Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Schweizerhalle i Tønder

Juli 24, 2008

Det var en alpehytte på
en mægtig ”bakke” i Tønder. Her var ringridning og kegling. Her
blev man optaget i ”Burschenshaft”. Har samledes vi efter
”Ræveløb”, og her holdt Tønder Båndamatørklub til. Schützenfest
blev også afholdt her. Engang optrådte Defenders her. Mange dejlige
minder knytter sig til stedet.
 

Atter engang vender vi tilbage
til dette forsamlingshus, eller hvad vi nu skal kalde det. De flittige
læsere har allerede opdaget, at undertegnede har et vist forhold til
dette sted. Det var her vi gik til pigtrådsbal. Her spillede bl.a.
Defenders. Her spillede også adskillige jazz – orkestre. Og her holdt
Schützenbrüder
til, når de havde deres årlige sammenkomst. Så
kom de fra hele Nordtyskland. Musikken var kommet til Tønder. Inde
bag på grunden blev der så skudt. Jeg fik også lov til det. Min onkel
Jacob var ivrig skyttebror. Min anden onkel Pulle har ofte spillet musik
for Højer Brandværnsorkester her.  

Tønder
Båndamatørklub

Under scenen holdt Tønder
Båndamatørklub til. Vi havde indrettet et lille studie, og lavet udstilling
med 4 – spors spolebåndoptager. Det var sjovt. Vi havde konkurrencer
i at lave de bedste lydeffekter. Her lavede vi også blindebånd. Og
tril det formål optog vi et par julemelodier med det legendariske orkester
The Arrows. En udstilling af vores båndoptager samlede faktisk ret
mange mennesker. 

Hvor er Jens Peter og Dorthe?

Var det ikke også her på
Schweizerhalle, at min gode ven Jens Peter fra Skive blev varm på Dorthe
fra Rudbøl. Jeg besøgte dem et par gange i Vejle. Hvad mon det er
blevet af dem? Vi havde en dejlig fest i Rudbøl engang og var på bytur
i Skive, men det er jo en helt anden historie. 

Et foredrag på
æ Sproch

Et oldebarn til en af de tidligere
værter på Schweizehalle har henvendt sig her til redaktionen. Jeg
hjalp ham med at finde et foto af hans oldefar. En sjov oplevelse.

Da jeg holdt foredrag om
Æ Kachman, æ Knippelpiche å åll de anne i Tynne

omtalte jeg en brand på Schweizerhalle i 1908. En af de tilstedeværende,
kunne huske at et familiemedlem havde omtalt denne brand.  

Efter Ræveløb

Det var også på Schweitzerhalle
vi nogle gange forsamlede os, når vi i de sønderjyske walkie – klubber
havde kørt ræveløb omkring Tønder. Da var jeg for længst fraflyttet
Tønder og boede i Aabenraa.  

Den sidste bytur

Man havde let til en lille
tår i Tønder i gamle dage. Det har man vel stadigvæk. Vi havde en
sport om, hvor mange gange, vi kunne nå en omgang i Tønder. Men vi
har aldrig nået mere end en. Det gjaldt om, at vi kun måtte få en
enkelt Gewessen hvert sted. Sidste gang, vi prøvede måtte vi
give fortabt foran Posthuset. Men det fordi, at Ingolf havde fundet
en flaske vodka frem 

Gamle minder om Schweitzerhalle

Men man siger ofte, at det
var markedsgæsterne, der var skyld i drikkeriet i Tønder. Men det
var nok ikke hele sandheden. Der var masser af traktørsteder. Redaktør
Skovrøy sagde engang: 

 • Medens man på
  østkysten står tidligt op for at se solen danse, vender man sig her
  om til væggen og sover videre, drømmende om fede græspenge og høje
  priser på fedekvæget. Her i byen tager man om eftermiddagen sin kone
  – hvis man har en – under armen, sine fem børn i en snor bagefter
  sig og vandrer så ud til Svejtserhalle eller til Altona.

 

Lærer Niels Peter Olsen, der
var elev på seminariet siger i sine erindringer: 

 • Sommersøndage
  om eftermiddagen var færdslen i alleen og på vejene i byens nærhed
  meget livlig. Familierne vandrede til Schweizehalle eller Altona, hvor
  mændene spillede kegler, mens madammerne nød deres kaffe og kaffesladder,
  og ungdommen legede.

 

Altona nedbrændte i 1947

Altona, der lå ved vejen mod
Møgeltønder, nedbrændte i 1947. Men der var den for længst ophørt
med at være kro. Schweizerhalle vedblev med aktiviterne i mange år.
Men hvordan begyndte det egentlig? 

En alpehytte i Tønder

Lohmeyers arvinger solgte i
1861 grundstykket, Nord – øst kvarter nr. 103 til ølbrygger Johan
Peter Paulsen. Her blev bygget en lagerkælder til øl og is og anlagt
en kæmpe jordhøj. I det flade marskland kunne man godt forestille
sig en svejtsisk alpehytte. En keglebane, en ringriderplads og rejsestald
blev også opført. En tribune blev rejst, og byens musikkapel gav jævnlig
koncerter her. 

En løftet finger mod seminaristerne

Ret hurtig blev Schweitzerhalle
samlingssted for skyttebrødre, ringriderkorpset og andre foreninger.
Men også seminaristerne faldt for stedet. Det blev deres foretrukne
samlingssted. Men det var ikke alle der var lige begejstret. Amtsskolekonsulent
Nicolai Svendsen udtalte således i 1894: 

 • Dette utvungne
  Samværd, der kunne ødelægge en ung Mands Fremtid ved, at Drik blev
  en Lidenskab, eller at han havde skabt en Gæld, der tvang ham til at
  forlade Skolen. Et grimt Træk var det, at Værten havde sin egen Valuta,
  idet han havde ladet fremstille Penge af Blik lydende på 1, 2 eller
  3 Mark. Disse udlånte han til insolvente Soldebrødre, som kunne benytte
  dem ved Betaling af Værtens Drikkevarer.

 

Optagelse i
”Burschenschaft”

Når seminaristerne mødtes,
startede man med et foredrag, som en af eleverne skulle holde over et
udvalgt emne. Så tømtes ølglassene efter nøje fastsatte regler.
Dette var fastsat i et trykt reglement. Lokalet blev fyldt med tobaksrøg,
og lystigheden fortsatte med muntre sange fra en visebog.

Adskillige ceremonier hørte
til. På Mikkelsaften skulle de nyankommende optages i ”Burschenschaft”.
Gamle elever sad i diplomatfrakke forsynet med et mægtigt skæg foran
et eksamensbord og stillede de stakkels nyankommende ”åndsløse”
spørgsmål.

Det handlede om de nye kunne
omgås øl og tobak. Som amtskonsulent Svendsen udtrykte det: 

 • Man gjorde Forsøg
  på at lægge et Skær af Romantik og Poesi over deres Drikkeskikke.

50
– års rammer nedbrændt

En ungersvend fra Als beskrev
en sammenkomst på Schweitzerhalle på en anden måde: 

 • Aftenen efter
  Optagelsesprøven blev der afholdt et Gilde på Schweizerhalle. Alle
  Præparander, Seminarister fra den dansktalende Afdeling var med. Salen
  var oplyst af flere Gaslamper og i hvert Hjørne brændte
  en Gasflamme foraan buet Spejlglas, hvad der gav Salen et meget festligt
  Præg. Jeg havde i mine Dage ikke set en så stor og fin Sal og følte
  mig lidt trykket ved al den Herlighed. Tre Borde var dækket med fin,
  hvid Dug og med Tallerkner, Glas, Vinflasker o.s.v. Øverst i salen
  ved Tværbordet sad Lærerne med en uhyre Højtidig Værdighed. Vi kom
  så til Bords. Seminarieforstanderen pastor Schmidt, senere Provst i
  Svenstrup på Als, holdt en kort Bordbøn, og så begyndte Måltidet.
  Der blev sunget og holdt flere Taler, både af lærere samt nogle af
  de ældre Seminarister.

 

  I næsten 50 år dannede
  lokalerne rammerne over disse begivenheder. Men en augustdag i 1908
  måtte seminarister og andre godtfolk i Tønder konstatere at lokaliteterne
  blev forvandlet til aske.  

  Den 14. august kl. 15.30
  opstod der ild i bygningen. Alarmeringen blev forsinket grundet misforståelser.
  Den eneste brønd i nærheden kunne ikke levere nok vand. Brandvæsnet
  måtte nedrive en del, så branden ikke skulle bredde sig.

  Det lykkedes at redde stalden
  og husets indbo. Men en del fotografier af forskellige elevgrupper gik
  tabt.  

  Jordhøjen nedbrudt

  Kælderen blev reddet.
  I en årrække blev den anvendt som oplagsrum for bryggeriets beholdning.
  Her blev isbeholdningen også opbevaret. Det hentede man på Østblegen
  som bryggeriet havde købt for 7.800 Mark i 1898.

  Jordhøjen som var byens
  højeste ”Bjerg” blev brugt af ungdommen som kælkebakke.  

  I begyndelsen af 20’erne
  blev jordhøjen nedbrudt og anvendt på sygehusets grund. Også kælderen
  blev nedbrudt.  

  Men allerede den 7. april
  1909 var der blevet holdt rejsegilde over et nyt Schweizehalle. Den
  lokale avis kunne berette om, at denne restaurant også ville blive
  en seværdighed, hvis lige man ikke ville finde i amtet. 

  Kilde:

 • Se litteratur
  Tønder

 

  Relaterede Artikler:

 • Brand i Tønder
 • Ture i Tønder
  1
 • Tønder Seminariums
  Historie

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder