Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Peter Dircks – den glemte fysikus

Januar 16, 2010

En mand, der har været fysikus i
55 år, burde efterlade sig spor. Men den dansksprogede litteratur om
Peter Dircks er næsten ikke eksisterende. Han havde måske ikke den
rette holdning, til at de dansk sprogede historikere interesserede sig
for ham. Fjerne slægtninge har henvendt sig til dengang.dk. Måske
er Peter Dircks skyld i, at man i Tønder udklækkede en meget berømt
astronom.
 

Får vi den rigtige historie?

Det er ikke altid historien påtænker
dem, der har gjort et stort stykke arbejde for byen. Og det skyldes
i høj grad dem, der viderefortæller historien. Derfor arbejder vi
her på redaktionen for at få fat i tysksproget litteratur om Tønder.
Historien om byen er ofte præget af nationale hensyn. Og det er en
skam. For os amatør – historikere
kan det være svært at bringe den rette historie.  

Fysikus i 55
år 

Vi har forgæves ledt efter materiale
om den fysikus, der regerede i 55 år – inden den berømte
Ulrich/Ulrik
kom til byen. Han havde åbenbart en forkert holdning
m.h.t. Tønders indlemmelse til Danmark.

I grunden er det en trist historie. 

Sørgetog

Den 6. februar 1861 bredte der sig et
langt sørgetog gennem Tønder.
Sørgetoget gjaldt en person, der gennem 55 år havde tjent i Vidå
– byen.

Det var fysikus
– Peter Dircks,
der blev stedt til hvile. Han var ikke blot en
god læge. Han var også en person, der viste stor barmhjertighed over
for befolkningen.  

Fra Tönning til Tønder

Dircks
stammede ikke fra Tønder. Den 6. december 1781 blev han født
i Oldenwort i Ejderstedt.
Han var søn af landmand, Jann Dircks
og dennes kone Cathrine, født Bischow.  

Allerede tidligt viste det sig, at
Peter
ikke ville overtage den fædrene gård. Han ville hellere
studere. Derfor besøgte han latinskolen
i den nærliggende by, Tönning.  

Latinskolen i Tönning
havde en fantastisk god lærer i den unge H.J. Stubbe.
Han blev senere rektor og professor. Fra 1798 til 1805 var han i
Tönning.
 

Efter Latinskolen
studerede Dircks medicin Kiels Universitet.
I 1804 bestod han eksamenen med udmærkelse. Snart kun han kalde sig
Doktor i medicin.
 

Derefter vendte han tilbage til sin fødeby
og åbnede en praksis. Men snart efter tog han til Garding, hvor
han med stor succes havde praksis i et par år.  

Den 17. februar 1806 døde fysikus
i Tønder
dr. A. C. Hansen
pludselig i en alder af kun 36 år. Dircks
blev efter Hansens død af den kongelige regering
udnævnt til Interimsphysikus.

Han købte
et hus i Østergade. Her boede for øvrigt postmester Friccius.  

Bryllup

På sin fødselsdag den 6. december
1807 kunne han både fejre et års jubilæum i Tønder
og sit bryllup. Bruden var Juliane von der Marwehe.
Hun overlevede hendes mand med 27 år og døde i Tønder
den 13. juli 1888.  

Ville blive i Tønder

Dircks
blev snart en meget populær læge i Tønder
Han beskæftigede sig med mange ting.  Han beskæftigede sig også
med sin videnskab og søgte nye muligheder i lægevidenskaben. Hans
rygte løb ud over byens grænser. Han blev udnævnt som professor ved
Kiels Universitet.
Men han takkede nej til hvervet. Han ville hellere
blive i Tønder.  

Den højere videnskab

Det var ikke kun medicin, der interesserede
ham, men også filosofi. Når han havde tid, kastede han sig over
de gamle klassikere. Men også den højere matematik, astronomi
og naturvidenskab kastede han sig over i sin sparsomme fritid.  

En urmager med talent

En gang var han på sygebesøg hos
urmager Hansen i Vestergade.
Her blev han betaget af den unge begavede Andreas Peter Hansen.

Dircks
mente, at den unge mand skulle videreuddanne sig. Han anbefalede at
han fortsatte med sin drøm, om at blive astronom.  Og det skete
faktisk. Den unge mand blev astronom og rektor i Gotha.  

  • Astronom Hansens gade i
    Tønder
    er opkaldt efter ham, og min gamle regnelærer på Tønder
    Kommuneskole, Kaj Elkjær Larsen

    har skrevet en lille bog om astronom Hansen.

 

Guldbryllup

Da Dircks
kunne fejre guldbryllup i 1857 var han speciel glad for en gave af
Andreas Peter Hansen.
Han havde sendt ham nogle skemaer omkring
månens bane. I et brev fortalte han om, hvor stor betydning Dircks
opfordringer til videreuddannelse havde betydet for ham.  

Måske havde Tønder
ikke kunnet opfostre en astronom, hvis ikke det havde været for
fysikus Dircks.
 

Det omtalte guldbryllup blev omtalt i
Merkur –
en avis fra Altona.  

I går fejrede den populære læge
og fremragende videnskabsmand Dr. Dircks sit guldbryllup. Man havde
gjort alt i byen for at markere denne begivenhed. Om morgenen ved 7
– tiden var der musik foran huset. Parret blev fejret med en serenade.
Derefter blev et specielt til lejligheden udfærdiget digt overrakt
som morgenhilsen. Mange prominente personer havde sendt en hilsen.

Om eftermiddagen fandt den egentlige
fest sted i huset. Festtalen blev holdt af Pastor Carstens. Efter et
overdådigt måltid underholdt ”Singverein”. 

Aftenen sluttede med et fakkeltog.
Hovedpersonen holdt en følelsesmæssig takketale. En stor del af byen
var illumineret. På den måde viste befolkningen sin agtelse for den
store personlighed.
 

Ingen pension

I befolkningen var der ryster fremme
om, at Dircks skulle sikres en eller anden form for pension.
Men det skete ikke.  

De sidste par år levede Dircks
som en dyb skuffet mand i Tønder.
I 1854 blev han fyret som fysikus.
Officielt var det fordi man skulle have en ny organisation. Det var
nu ikke mange i Tønder, der kunne forstå denne disposition.

Dircks
glemte aldrig, hvad der var overgået ham. Hans retfærdighedssans kunne
ikke forstå det. I sine ældre dage blev han ofte angrebet af mismod
og depression. Hans helbred tog skade. Og den før så stærke mand
begyndte at blive svagelig.

Han fik flere slagtilfælde og den 31.
januar døde han.  

14 dage efter hans død blev der bragt
et minde – digt i Tondernschen Intelligenzblatt.  

Fakta: Astronom P. A. Hansen

P.A. Hansen er født i Tønder i 1895.
Han kom i urmagerlære i Flensborg. I 1819 nedsatte han sig som urmager
i Tønder. I 1820 tog han til København for at studere gradmåling.
I 1822 blev han ansat i observatoriet i Altona. I 1825 blev han direktør
for observatoriet i Gotha. Han arbejdede blandt andet med månens bevægelser.
I Vestergade 17 er der isat en marmorplade i huset Vestergade 17. En
kampsten med indsat bronzerelief kan ses i anlægget syd for gymnasiet,
hvor Nørre Allé krydser Astronom Hansens gade.
 

Hvis du vil læse mere om astronomen
P.A. Hansen:

Læs Kaj Elkjær Larsen: Astronom
Peter Andreas Hansens liv og tid (19 sider) (1995)
 

Kilde:
Det har ikke været muligt i mine arkiver at finde noget om Peter
Dircks.
En slægtning til Dircks
hustru, har sendt noget materiale, som jeg har oversat. 

Hvis du vil vide mere:
Se

Soldat i Tønder 1851

Tønder – mellem dansk og tysk

Ulrich – en Fysikus fra Tønder  


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder