Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Besættelsen på Nørrebro 3

Juli 24, 2008

Til 31. juli 1944.

Sabotører og Dansk Politi
var i kamp med hinanden. Danskere, der arbejde for tyskerne blev likvideret
på åben gade. På Nørrebro ville man ikke finde sig i spærretiden.
Man gjorde oprør. Varehuset Bulldog blev plyndret. Masser af tysk venlige
virksomheder blev sat i brand eller bombet.
 

4. april 1944

Kl. Ca. 23.30 kom en C.B: til
sin bopæl, Thorsgade 31, hvor han på trappegangen blev holdt op af
2 personer, som med pistol truede ham til at aflevere sin politistav.  

9. april

Kl. 9.16 havde 3 revolverbevæbnede
mænd indfundet sig i ejendommen, Nordre Fasanvej 234, hvor de medtog
en dreng ved navn Foged. De fik med drengen til Mimersgade, og kørte
derfra i Droske. Kl. 9.35 kom drengen atter hjem til bopælen.
Han var taget i Droske til hjørnet af Rådmandsgade og Tagensvej,
hvor han blev sat af med pålæg om intet at sige. Det var muligvis
tyskere, der havde bortført ham. 

15. april

Kl. 20.50 blev Politivagten
tilkaldt til ”Tyrolerkroen”, Jagtvej 64 i anledning af optrin mellem
Schalburgfolk og nogle civile danskere.  

16. april

Kl. 19.10 blev der på Nørrebros
Runddel anholdt 3 mandspersoner for beruselse og gadeuorden. Det viste
sig, at 2 af dem var ansat af den tyske værnemagt som vagtmænd. 

Kl. 22.05 affyrede en vagtmand
ved Understationen, Fælledvej 12 to skræmmeskud i anledning af, at
han havde set 2 mænd forsøge at klippe pigtrådshegnet til stationen. 

17. april

Kl. 11.45 anholdte Kriminalpolitiet
2 pistolbevæbnede mænd i ejendommen, Slotsgade 29. 

Kl. 17.15 var der på Nørrebros
Godsbanestation begået et røveri af 16 tromler benzin. En jernebanefunktionær
og en anden civil person, der opdagede røveriet blev truet med pistoler. 

18. april

Kl. 23.20 skete der flere bombeeksplosioner
i Skandinavisk Motor- Co. Lundtoftegade 106, og der udbrød brand. Kl.
Ca. 0.45 var ilden under kontrol. Alle virksomhedens bygninger var da
ødelagt. Alle tyske motorvogne, der befandt sig i bygningerne var udbrændte.
Mange ruder i de omkringliggende bygninger blev beskadiget.  

21. april

Der er i døgnets løb meldt
om Fantasibomber i Gades Møbelmagasin, Rantzausgade 32 og Nørrebros
Biografteater, Nørrebrogade 37.  
 
 
 

28. april

Kl. 23.25 meddelte Station
8, at en bombe var eksploderet på hjørnet af Tagensvej og Rådmandsgade,
hvor den var anbragt på fortovet udfor en urtekræmmerforretning. Forretningen
blev ødelagt.  

30. april

  Kl. 1,45 hørtes skydning
  på Jagtvej udfor ejendommen nr. 9. En æske patroner blev fundet på
  stedet.

 1. Maj

  Kl. 15.45 truede en mand
  med pistol i Kaffebaren, Blågårdsgade 35. Han blev anholdt på gaden,
  hvor han gik og svingede med våbnet. Han tilhørte det tyske Sikkerhedspoliti,
  som var ude at foretage anholdelser. 

  11. maj

  Posterne på Nørrebros
  Runddel havde fået underretning om, at der var anbragt en bombe ved
  et af ”hellefyrene” på Runddelen. En afspærring blev foretaget,
  men ”bomben” viste sig at være en tom pilsnerflaske. 

  Kl. 20.15 fandt et ”hold
  op” sted på Maskinfabrikken, Nørre Allé 3, som arbejdede for Værnemagten.
  3 pistolbevæbnede mænd brød et skab op og fjernede sig derefter. 

  Kl. 23 var der blevet skudt
  fra telefoncentralen Nora i Baggesensgade. 

  Kl. 23.04 skete der en
  eksplosion i Stefansgade. En bombe var lagt udfor Læderforretningen
  i nr. 20 som blev ejet af et medlem af D.N.S.A.P. Butiksruden og ruder
  i de omliggende ejendomme blev knust. 

  18. maj

  Kl. 0.20 blev Politivagten
  tilkaldt i anledning af spektakler i en linie 19 sporvogn på Åboulevarden
  ved Blågårdsgade. En SS – mand og en civil dansker var impliceret.
  SS – manden havde afgivet nogle skud i luften.  

  Kl. 6.35 bliver indehaveren
  af Sigurdsgade 9, st. anholdt af tysk Sikkerhedspoliti. 

  Kl. 15.27 blev sabotagevagt
  Ernst Otto Møblus dræbt ved revolverskud ud for Fælledvej af tre
  til fire cyklister, der forfulgte ham.

  Under skydningen kom Overbetjent
  A. Jørgensen, Station 1, der var på vej til tjeneste, til stede. Da
  han forsøgte, at komme den overfaldne til hjælp, blev han forsøgt
  afvæbnet. Men da det ikke lykkedes, skød en af gerningsmændene ham
  ned bagfra. Han blev ramt af et projektil, der var gået gennem maveregionen.
  Han blev straks opereret på Rigshospitalet. Betjenten var ikke uden
  for livsfare.  

  19. maj

  Kl. 4.50 foretog tysk politi
  en husundersøgelse på Jagtvej 25, 2. sal. Der blev skudt ind gennem
  entredøren. Indehaveren sigtedes for at være i besiddelse af skydevåben.  

  Kl. 8.50 blev et reservepostbud,
  der formentlig var Nationalsocialist skudt i Baggesnsgade 19.  

  20. maj

  Kl. 21.30: Efter Udenrigsministeriets
  ordre overtog politiet bevogtningen af Teknosan, Ryesgade 21.  

  29. maj

  Kl. 15.43 rekvireredes
  Politivagten til Nørrebrogade og Griffenfeldtsgade, hvor en tysk politimand
  i en sporvogn havde anholdt en dansk mand, der sigtedes for fornærmelser
  mod den tyske Værnemagt.

  3. juni

  Kl. 7.42 indfandt flere
  sabotører sig hos Smith, Mygind & Hüttemeiers Maskinfabrik, der
  lå mellem Nørrebrogade 66 og Guldbergsgade 27, og lagt nogle bomber.
  Station 6 sendte en transportvogn med overbetjent Bervild til stedet.
  Men de kom kun til Nørrebrogade 66, hvor de blev holdt op af 4 sabotører
  med maskinpistoler. Sabotørerne kørte derefter omkring hjørnet til
  Guldbergsgade, hvor de affyrede en maskinpistolsalve mod politiets vogn.
  Det ene forhjul punkterede og benzintanken blev gennemboret. Overbetjent
  Bervild og politibetjentene skød derefter mod sabotørerne. Det menes,
  at der blev ramt et par stykker af dem.

  Der var sket stor skade
  på fabrikken. Ca. 4 bomber var eksploderet, og da man mente, at der
  lå flere ueksploderede bomber, trak politiet og brandvæsnet sig tilbage.
  Politiet foretog en afspærring af området.

  Kl. 9.30 havde Sprængningskomandoen
  demonteret de forskellige bomber. Skaden blev skønsmæssigst opgjort
  til ca. ½ million kroner.  

  4. juni

  Sabotagevagterne på Titan,
  Tagensvej havde skudt efter 2 mænd, der havde stukket hovedet op over
  plankeværket til fabrikken.  

  6. juni

  Kl. 23.23 meldtes om rudeknusning
  i vaskeriet Guldborg, Guldbergsgade 84, hvor tidligere lignende attentater
  havde fundet sted.  

  8. juni

  Kl. 23.52 meldte Udrykningstjenesten,
  at der havde indfundet sig 15 – 20 sabotører på Pedersen & Wraa´s
  Maskinfabrik i Heimdalsgade. Sabotørerne havde anbragt flere bomber
  i virksomheden. 2 eller 3 bomber eksploderede og forvoldte en del skade.
  Der blev senere fundet 17 ueksploderede bomber i fabrikken. 

  13. juni

  Kl. 20.08 meddelte husejeren
  i Gormsgade 8, 1 at der var affyret et pistolskud i lejligheden ovenover,
  således at projektilet var gået gennem loftet. Man mente at det var
  en ”krigsfrivillig”, der havde skudt. 

  14. juni

  Kl. 0.08 trængte 10 –
  15 sabotører ind i Petersen & Wraaes Maskinfabrik, Heimdalsgade
  32, hvor de med pistoler holdt vagten op, og derefter lagde bomber forskellige
  steder i virksomheden. Der opstod en ubetydelig brand, men bombernes
  sprængning havde forvoldt ret stor skade. Virksomheden arbejdede for
  den tyske Værnemagt. 

  Kl. 21.01 blev en politibetjent
  truet med en pistol af en dansktalende person i tysk Sikkerhedstjeneste.
  Det skete på gaden ud for Fælledvej 2., hvor betjenten måtte skride
  ind mod nogle unge mennesker, der lavede gadeuorden. Manden fra det
  tyske Sikkerhedspoliti nægtede herunder at forlade stedet.  

  15. juni

  Kl. 22.40 blev stud. Med.
  Fritz Købbe dræbt ved pistolskud på hjørnet af Nørre Allé og Skt.
  Hans Torv. På liget blev der fundet Ausweis nr. 92, formentlig
  udstedt af det tyske Sikkerhedspoliti. Hans stillingsbetegnelse blev
  anført som Kriminalangesteller. Endvidere fandt man Personalausweiss
  og Waffenschein.
  Skydningen blev hørt af Ordenspolitiets befalingsmænd
  på Station 6. De havde kontor på Skt. Hans Torv 3. Overbetjente løb
  straks ud på torvet, og så den døde ligge på fortovet. De så en
  ukendt mandsperson beskyde afdøde, mans han lå på fortovet. Politimændene
  beskød straks gerningsmanden med deres pistoler. Gerningsmanden kastede
  en håndgranat eller lignende mod de danske politimænd, hvorefter han
  flygtede på cykel ned Ad Nørre Allé mod Tagensvej. Inden de danske
  betjente kunne få fat i et befordringsmiddel, var gerningsmanden over
  alle bjerge.  

  20. juni

  Kl. 6.45 meldtes, at Studentergaarden
  på Tagensvej var blevet besat af tysk politi, der foretog ransagninger.
  Der blev anholdt 11 studenter. Politiet blev sendt til stedet. De sørgede
  for afspærring af Tagensvej og de omliggende gader.  

  I løbet af døgnet var
  der to gange melding om fantasibomber
  mod Buldog, Nørrebrogade 16.  

  21. juni

  Kl. 15.42 blev Politivagten
  sendt til Nørrebros Runddel. Her havde en SS – mand truet med revolver.  

  24. juni

  Kl. 3.04 meddeltes der,
  at der var sket to voldsomme eksplosioner på Studentergården, Tagensvej.
  Det skete betydelig skade på bygningen og 4 personer blev såret. 

  Kl. 17.30 skete der en
  eksplosion i maskinfabrikken FKL, Tagensvej 99. Der var sket stor skade.   

  26. juni

  Med virkning fra
  denne dag har de tyske myndigheder
  bestemt, at der indføres spærretid i tiden fra kl. 20 til kl. 5. samt
  forbud mod sammenstimlen af enhver art.
   

  En del mennesker samlede
  sig på gaden på Nørrebro mellem 20 og 24 og trodsede dermed spærretiden.
  Tysk politi rykkede ud og skød efter folk. Flere steder er der skudt
  mod det tyske politi fra husene.

  Til hospitalerne i København
  blev der indbragt i alt 55 personer, hvoraf seks døde. 

  27. juni

  På en del gader på Nørrebro
  blev der tændt bål midt på kørerbanen. Ved midnatstid ebbede uroen
  ud. 

  28. juni

  Kl. 2.15 blev der på hjørnet
  af Griffenfeldtsgade og Rantzausgade lavet barrikader.  

  Kl. 23.08 var tysk militær
  gået i stilling i Elmegade, idet der skydes på dem fra Baggesensgade
  og formentlig også fra Slotsgade.  

  Der var i døgnets løb
  Fantasibomber
  mod Osram, Struensegade 15 og Brødrene Jørgensens
  Mekaniske Værksted, Nørrebrogade 52. 

  Læs også beretningen
  ”Nørrebro 9 dage i sommeren 1944

  Omkring 100 københavnerborger
  mistede deres liv under urolighederne i de 9 dage, og seks gange så
  mange blev såret, mange livsfarligt.

  Generalstrejken var i gang.  

  I løbet af fredagen var
  der ca. 40 brande i byen. Blandt de største var branden på Buldog,
  Korsgade 16 og på Konfektionsfabrikken, Stengade 36 – 38.

  Efter middagstid havde
  der været en demonstration på Nørrebrogade ved Buldog. Politiet forsøgte
  at sprede mængden, men det mislykkedes.

  Efter at menneskemængden
  havde plyndret varehuset, blev mange af varpene kastet på bålet midt
  på Nørrebrogade. Brandvæsnet havde også svært ved at komme frem
  på grund af væltede biler og barrikader.

  Brandmandskabet fik mange
  opfodringer til at lade det brænde. Efterhånden var der også brand
  i Ravnsborggade 4.

  Ved 17 – tiden udbrød
  der brand i Konfektionsfabrikken, Stengade 36 – 38. Her var der også
  tale om en sabotageaktion. Man leverede blandt andet uniformer til den
  tyske Værnemagt. Da brandvæsnet kom til stede, brændte det allerede
  i flere etager. De blev truet af den store folkemængde. Men det lykkedes,
  at få vendt stemningen.

  Branden truede med at
  brede sig til de nærliggende beboelsesejendomme.

  Ved branden i Korsgade
  var det på et tidspunkt vanskeligt at få folk til at hjælpe brandmandskabet,
  da tyske vagtposter skød livligt i kvarteret. 

  Antallet af ambulanceudrykninger
  på grund af uroligheder var mange omkring Blågårdsgades – kvarteret,
  Nørrebrogade og fra søerne til Runddelen.  Barrikaderne var der
  mange af. Og ambulancefolkene havde vanskelige vilkår, for ofte blev
  der skudt i gaderne.  

  11. juli

  Kl. 12 og kl. 17 blev der
  lagt kranse og buketter på Nørrebrogade til ære for de faldne danskere
  under Folkestrejken.  

  14. juli

  Politivagten blev kaldt
  til Restaurant ”Eldorado”, Sjællandsgade 3. Her truede en person
  fra det tyske Sikkerhedspoliti med sin pistol. 

  15. juli

  Kl. 21.05 afhentede Politivagten
  to berusede, civile Schalburgmænd, der i Café Papegøjen, Nørrebrogade
  209, havde truet med pistol.  
   

  22. juli

  Politivagten blev kl. 18.50
  kaldt til Caféen i Griffenfeldtsgade 6, hvor en person, der tilhørte
  Schalburgkorpset i Ringsted, havde truet gæsterne med sin pistol.  

  25. juli

  Kl. 7.17 blev en marinevægter,
  bosiddende Rådmandsgade 89 fundet dræbt med pistolskud ved Universitetsbyen
  på Nørre Fælled. Drabet blev begået af to unge mennesker, der kom
  gående. Der blev først afgivet et skud mod marinevægteren, der var
  på cykel, hvorefter han væltede. Da han lå på gaden, blev der endnu
  affyret et skud mod ham, hvorefter de unge mennesker forsvandt. Ja vi
  gentager lige samme historie, fra en anden kilde. 
   

  Det var tidlig morgen

  En kraftig mand med en
  uniformslignende jakke kom cyklende af Nørre Allé ved Rigshospitalet.
  Det han ikke vidste, var, at det var hans sidste minutter. Han var dansk
  vagtmand ved et tysk korps. Og to medlemmer fra BOPA ventede på ham.
  Da tromlerevolveren blev spændt, kom der et suk fra ofret. Han forsøgte
  at køre væk fra sine forfølgere. Men manden blev indhentet og revolveren
  blev affyret i nakken på ham. Med et brøl faldt han af cyklen. To
  skud i panden gjorde det endelig af med ofret. De to modstandsmænd
  sprang på deres cykler. Ved næste kryds skiltes deres veje.  

  Beretningen om Besættelsen
  på Nørrebro fortsættes
   

  Kilde:

  Se Litteratur:

 • Besættelsestiden
  – Litteratur A – L
 • Besættelsestiden
  – Litteratur M – Å

 

  Relevante artikler
  om besættelsen:

 • Besættelsen
  på Østerbro 1 – 4
 • Besættelsen
  på Nørrebro 1 – 5
 • Likvideret
  på Nørrebro
 • Nørrebro
  9 dage i sommeren 1944
 • Sabotage på
  Nørrebro
 • Bombeangreb
  mod Tønder
 • Tønder under
  besættelsen
 • Obersten fra
  Tønder
 • Historien
  om Jeppe K. Christensen
 • Mordet i Vordingborggade
  1942
 • Sabotørere
  og stikkere på Østerbro
 • Sønderjylland
  9. april 1940
 • Baraklejren
  i Højer
 • Højer 1935
  – 1945

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro