Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Østerbro

Besættelsen på Østerbro 3

Juli 24, 2008

Til 17. marts 1945.


”Far ligger og sover, mor er der
ikke”. Sådan var ordene fra en 3
– årig pige en søndag morgen i Webersgade. En underbo opdagede at
begge var likvideret. Hip – folk skyder en 12
– årig. Operation ”Môwe” bevirker, at Staten mistede sin sidste
”udøvende magt”. 40 – 50 meter af Østkajen bortsprænges. Røde
Kors pakker stjæles på Østerport Station til internerede politifolk.
 

3. august 1944

Politivagten afhentede to tyske
soldater på Trianglen. De var så berusede, at de havde tabt deres
bajonetter i en sporvogn. 

3 civilpersoner angreb Kl.
21.15 på Lyngyvej ved Haraldsgade 3 tyske soldater. Den ene soldat
og en forbipasserende dame blev såret af pistolskud. Den ene gerningsmand
blev sandsynligvis såret i armen.  

4.
august

Kl. 1.40 blev der fundet løbesedler
med antitysk tekst. 

7. august

Kl.0.04 En mand var blevet
slået ned af en civilklædt Schalburgmand. Denne havde følt sig fornærmet,
fordi han var blevet kaldt ”Tysk Svin”.  

10. august

Kl. 6.15 blev en lærling boende
Koldinggade 20 1. afhentet af tysk politi. Grunden mentes at være,
at han under en sejltur på Roskilde Fjord med en kammerat havde hejst
et Sovjetflag.  

12. august

Kl. 23.20 eksploderede en brandbombe
på hjørnet af Ryesgade og Irmingersgade 

13. august

To gange i løbet af aftenen
var der alarm fra Østre Elektricitetsværk. Første gang havde vagten
hørt skud fra gården til ejendommen Trianglen 2 og anden gang havde
vagten set 2 mænd i gården til Østerbrogade 43. 

15. august

Arbejdet blev i løbet
af dagen nedlagt mange steder. Det startede på havnen, og bredte sig
i løbet af eftermiddagen til de fleste virksomheder, restauranter,
forlystelser og en masse butikker. Danmarks Frihedsråd opfordrede til
at støtte strejken, men genoptage arbejdet onsdag morgen.
 

17.25 blev sabotagevagterne
på Radiofabrikken, Amerikakaj 4 ”holdt op” og afvæbnet. 

18. august

Kl. 13.29 blev der mod en journalistelev
og medlem af Sommers Vagtkorps, bosiddende Læssøesgade 4 B affyret
et skud. Skuddet ramte ham i højre arm.  

Kort før midnat ringede Frøken
Poulsen, Jagtvej 216, 2 til station 7. Hun meddelte, at nogen var i
færd med at sprænge en entredør i opgangen. Politiet blev sendt til
adressen, men man kunne ikke komme ind i opgangen. På reposen på 3.
sal stod en person bevæbnet med maskinpistol. Lige efter kom to tyske
soldater, der forlangte at se betjentenes Ausweis.
Politivagten kom til stede, og fastslog, at det var tysk Sikkerhedspoliti,
der havde foretaget en razzia på 3. sal. 
 
 

19. august

Kl. 4.15 blev en mælkearbejder
fra Vejrøgade 14 4. afhentet af tysk politi. Forinden var der foretaget
en husundersøgelse. 

Kl. 16.30 blev en frisørmester
og hans hustru skudt og dræbt i deres forretning, Århusgade 95. Drabene
blev begået af 3 personer, der flygtede i bil ad Strandboulevarden
mod nord. Det var taxaer og de kørte til Rantzausgade, hvor personer
gik hver til sit.  

20. august

Kl. 23.20 havde Politivagten
indbragt et bud, der var ansat ved den tyske Værnemagt. Han havde adresse
Ryesgade 108 B. Han havde affyret sin pistol på åben gade. Det blev
oplyst, at han var i besiddelse af et bevis, som ”gav ham ret til
at tilslutte sig den tyske Værnemagt, når han blev ældre”.  

23. august

Kl.22 gik tre mandspersoner
og truede folk med pistoler uden for Willemosegade 56. de var dog væk,
da politiet kom til stede. 

26. august

Sabotagevagterne i fabrikken
”Ambi” blev ”holdt op” af 3 pistolbevæbnede mænd, som fratog
dem 3 pistoler. 

28. august

En Schalburgmand, boende op
Schalburgkasernen på Blegdamsvej var blevet skudt ned bagfra af 2 cyklister,
da han kom gående på fortovet ud for Blegdamsvej 52.  

30. august

Kl. 20.50 var en C.B. – Brandmand
ved sin bopæl i Nordre Frihavnsgade blevet ”afklædt” af to revolvermænd,
der bad om ild og fulgte med ham ind i opgangen.  

3. september

Tysk politi foretog en undersøgelse
i ejendommen på hjørnet af Livjægergade og Næstvedgade. 

Kl. 22.53 blev en tysk soldat
skudt i det ene ben af vagtposten ved Schalburgkasernen på Blegdamsvej,
fordi han ikke havde reageret på tilråb.  

4. september

Politivagten blev rekvireret
til hjørnet af Østerbrogade og Strandboulevarden, hvor 4 tyske befalingsmænd
i beruset tilstand lavede gadeuorden.  

Kl. 22.45 var 3 pistolbevæbnede
mænd trængt ind i C.B: – Brandvagten ved Kalkbrænderihavnens Sydkaj.
De ”holdt” 18 C:B:’er ”op” og fjernede sig med 15 udrustningsgenstande
og 10 røgmasker.  

5. september

Kl. 0.40 meddelte en politibetjent,
som var på jernbanebevogtning mellem Svanemøllen og Østerport, at
der var affyret 2 karabinskud over hovedet på ham udfor Østre Gasværk.  
 

7. september

Kl. Ca. 19.45 blev en politibetjent
fra Station 3 afvæbnet af en civil Schalburgmand, der ved Østerport
Station holdt folk op, fordi en mand havde spurgt ham, om han ikke var
dansker. Da der i det samme kom en deling Schalburgfolk forbi, og disse
indtog en truende holdning over for politimanden, så denne sig nødsaget
til at lade Schalburgmanden gå. 

14. september

Kl. Ca. 21.45 var der rudeknusninger
i forretninger i Classensgade 47 og Strandboulevarden 13. Indehaveren
af den første forretning havde tidligere været medlem af D.N.S.A.P.  

Kl. 23.40 var der melding om
kraftig skydning ved Blegdamsvej 6 

Kl. 23.48 var Udrykningstjenesten
kaldt til Svanemølle Remise, hvor nogle mennesker var set klatre over
plankeværket. 

15. september

Tysk militær var til stede
i Café Luna, Jagtvej 163. Der blev skudt og foretaget anholdelser.
Stationens personale var blevet afvist.  Senere blev der meddelt,
at tysk politi havde foretaget razzia efter våben. Der menes ikke,
at være fundet noget, men 3 – 4 mennesker var blevet anholdt. Grunden
var ukendt.  

Kl. 22.30 meldte Station 7,
at en politibetjent havde hørt en tysk vagtpost på Serridslevvej råbte
”Holdt” til en cyklist og samtidig skyde efter ham. Cyklisten fortsatte,
og der blev igen skudt. Politibetjenten standsede op, men blev af vagtposten
beordret til at køre videre. Det vides ikke, om cyklisten blev ramt.  

16. september

Kl. 21.40 blev et antal stålhjelme
røvet i Rydningstjenestens vagt, Århusgade 88. 

17. september

Kl. 2.10 knustes en rude i
Kolonialforretningen, Livjæggergade 45. Formentlig var der tale om
et politisk motiv, idet den tidligere ejer var medlem af D.N.S.A.P.  

19. september

I Paris var politibetjentene
gået sammen med modstandsbevægelsen. Tyskerne var bekymret over, at
det samme ville blive tilfældet i Danmark. Gennem nogen tid havde man
forberedt Operation Môwe. Men det var blevet udskudt på grund
af uroligheder. Politiet havde fået til opgave bl.a. at overvåge jernbanestrækninger,
sabotagetruende virksomheder, aktion mod sortbørshandel, kontrol af
mørklægning m.m.

Politikorpset var blevet tredobbelt,
så det udgjorde op mod 8.000 mand. Ikke færre end 6.000 var Civilbeskyttelsesmandskab,
også kaldet CBU, hvor U stod for udrykning.

Om formiddagen slog man til.
En falsk luftalarm havde ryddet gaderne. Og dem, der ikke nåede at
flygte af bagtrappen blev anholdt og indsat i Schellhuset. Kontorpersonale
og betjente over 55 år var sorteret fra.

Allerede fra 29. august 1943
var de forfatningsmæssige myndigheder sat ud af spillet. Med politiets
eliminering mistede Staten sin sidste udøvende magt. Der blev oprettet
kommunale vagtværn, der i begrænset omfang kunne fungere som ordenspoliti.

Betjentene blev ført fra Neuengamme
til Buchenwald. 

14. oktober

Lederen af Skandinavisk Telegrambureau
på Sortedams Dosseringen, Hubert Gilbert blev myrdet eller nærmere
likvideret. Han fik overrakt en blomsterbuket. Uheldigvis var der i
buketten en pistol, som ”gerningskvinden” Ella von Cappeln tog frem
ved overrækkelsen.

Den metode havde hun brugt
før.

Hårdt såret blev Hubert Gilbert
ført til Rigshospitalet, hvor han døde en måned senere. Gilbert havde
planer om at trykke soldaterbøger og sælge dem til den tyske hær.
Men det var nu ikke derfor, han blev likvideret. I 1942 var han begyndt
at arbejde for den tyske udlandsspionage.  

Efter 1. november 1944

Københavns Vagtværn blev
onsdag aften kl. 22.30 alarmeret til Café Bauer i Viborggade, hvor
et revolverrøveri skulle være under udvikling. Da vagtværnet ankom,
viste det sig at Caféen var besat af ”Sommer – folk”. 

7. november

En beboer fra Classensgade
57 blev dræbt af tysk politi, der hævdede, at han var sabotør.  

8. november

En lastbil fra Dansk Industri
– Syndikat l Frihavnen var blevet stoppet af en halv snes sabotører.
Det lykkedes for dem at stjæle en del kanoner.  

Københavns Vagtværn blev
kaldt til Trianglen, hvor nogle civile tysktalende mænd gik og skød
med revolver. Det lykkedes for Vagtværnet at slå revolveren væk fra
den ene person. Da en flok uniformerede tyskere kom til stede kørte
vagtværnet af sted med denne.

Men skydningen på Trianglen
fortsatte, og der var adskillige sårede. En del Østerbro – borgere
blev ligeledes frataget deres ejendele.  

9. november

En person råbte efter en vogn,
i den tro, at det var en taxa, da han befandt sig ud for den gamle politistation
på Hellerupvej. Bilen standsede og beordrede personen ind i bilen.
Bilen kørte ind i Fælledparken i nærheden af en sø. Personen blev
ført til et træ. Man spurgte ham, om han ønskede, at blive fundet
drivende i søen næste morgen, skudt gennem hovedet. De tre tysktalende
passagerer i bilen fratog ham derefter overfrakke, jakke, ur, penge
og andre værdigenstande.  

13. november

Kl. 9.45, søndag morgen ringede
en lille 3 – årig pige på hos en ekspeditionschef, Webersgade 11,
3. og fortalte, at hendes far lå på gulvet og sov, og at moderen ikke
var der. Den lille piges forældre boede oppe på 5. sal Ekspeditionschefen
gik med den lille pige op i lejligheden og fandt faderen liggende død
på gulvet, dræbt af et skud. Under noget gammelt tøj fandt man moderen,
også dræbt af skud. Hun havde også en del snitsår på hals og arme.
Ved ligene fandtes to tomme patronhylstre kal. 7,65, men ingen skydevåben.
Der var ikke fjernet penge eller papirer. Alt tydede på, at der var
tale om en likvidering.  

15. november

Tysk politi foretog flere razziaer
på forskellige socialkontorer. Rygterne gik på, at der var udstedt
falske legitimationskort. En assistent fra Socialkontoret i Wildersgade
blev arresteret. Fra kontoret i Rosenvænget blev der også arresteret
folk. I en skuffe hos en af kontordamerne fandt man illegale blade.
Man fandt også hendes legitimationskort, og gav besked om, at hun kunne
hente bladene i Shellhuset.  

En bombe eksploderede i et
skib, der lå til reparation i Nordhavnsværftet. Det var det tidligere
S/S Douro, der var ejet af DFDS, men som efter et forlis i Østersøen
var erhvervet af et tysk rederi.  

1. december

Ved 6 – 7 tiden hørtes to
voldsomme eksplosioner. Det viste sig, at stamme fra en sabotage på
det gamle Nielsen & Winthers Fabrikskompleks på Blegdamsvej, hvor
der lå forskellige industrivirksomheder, der delvist arbejdede for
tysk regning… 

En halv snes sabotører rykkede
ind på Nordisk Fjer´s fabrik på Strandboulevarden, hvor firmaet Bjelke
L. Rasmussen havde lejet lokaler til systue. Der blev arbejdet med tyske
uniformer. Der blev sat ild i en del tøj, men skaden syntes ikke ret
stor. 

13. december

En kontorist med bopæl, Odensegade
28, blev anholdt efter at have været uterlighed overfor en mindreårig
dreng. Han havde papirer på sig fra organisationen Todt.  

14.december

En tysk soldat blev skudt ud
for Vognmandsmarken 39. Værnemagtens Ambulance kørte ham til Vognmandsmarkens
Skole, men det mentes, at han allerede var død ved ankomsten hertil.
Gadens beboere holdt sig så vidt muligt inden døre.  

18. december

Ved 16 – tiden blev en tysk
soldat dræbt på Strandvejen ud for Zionskirken. Han forsøgte at afvæbne
to sabotører, men efter at den ene var afvæbnet, skød den anden soldaten
ned, hvorefter de begge flygtede fra stedet.  

2o. December

Grosserer H.V. Petersen, Strandvej
136 A blev skudt ud for Strandvej 211. Han døde på stedet, og man
har intet spor af revolvermændene. Den myrdede var Schalburgmand, og
havde tidligere optrådt i uniform.  

22. december

En mand på vej ind i ventesalen
på Østerport Station blev i eftermiddags beskudt. Han blev dog ikke
ramt.  
 
 
 

27. december

Vagtværnet blev kaldt til
Café International, Toldbodsvej 40, hvor man fandt en kvinde, med bopæl
på Herninggade 10, liggende på gulvet med dybe hug i hovedet. Overfaldet
havde fundet sted i baglokalet, hvor der lå en større blodpøl. Derfra
var fruen slæbt ud bag skænken i restauranten.

Der var knust en rude i et
vindue til Caféen, og herfra var gerningsmændene kommet ind i lokalet.

Vidner forklarede, at de havde
hørt lyden af splintret glas, og set 3 tyske marinesoldater komme løbende
bort fra ejendommen. Fryen var meget medtaget, men var atter kommet
til bevidsthed. Nogle minutter efter at Vagtværnet var kommet til stede,
ankom Sommers Vagtkorps, hvorefter Vagtværnets folk trak sig tilbage.  

28. december

Til aften blev en ca. 20 –
årig mand fundet dræbt af revolverskud på Trianglen. Han blev bragt
til Rigshospitalet, men det var ikke muligt at fastslå hans identitet,
da han ingen legitimationspapirer havde på sig. 

30. december

En overlæge, bosat Østbanegade
19, blev afhentet af det tyske politi og ført til Politigården. Forinden
havde det været foretaget razzia i den klinik, som overlægen arbejdede
i.  

1945 

2. januar

Maskinfabrikken Præcision,
Emdrupvej 28 blev kl. 7.15 sprængt i luften. Der var udlagt 2 bomber,
hvoraf den ene eksploderede. Fabrikken fremstillede drejebænke.  

4. januar

Ved middagstid blev to personer
indbragt til Kommunehospitalet. De havde været i konflikt med tyske
soldater i nærheden af Den Frie Udstillings Bygning. Den ene var alvorlig
kvæstet i hovedet.

Senere blev en anden indbragt
til Rigshospitalet. Han havde været i konflikt med tyske marinesoldater.  

5. januar

I kvarteret omkring Jagtvejen,
den tilstødende strækning af Strandvejen og Strandboulevarden blev
der under en luftalarm foretaget en større razzia. Da luftalarmen blev
afblæst, trådte en mængde uniformerede mænd ud fra gadedørene i
Urbansgade og skød løs. Under skydningen flygtede alle trafikanter
omkring det store gadekryds. En mand fik et skudsår i højre lår.
Han kunne dog bringe sig i sikkerhed i Øresundsgade (Vordingborggade),
hvorfra han blev hentet i en ambulance.  

9. januar

En sekretær, hvis bopæl var
Melchiors Plads 4 blev på vejen fra Triangelteatret til Nordre Frihavnsgade
frarøvet en håndtaske, indeholdende 527 kroner. Røveren, en mand
i tysk marineuniform, forsvandt ned ad Odensegade.  

12. januar

Ved 22.30 – tiden blev 2
tomme godsvogne sprængt i luften på Østerport Godsbanegård. Antagelig
havde sabotørerne taget fejl. I nærheden stod et par vogne beregnet
til den tyske Værnemagt. Ved eksplosionen knustes en del ruder på
stationen og ejendomme i nærheden.  

13. januar

Maskinfabrikken Præcision
på Emdrupvej blev igen udsat for sabotage 

16. januar

Et hold sabotører trængte
igen ind på Skrædderiet i Classensgade 71, hvor der blev syet uniformer.
Der anbragtes brandbomber, men ikke alle antændtes. Det pågældende
skrædderi havde tidligere været udsat for sabotage.  
 

17. januar

I løbet af formiddagen rykkede
en halv snes sabotører ind hos Siemens, Blegdamsvej 124. De tog en
del tegninger og lignende med vedrørende tysk arbejde. 

21. januar

Ved 9 – tiden opstod der
et voldsomt skyderi på Melchiors Plads. En del mennesker blev kørt
på hospitalet. To blev dræbt. Det var den konstituerede chef for Schalburgkorpset,
premierløjtnant Madsen, og en anden person, der havde en fremtrædende
stilling i korpset, købmand Kaj Kragh – Nielsen.  

22. januar

I forrige uge var sabotagen
mod Hans Just´s Magasiner i Århusgade rettet mod 4. og 5. sal. Denne
gang var der 3. sal, der gik ud over. Bevogtningen blev både varetaget
af tyske soldater samt firmaets egen vagtpersonale. Man antog, at sabotørerne
var kravlet over et plankeværk til Viborggade og forsvundet af samme
vej. Efter eksplosionerne hørtes der skydning, men ingen mentes at
være ramt. 

25. januar

Direktør Arne C. Poulsen ”Sesam
Laase – Service”, Koldinggade 14, blev arresteret. Senere på dagen
hentede det tyske politi en personbil, der tilhørte Direktørens familie.
Vognen stod i garageanlægget, Middelfartsgade 15.  

27. januar

Et stort antal tankanlæg blev
beskadiget ved en sabotage, blandt andet Randersgade 7, hjørnet af
Kalkbrænderivej og Skanderborggade og Strandvejen 42.  

30. januar

En assistent, bosiddende Østerbrogade
34 blev til aften skudt. Han blev ramt i lungen, og en kugle var gået
ind i venstre side lige over hjertet. Man mente, at han samarbejdede
med det tyske politi. 

Ved 18 – tiden hørtes to
eksplosioner ude fra Svanemølleværket. En kulkran i Kalkbrænderihavnen,
tilhørende firmaet Tuxen & Hagemann blev sprængt i luften.  

7. februar

En række tankstationer blev
i nattens løb sprængt. Det gjaldt bl.a. i Classensgade og Århusgade.  

8. februar

Endnu en af Bohnstedt Petersens
virksomheder, nemlig Autoropas Værksted, Østerbrogade 6 er blevet
ødelagt ved sabotage. Sabotørerne trængte ind i virksomheden ved
16 – tiden og gennede arbejderne ud, hvorefter der blev anbragt bomber.
Ved den efterfølgende eksplosion og brand blev virksomheden fuldstændig
ødelagt. 

12. februar

En ambulance blev kl. 7 kaldt
til Classensgade 15, hvor en ukendt mand var blevet skudt i venstre
lår.  

13. februar

En mand, om hvem man kun ved,
at han hed Larsen, blev til aften skudt gennem hovedet.

14. februar

7 Hipo – mænd var mødt
op for at anholde en specialarbejder Webersgade 26 1.sal. Han kom i
afhøring på Politigården. Han blev sigtet for at have udstedt falske
legitimationskort, og deltaget i dannelse af illegale politigrupper.
Han blev mishandlet på Politigården, senere kørt til Vestre Fængsel
og ført til Frøslev. 

15. februar

Om morgenen lagde tre modstandsfolk
sig i skjul i nærheden af Franz Lomborgs og hans mors hjem i Vognmarken.
Franz var tilknyttet Birkedalsgruppen. Da han tog af sted mod skolen
gik modstandsfolkene til angreb og skød ham.

Birkedalgruppen mistænkte
skolelederen Keld Hjortø for at stå bag likvideringen. Så han blev
skudt næste dag.  

Kl. 20 skete der en stor sabotageaktion
i Frihavnen, hvorved 40 – 50 m af Østkajen blev sprængt og to kraner
styrtede i vandet. Østkajen løb parallelt med Langelinie på frihavnssiden.
Skaden var så omfattende, at kajen foreløbig ikke kunne bruges. 

Senere på aftenen blev Brandvæsnets
ambulance kaldt til J.E. Ohlsensgade 7, hvor en mand havde fået et
strejfskud i venstre skulder. Han blev bragt til Kommunehospitalet. 

17. februar

Tyskerne spærrede ved 15 –
tiden adgangen til Frihavnen og standsede arbejdet en times tid. Spærringen
blev foretaget i forbindelse med nogle beslaglæggelser. Det gik ud
over Det danske Kulkompagnis og de Forenede Kulimportørers Kulpladser
i Kalkbrænderihavnen 

En smed, bosiddende i Næstvedgade
5 blev såret i den ene arm af et skud. 

21. februar

Vagtværnet blev kaldt til
Jacob Erlandsensgade 7, hvor man havde en formodning om, at der foregik
et biltyveri. Men da vagtværnet kom ind i gården, blev de mødt med
”Stands – eller vi skyder”. Samtidig kom fire personer bevæbnet
med maskinpistoler fra Sommers vagtværn ud gennem porten. Pludselig
kom en bil ud af porten. Den kørte i fuld fart ned ad Jacob Erlandsens
gade mod Østerbrogade. Sommer – folkene sendte en skudsalve efter
bilen. Denne blev ramt to gange, men bilen fortsatte. Chaufføren, der
ejede bilen troede, at Sommer – folkene var bilrøvere. 

24. februar

Tidlig morgen fandt man på
hjørnet af Collinsgade og Øster Søgade en mand dræbt af 14 – 15
skud. Den dræbte blev identificeret som nattevægter. 

25. februar

Kl. 21.50 blev der forøvet
sabotage mod Johannesen & Lunds maskinfabrik, Ryesgade 55. Fabrikken,
der havde til huse i stuen blev udsat for en bombesprængning. Der udbrød
brand og lokalet blev fuldstændig ødelagt. En vinhandler på 1. sal
fik også store del af sit lager ødelagt. 

2. marts

En del bevæbnede mænd foretog
om formiddagen en afspærring i kvarteret omkring Frithiof Nansens Plads,
mens andre trængte ind i baronesse v. Bülows lejlighed i nr. 8, hvor
de skød baronessens datter, Fru Lüders. Fruen blev ramt af flere skud
i hovedet og døde på stedet 

Om eftermiddagen blev en 12
– årig dreng såret på Strandboulevarden efter skud fra Hipo –
folk. Han blev råbt an, men blev bange og løb.  

På Serridslevvej blev kaptajn
Erik Holst dræbt ved et attentat. Morderne sad i hans lejlighed og
ventede på ham.

En søn til kaptajnen er blevet
arresteret, og man antog, at en anden søn ligeledes var taget. 

11. marts

To beboere fra Østerbro, den
ene bosiddende Kanslergade 4 blev fundet dræbt på Jægersborg Allé.  

10.000 flygtninge var ankommet
til København. De tyske myndigheder beslaglagde derfor blandt andet
kommuneskolerne i Holsteinsgade, Østre Farimagsgade, samt statsskolen
Østre Borgerdyds Gymnasium og den private Ingrid Jespersens Skole i
Nordre Frihavnsgade. Der forventedes beslaglæggelse af yderligere to
kommuneskoler på Østerbro. 

Og det skete allerede dagen
efter. Ja det gik endda ud over hele tre skoler. Randersgades Skole,
Vibenhus Skole og den private Sankt Joseph Skole, Østerbrogade 7d.
Nu var det kun en kommunal skole på Østerbro, der ikke var beslaglagt.
Det var Strandvejsskolen. 

Eleverne på Øster Farimagsgades
Skole blev henvist til Ryesgades Skole, hvor der undervistes i tiden
kl. 13 til 16 eller 17., mens Ryesgades Skolens egne elever blev undervist
i formiddagstimerne. Eleverne på Holsteinsgades Skole blev henvist
til den gamle filialskole, Rosenvangs Skolen, hvor der indtil videre
blev foretaget 3 – holds undervisning. For de sidste to beslaglagte
skolers vedkommende måtte man give op og lade børnene få ferie indtil
videre. Afgangsklasserne på Ingrid Jespersens Skole fik husly på Danmarks
Tekniske Højskole. 

13. marts

En mand, bosiddende Strandvej
98 4. sal blev til formiddag skudt i sin cigarbutik, Strandvejen 167.  

Et stort antal sårede soldater
og syge flygtninge var ankommet til Frihavnen inden for den sidste måned.
 

15. marts

Københavns Vagtværn anholdte
5 personer, der alle var ansat hos vognmand Geertsen, Østerbro Godsbanestation.
De havde indrømmet, at have stjålet Røde Kors pakker til internerede
politifolk. Man havde en formodning om, at der ville ske flere anholdelser
i sagen.  

Ryparkens Badmintonhal var
nu også kommet i brug til indkvartering af flygtninge.

Artikelserien om besættelsestiden
på Østerbro fortsættes
 

Kilde:

Se under Litteratur:

 • Besættelsestiden
  Litteratur A – L
 • Besættelsestiden
  Litteratur M – Å

 

Relevante artikler om
Besættelsen:

 • Besættelsen
  på Nørrebro 1 – 5
 • Besættelsen
  på Østerbro 1 – 4
 • Likvideret
  på Nørrebro
 • Nørrebro
  9 dage i sommeren 1944
 • Sabotage
  på Nørrebro
 • Bombeangreb
  mod Tønder
 • Tønder under
  besættelsen
 • Obersten
  fra Tønder
 • Historien
  om Jeppe K. Christiansen
 • Højer 1935
  – 1945
 • Mordet i
  Vordingborggade 1942
 • Sabotørere
  og stikkere på Østerbro
 • Baraklejren
  i Højer
 • Sønderjylland
  9. april 1940

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Østerbro