Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Højer

Hvem boede på Kiers gaard?

Marts 30, 2008

Nogle gange kan vi tage
fejl. Vi holder på de forkerte historiske kilder. Det har vi gjort
med hensyn til, hvem der boede på og ejede Kiers gaard. Vi retter på
fejlen
 

I artiklen Højers Historie
skriver vi blandt andet 

 • Vi kan ikke komme
  uden om Kjærbys ”villa” Kiers gaard. Den stammer helt tilbage fra
  1400 – tallet. Den har haft mange fine ejere.

 

Dette har fået Kjærbys oldebarn
til at reagere. Joa B. Kjærby skriver: 

 • Så vidt jeg
  ved, har familien Kjærby aldrig hverken ejet eller beboet Kiers Gård.
  Da min oldefar A.R. Kjærby kom til Højer i 1919 købte familien det
  gamle tyske hospital, hvor de boede. De flyttede senere til Strandvejen
  31. Kiers Gård mener jeg, har været i familien Kiers eje indtil det
  i 1973 blev overtaget af kommunen. Såvel slægtninge som nulevende
  venner af mine bedsteforældre bekræfter dette.

 

Og vi skal beklage over for
Joa. Hun har helt ret.  Vi har brugt nogle forkerte historiske
oplysninger. 

Fæstegård under Schackenborg

Kiers Gaards nuværende firlængede
bygning er opført i 1759, efter at gården brændte i både 1756 og
1758. Fra 1739 var gården i familien Todsens besiddelse, som fæstegård
under Schackenborg.. Hans Chr. Todsens datter giftede sig i 1849 med
løjtnant Johannes Ernst Kier, søn af borgmesteren i Haderslev.
Det var Todsens ikke meget for, og det var Johannes egen far, der giftede
dem.

Deres søn Hans Chr. Kier overtog
gården i 1884. Den var i familiens eje indtil 1973. 

Forpagter for østersskrabninger

I 1700 – tallet var gårdens
besidder forpagter af østersskrabningerne i Vadehavet. Der var en dyb
pril, der gik tæt ind til gården, så man kunne transportere østerserne
lige ind til det pakhus, der ligger sydvest for gården. Det kaldes
den dag i dag for Østershuset.

Indtil slutningen af 1800 –
tallet var det almindeligt, at der blev serveret østers ved bryllupper
i Højer. 

Russiske krigsfangere

I 1906 blev Christian Kier
ejer af gården. Han blev indkaldt som soldat i 1914. To år senere
døde han. Hans enke sad da tilbage med fire børn. Hun drev ejendommen
videre, og sønnen Hans overtog ejendommen, da han blev voksen.

I den periode var der russiske
krigsfangere, der arbejde på egnens gårde. Der arbejde også en på
Fedder Rolls gård
i Østerende. Man lavede en aftale om, at de
to fangere arbejde skiftevis på de to gårde, og det fungerede fint. 

Seminarium for Tekstildesign
og brugsgrafik

I 1939 blev gården nedlagt
som landbrugsejendom, og jorden solgt fra. Hans Kier boede på ejendommen
til sin død i 1971. To år efter solgte hans enke den til Højer Kommune
og Sønderjyllands Amt.

Kiers Gård tiltrak mange kunstinteresserede,
og i gårdens lade blev der indrettet en teatersal for amatørteaterforeningen
Teatergaleasen.
 

I 1986 startede der et 
Seminarium for Tekstildesign og Brugsgrafik på ejendommen. 

På græsplænen foran findes
en jættestue fra den yngre stenalder. 

Hvis du vil læse mere

 • Højer Tæppefabrik
 • Højers historie
 • Højer 1935 –
  1945

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Højer