Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Østerbro

Mordet på Østerbro 1893

Juni 18, 2008

Hun var en betroet bestyrer
af et drengehjem på Østerbro. Hun havde en moderne indstilling til
børneopdragelse. Pludselig døde en dreng på hjemmet. Hans kammerat
havde en mistanke.

Bestyreren havde misbrugt
og myrdet drengen. Og hvad der var endnu værre. Hun viste sig at være
en han. Læs den interessante historie i form af avisartikler.
 

Vilhelmine Møller havde en
svær barndom. Hun blev sat i pleje hos bedsteforældrene. Som tjenestepige
blev hun sat i fængsel, fordi hun havde stjålet mad til sin mor, der
var blevet enke med fire små børn.  

En agtet person

Hun begyndte, at komme i pastor
Frimodts menighed, og blev senere tilknyttet en pigehøjskole. Hun blev
ansat som plejemor på Børnehjemmet Godthaab på Frederiksberg, og
fra 1881 ledede hun det nyoprettede drengehjem Kana på Østerbro.

Hun blev valgt ind i den første
bestyrelse for Kvindevalgretsforeningen.
Ofte blev det til artikler i foreningens blad Hvad vil vi.

Hun var modstander af strenge
opdragelsesmetoder. Hun var agtet for hendes moderne måde, at opdrage
drengene på.  

Mord på
”Karna”

Men i 1891 skrev aviserne,
at det var skadeligt, hvis ugifte kvinder uden et forhold til en mand,
skulle bestyre et børnehjem. På det tidspunkt var der 50 børnehjem
i Danmark. Først i 1905 blev børneforsorg et offentligt anliggende.
Indtil da skulle man drive børnehjem på almisser og gaver.

Vilhelmine Møller havde begået
mord på en af de drenge, hun havde i sin varetægt.  

Vilhelmine blev til Vilhelmi

Hun blev undersøgt af en psykiater
og en fødselslæge, der konstaterede, at hun var hermafrodit. Hendes
misdannede kønsdele var snarere mandlige, kom man frem til. Derfor
skulle hun fremover være mand.
Så inden sagen kom frem i 1894 fik hun navneforandring til Vilhelmi
Møller.
 

Hun/han blev idømt dødsstraf.
Det blev senere ændret til livsvarigt tugthus. Han/hun blev dog løsladt
i 1905 og giftede sig derefter. I 1907 tog han navneforandring til
Frederik Vilhelm Schmidt
 

Hvad skrev aviserne? 

Den 22. marts 1893 kunne man
i aviserne læse følgende:

Fra
Storstadslivets Skyggeside

 • En oprørende
  Sædeligheds – Forbrydelse og et mord.
 • Tragedien
  i Børnehjemmet ”Kana”

 

Siden Meyers Mord er der
ikke begaaet en saa oprørende Forbrydelse som den, der for en halv
snes Dage siden blev opdaget i Børnehjemmet
”Kana”. En Kvinde, hvis hele Livsgerning, det var at opdrage Børn,
har forført til Utugt en af de Drenge, der var opvokset under hendes
Øjne, og da Tiden kom for hans Bortrejse fra Hjemmet, har hun, af Frygt
for at blive opdaget…myrdet Drengen.
 
 
 
 

Den grufulde Opdagelse

 • Den myrdede
  Drengs Kammerat fatter Mistanke

 

Forbrydersken er Vilhelmine
Møller, Forstanderinde for ”Kana”, en velkendt Personlighed, der
ofte har holdt Foredrag om Børneopdragelse. Hun er 47 Aar gammel, en
høj mager Skikkelse med graasprængt Haar. Paa den skarpe Næse bærer
hun Briller. Det stakkels Offer var den 16
– aarige Volmer Sjøgren. Kort tid før han skulle forlade Hjemmet
døde han ganske pludseligt. Det var den 28.
februar. Lægen mente, at kunne konstatere et Hjerteslag, udstedte Dødsattesten,
og Drengen blev begravet. Men en af hans Kammerater, der vidste, at
Frk. Møller ofte hentede Sjøgren ind til sig om Natten, satte gennem
sin Moder ”Kanas” Bestyrelse ind i Forholdene og Mistanken blev
vakt. Politiet alarmeredes, og i et Forhør har Kvinden nu tilstaaet
sin usømmelige Adfærd mod Drengen, men afvist al Tale om, at hun skulde
have gjort sig skyldig i Mord.
 

Den 4. april 1893 kunne man
læse følgende:

Tilstaalsen falder 

For et par Dage siden blev
den myrdede Drengs Lig gravet op og obduceret. Samtidig benyttede man
Lejligheden til at konfrontere frk. Møller med Liget. Mærkeligt nok
gjorde Konfrontationen ikke noget særligt stærkt Indtryk paa hende.
Men i Paaskedagene, hvor hun, der er meget religiøs overværede Fængselsgudstjenesten,
blev hun stærkt grebet og i Gaar faldt Tilstaaelsen. Frk. Møller tilstod
at have forført Sjøgren og senere at have myrdet ham ved Hjælp af
Opium eller et andet Sovemiddel, som Lægen havde foreskrevet hende
selv. Saasnart Drengen var faldet i dyb Søvn, fuldendte hun sin grufulde
Gerning ved at kvæle ham med et par Uldtæpper. Grunden til Mordet
var den, at hun var bange for, at han efter sin Konfirmation og paafølgende
Bortrejse fra Hjemmet skulle røbe hendes Hemmelighed.
 

I Juli 1893 fik befolkningen
så denne opsigtsvækkende besked:

En fantastisk Afsløring

 • Modersken
  Frk. Møller forvandlet til Hr. Møller

 

Ved et Forhør som Assessor
brun har holdt over Frk. Møller, og som særligt drejede sig om hendes
kønslige Forhold til Volmer Sjøgren, slap der hende en Bemærkning
af Munden, som vanskelig kan gengives, men som gjorde, at Forhørsdommeren
pludselig fik Mistanke.

En øjeblikkelig, af Prof.
Stadfeldt foretagen Lægeundersøgelse viste, at Vilhelmine Møller
ikke var nogen Kvinde, heller ikke Hermafrodit, men at

Hun var en mand

Efter denne
fantastiske Opdagelse blev Arrestanten iført Mandsdragt og overført
fra Kvindefængslet til Mandsfængslet paa Christianshavn. Ligeledes
fornadredede man ”hendes” Navn fra Vilhelmine til Vilhelmi. Dog
har man givet Fangen Lov til at beskæftige sig med Syning i Fængslet,
da han ikke kender til mandlige Sysler.
 

Den 4. marts 1894 kom der så
en foreløbig afslutning på sagen:

Vilhelmi Møller dømt
til Døden
 

I Gaar blev Vilhelmi Møller
for Mordet paa Drengen Volmer Sjøgren dømt til Døden. Han vil nu
– da Kongen næppe mere underskriver en Dødsdom
– komme i livsvarigt Tugthus.
 
 

Kilde:

Se litteratur Nørrebro
og Østerbro
 

Relevante artikler:

Under Nørrebro. Barnemorderen
fra Jægersborggade
 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Østerbro