Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Østerbro

Rovmordet i Holsteinsgade 1912

Juni 18, 2008

Den troede Politiet på
Østerbro alligevel ikke på. At Fru Kocks mand fik struben skåret
over, mens hun lå ved siden af. Og uden at hun vidste noget. Morderen
var hendes elsker. Man forsøgte, at skjule dette ved at fingere det
som et rovmord. Og moderen mente, at kunne se den myrdede i Storebælts
mørke vand. Han var nærmest lettet over, at være pågrebet.
 

Det er mange måder, at beskrive
et mord på. Vi har valgt at lade datidens aviser beskrive episoden.
De sorte overskrifter var også datidens overskrifter i aviserne. 

8.
– 12. december 1912

Fru Koch i Holsteinsgade
meddeler Politiet, at hendes Mand, Blikkenslager Koch, er bleven myrdet
om Natten medens hun laa ved Siden af ham.

En frygtelig Tilstaaelse:
Fru Koch har tilstaaet, at hendes Elsker, Husejer Hansen
– Vinding, har myrdet Koch med hendes Vidende.
 

 • Paa Nordre Frihavnsgades
  Politistation kom ved 3 ½ Tiden igaar Morges en lille forskræmt Kone
  ind med Raabet: ”Min Mand er myrdet!”. Det var Fru Anna Koch, gift
  med Blikkenslager Carl Koch, Holsteinsgade 8. Mordet var begaaet ved
  3 – Tiden i deres Soveværelse. Hun vågnede ved, at hendes Mand raabte
  ”Anna”, og hun saa nogle formummrede Personer kæmpe med Manden.
  Da hun bevægede sig, fik hun en Dyne over Hovedet, og da hun blev liggende
  ganske stille, troede Gerningsmanden, at hun var død. Da der atter
  var stille, fandt hun sin Mand liggende livløs ved Sengen. Hun kastede
  i en Fart noget Tøj over sig og løb til Politistationen.

 

Fru Koch blev i Nat arresteret 

 • Da Politiet kom
  til Holsteinsgade 8, fandt det Blikkenslagermester Koch liggende stiv
  og død med overskaaren Strube, og Opdagerne spurgte derfor Fru Koch,
  om hun ikke havde taget Fejl med Hensynet til Tidspunktet, da hendes
  Mand havde været død i længere Tid. Politiets Undersøgelser og de
  Afhøringer, der straks blev foretaget, resulterede i, at den Dræbtes
  Hustru i Nat blev arresteret.

 

Den Myrdedes Broder forsvarer
Svigerinden
 

 • Den Myrdes Broder,
  fhv. Kolonibestyrer Koch, har været til Afhøring. Han forstaar ikke,
  at man sigter Svigerinden for at have noget med Mordet at gøre.
 • Det var det bedste
  Forhold mellem Ægtefællerne, siger Hr. Koch, baade min Broder og min
  Svigerinde var glade ved Livet og glade ved hinanden. Min broder var
  i de senere aar lidt svageligh, han havde Aarebetændelse og Nyregrus.
 • Jeg talte med
  min Svigerinde paa Domhuset. Hun var sløv af Træthed og Nervøsitet,
  men hun fortalte alligevel med forbavsende og beundringsværdig Beherskelse
  om sine uhyggelige Oplevelser.

 

Fru Koch saa roligt paa,
at hendes Mand blev myrdet!
 

 • I Forhøret i
  Gaar brød Fru Koch sammen og aflagde en fuldstændig Tilstaaelse, der
  virkede lammende paa selv de trænede og hærdede Politifolk: Morderen
  er Fru Koch’s Elsker, Husejer Poul Hansen
  – Vinding, der ejer Huset i Holsteinsgade 7. Selv bor han i Nr. 9
  i Holsteinsgad. Fru Koch forklarede, hvorledes hun sammen med Hansen
  – Vinding havde ventet på Chancen til at udføre Mordet. Mordaftenen
  vidste de, at Koch havde 3.000 Kr. i Kontanter i Skrivebordet, og de
  mente, at det var klogest at fingere et Rovmord. Fru Koch laa i Sengen
  ved Siden af sin febersyge Mand og saa ham blive dræbt. Først slog
  Hansen – Vinding ham i Ansigtet med en Hammer og skar derefter Halsen
  over paa ham. Fru Koch stod derpaa op, og lukkede Hansen
  – Vinding ud. Senere paa natten gik hun saa til Politiet.
 • Saa snart det
  rygtedes, hvorledes sammenhængen var med Mordet, samledes ophidsede
  Mængder af Folk sig udenfor Mordstedet.

 

Fru Koch er ofte set
sammen med Hansen – Vinding
 

 • En medvirkende
  Aarsag til, at Fru Koch blev fældet, er, at fhv. Skuespillerinde ved
  Nørrebros Teater frk. Hallenborg har meddelt Politiet, at hun i Café
  ”Premier” paa Østerbrogade har set Hansen
  – Vinding og Fru Koch sidde sammen i et
  Separat – Kabinet.
 • Ogsaa Husbeboerne
  har ofte set Fru Koch og Hansen – Vinding sammen. For Familien derimod,
  kommer meddelelsen om Forholdet mellem Fru Koch og Hansen
  – Vinding meget overraskende. Man havde Indtrykket af, at hun levede
  meget stilfærdigt sammen med sin Mand.

 

Morderen er flygtet

Han jages af politiet
over hele Landet
 

 • Saa saare Fru
  Kochs frygtelige Tilstaaelse forelaa blev alt
  disponibelt Opdager – Mandskab alarmeret for at sikre sig Hansen
  – Vinding, der imidlertid er sporløst forsvundet.
 • Rygtet gik, at
  han var flygtet sammen med en letlevende Dame fra
  ”Kisten`s Bar”. Flygtet var han, men alene
  – og hvordan ved ingen. Der er nu sat alt ind paa at gribe den flygtende
  Morder, alle Havne og Stationer bevogtes, og de flyvende Opdagere 
  jagter ham over hele Landet.

 

Morderen fanget, men
han slaar sig løs og forsvinder paany
 

 • Hansen- Vinding
  blev i Gaar paagrebet af Politiet i Skelskør, men han slog sig løs
  fra Betjentene og forsvandt i Skovene ved Basnæs. Morderen havde maskeret
  sig som Sømand og havde i Skelskør ladet Skægget rage af.

 

Endelig paagrebet
– efter at have tilbragt Natten i en Baad på Storebælt
 

 • I gaar Formiddags
  Kl. 10 endte Jagten på Rovmorderen. Han blev fanget udenfor Korsør.
  Natten havde han tilbragt i aaben baad paa Søen. Han var meget forkommen,
  da han drev ind til Stranden, hvor en Fisker tog sig af ham. Har førtes
  til Korsør Arrest og derefter i Redningskorpsets Ambulancebil til Vestre
  Fængsel.
 • Rystende fortalte
  Moderen, at Natten i Baaden i Storebælt er det
  frygteligste, han har oplevet. Der var hverken maane eller Stjerner,
  og i det mørke Vand syntes han hele Tiden, at han kunde se Blikkenslager
  Koch.

 

Dømt til Døden

 • Benaadet med
  livsvarigt Fængsel, der ikke kan ophæves for Hansen
  – Vindings vedkommende.

 

 • Ved Højesteret
  dømtes Marie Koch og Hansen – Vinding begge til Døden. Når
  Højesteretsdommen først faldt saa sent som
  februar 1914, skyldtes det, at Fru Koch i Fængslet, blev saa angrebet
  af Fængselspsykose, at hun nærmest maatte betegnes som sindssyg. I
  et Statsraadsmøde en Maaned senere benaadedes begge med livsvarigt
  Fængsel, for Hansen – Vindings Vedkommende med den skærpende Bestemmelse,
  at han aldrig senere kan gøres til Genstand for Benaadning.

 
 

 
 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Østerbro