Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Padborg / Kruså / Bov

Ligvognen fra Frøslev

September 2, 2010

Fra 1882 til 1962 fandtes der en Ligvogns
– forening i Frøslev. Fra 1921 havde den garage i Sprøjtehuset.
Sidste gang ligvognen blev brugt var i 1949. Men først i 1962 blev
foreningen opløst. Skikken betød, at naboen til afdøde skulle køre
og stille forspand til rådighed.
 

Kendes også 
i Højer

Dengang i sidste halvdel af 1800 – 
tallet var det især i Sønderjylland
en udbredt skik, at beboerne i de små landsbysamfund i fællesskab
anskaffede en ligvogn, så deres afdøde kunne føres til graven på
en smuk og værdig måde. Vi kender blandt andet skikken fra Højer.  

Som regel var det en forening, der stod
bag initiativet. Man fastsatte nøje regler for ligvognens anvendelse.
Og det var kun medlemskredsen, der måtte benytte den.  

Foreningen opløses i 1962

I Frøslev
by havde man også fra 1882 en sådan ligvogns
– forening.
Men ved et bymøde den 22. august 1962, som blev holdt
Frøslev Kro, besluttede man, at foreningen skulle ophæves
og ligvognen slås i stykker. Den blev simpelthen ikke mere brugt. Derved
var der ingen berettigelse for den 80 – årige gamle forening. I annoncen
til dette møde kunne man læse følgende: 

  • Frøslev bys beboere indbydes
    til møde onsdag den 22. august kl. 20, angående ligvognens og gravstenens
    vedligeholdelse på Hanved Kirkegård.

 

Annoncen var indsat af smed Johan
Meyer.

Inden anskaffelsen af ligvognen blev
ligene transporteret i en almindelig kassevogn. Den blev fremstillet
af lokale håndværkere, og blev opbevaret i Johannes Clausens
lade. Fra 1912 – 21 stod den hos smeden.  

Garage i Sprøjtehuset

Da man fik det nye Sprøjtehus,
fik man praktisk indrettet et rum til ligvognen. Man lejede vognen ud
mod betaling til andre byer i området. Der var ikke mange, der havde
så¨flot en ligvogn. Når den var fyldt med kranse vakte den opsigt.
For det meste kørte den til til Hanved og Bov Kirkegård.  

I 1912 havde man 6o medlemmer. Hvert
medlem skulle dengang bidrage med 5 mark. Regnskabet er periodevis mangelfuld,
men det skyldes sikkert, at de fleste bestyrelsesmedlemmer var indkaldt
til krigstjeneste under første verdenskrig.  

I 1939 var der underskud

I 1939 havde man igen generalforsamling
i foreningen. Det blev vedtaget, at nye medlemmer kunne optages for
2 kr. Til dækning af underskuddet vedtog man gennem Frøslev Mejeri
at opkræve 1 kr. pr. medlem. Endelig blev der vedtaget, at ikke –
medlemmer kunne bruge ligvognen for 2 kr.  

Endnu i 1938 var der 60 medlemmer. Og
ind til 1948 var ligvognen jævnlig i brug. Sidste indførelse i regnskaberne
viser dog, at den blev brugt sidste gang den 3. januar 1948. Det var
aftægtsmand Hans Hansen, der denne dag blev begravet på
Bov Kirkegård.
 
 
 

Naboen kørte og kom med hestene

Det var også 
en skik, at det var afdødes nærmeste nabo, der kørte ligvognen og
lagde hesteforspand til.
Men efterkrigstidens mekanisering gjorde
næsten hesten overflødig, så det har formentlig været vanskeligt
at opretholde skikken. De få heste, der var tilbage, har næppe været
velegnet som køreheste i trafikken. 

Beboerne har fortalt, at selv om det
står i regnskaberne, så blev ligvognen benyttet for sidste gang den
20. august 1949, da fru Caroline Kessler, der døde den 16. august
18148, blev ført til Bov Kirke.  

Kunne have været trækplaster

Dermed sluttede en af de gamle skikke,
som prægede de små bysamfund især i Sønderjylland.  

En skam er, at man ikke nåede at bevare
ligvognen. Den kunne have været et trækplaster på Bov Museum.  

Kilde: Se

Litteratur Padborg/Krusaa/Bov  

Hvis du vil vide mere:

Anekdoter fra det gamle Bov Sogn

De første mennesker i Bov

Frøslev – dengang Sønderjyllands
største landsby

Frøslevlejren

Fårhuslejren

Genforeningen i Bov Sogn

Harreslev – dengang  


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Padborg / Kruså / Bov