Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Højer

Søslaget ved Højer

December 12, 2007

Ja egentlig skulle overskriften
have heddet søslagene ved Højer. For også i Vikingetiden skete der
en masse i Vadehavet, men det vender vi tilbage til. Her er det historien
om Christian den fjerdes storhed og fald, det drejer sig om. 

Løbet over ende
af svenskerne

Danmark havde en hær på 25.000
mand i 1644. Trods dette blev Jylland løbet over ende af svenskerne,
anført af Torsteinsson. Reaktionen var forvirring, for der havde ikke
været nogen form for krise. Der var poset mange penge i det danske
forsvar, men det hjalp ikke.

Hertug Frederik af Gottorp
overgav sig uden kamp. Svenskerne fik overdraget tre amter med byerne
Kiel og Eckernförde samt 100.000 daler. Hertugen bøjede sig for den
stærkeste part, men ville også frigøre sig fra den danske overhøjhed. 

Den svenske invasion gik
i stå

I maj 1644 ødelagde den danske
rigsmarks
Anders Bille den svenske lejr ved Snoghøj. Anders Bille
havde formået at samle resterne af den danske hær. 

Afgørelsen måtte afgøres
til søs

Invasionen var gået i stå,
afgørelsen måtte afgøres til søs. I Øresund lykkedes det at lave
en blokade mod Göteborg.

Den 1. maj indløb der efterretning
om at en flåde, som den hollandsk – svenske forretningsmand og industrialist
Louis de Geer havde fået tilladelse til at udruste, under admiral Marten
Thijssen var på vej for at hjælpe Torsteinsson til Fyn. 

Slaget i Lister Dyb

Med Trefoldigheden
og 8 andre skibe sejlede Christian den fjerde dem i møde. Den 16. maj
stødte de to flåder sammen i Lister Dyb.

Natten inden havde Christian
den fjerde et drømmesyn, hvor han så sin egen ærefulde opstandelse.
Han tydede drømmen som et varsel om, at kampen kunne være hans sidste. 

Den hollandske flåde bestod
af over 30 skibe. Men størstedelen var ikke egentlige krigsskibe, men
armerede handelsskibe. Det lykkedes for Christian den fjerde, at tvinge
de hollandske skibe ind på lavt vand og iværksætte en blokade. 

Kongen selv forlod Vadehavet
og overlod bevogtningen til admiralerne Ove Giedde, den berømte Ostindienfarer,
og den gamle erfarne Pros Mund, som den 24. maj tilførte den hollandske
flåde et nyt nederlag. 

Først da en storm tvang de
danske skibe til havs, lykkedes det den hollandske flåde at slippe
ud. Denne flåde var efterhånden i en miserabel tilstand.  
 
 
 

Den svenske flåde på vej

Men den 67 – årige konge
fik ikke meget hvile. Den 1. juni var den svenske flåde startet fra
Stockholm med kursen syd på. 30 orlogsskibe og en række mindre skibe,
skulle give Danmark det endelig nådestød.

Men heldigvis var flåden uden
landtropper. Man ville blot holde øje med den danske flåde, der skulle
kom hjem efter slaget ved Højer.  

Kohnlberger Heide

Den svenske flåde sejlede
videre mod Kiel. Og her udkæmpede man det berømte slag på Kohlberger
Heide.

Kongen var ikke tilfreds med
slaget. Han kritiserede adskillige admiraler for fejhed. På dansk side
mistede 37 livet og 137 blev såret. Selv blev kongen skadet, og mistede
synet på det ene øje.  

Danskerne iværksatte en blokade
af den svenske flåde i Kieler Bugten, men svenskeren slap ud. Man havde
ellers haft muligheden for at ødelægge flåden, men forsømte det.  

Den hollandske flåde forener
sig med den svenske

På landjorden havde Torsteinsson
forladt Jylland uden at det kom til flere slag.

I Holland havde taberen fra
slaget ved Højer udrustet en ny flåde. Den fik uhindret lov til at
komme gennem Øresund. Kronborgs kanoner kunne ikke nå den. De sluttede
sig sammen med den svenske flåde og udgjorde nu 44 skibe.  

En dansk eskadre på 17 skibe
havde ikke en chance. Kun 3 skibe kom retur til København. Tabet af
søherredømmet var en kendsgerning. 

Krigen tabes

Både Holland og Frankrig var
allierede med Sverige, så det var nogle vanskelige fredsforhandlinger,
der fandt sted. Økonomisk og socialt var Danmark på sammenbruddets
rand.

Resultatet blev at hollænderne
og svenskerne fik reduceret Øresundstolden. Afståelse af store landområder
blev også resultatet. For kongen var det særdeles ydmygende. 

Øresundsherredømmet var slut.
Danmark var omringet af Sverige.

Det der startede med en sejr
ved Højer, sluttede ydmygende. Den gamle konge var træt og sur.


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Højer