Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Møgeltønder – dengang

Maj 26, 2009

Dette er Møgeltønders Historie vol.
6. Historien i byen er præget af livet på Schackenborg i godt og ondt.
Engang var dette gods et kæmpe grevskab med masser af magt og rigdom.
 

Turisterne strømmer til

Ja egentlig kunne vi have kaldt denne
artikel – Møgeltønders Historie vol. 6.

Møgeltønder er en turistmagnet og præget
af Schackenborg. Ja og nu er den sandelig beboet. Og den gang ikke af
en ond grevinde. Dem har det været et par stykker af.

Ikke langt fra Møgeltønder ligger Gallehus,
der hvor de berømte guldhornsten, blev fundet. Vi garver nok engang
i historien. Efter vores artikel, kan du finde forslag til andre artikler
her på siden, der handler om Møgeltønders historie.  

Møgeltønderhus – en gammel gård

Gården er gammel. Et dokument fra 1233
siger:  

   Frisones habitanntes in Utbølling (det siden
  bortskyllede land) og Parochisni de Andæflth (som fra Arrilds tid hovpligtige
  under Bispens gård i Møgeltønder.)
   

Med andre ord, gården Møgeltønderhus
er ældre end 1233. Det første slot i Møgeltønder kan være bygget
under Valdemar Sejr. Da der blev lagt nyt gulv i det nuværende slots
ældste – sydlige fløj for ca. 100 år siden, fandt man en gammel egebjælke
med et indskåret årstal 1220. 

Hertug Valdemar den Fjerde
erobrede det af Erik Glipping.
I 1285 tog kongen det tilbage og rev det ned.  

Vi husker Chr. Winther’ s
digt om Ridder Kalv og Valdemar Atterdags
tid. Gram var den ene og Møgeltønder var den anden af de to stærke
kalve, som lensmanden på Riberhus, Erland Kalv
i 1360 tog med hjem til kongen fra sin udflugt i holstenernes tjeneste.  

En kløgtig dronning

Dronning Margrethe var kløgtig. Det
lykkedes hende at erhverve sig nogle kongelige enklaver i Sønderjylland,
herunder Møgeltønderhus og Trøjborg. I 1434 blev Møgeltønderhus
igen lagt øde af hertugen. Snart nævnes borgen atter, som hørende
under Ribe.  

Skiftende slotsherrer

I år 1500 fik Peter Rantzau
slottet i forlening af den sidste katolske bisp, Iver Munk.
Men ved reformationen 1536 kom den igen under kronen.

Ahlefeldt, Lange
og især Rantzau var de følgende herrer. Len, pant, salg og
tilbagekøb. Der skete en masse.  

I 1635 udgik der en kongelig befaling
om, at Møgeltønderhus skulle sættes i stand efter en stormflod.

I 1661 blev der foretaget et syn, og
det efterlod et forfalden herresæde: 

  – Brøstfældige
  Huse \”uden Vindever och Dørre och ald anden Indverck. 

Sådan går beskrivelsen igen. Åbenbart
var den 60 fag store stald den bedst bevarede.  

  – ere
  ved Magt uden alleneste behøffeus Tag, som ere af Guds Veyerlig och
  Storm denne Vinter affblest.
   

Hans Schack

Som bekendt var det Hans Schack,
der omdannede Møgeltønderhus
til Schackenborg. Slægten var fra en ældgammel adelig slægt
fra Mecklenburg. Den nye herre blev født på gården Undevad
i Angel i 1609. 18 år gammel trådte han ind i dansk krigstjeneste.
Siden tog han orlov, for at tage til Frankrig., hvor han i krigen avancerede
til oberst.  

Senere – i 1654 fik vi ham som generalmajor
og statholder hos Hertug August af Sachsen. I 1650 var han atter
under den danske konge, og otte år senere blev han udnævnt som generalløjtnant. 

Den nye svenskekrig var en stor chance
for ham. Kongen havde brug for en erfaren hærfører. I kampene ved
Nyborg viste han sit værd.

Kongen var særdeles glad for indsatsen
og belønningen kom da også. Riberhus og Møgeltønderhus i forlening
på livstid med særlige begunstigelser for efterlevende enke og søn.
Alt dette som vederlag for Troskab og villig tjeneste.

Og ikke nok med det. Selv om kongen efter
krigen havde en næsten tom kasse, fik Hans Schack
bevilliget 6.000 Rigsdaler årligt. 

Køber selv Møgeltønderhus

I 1661 købte han Møgeltønderhus af
kronen for 96.070 Rigsdaler. Men af disse, blev de 60.000 ham begunstiget.
Ja og så skyldte kongen ham lige 15.000. Så reelt kom Hans Schack
kun af med 21.000 i rede penge.  

Det var en anseelig ejendom, han havde
fået købt. Godset blev de kommende år større ved opkøb. Straks
begyndte at istandsætte, ombygge og udvide selve slottet. Et pragtfuldt
anlæg blev det til med indkørsel, slotsgård, tjenerboliger, stalde
og ladegård, omgivet af franske haver.  

Schackenborg bliver grevskab

Hans Schack
døde den 27. januar 1676. Han opnåede ikke selv at se Schackenborg
som et grevskab. Det skete først den 23. juni samme år. Hans søn
Otto Diderik Schack
kunne kalde sig for greve. Det nye grevskab
havde jurisdiktion over 4 birker
nemlig Møgeltønder, Ballum, Lustrup og Vesterland – Før, desuden
patronatet over kirkerne i Møgeltønder, Daler, Emmerlev, Ballum på
Rømø, Amrum og Vesterland – Før. Strøggods havde det langs kysten
helt til Ribe.

Blandt herlighederne havde godset også
retten til østers – fangst i Vesterhavet så langt som grevskabets
forstrand rakte til.  

En masse fæstegårde var tilknyttet
til godset. Historiske kilder beretter om op til 600. Grevskabet købte
også flere hovedgårde, blandt andet Solvig
i 1884 og Store Tønde i 1897.  

Klenodier i arkiverne

Engang rummede Schackenborgs arkiver
en række interessante breve fra diverse kejser og konger, adelsfolk
m.m. En række sjældne bogværker var også at finde i samlingen.

Jeg tvivler da på, at de nye slotsherre
går rundt og kigger i disse klenodier. Mon ikke de er anbragt et eller
andet sted.  

En rig historie

Greverne var ofte amtmænd og endnu oftere
tog de deres fruer sydfra i holstenske adelsslægter som Rantzau,
Blühme og von Krogh.

Holstensk ridderskab og dansk lenspligt,
oprør, krig og tysk erobring. Jo historien om Schackenborg er spændene.
Onde grevinder og udnyttelse af bønderne er også en del af historien.  

Ny bog om Møgeltønderhus

For nylig er der kommet en ny bog
om Møgeltønderhus, begået af en \”næsten\” klassekammerat
fra Tønder Kommuneskole, Ingolf Haase. Desværre har jeg endnu ikke
fået fat i den.

 

Hvis du vil læse mere om Møgeltønder:
Se 

  – Guldhornenes
  ældste historie

  – Møgeltønders
  historie

  – Oprør
  i Møgeltønder

  – Præsten
  fra Daler

  – Schackenborg
  i Møgeltønder

  – Trøjborg
  – nord for Tønder  

Kilde:
Se 

  – Litteratur
  Møgeltønder

  – Litteratur
  Tønder


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder