Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Huskebøger fører dig tilbage

December 2, 2008

Af Ove Dahl 

Ove Dahl har de sidste 10
år været leder af Nørrebro Erindringscenter. Han var medstifter af
Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Her fortæller han, om
to interessante huskebøger, som han har lavet:
Tilbage til 60’erne – Tilbage til 70’erne.
 

Så er en ny bog på banen
fra Gyldendal, som efterfølger til den populære ”Tilbage til 60’erne
– Alle de ting, du har glemt, du kan huske”, der efterhånden er
blevet solgt i over 5.000 eksemplarer. Nu er det 1970’erne, det drejer
sig om. Over 500 billeder af dagligdagens genstande fortæller historien
om et årti, hvor samfundet gennemgik mange store forandringer, både
mentalt og politisk. Det er historien om energikrise, miljøbevidsthed,
kønsrolledebat, protestbevægelser, alternative boformer, musikalsk
opbrud, udlængsel, teknologiske landvindinger og politisk polarisering
– og ikke mindst, den helt almindelige hverdag. 

Gennem mit erindringsarbejde
med ældre i de sidste 25 år – de sidste 10 år som leder af Nørrebro
Erindringscenter – Dansk Center for Reminiscens – har jeg konstateret,
at det tit er enkle hverdagsting, som er bedst til at vække erindringer
og følelser fra fortiden. Disse genstande fungerer med andre ord som
en form for fremkaldervæske, der rammer os på et ubevidst mentalt
plan. Bøgernes udgangspunkt er derfor de ting og genstande, der prægede
hverdagen for børn og unge i 60’erne og 70’erne. Genstande man
måske ikke hæftede sig nærmere ved dengang, men som via gensynet
nu kan vække uanede mængder af erindringer og følelser.  

I modsætning til den angelsaksiske
verden er denne formidlingsform stadig i sin vorden herhjemme inden
for den historiske faglitteratur. Mange illustrationers funktion er
netop at virke som en ”illustration” i forhold til teksten. Ved
at anvende genkendelige hverdagsting kan man derimod på en helt anden
måde medinddrage læserens egen erfaring og erindring i selve læseprocessen.
Genren burde vel betegnes som erindringsbøger, men i og med dette navn
er optaget, har jeg valgt at omtale dem som huskebøger. 

Hver bog bygger på en grundig
research, hvor jeg i 60’er-bogen – og delvis i 70’er-bogen –
har kunnet trække på min egen personlige baggrundsviden, da jeg er
født i 1953. Og via gennemgang af tusindvis af genstande, fotos samt
tekster fra aviser, ungdomsblade, kataloger m.v., fremkommer en endelig
udvælgelse og opbygning af de enkelte temaer.  

Ved at formidle samtidshistorie
primært med vægten på de konkrete genstande kan man nå flere målgrupper
samtidig. Det private publikum læser og anvender ”Tilbage til 60’erne”
alene eller sammen med andre, på undervisnings-, pleje- og genoptræningsområderne
har bogen vundet udbredelse foruden man på tværs af generationer har
kunnet haft glæde af den, som flere anmeldere har været inde på. 

Litteraturoversigt: Ove
Dahl:

 • Eftertanke
  i en moderne tid (Assitens Kirkegaards Formidlingscenter 1997)
 • Tingenes historie
  (Nørrebro Erindringscenter 2000)
 • Husker du
  – forøgs og udviklingsprojekt (Nørrebro Erindringscenter 2000)
 • At miste i
  går (Nørrebro Erindringscenter 2001)
 • 5
  år . mål og virke 1997 – 2002 (Nørrebro Erindringscenter 2002)
 • Tilbage til
  60’erne (Gyldendal 2007)
 • Tilbage til
  70’erne (Gyldendal 2008)

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro