blev viet omkring 1794 til Christiane Pedersdatter der var
født omkring 1769.   

De fik følgende børn: 

Tvillingerne  Anne
Sophie og  Caroline Ølund
født den 2 marts 1795 i Myntergade
i København og døbt i Nikolaj Kirken i København den 29 marts samme
år. (fra KB)

Den 20 marts – Christian
Johannesen Ølund brændevinsbrænder i Myntergaden, og Christiane Pedersdatter,
tvillingerne,  a’ født den 2 marts: Anne Sophie,
faddere: Bogtrykker Schulz, Brændevinsbrænder Gydler,Hørkræmmer
Møller, Fru Schulz og Jomfru U..hun. født den 2 marts : Caroline
,
Bogtrykker Schulz, Brændevinsmand Dons, Rasmussen, Madam 
E Juuels, Madam Severine.  

Johannes
Ølund,
født 1798, hvilket københavnsk kirkesogn vides ikke præcist.

Johannes bliver møllermester
ligesom sin far, Christian Johansen Ølund – og overtager Svanemøllen
fra sin far efter dennes død  i 1828 – han er reg. som
ugift møllermester i en alder af 47 år, boende på adressen udenbyes
klædebo matr. 141 forhuset., ved FT-1845. Der kendes ingen børn af
Johannes Ølund.

 

Ane Cathrine Sophie
Ølund
, født 1800, hvor vides ikke præcist; men i København.

Hun blev viet i en alder af
35 år i 1835 i citadel-kirken til Christian Christopher Gøttsche Holm.
Han var født den 23 marts 1796 på Donse Krudtmølle fra 1704 som lå
ved Gunderød, han var søn af Mølleejer Christian Holm og moderen
Frederikke Holm , født Gøttsche. – Christian Christopher Gøttsche
Holm var officer i den Dansk-Tyske krig 1848-50 hvor han var blandt
de faldne i 1848. Forlovere ved deres vielse var Johannes Ølund ejer
af Svanemøllen og Christian Ølund ejer af Ølunds Mølle.  

Note: Det fremgår tydeligt
af ovenstående KB-udskrift at både Johannes og Christian, begge sønner
af Christian Johansen Ølund; er mølleejere i 1835. 

Tvillingerne  Caroline
og Anne Kirstine Regine Ølund
, født den 23 februar 1803 på Svanemøllen
og døbt i Trinitatis Kirke den 6 april 1803. Den 6 april fik Christian
Johansen Ølund, Møller, og Christiane Pedersdatter paa SvaneMøllen,
døbt sine tvillingedøtre, født den 23 februar, den 1’ste kaldet
Caroline
, Fru Cathrine Holck bar hende og jomfru Severine holdt
huen, den 2’den kaldet Anne Kirstine Regine,
fru Kirstine Falck bar hende og jomfru Dorothea Falck holdt huen, Hr.
Kaptain Henrich Holck, Hr. Kaptain Friderich Falck og Kaptain Johan
Olsen var faddere.  

Christian
Ølund
født  den 7 maj 1805 på Svanemøllen og døbt i Trinitatis
kirken den 19 juli 1805 . Samme dag fik Christian Johannesen Ølund,
Møller og Christiane Pedersdatter på Østerbro døbt en søn kaldet:
Christian . F
ruen Margrethe Falck bar ham  og Jomfru Lorentzen
holdt huen, Hr. Kaptain Wilhelm Falck, Hr. Kammerjunker Schak Brockdorf
og faderen var faddere.

Christian Ølund overtog Ølunds
Mølle efter sin faders død i 1828

Christian Ølund blev viet
til Louise Magdalene Cathrine Schrøder omkring 1826. Louise Magdalene
Cathrine Schrøder var født i Kiel i Holsten omkring 1808.Hun døde
den19 februar 1860. Hun var datter af toldkasserer Schrøder og Hustru,
Magrethe, født Poulsen, fra Lolland 

De fik følgende børn: 

Christian Sigfred
Ølund ,
født på Nørrebro i København i 1830 og døbt i Trinitatis
Kirken den 10 juni 1830 (OBS!! ej fundet i KB) 

Sophie Caroline Christine
Ølund,
født på Nørrebro i København den 18 maj 1833 og døbt
i  Trinitatis Kirken den 12 juli 1833(6’te søndag efter Trinitatis),
Forældre: Møller Christian Ølund og Hustru  Louise Magdalene
Cathrine Schrøder Ølund Mølle 77,171. Faddere ved dåben var: Madam
Schrøder, fuldmægtig B….,  Jomfru Sophie Ølund paa Svanemøllen
og Møller Johs.Ølund samme sted, Captain Holm i citadellet, Student
Øllgaard i Kannikestræde 47.   

Sophie Caroline Christine
Ølund
blev som 20 årig den 10 august 1853 viet i Abel Cathrines
Stiftelse i København til Jens Adolph Frederik Clausen von Kaas. Han
var 27 år ved vielsen og er født i 1826. Forlovere var: Hoteleier
Lauritz Johansen i København, skovfoged og Møller Ølund paa Fortunen.
Forrettet paa Fortunen efter kongebrev af 6 august 1853, alle de nødvendige
attester er fremlagt.    

Louise Regine
Ølund,
født på Nørrebro i København i 1835

Louise Regine Ølund blev viet
som 19 årig  den 10 august 1855 i Garnisons Kirken til Lorenz
Christian Neuhaus der var 31 år ved vielsen og født i 1824, Forlovere
var:Christian Ølund Kgl. Skovfoged og Generalkrigskommisær Michealsen,
huusingulation kongebrev af 4 august 1855, henhørende til Lyngby Sogn,
vielsen forrettet af Heer Pastor Bl…..  

Oscar Christian
Ølund
, født på Nørrebro i København den 7 juli 1837 og døbt
i Trinitatis Kirken den den 17 september 1837 (17’ende søndag efter
Trinitatis.). Forældre Møller mester Christian Ølund og hustru Louise
Magdalene Cathrine Schrøder , Nørrebro.

Faddere ved dåben var: Madam
Schrøder, Madam Øllgaard Møller + Ølund, Captain Holm, Auditeur
Poulsen. (KB-Udskrift haves)  

Oscar Christian
Ølund
blev som 36 årig, den 26 februar 1874 viet til 25 årige
Caroline Jørgensen Møller i Lading Sogn i Århus amt. Hun var født
i 1847. Forlovere ved vielsen var S. Møller af Norring og J. Møller
af Skjødelev, vilesen blev forrettet i brudens hjem. Ingen tinglysning
har fundet sted – vielsen foretaget i henhold til kongebrev dateret
den 13 februar 1854+(1874). (KB-UDSKRIFT HAVES) 

Johannes Wilhelm
Ølund
, født på Nørrebro i København den 7 april 1840 og døbt
i  Trinitatis Kirken den 12 juli 1840, (4’de søndag efter Trinitatis)
Forældre: Møllermester Christian Ølund og Hustru  Louise Schrøder,
Nørrebro nr. 171 A. Faddere ved dåben var: Madam Schrøder og forældrene.
(KB-udskrift haves)  

Johannes Wilhelm
Ølund
  blev som 35 årig den 21 december 1865 viet i Trinitatis
Kirken til  Ane Margrethe Sørensen der var 19 år og født i 1845.
Forlovere var: ………….  A. Gisling(Gisting?) Adelgade 29
og Høker Peter Sørensen Adelgade 17(brudens fader) Vielsen blev forrettet
i huset Adelgade 29 efter kongebrev af  5 december 1865.

(KB-Udskrift haves)  

De fik følgende børn: 

Regine Louise
Ølund
født i København den 28 marts 1866 og døbt den 10 maj
1866 i Trinitatis Kirken. Forældre: Johannes Wilhelm Ølund Urtekræmmer
og Ane Margrethe Sørensen Adelgade 29. Faddere ved dåben var: M..ane
Sørensen, jomfru  Johanne Sørensen , Hr. Høker Sørensen (KB-Udskrift
haves) 

Christian Marius Peter
Ølund
født i København den 5 marts 1868 og døbt den 6 maj 1868
i Trinitatis Kirken , forældre: Johannes Wilhelm Ølund Urtekræmmer
og Ane Margrethe Sørensen Adelgade 29 , faddere ved dåben var: Madame,
jomfru Camilla Sørensen, Høker Peter Sørensen– Christian Marius
Peter Ølund var kontorist i 1885. (KB-Udskrift haves) 

Oscar Edvard
Ølund
født i København  den 17 juni 1869 og døbt den 8
oktober 1869 i Trinitatis Kirken, Forældre: Johannes Wilhelm Ølund
Detailhandler og Ane Margrethe sørensen Adelgade 31 (bemærk! Flyttet
fra Adelgade 29)  Faddere ved dåben var: Madam Nielsen, Fru Brasch 
og Str….. Brasch – Oscar Edvard Ølund var bogbinderlærling i 1885.
(KB-Udskrift haves) 

Sofie Camilla
Ølund
født i København den 12 september 1873 og døbt den 17
april 1874 i Helligåndskirken. Forældre:  Kaptain Johannes Wilhelm
ølund og Ane Margrethe Sørensen (Skouboegade 45??), Fadere ved dåben
var: Fru Brasch og frk. Clausen

 

Christian
Ølund og Louise Schrøders børn fortsat:
 

Edvard Rudolf Sigfred
Ølund
født i Lyngby Sogn den 6 marts 1843 og døbt i lyngby Sognekirke
den 30 maj 1843. Forældre: Skovfoged Christian Ølund i Fortunen og
hustru Louise Schrøder , båret af madam , (navn mangler i kb-udskrift),
faddere var: Rudolph  i Fortunen, Møller Ølund af Svanemøllen,
Gaardejer Schuberth af Fortungaarden og faderen.

Note:
Det fremgår tydeligt af ovenstående KB-udskrift at faderen, Christian
Ølund er Skovfoged i Fortunen (læs: Dyrehaven) i marts 1843 – det
vil sige at Ølunds Mølle sandsynligvis er afhændet eller bortforpagtet
i starten af 1843.     

Christian Johansen
Ølund fortsat:
 

Ifølge FT-1801 boede familien
Christian Johansen Ølund i udenbyes klædebo kvarter matrikel 36,107
på Østerbro, og havde følgende børn (fremhævet)

Christian Ølund, 32 år, husbond
, Møllermester

Christ. Pedersdatter, 32 år,
husmoder, hans kone.

Johannes
Ølund, 3 år, deres søn født omkr. 1798

Ane Cathrine Sophie
Ølund, 1 år, deres datter , født omkr. 1800
 

Samboende på ovenstående
adresse med familien Ølund var både en møllermester Rasmus P.Møller 
samt flere møllersvende, møllerdrenge og tjemestefolk – det
må antages med rimelig sikkerhed at der må være tale om
Svanemøllen som Christian Johansen Ølund overtog i 1801 efter møllermester
Casper Fr. Schmidt. Føromtalte Møllermester Rasmus P.Møller er i
øvrigt broder til Christiane Pedersdatter, Christian Ølunds hustru.  

Svanemøllen og
Ølunds Mølle
 

Svanemøllen er opført som
stubmølle i 1758.  I 1771 blev Svanemøllen erhvervet af Casper
Frederik Schmidt der også var ejer af Gothers Mølle. I 1773 nedbrændte
hele den gamle stubmølle, den blev opført igen som en Hollandsk mølle
med drejelig møllehat. Casper Frederik Schmidt overtog i 1773 også
den gamle barkmølle Lille Blegdams Mølle der lå ved mosaisk kirkegård
på Nørrebro. Da den Kongelige Grynmølle som stod ved Gammel dok på
Christianshavn nedbrændte i 1779, blev det overdraget Svanemøllen
at forsyne Flåden med mel og gryn.   

I 1801 overgik Svanemøllen
til brændevinsbrænder Christian Johansen Ølund og han ejede Svanemøllen
frem til sin bortgang i 1828. Han opførte også den berømte Ølunds
Mølle lige nord for Nørrebros runddel i 1826 på matrikel 171 lod
A. Ølunds-Møllen blev opført som hollandsk mølle og vingeakslen
var lavet af jern i stedet for egetræ da brandfaren derved formindskedes.
Møllen var en såkaldt gallerihollænder, det vil sige at den stod
på en opmuret underdel og vinger og bremse blev  betjent fra galleriet
rundt om møllen. Ved opførslen stod den frit og dannede nærmest en
slags bygrænse. Møllen var ottekantet og gulmalet. Ølunds Mølles
hat, vinger og overbygning blev, ifølge en tegning af Both, nedtaget
allerede i 1870, fordi møllen efterhånden lå indeklemt mellem de
høje nye huse som blev bygget på Nørrebro. Møllen beskrives i 1881
som 3-etager højt i 3 fag, den øverste etage var ottekantet med fladt
paptag. Selve møllehuset stod som en baggårdsbygning ved Nørrebrogade
148 indtil 1979, da det desværre faldt for byfornyelsen. Møllen lå
således at bagsiden set fra Nørrebros Runddel lå ca. midt i Uffesgade
der indtil 1941 faktisk hed Ølundgade – opkaldt efter Møllen.

 

Christian Johansen Ølunds
søn, Johannes Ølund overtog Svanemøllen efter faderens død i 1828,
han passede møllen i 28 år; men gik så fallit i 1856. Herefter
blev Svanemøllen købt af en oberst Eckmann og en kaptajn Lictenberg
og allerede i 1858 blev vindmølllen kombineret med en dampmølle, som
var uafhængig af vind og vejr. Dampmaskinen som trak møllen var produceret
på Burmeister og Baumgartens fabrik på Engelskmandens plads på Christianshavn.
I 1879 var Svanemøllen stadig i militære hænder og ejedes nu af Løjtnant
Oscar Eckmann.  

Svanemøllen var udsat for
flere storbrande, og i 1892 nedbrændte den totalt.

Efter denne storbrand reetablerede
man den nederste del af møllen hvor der blev åbnet et værtshus. Under
2 verdenskrig blev ”møllen” beslaglagt af tyskerne og blev derfor
sprængt i luften af sabotører i 1944 – herefter endte møllens godt
185 årige historie.(note)  

Christian Johansen Ølund døde
i København den  14 juni 1828  og blev begravet fra Trinitatis
kirken den 18 juni samme år , 59 år gammel.(note)– kun 2 år efter
Ølunds mølle blev bygget, han er i KB registreret som forpagter af
Svanemøllen.  – Ølunds Mølle blev overtaget af hans 
søn Christian Ølund der var forstkandidat i dyrehaven – den var
i  familien Ølunds eje indtil starten af 1843 (note) hvor den
blev overtaget af  Frederik Christian Schmidt fra den kendte Københavnske
møllerfamilie. 

Frederik Christian Schmidt
blev født i København i 1809 og blev som 35 årig viet den 1 juni
1844 i Vor Frue Kirke til den 30-årige jomfru Oline B.Petersen. Han
er ved vielsen i 1844 reg. som Møllermester hvilket må betyde at han
allerede har overtaget Ølunds Mølle, måske som tidligere nævnt i
starten af 1843. Frederik Christian Schmidt var familiært relateret
til møllermester og ejer af flere Københavnske møller, Casper Frederik
Schmidt  

Christian Johansen Ølund og
hans 2 sønner Christian Ølund og Johannes Lund var  medlemmer
af Det Kongelige Skydeselskab Sølyst ved Klampenborg – Deres skydeskiver
kan ses på Sølyst den dag i dag . på Christian Johansen Ølunds skive
dateret den 3 juni 1807 (nr 302) er der et motiv af en Hollandsk vindmølle,
givetvis Svanemøllen. Johannes Ølunds skive af 18 juli 1832(nr.587)
forestiller motivet en Ø med en lille lund, og endelig Christian Ølunds
skive af 18 juli 1832(nr.589), forestiller en jæger ved en sø med
en Ø og en lille lund.

Det fornemmes tydeligt at skivemotiverne
er inspireret af hjemegnen Ølund.  

Note: Christian Ølund er reg.
I KB som skovfoged I Fortunen (Dyrehaven) I februar 1843.

Han kan da næppe være møllermester
på Ølund Mølle samtidig, hvilket vil sige at møllen er afhændet
eller bortforpagtet allerede fra 1843.

Jf. omstående.

De sidste ejere af
Ølund Mølle.
 

Ifølge FT-1850 er den tidligere
nævnte Frederik Christian Schmidt der er reg. som møllermester på 
Ølund Mølle. Her bor han med sin familie hvoraf følgende personer
er registreret.

Frederik Christian Schmidt
, møllermester og husfader, 42 år (født 1808)

Oline Batorine,født Petersen,
kone og husmoder, 39 år (født 1811)

Georg Andreas Christian Schmidt,
søn 6 år, født på Nørrebro 1844

Juliane Margrethe Christine
Schmidt, datter 3 år født på Nørrebro 1847

Ellen Marie Jacobine Schmidt,
datter 2 år, født på Nørrebro 1848

Der er også reg. 2 møllersvende
og 3 møllerdrenge samt en tjenestepige på adressen. 

Ved FT-1855 er de samme personer
reg. på samme adresse, dog med mindre ændringer af ansatte møllersvende
og tjenestefolk 

Ved FT-1860 er de samme personer
reg. men familien er imidlertid blevet øget med en søn. Johan Frederik
Nikolai Schmidt der er født på Nørrebro omkring 1850, personalet
er nu indskrænket til en enkelt møllersvend og en møllerlærling.       

Ved FT-1880 må Frederik
Christian Schmidt være bortgået da det er hans 2 sønner Georg Andreas
Christian og Johan Frederik Nikolai der begge er reg. som møllere på
møllen.

Johan Frederik Nikolai er imidlertid
blevet viet til Marie Kirstine født Petersen og de har fået en søn,
Julius Valdemar Christian Schmidt der er født omkring 1879. Der er
ingen andre fra møllerfaget reg. ved denne FT.  

Ifølge andre historiske kilder
skulle Ølunds Mølle have fået nedtaget toppen allerede i 1870 og
har derfor ikke fungeret som vindmølle ved FT-1880; og dog, med 2 møllere
som ejere har den formodentligt stadig malet mel; men muligvis er toppen
med vingerne nedtaget umidelbart efter 1880. Familien Schmidt er de
sidste ejere af Ølunds Mølle.  

Ifølge FT-1890 ejes Ølunds
Mølle med tilhørende bygninger af  forhenværende møllermester
Johan Schmidt. Mølleriet er dog nedlagt og møllebygningerne fungerer
nu som beboelse med diverse småerhverv.

Ved denne FT-1890 må 
det være Johan Frederik Nikolaj Schmidt, søn af tidligere og afdøde
ejer Frederik Christian Schmidt. Der er reg. 8 familier på adressen
som består af et forhus hvor der bor 4 familier på i alt 16 personer,
en side og mellembygning hvor der bor 2 familier på 11 personer og
et baghus hvori der bor 2 familier på 13 personer samt i alt 12 personer
der lever og bor i møllen som tjenestefolk mm.. 

I stuehuset til højre bor
en enkefrue Kock med sin familie i sidebygningen til venstre bor familien
Meyer og i stueetagen i baghuset bor familien Jensen, i stuen mod gården
bor familien Larsen. Johan Schmidt  bor med sin familie på første
sal i forhuset. Han tituleres her som husfader og forhenværende møller
– han er 39 år ved FT-1890, altså må han være født omkring 1851.

En ikke særlig høj alder
at være både husfader og forhenværende Møller på.

Ølunds Mølle har nu fået
adressen Nørrebrogade nr. 148 , stadig matr. 171 lod A.

Tømrerfirmaet Hans Jacob Kornerup
Koch indrettede i juni 1892 tømrerforretning i Ølunds Mølle. Firmaet
havde også en filial i Vendersgade 17. Firmaet lå der kun
til december 1893 hvor det ophævedes.

Ved Ft-1906 ejes Nørrebrogade
148, matr. 171 A af en vognmand S.Pedersen, ved denne FT er der ej heller
optegnet noget eller nogle fra bagbygningerne  

Ved FT-1916 er møllebygningerne
imidlertid ejet af husejer Søren Petersen , Sankt Thomas Alle’ 
2, 2 sal. Denne Søren Pedersen kan sagtens være identisk med vognmand
S.Pedersen der ejede bygningerne i 1906.Adresssen har også fået ny
rode nemlig Bispebjerg rode i stedet for Lersø Rode som det hørte
under i tidligere FT. Lige efter Ft-1916 hørte adressen under Rådmands
Rode. 

Selve møllebygningen ligger
der endnu men der er dog sket flere ændringer ,  Selve møllebygningens
nummer er uændret nr. 148 med der er nu 2  opgange mere på 
matriklen, nr 8 og nr 10. Både opg. 8 og 10 hører til en ejendom på 
4 etagers beboelse hvilket vil sige at den er bygget efter 1890 –
det passer også fint med det byggeboom kvarteret omkring møllen var
udsat for fra ca. 1885 til 1910. De gamle mølletilbygninger gik kun
til 2 sal;  den ene af bygningerne fra 1826 står der endnu ved
denne FT-1916 og selve møllebygningen står også stadig som den blev
sat i 1826.

Husejeren bor ikke selv i bygningerne
i 1916. Den sidste møllermester der drev Ølund Mølle som mølleri
var Johan Frederik Nikolaj Schmidt. Ølunds Mølle nåede at male mel
i omkring 60 år. 

Ved FT-1925 er bagbygningerne
(de tidligere møllebygninger) på matrikel 171A, eller rettere Nørrebrogade
148, slet ikke optegnet hvilket sikkert betyder at der blev drevet erhverv
fra bygningerne. Det vides med sikkerhed at der i 1930’erne var et
autoværksted og i 1950’erne var både Frelsens Hær og en købmandsbiks
der blev drevet af en Hr.Nielsen

      

De sidste rester af Ølunds
Mølle blev nedrevet i 1979 på grund af den omfattende sanering
i det der kaldtes Fix-kareen. 

I dag er der kun en tomt og
den gamle baggård til Nørrebrogade 148 er nu noget større end før.
Det gamle matrikelnummer 171 A har dog overlevet; men Nørrebros gamle
vartegn er væk og en æra er slut.   

TCASC© 

Hvis du vil vide mere:
Læs

Jagtvejens Mølle


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro