Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Et ”Faderhus” på Nørrebro

Januar 15, 2008

Der var en lighed mellem Ungdomshuset
og Faderhuset. I begge tilfælde er det tale om et stærkt sammenhold
indadtil, og dette sammenhold bygger i høj grad på, at man ser sig
selv i klar opposition til verden udenfor. 

Uønsket på
Nørrebro

Men Ruth Evensen er ikke velkommen
på Nørrebro.. På aktivisternes og Ungdomshusets myspace – profiler
kan for eksempel læses: 

 • Hvis Ruth mener,
  at vi komme fra helvede, så lad os give hende helvede!

 

Og det kan da godt være, at
hun skal bede politiet om beskyttelse, hvis hun vil besigtige sin grund,
Ground 69.
 

Politiet vil ikke fungere
som vagtmandskab

De firmaer, hun fik overtalt
til at foretage nedrivningen blev udsat for lidt af hvert.. Hvis hun
ville påbegynde nyt byggeri på stedet, ville dette sikkert heller
ikke ske uden de unges opmærksomhed. 

– Som udgangspunkt er det
ikke vores opgave at være fast vagtmandskab, og vi forventer, at man
selv sikrer sig med hegn og anden beskyttelse,
siger chefkriminalinspektør
Per Larsen. 

Præsterne siger ikke
”Velkommen”.

Ja, Faderhuset er bestemt ikke
velkommen på Nørrebro. Urban har forespurgt en række præster. Ivan
Larsen fra Stefans Kirken mener, at på Nørrebro plejer man at kunne
trives side på side. Den holdning deler Ruth Evensen ikke. Per Ramsdal
fra Brorsonskirken giver udtryk for, at der ikke er plads til folk,
der bekæmper andre folk. Og Paul Friis fra Samuelskirken mener, at
problematikken giver et negativt indtryk af kristendommen og kristne
i det hele taget. 

Mystik ved salg

Det var kun få, der bød på
ejendommen, Jagtvej 69, da den blev udbudt i salg. Man valgte, at tage
imod et tilbud fra Human A/S. Det var et selskab under stiftelse., og
man kendte ikke så meget til det. Faderhuset havde været inde i billedet,
men blev af Københavns Kommune dømt som useriøst. Men pludselig overtog
Faderhuset samtlige aktier i selskabet Human A/S. På den måde blev
Københavns Kommunes tilbageklausul undermineret. Klausulen gik nemlig
på, at hvis Human A/S ville sælge, skulle det ske til Københavns
Kommune. 

Sejrstale i Faderhuset

Fire RUC – studerende overværede
Ruth Evensens sejrstale i Faderhuset. Og her fik menigheden at vide,
at de unge på Nørrebro er dæmonbesatte. Desuden vil man bekæmpe
praktiseret homoseksualitet, pædofili, pornografi, abort og satanistisk
legetøj på Nørrebro.

Ruth Evensen takkede også
menigheden fordi de i fem år havde finansieret huslejen i Ungdomshuset.

Gud havde pålagt menigheden
om at købe Ungdomshuset. Man vil ikke sælge og høste gevindsten,
lovede Ruth Evensen 

 • Danmark har tilpasset
  sig tidsånden, og Folkekirken vier i dag homoseksuelle. Det er ikke
  naturligt for to mennesker af samme køn, at være sammen.
  Undskyld mig, men vi er bare ikke fysisk indrettet til det! Og hvad
  med lesbiske, som åbenbart skal kunne få kunstig befrugtning? To kvinder,
  der får børn? Det er ikke Guds vilje.

 

Ruth bestemmer

Ifølge Ekstra Bladet, bestemmer
Ruth Evensen, hvem de unge kvinder og mænd hun har i sin magt, skal
gifte sig med. Og ifølge sognepræst Niels Underbjerg, bliver de unge
udsat for massiv djævleuddrivelse, hvis de ikke tager den partner,
som er udset.

I årenes løb har Niels Underbjerg
taget sig af hen ved 70 psykisk lemlæstede – ofte unge mennesker,
der har været på flugt fra Faderhuset.

Det var også Faderhuset, der
gav deres støtte til Moses Hansen, da han gik korstog
mod muslimerne på Nørrebro. 

Bryllupskjoler og militærstøvler

Kirkemusikken er kristen rockmusik,
og gudstjenesterne er præget af vild dans og ekstase. Engang var kirkekoret
iført bryllupskjoler og militærstøvler, da de skulle lovsynge Gud.
Det var for at symbolisere, at de var Kristi brude og soldater for Herren. 

Faderhuset startede i 1990

Man startede tilbage i 1990
som en hjemmegruppe under frikirken Kristent Center.
De åndelige rødder stammer tilbage fra den hippieagtige Jesus –
bevægelse i 70’erne. Det var en almindelig karismatisk frikirke,
der var præget af socialt arbejde og omsorg for de svage i samfundet.
De kom også i kontakt med skadede mennesker fra New Age – miljøet,
og samarbejde bl.a. med Ole Skjerbæk Madsen, der var præst i Bethlemkirken. 

På et tidspunkt holdt man
til i Skt. Johannesgården på Blegdamsvej.
Senere flyttede kirken til Griffenfeldtsgade 7A.
I storhedstiden (1995 – 1998) havde Faderhuset 120 medlemmer. Nu skønnes
dette tal at være nede på cirka 40. 

Ruth afløser Knut

I 1998 meddelte Ruth sin menighed,
at fra nu af skulle hun være pastor i stedet for Knut, hendes mand..
En ny stil skulle indføres. Der skulle gøres op med lunkenhed og terapisme.
Fra nu af skulle det handle om vækkelse. Medlemmerne skulle omvende
sig fra synd og leve et kompromisløst kristenliv. 

Inden var budskaberne bygget
på samtale, rådgivning og forståelse, nu var mottoet Det er ikke
godt nok.
Ruth var den, der fik beskeder direkte fra Helligånden.

Medlemskabet blev stillet på
nul, man skulle skrive under på, at acceptere hendes lederskab. Det
brød hovedparten sig ikke om, omtrent 2/3 forlod menigheden. Tilbage
blev ca. 30 – 40 primært unge mennesker og nogle af deres forældre.
De fleste kom til at bo i Faderhusets kollektiv i Hellerup – en stor
hvid herskabsvilla med en høj mur udenom og en massiv jernlåge. 

Faderhuset ejer i dag 2 –
3 bofællesskaber, hvor medlemmerne bor sammen.

Der lægges meget vægt på
lydighed og underordning. Menigheden er opbygget som et hierarki med
Jesus i toppen, og Ruth Evensen som den, der modtager beskeder direkte
fra Herren. Dernæst kommer de underordnede ledere, hvoraf kernen udgør
Ruths egen familie. I bunden befinder de menige medlemmer sig. 
 

Ruths erhvervs
– eventyr

Ruth Evensen havde et rengøringsfirma
Ruthemors Rengøring og Service
, hvor medlemmerne af bofællesskabet
arbejdede. Ifølge Selskabsstyrelsen har Ruthemor (også kaldet Human
A/S) indtil fornyelig været under tvangsopløsning, fordi de ikke havde
indleveret regnskaber siden 2003.

Ruth har tidligere ejet en
kristen frisørsalon Kings Bride, hvor de ansatte alle var kristne
kvinder.

Hun måtte lukke salonen med
et kæmpe underskud og fik gældssanering. 

Familiekoncern

Faderhuset ligner mere en familiekoncern
i dag. Knut Evensen er formand for kirkens friskole, Samuelsskolen.
Denne skole blev lukket af Undervisningsministeriet i sommers.

Ruth Evensen overlod i 2004
ledelsen af Faderhuset til sin søn Simon Peter, og som nu er menighedens
pastor. Niecen, Krisrina Bøjstrup Djarling er gade – og ungdomspræst.

Det ser ud til, at Simon Peter
er en lidt anden type end sin mor. Det betyder, at Faderhuset går en
lidt roligere tid i møde. Ruth fortsætter som apostel, konsulent og
supervisor for menighedens arbejde. 

Frikirke eller sekt?

Faderhuset er en frikirke(sekt),
der ikke holder sig til en bestemt teologisk tradition. Det er en meget
eksalteret form for kristendom. Det er en karismatisk frikirke, som
er stærkt inspireret af forskellige amerikanske vækkelsesbevægelser.
Tro giver fremgang, og det satanistiske skal uddrives.
 

Ingen af lederne har nogen
nævneværdig teologisk uddannelse, men er selvlærte. Ruth har ingen
uddannelse overhovedet, men som vi tidligere har været inde på forsøgt
sig med diverse jobs i servicesektoren. Knut er udannet skolelærer,
sønnen Simon Peter har gået på KBC’s bibelskole.

Ruth Evensen har endog udgivet
en bog En vækketrøst, som kristne kredse betegner som et
sammensurium af alle de værste tendenser indenfor den karismatiske
bevægelse.
 

Ikke alle mener, at Faderhuset
er en sekt. Den kristne ugeavis Udfordringen
har f.eks. skrevet, at Faderhuset blot en ekstrem frikirke. Og man samarbejder
også med andre frikirker, bland andet den meget omtalte Evangelist. 

To ”lykkelige” medlemmer
af Faderkirken siger til BT, at man godt kan sige, at de er blevet hjernevasket. 

 • Gud har vasket
  det dårlige ud af vores hoveder, så nu er det kun det gode tilbage.

 

Man betaler tiende

Det har sin pris at dyrke sin
tro i faderhuset. Officielt skal du aflevere en tiendedel af din indtægt.
Yderligere gaver er velkomne. I praksis betyder det, at medlemmerne
afleverer alt, hvad det er tilbage, efter at husleje og andre regninger
er betalt.

Men langt fra alle 60 medlemmer
har arbejde. Men Gud sørger for, at der er penge nok. Til kæmpevillaen
i Hellerup, kontorene i Griffenfeldsgade og køb af Ungdomshuset.  

Den hævnende engel

Højreekstremisterne i Dansk
Front lægger ikke skjul på, at de er glade for Faderhusets leder,
Ruth Evensen. På en af deres hjemmesider kaldes Evensen for den
hævende engel.
En grafisk fremstilling viser sektlederen halshugge
en aktivist fra Ungdomshuset. 

Regnskabsfejl

Efter at være grebet i regnskabsfejl,
viser den seneste opgørelse fra Human A/S et underskud på 812.000
kr. for 2005.

Selskabet regner stadig 1,7
millioner med, som Landsretten har fastslået, at de aldrig får i husleje
fra de unge. Og så skylder Human A/S stadig over 2,5 millioner væk
– et lån til købet af en bygning, der ikke er mere.

Rydningen af huset for inventar
og asbest samt nedrivning, har også kostet adskillige hundrede tusinde
kroner.  

Faderhuset har flere ejendomme
til salg, blandt andet et hotel på Lolland, og en Arne Jacobsen –
villa i Hellerup, hvor Human A/S havde adresse, inden selskabet flyttede
til Rødby.

Der gemmer sig sikkert også
en del penge i Faderhuset, der egentlig er en forening, som ikke behøver,
at vise sine regnskaber frem. Mange af aktiviteterne gemmer sig også
i selskaber som Ejendomsselskabet Cyprus Development,
spekulationsfirmaet Oktober Gruppen Holding og Mikael Djarlings Ark
og Byg samt Bandholm Hotel Aps.

Ekstra Bladet har afsløret,
at den million formue, sekten har skrabet sammen, reelt ikke ejes og
kontrolleres af Faderhuset, man af Ruth Evensen og hendes familie. Niels
Underbjerg siger til avisen 

 • I mine øjne
  minder Faderhusets økonomiske transaktion om Tvind. Som et godkendt
  trossamfund nyder Faderhuset skattefrihed for gaver fra medlemmer og
  andre. Men hvis pengene ender med at være Evensen
  – familiens private formue, er det efter min vurdering ulovligt. Det
  må være værd at undersøge for skattemyndighederne.

 

Ifølge Ruth Evensens søn,
Asbjørn Evensen, skyldes det en advokat – fejl, at Evensen – familien
står som ejere af Faderhusets formue. 

Medlemmerne af Faderhuset betaler
en tiendedel af deres indtægt, men det er også normalt at betale yderligere
til forskellige projekter, for eksempel til købet af Jagtvej 69.

Det store forbillede: Dr.
Phil

I en samtale med Politiken
fortæller Ruth Evensen, at hun betragter sig selv mere som coach og
supervisor end præst. Hun føler selv, at hun er god til at zoome
ind på folks problemer, og hjælpe dem.

Hun siger bl.a. 

 • Enhver, der åbner
  sin Bibel og begynder at læse, vil se at Jesus er ikke sådan en sukkersød
  sødsuppe humanist, som mange vil gøre ham til i dag.
 • Jesus er hardcore.
  Kristendommen er fuldstændig som at opdrage børn. Børn føler sig
  trygge, når de er elsket og får sat grænser.

 

Hendes store forbillede er
Dr. Phil (McGraw). Hun kan identificere sig med ham 

Grunden er til salg

Det kan vel ikke undre, at
Faderhuset har sat Ground 69 til salg. Men ingen tør at købe grunden.
Beløb på 15 millioner kroner er nævnt. Et salg kan vel først ske,
når de unge har fået et nyt hus. Spørgsmålet er så, om nogen tør,
at bygge på den. 

Hvad der bygges her, bliver
smadret

På en væg i nærheden af
”Ground 69” står følgende Hvad der bygges her, bliver smadret.
Det er ikke noget aktivisterne har diskuteret på deres mandagsmøder,
men i miljøet er der en udbredt opfattelse, at ingen må bygge på
grunden.

Imens har rotterne kronede
dage. Faderhuset når ikke, at få ryddet ordentlig op. Københavns
Kommune har tilbudt at rydde op mod betaling, men Faderhuset har endnu
ikke, sagt ja til tilbuddet.  

På nabogrunden har Finansgruppen
store planer. Men det ser ud som om, at disse planer også inbefatter
Ground 69. Københavns Kommune har en part i denne gruppe. Men planerne
går ud på at lave et kombineret erhvervs – og boligbyggeri.

Men også Faderhuset selv har
nu pludselig planer. Københavns Kommune og frikirken har holdt møder
om disse planer. 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro