Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Højer

Travlhed ved Højer Sluse

Juni 18, 2008

Helt frem til begyndelsen
af 1900 – tallet var der travlhed ved slusen. En masse gods blev importeret
og eksporteret. Fra ålefiskerne var der meget aktivitet. En helt speciel
stemning var det at side inde i en varm stue, når blæst
og regn slog mod ruderne i Ny Frederikskog.

Fra Højer blev der i 1856
udført op til 1.000 laster indenlandske produkter (1 last = 2.500 –
3.000 kg.). fra Højer til Tønder blev der viderebefordret: 

 • 240.000 pund
  sukker og sirup, 226.000 pund tobak, 170 laster engelsk kul, 237 laster
  forskellige varer.

 

Kæmpe aktivitet 1871 –
1875

En væsentlig del af disse
produkter blev transporteret af bådmændene fra Rudbøl.

I tidsrummet 1871 – 1875
udgjorde de ind – og udførte varer: 

 • 19.946 liter
  spiritus, 277 hl. Øl, 3 hl. Eddike, 8260 drænrør, 6496 knipper tagrør,
  80 stk. tækkebånd, 1136 fliser over 25 cm, 17.080 fliser under 25
  cm, 6 ½ hl. Fisk, 3.341 kg fisk, 260.608 kg kort, 424 t træ, 3 læs
  hø og strå, 134 t kalksten, 31 hl. Kalk, 339.024 kg stenkul, 68.556
  kg. Salt, 51.460 kg tagsten, 8.900 stk. mursten, 125 stk. skifer, 9
  hl. Tjære, 44 stk. hornkvæg, 8 stk. får, 16 lam og grise, 106 læs
  tørv og sand, 6 kg fjer, 53 kg cigarer, 250 kg silkevarer, 300.000
  kg diverse varer.

 

Op til 21 skibe på en gang

Op til 21 skibe er ifølge
vidner fra den gang på en gang afsejlet fra Højer. Der kom skibe fra
England, Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Holland.

De engelske skibe bragte stenkul
og modtog korn. Fra Norge kom der træ, og fra bremen kom der tobak. 

Varetransporten fortsatte

Da skibsfarten på Højer døde
ud, ophørte også bådfarten med gods til Tønder. Varetransporten
inden for marskområdet foregik dog helt frem til 1930’erne.

Særlig sten, der blev produceret
af teglværkerne i marsken eller på gestkanten blev udsejlet til byggepladserne
eller til en trælasthandel i Tønder og videresolgt. 

Møllebyggeri

Ved Højer fandtes der før
afvandingen to møller. Desuden var der en ved Nørremølle og hele
12 stk. på Schackenborgs besiddelser. Disse pumpede om sommeren vand
ind til kreaturerne i fennerne og kunne om vinteren pumpe vandet ud
derfra. Sådanne møller samt almindelige kornmøller blev bygget og
repareret af to møllebyggere, som sejlede til de steder, hvor de arbejdede.

Træet til byggerierne blev
købt i Aabenraa, og kom til Fiskehusene på vogn. Herfra blev det sejlet
videre. 

Speciel stemning i Ny Frederikskog

Arbejdet med at passe ruserne
ved Højer krævede sin mand. Derfor havde fiskerne et hus, hvor de
overnattede og lavede mad. Kosten bestod ofte af ålepotte. En kraftig
ret kogt på store ål. Det var især fiskerne fra Rudbøl, der benyttede
dette hus. 

Fiskerne fra Højer delede
retten til at sætte ruser med kollegaerne fra Rudbøl. De deledes også
om siderne. 

Ruserne og radgarn, som fiskerne
brugte knyttede de selv på vinteraftener og dage med dårligt vejr.
Det gjorde min bedstefar (Opa) også ude i Ny Frederikskog. Bryggerset
var ofte fuldt af opsat garn. Mens han gjorde det fik piben ikke for
lidt.

Trængte han til en pause,
ja så tændte han ofte sin B&O transistorradio, der havde skibsbølge.
Så lyttede han til Blåvands radio.  

Ja og så er min bedstefar
blevet genkendt af læsere af denne hjemmeside. En af dem har serveret
kaffe for ham, da hun var en lille pige. Min bedstefar arbejdede sammen
med hendes far ved slusen.  

Det var en hel særegen stemning,
når blæsten og regnen larmede ude fra forlandet i Ny Frederikskog.  

Kilde:


Se litteraturlisterne under Tønder, Møgeltønder og Højer

Relevante artikler:

Aventoft
– Byen ved grænsen

Tøndermarsken under vand

Digebyggeri i
Tøndermarsken

Drømmen om en havn i Tønder

Kanal gennem Tønder

Tøndermarsken

Tøndermarsken 2

Højer som havneby

Højer, Stormflod og diger

Højers historie

Højer 1935
– 1945

Højer
– historier og oplevelser


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Højer