Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Østerbro

En engelsk kirke ved Østerbro

September 13, 2009

Navnet på kirken er Skt. Alban, opkaldt
efter Englands første martyr. Men egentlig eksisterede der i fordoms
tider allerede en kirke med samme navn i Odense. Men længe før kirken
blev indviet samlede den engelske menighed sig i Brødremenighedens
sal i Stormgade.
 

Ja egentlig er kirkens adresse uden for
Østerbro, men alligevel tager vi den med her. Den ligger omringet af
skønne omgivelser i Grønningen. Lige ved Esplanaden og Churchillparken
ligger den.  

Prinsessen af Wales ligger grundstenen 

Det var Prinsesse Alexandra af Wales,
der lagde grundstenen til den ny kirke. Mange fyrstelige personer var
til stede og mange flag prægede hovedstaden. Et telt var rejst på
stedet.

Højtideligheden begyndte efter de kongelige
herskabers ankomst. En salme blev sunget, og herefter blev prinsen og
prinsessen af Wales af den engelske gesant ført frem til en baldakin,
hvorunder grundstenen hang i et tov.  Da en bøn blev afsagt blev
stenen hejst ned i et leje og prinsessen murede stenen under vejledning
af kirkens arkitekt Mr. Blomfield.
Prinsessen brugte en flot sølvmurske.

Prinsen tog derefter ordet, og takkede
de danske myndigheder for deres hjælpsomhed. Derpå blev der atter
udført en hymne og fremsagt en bøn, og dermed var den egentlige handling
slut.

De kongelige herskaber opholdet sig derefter
i teltet og efter at både den engelske og danske nationalsang var blevet
afsunget begav herskaberne sig til deres vogne. De blev kørt til
Toldboden
og begav sig ombord i Osborne.  

Planer om en engelsk kirke

Den engelske menighed i København mødtes
inden den engelske kirkes indvielse i Brødremenighedens Sal i Stormgade.
Rummet mindede dog ikke ret meget om en kirke. Og i en lukket gård
skabte den ikke ret meget opmærksomhed. Det fortælles, at menigheden
stammer helt tilbage fra 1834

Men egentlig samlede man sig allerede
i 1771. Gudstjenesterne foregik da i det britiske gesandtskabs hotel.  

Allerede i 1853 startede interessen for
en engelsk kirke. Under opfordring af professor G. Stephens
startede man et udvalg, der skulle arbejde for dette. Man blev enige
om, at kirken skulle ligne en engelsk landsbykirke og have skønne omgivelser.
Men ak, militæret ville ikke afstå den påtænkte grund. Det gik ud
over Københavns sikkerhed.

Samtidig bestemte den russiske kejser,
at der i den stad, hvor hans gemalinde var blevet født, skulle der
dels på stadens bekostning, dels ved kejserlig gavmildhed rejses et
kapel, der var den russiske kirke værdig.  

Indsamling

Dette forhold forstærkede den engelske
interesse. Med medvirken af den daværende storbritiske gesant, H.C.
Vivian
lykkedes det at erhverve grunden ved Grønningen.
Den daværende krigs – og marineminister Ravn stillede sig meget
velvillig.

En indsamling blev startet både i England
og Danmark. En betydelig sum blev indsamlet. 

Kirken blev bygget i 1885 – 1887.

Man ville undgå mursten og puds. Helst
ville man have brugt svensk kalksten, men Faxe kalken var væsentlig
billigere. Så man blev enig om at bruge begge sten.

Tårnet er hele 45 meter højt. 

Under den tyske besættelse fortsatte
man med at holde engelske gudstjenester.  

Englands første martyr

Navnet Skt. Albani stammer fra Englands
første martyrer. Han siges at have lidt døden i året 300 efter Kristi.
Han var blevet omvendt til kristendommen af Amphibolus,
en præst som han modtog i sit hjem i Verulam
i Hertfordshire og skjulte under en forfølgelse. Ambifolius
slap bort i Skt. Albanis klæder, men hedningenes vrede vendte
sig mod denne. Han værgede sig ved at ofre til afguderne. Han blev
pint og halshugget. Der, hvor dette skete, rejste der sig en Kirke
af vidunderlig skjøn Bygning.

Det var begyndelsen til det store Benediktinerkloster
Skt. Albans
nord for London, hvis forstander gik forrest
blandt alle Englands abbeder, fordi Skt. Alban
var Englands første martyr.  

Skt. Alban i Odense

Det var relikvier af Skt. Alban
og Skt. Osvald, som Knud den Hellige
bragte til Odense. Disse skulle indgå i en stenkirke, som
Knud
havde påbegyndt. I mellemtiden blev de opbevaret i en trækirke,
hvor kongen dræbtes.

Stenkirken blev indviet til Sankt
Knud
men Sankt Alban beholdt sin egen kirke helt til reformationen,
da den blev nedlagt. Sognet samlede sig derefter om Skt. Knud.

Men i 1867 genopstod Skt. Albani i Odense,
som en missionsstation. Katolikkerne indviede den 31. maj 1870 Skt.
Mariæ Kirke
i nogle gamle bindingsværkshuse. Den 21.10.1906 blev
grundstenen til en Skt. Albani Kirke
lagt. I 1908 blev kirken indviet af Biskop von Euch.  

Kilde:
Se Litteratur Østerbro 

Hvis du vil vide mere: (Kirkehistorie)

  – Rud Kloster (under Padborg, Kruså, Bov)

  – Livet
  omkring Bov Kirke (under Padborg)

  – Tønder
  Kristkirke (under Tønder)

  – Åndens
  folk i Tønder (under Tønder)

  – Brorson
  – en præst fra Tønder (under Tønder)

  – Møgeltønder
  Kirke (under Tønder)

  – Præsten
  fra Daler (under Tønder)

  – Højer
  Kirke (under Højer)

  – To
  kirker i Aabenraa (under Aabenraa)

  – Grundtvig
  på Nørrebro (under Nørrebro)

  – Flere
  under udarbejdelse


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Østerbro