Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Sabotage på Nørrebro

December 12, 2007

Lørdag den 29. september 1944
kl. 6 om morgenen hørtes en voldsom eksplosion hos General Motors i
Aldersrogade.

Virksomhedens kraftcentral
var sprængt.

Under afsøgningen på området
fandt politiet en af sabotagevagterne hårdt såret af to skud. Han
døde senere på Rigshospitalet. Det var modstandsgruppen Bopa, der
havde været i aktion. 

Oplagt sabotagemål

Virksomheden var godt klar
over, at de var et oplagt mål for sabotageaktioner. Genral Motors havde
succes med at producere gasgeneratorer og såkaldte Longframes. Det
var en sådan anordning, som man satte bagerst på lastbiler og busser
under besættelsen. 

Når virksomheden var et sabotagemål,
skyldtes det, at de var tvunget til at udleje dele af en automobilsamlehal
til virksomheden Nordværk. Denne virksomhed reparerede flymotorer fro
BMW i München. Forholdet mellem ejer og lejer var selvsagt ikke godt. 

Forhadte og frygtede vagter

General Motors havde 4 vagter,
mens Nordværk(Nordwerk) havde hele 24 mand på vagt. De var bevæbnet
med pistoler, karabiner og maskinpistoler. Vagterne patruljerede også
på gaden og ved indgangen i Rovsinggade. 

Den tyske besættelsesmagt
forlangte også, at det var en dansk politivagt på stedet. Forholdet
mellem dem og Nordværks vagter var meget dårlige. Vagterne gad ikke
at høre på politiets anvisninger. 

I sabotagekredse var vagterne
meget forhadte og frygtede. 4 ud af 10 var endvideree nazister.  

Mislykket angreb

Natten mellem den 28. og 29.
september 1944 forsøgte sabotører fra Holger Danske et stort angreb
mod virksomheden. Man ville ikke i første omgang springe fabrikken
i stykker. Men erobre vagternes våbenbeholdning.

Planen var, at man ville afvæbne
de 4 sabotagevagter i krydset Aldersrogade/Vermundsgade. Herefter skulle
sabotørerne forklædt med vagternes kapper angribe maskingeværstillinger.
Aktionen gik galt allerede ved afvæbningen. En af vagterne gjorde kraftig
modstand, og fik afgivet nogle skud. Disse skud alarmerede dersfter
en tysk gadepatrulje.

De andre sabotører, der lå
gemt i kolonihaverne omkring fabrikken kom i kamp med antiluftskytset
på fabrikkens tag.  

På bygningens tag var der
bygget tre platforme med antluftskyts, bemandet med tyske soldater,
der også kunne belyse området med projektører.  

Kort tid efter denne episode
opsagde BMW samarbejdet, og de ialt 169 vagter, der var tilknyttet Nordværk
blev fyret. Hver 6. af disse vagter fik arvejde i den tyske sikkerhedstjeneste
eller bedre kendt som Hipo. Næsten samtlige vagter blve after retsopgøret
anholdt.

Masser af vagter blev likvideret

I alt blev der afsagt 78 dødsdomme
og 46 af disse blev eksekveret. 7 af disse dødsdomme tilfaldt tidligere
vagter på Nordværk.

Modstandsbevægelsen stod for
400 likvideringer unde og efter besættelsen. Det var personer, der
aldrig blev stillet for en ret, der omkom. Og mindst 12 af disse havde
været vagter på Nordværk.


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro