Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Sønderjylland

Teglværker ved Flensborg Fjord

Februar 4, 2010

En hel egn er præget af teglværksindustrien.
Hele 62 teglværker var det engang omkring Flensborg Fjord. Besøg Cathrinemindes
Teglværk eller anskaf dig en ny dvd, der på 
enestående måde fortæller om teglværkernes indflydelse
i dagligdagen.
 

Materialet lå 
klar

Teglværksindustrien havde sit hovedsæde
på halvøen ved Broager.
Et stenfrit, sandblandet ler afgiver et ideelt råmateriale. Og sådan
var de naturlige forhold på stedet. Afsætningsforholdene med skib
var de allerbedste. I høj sæsonen beskæftigede de 50 teglværker
omkring fjorden cirka 1.000 arbejdere.

Gennem 300 år var egnen storproducent
af tegl.  

Det første teglværk blev oprettet i
Fiskenæs
ved Gråsten i 1603.  

Leret lå langs kysten. Og også 
tørvene fra moserne udgjorde en del af brændet til ovnene. Det blev
kørt til Rønshoved og Sønderhav
og udskibet herfra.  

Ringovne og dampmaskiner

De store byggerier til marinen og Kieler
– kanalen medførte at teglværkerne fik råd til anskaffelse
af ringovne og dampmaskiner.

Men åbningen af kanalen betød større
konkurrence fra teglværkerne ved Elben.
I 1896 forsøgte man at oprette et fælles salgskontor. Men særlig
i 1906 og 1908 løb teglværkerne ind i store vanskeligheder, og efter
Genforeningen måtte mange værker lukkes. De nye toldgrænser gjorde
det svært for værkerne.  

Under første verdenskrig lå driften
stille på mange værker, fordi mandskabet var ved fronten.  

Gang i skibsfarten

Det var et sandt eldorado for småskibsfarten
på Flensborg Fjord i 1700 – tallet. De var beskæftiget
med tørvesejlads til teglværkerne og tegleksport fra teglværkerne.
I 1800 – tallet blev skibene lidt større. Der blev også købt fladbundede
skibe fra vadehavs kysten.

På et tidspunkt havde Egernsund
en af de største handelsflåder herhjemme.  

Fra 1950erne gik det stærkt tilbage
for skibsfarten. DSB og lastbiler havde overtaget fragten.    

Cathrinesminde
– et industriminde

I 2007 blev Cathrinesminde Teglværk
udnævnt som et af de 25 nationale industriminder. Og netop her er der
en enestående mulighed for at studere dansk teglværkshistorie og sønderjysk
industrihistorie.

Et beskæftigelsesprojekt fra 1986 til
1993 gjorde det muligt at restaurere de forfaldne bygninger.  

Et levende museum

Den faste udstilling illustrerer teglproduktion
gennem århundreder og teglsten fra forskellige tider og steder. Her
er både ringovn, tørrelader, lergrave, æltemølle, valseværk, strengpresse.

Her er også afskibningsmole, og
der er mulighed for at se de gamle arbejderboliger. Tankeværende er
det, at den sidste beboer fraflyttede så sent som i 1981. Ellers var
indkvarteringsforholdende meget beskedne.  

Mange af arbejderne kom fra Ærø,
Sverige, Posen og Lippe – Demold.

Mange af disse blev på egnen.   

Familieejet gennem generationer

Teglværket i Cathrinesminde
var i funktion fra 1732 til 1968. De første 148 var det et bondeteglværk.
Siden 1837 var det i familien Hollesens
eje. I 1892 fik man tilladelse til at placere den store ringovn. Den
blev senere erstattet af den såkaldte tunnelovn.

Ringovnene kunne gøre det muligt at
brænde stenene kontinuerligt. Disse ovne blev fyret med kul, som måtte
importeres. Men fordelen var at ovnene var meget effektive og sikrede
en større produktivitet.

I 1920erne gik man fra at have brugt
dampmaskiner til at bruge elektricitet som trækkraft.  

Langs Flensborg Fjord
lå teglværkerne. Det stenfrie ler var særdeles velegnet til teglproduktion.
Fra skovene i nærheden fik man brændsel.

Omkring år 1900 lå der endnu 62
teglværker langs Flensborg Fjord.
I 1938 var der endnu 12 teglværker tilbage.  

Huse af mursten

Takket være teglværkerne kunne man
nu bygge huse af mursten, og ikke kun af bindingsværk. Det gjorde husene
mere brandsikre. Vi så nogle skrækeksempler fra København
i 1728 og 1795.  

En ny dvd med kultur
– egns og industrihistorie

Vi har her på
dengang.dk fået indleveret en ny dvd af en af hovedmændene bag bevarelsen
af kulturen bag teglværkerne, universitetslektor Karsten Biering. Dvd’en
er ledsaget af en lille informativ folder på
dansk og tysk. Folderen indeholder blandt andet en udvalgt litteraturliste
om sønderjyske teglværker, småskibsfart og industrihistorie.
 

Vi ser blandt andet Broager Kirke,
der egentlig var opført af røde teglsten. I området var der leraflejringer
helt op til 18 meter. Mange spor i egnen minder om teglværkernes historie.
For at hindre unødig konkurrence, oprettedes et fælles salgskontor.

Renbjerg Teglværk var det fornemste
teglværk dengang, ejerboligen eksisterer endnu. Mange kunstnere slog
sig ned i området efter 1864. Motiverne var enestående.
 

Byggekunsten er i dag præget af teglværksindustrien.
Mange steder kan man beskue flotte murerværker på
eksisterende bygninger.
 

På 
dvd’en får vi et indblik i de mange arbejdsprocesser. Og også 
i de sanitære forhold, som ikke altid var de bedste. Hele generationer
har arbejdet på teglværkerne.
 

Et stort egnsspil, Teglværksspillet
er blevet set af hen ved 10.000. Dette beskriver en del af den omfattende
historie omkring teglværkerne, som betød så 
meget for livet her på egnen. Fortællingen gjorde et stort indtryk
på tilskuerne.
 

For at bevare det enestående stykke
kultur, industri og egnshistorie lykkedes det i sidste
øjeblik at redde det for eftertiden. En selvejende institution blev
etableret. Ved hjælp af beskæftigelsesprojekt
– penge samt fonde lykkedes det at få 
skaffet12 millioner kroner. Men det var ikke lykkes uden en stor folkelig
opbakning.
 

En støtteforening blev etableret.
Og på stedet kan skoler og andre gennemgå 
virkeligheden som det så ud – 
dengang. En god ide var det, at få 
flyttet Teknisk Skole fra Aabenraa til stedet en kort overgang. Resultatet
blev, at murerkunsten på fornemste vis kan beskues her på
Cathrinemindes Teglværk.
 

Den 19. august 1993 blev hele herligheden
indviet i overværelse af Dronning Ingrid. I dag bliver stedet drevet
som en filial af Museet på Sønderborg Slot.
 
 

Teglværks
– dvd’en kan varmt anbefales og forhandles gennem
 

Museumstjenesten: Telefon: 86 66
76 66

e
– mail:
mtj@museumstjenesten.com

Pris: 150,- incl. Moms plus forsendelse  

De offentliggjorte fotos stammer
fra dvd’en eller den lille meget informative folder. Vi har fået tilrettelæggerens
tilladelse til at offentliggøre dem.


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Sønderjylland