Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Padborg / Kruså / Bov

Franskmænd i Bov Sogn

Februar 24, 2009

Hører vi om 1807, drejer det sig
kun om Københavns bombardement. Man glemmer at nævne at resten af
Danmark også mærkede englændernes belejring. Og især i Bov Sogn
mærkede man en kort overgang 8.000 franske soldaters ophold i en lejr
ved Harkær ved Krusaa.
 

Danmark havde mistet sin flåde efter
englændernes bombardement af København. Man besluttetde derfor at
gå forbund med Frankrig. Svenskerne var stadig i forbund med englænderne.
Napoleon påtænkte derforet dansk – fransk angreb mod Skåne. Derfor
sendte han en fransk – spansk arme på 26.000 mand til Danmark.

Men angrebet blev ikke til noget. Isforholdene
var ugunstige og engelske skibe viste sig atter i de danske farvande.  

Indkvarteret i hytter

De franske tropper blev trukket tilbage
til Slesvig og Holsten, mens de spanske hjælpetropper blev spredt over
øerne og Nørrejylland.

De franske tropper blev aindkvarteret
i to lejre , en telt lejr ved Fokbæk ved Rendsborg
og en hyttelejr ved Flensborg. Valget faldt på Harkær,
af hensyn til transport af tømmeret, der skulle komme fra Hanved
Skov.
 

196 hytter

Rejsningen af lejren blev påbegyndt
i maj 1808. I alt 196 hytter blev rejst.

48 hytter var beregnet for underofficerer,
20 hytter for marketendere, spillemænd og officersoppassere. Specielle
hytter blev indrettet til køkkener, dansesal, fægtesal, restaurationslokaler
m.m.

En prøvehytte som man først byggede
kom til at koste 225 rdl. For at gøre den billigere, fik man lov til
at bruge grene som tømmer, og til at benytte lyng og tang over et tyndt
lag halm til taget. Man kunne også bruge franske sappeurs som
tømmermænd i stedet for at betale danske håndværkere for arbejdet.

Det var en stor udfordring for de nærliggende
byer Kollund, Smedeby og Bov at levere alt det halm, der skulle bruges.

En ny udløsningsbro blev indrettet ved
Skomagerhuset.
Her til blev forplejningen sejlet. Den blev så fragtet
af udbedrede veje gennem Kollund Skov til lejren.  Ialt lå 8.000
franskmænd i lejren.  

Nye skatter blev udskrevet

Man havde brug for 1.000 feldtkedler,
1.000 feldtkogekar, 1.000 apisekar, 3.000 store feldtdækkener, 500
store og 500 små økser, 1.000 spader og 1.000 hakker.

Kongen måtte dække alle udgifter. Udgifterne
til troppernes underhold beløb sig til 20.000 rdl. pr. dag eller i
alt 5 millioner rdl. for hele opholdet. Det var en stor udfordring for
statskassen var tom. Eneste mulighed var at udskrive nye skatter.  

Koldighus brændte efter fest hos
genralen

Den franske leder, Maréchal Bernadotte
havde i begyndelsen sit hovedkvarter på Koldinghus.
Men efter et gilde hos generalen nedbrændte slottet den 29. marts 1808.
Han forlangte derfor stabskvarteret flyttet til Rendsborg, selv om han
synes at byen var kedelig. Han opholdt sig dog også en tid i Flensborg.

Han skulle have godkendt lejren ved Krusaa,
men skyndte sig sydpå, da der havde været et pøbeloverfald mod tre
af hans adjudanter.  

Oprør hos de spanske tropper

Da Spanien gjorde oprør mod Napoleon
og det rygtedes blandt de spanske tropper i Danmark gjorde de spanske
tropper på øerne og I Nørrejylland også oprør. De prøvede at komme
til Fyn og videre til Langeland, hvor de blev indkribet på den engelske
flåde og sejlet til England.

Men de franske tropper marcherede nordpå
for at afskære de spaniolerne for deres videre færd. Fra Flensborg
blev der rekvireret 1.000 bøndervogne til transport. Det lykkedes at
fange en stor del af de spanske tropper. De blev ført barfodet sydpå
blandt andet gennem Bov. 

Franskmænd begravet

Lige efter troppernes tilbagekomst til
lejren udbrød der blodgang.
Hvor mange franskmænd der omkom af denne smitsomme sygdom, vides ikke.

Der blev i hast anlagt en begravelsesplads
ved den såkaldte Klostergrube.
Det var en af de dybe slugter lige syd for lejren som fører lige ned
til Kobbermøllesøen.  

Belgiere plyndrede og mishandlede

Der var også hollændere og belgiere
i lejren. Belgierne var kendt som nogle slyngler, der plyndrede og mishandlede.
De blev flyttet til Horsens, hvor de fortsatte deres utugt.  

Lejren bliver evakueret

Den 5. – 8. september blev lejren evakueret.
En dansk officer, Wilster overtager lejren. Franskmændene tager
alt med hjem. En lille  del af det bliver senere tilbageleveret.
Lejren blev revet ned og solgt. 

Kilde: Se Litteratur Padborg/Bov/Krusaa


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Padborg / Kruså / Bov