Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Fra Urtekræmmer til Shawarmabar

Norrebro Handelsforening i 1990

November 14, 2007

Gadeforening kaldte sig stadig
handelsforening

Man
henstillede til, at foreningerne gik sammen, og at Nørrebro City fremover
markedsførte sig som Gadeforening,
ellers ville de blive retsforfulgt.

I
begyndelsen af 1991 var farvehandler Johnny Beyer blevet valgt som formand for
Nørrebro City. Han fastholdt, at man ville fortsætte med at markedsføre sig som
handelsforening. Samtidig var Nørrebro City velkommen i Storkøbenhavns
Samvirkende Handelsforeninger (SSH).

 

En forening med handlende må godt kalde
sig handelsforening. City – foreningen er folk på samme plan som medlemmer i
Nørrebro Handelsforening(Johnny Beyer).

 

Nørrebro
City fik valgt et bestyrelsesmedlem ind i Nørrebro
på tværs.
Denne gruppe havde en god kontakt til ungdomsgrupperne og
græsrødderne. Samtidig startede de lokalavisen Paagaden.

Man
håbede og troede på at gruppen fremover kunne undgå nogle af de misforståelser
der opstod mellem visse grupper af beboere på Nørrebro og handelslivet.

 

100 års jubilæum


generalforsamlingen i 1995 havde Nørrebro Handelsforening besøg af Peter
Duetoft. Emnet var Lukkeloven.

 

100
års jubilæet foregik på Nørrebro Teater med en reception. Bagefter så man
forestillingen Gøgereden.

 

Tag nu og vågn op – kære handlende

En
sag omkring huslejestigning fik foreningen til at lave en undersøgelse over,
hvor meget hver enkelt betalte i husleje.

 

En
beboer havde klaget angående en døgnkiosk i Rantzausgade, der solgte øl efter
lukketid. Politiet bad beboeren om at henvende sig til handelsforeningen.

 

Tag nu og vågn op – kære handlende. Sådan lød opfordringen på en stor annoncekampagne.
Nørrebro Avis ville give 25 % og Nørrebro Handelsforening ville ligeledes give
25 %. Tilslutningen var dog lille.

 

Der
blev besluttet, at afsætte 250.000 kroner til vedligeholdelse af foreningens
bygning.

 

Nørrebro i CNN

1993
var året, hvor hele verden fik kendskab til Nørrebro gennem CNN. Baggrunden var
den anden EU – afstemning inden for et år. Bydelen eksploderede i gadekampe.
Gadefesten på Blågårdsplads havde udviklet sig.

Politiet
affyrede 113 skud, og demonstranter kastede byger af brosten. Mange af disse
gik gennem butiksruder. Både aktivister, politibetjente og tilskuere blev
såret.

 

Ny farmand i Handelsforeningen

Albert
Bodenhoff havde afløst Knud Schou på formandsposten. Han ville gå af på generalforsamlingen
i februar 1995. I 10 år havde han været formand.

I
december 1994 havde Nørrebro Avis en samtale med ham, om hans 10 år i Nørrebro
Handelsforening.

Det er nødvendigt at deltage solidarisk
med andre foreninger, hvis man vil opnå resultater,
sagde Bodenhoff. Da han tiltrådte var der 500
medlemmer. Nu var medlemskabet dalet til 100.

Det skyldes først og fremmest
butiksdøden. Her er mistet utrolig mange medlemmer, fordi folks indkøbsvaner
har ændret sig. Centrene rundt omkring byen havde virket som magneter,
sagde Bodenhoff og fortsatte, Københavns Kommune interesserer sig kun for det handelsliv, som
findes bag voldene. Gadeforeninger kan ikke erstatte handelsforeninger. De
profilerer kun et begrænset område. En ny formand skal ikke forvente, at få mange
roser for det, han laver. Men han vil virke for en sag, som er det hele værd.

De
sidste to sætninger er faktisk meget aktuelle.

 

En bedre Nørrebrogade

Arbejdsgruppen
En bedre Nørrebrogade sluttede efter
tre års arbejde. De havde rosende omtale til Bananrepublikken, Natur og Skønhed, Indian Corner, Indoor, Ingeborg
Larsens Modemagasin og Liz Mode.

I
alt 24 butikker og 2 andelsboligforeninger var blevet fremhævet for at have
forbedret deres facader.

Hvordan
det har påvirket helhedsindtrykket, er svært at vurdere. Kampganen havde ganske
givet sat en proces i gang. Konklusionen fra Arbejdsgruppen:

 

        
Nørrebrogade må ikke miste sit særpræg. Gaden skal
hverken være pæn som strøget eller antikvarisk som Den Gamle By i Århus, men
sig selv på en tiltalende og spændene måde.

 

Handelsforeningen
valgte at støtte Sjakket til køb af
en fabrik, hvor der skulle oprettes bilværksted, t – shirt trykkeri,
smedeværksted, sleep in, keramik – og træværksted.

 

Tre Handelsforeninger bliver til en

Forhandlingerne
mellem de tre handelsforeninger endte lykkelig i december 1995. Formanden for
City Foreningen, Johnny Beyer fungerede sammen med Hans Thomsen som formænd for
Erhvervs – og Handelsforeningen for Nørrebro og Nordvest frem til den ordinære
generalforsamling.


denne generalforsamling blev Johnny Beyer valgt som formand. Også den tidligere
formand for Nørrebros hjerte, Benny Granstrøm kom med i den ny bestyrelse.

Den
ny bestyrelse var enig om at foreningen, skulle have sit gamle navn tilbage. En
konkurrence om et nyt logo blev afholdt. Hele 60 forslag var der at vælge
imellem. Vinder blev Torben Lundsted, der modtog en check på 5.000 kroner.

 

Samarbejde med Rabarberlandet

I
1996 fik foreningen to fuldtidsansatte i sekretariatet. De var formidlet af
Jobbørsen under det boligsociale projekt Rabarberlandet.
Med to fuldtidsansatte øgedes foreningens aktiviteter betragteligt.

Tanken
med Jobbørsen var at give motiverede arbejdsledige mulighed for at komme ud i
erhvervslivet, samtidig med, at man udfyldte et reelt behov. Handelsforeningen
deltog aktivt i dette projekt.

 

 

Møde med ministeren

Et
stormøde blev afholdt med Mimi Stilling Jacobsen. Emnet var De mindre butikkers fremtid. Nogle af de
spørgsmål, der blev besvaret var

        
Bliver vi kvalt af detailhandlerkæder?

        
Hvad ønsker befolkningen?

        
Hvad ønsker kunderne

Mødet
samlede 150 deltagere.

 

Ændring af Stiftelses – og
Understøttelsesfonden

Nørrebro
Handelsforenings Stiftelses- og Understøttelsesfond blev revideret. Formålet er

        
At støtte ældre medlemmer af Handelsforeningen, som på
grund af sygdom, ulykkestilfælde eller af andre tænkelige årsager er kommet i
trang.

        
At støtte andre medlemmer af Handelsforeningen i trang

        
At støtte unge handelsfolk på Nørrebro under
uddannelse

        
At støtte aktiviteter eller personer, som gør eller
har gjort en indsats for handelslivet på Nørrebro.

        
At støtte Nørrebro Handelsforenings virke og drift.

 

Billeder gennem muren

Sammen
med Nørrebro Kulturbyråd, Assitens Kirkegårds Formidlingscenter og Ung i Parken
arrangerede man Billeder gennem Muren, en
kunstudstilling på Assitens Kirkegårds mur.

Arrangementet
var for at markere bydelen og styrke ungdommen. 50 kunstnere var inviteret til
at male hver et maleri til udstillingen. 50 temaer var valgt af
Formidlingscentret.

 

Den store bussemand

Den
hetz HK havde kørt på Den lille Købmand som
Den store bussemand gjorde det
bestemt ikke nemmere for den enkelte butiksindehaver at få elever, og på sigt
ville det give problemer for detailhandelen.

Et
år senere lykkedes det for formanden, Johnny Beyer, at afkræfte at alle butiksindehavere
var bussemænd. Det skete såmænd i et HK – medlemsblad.

 

Atter
engang var der problemer med huslejestigninger. Et medlem havde fået bebudet en
kæmpe lejeforhøjelse. Denne forhøjelse holdt dog ikke i retten, efter at
Nørrebro Handelsforening havde foretaget en undersøgelse.

 

Foreningen
deltog aktivt og støttede en udstilling i Kvicklys vinduer Håndværk gennem 100 år. Blandt andet var foreningens første to
protokoller udstillet.

Efter
at foreningen havde haft to mand ansat i sekretariatet, måtte bestyrelsen nu
igen påtage sig alt arbejde. Det gik mest ud over formanden og sekretæren.

 

Gammel formand melder sig ud – i protest

Ikke
alle var begejstret over bestyrelsens arbejde. Den tidligere formand Albert
Bodenhoff meldte sig ud af foreningen i protest mod en artikel i Nørrebro Avis.
Han mente, at den nuværende formand nedvurderede samtlige handlende. Han skulle
efter Bodenhoffs mening have kaldt dem ungdomsfjendtlige
og kulturfjendske, og for ikke at
have en horisont.

 

Hvad skal foreningen beskæftige sig med?

Hvad
skulle Nørrebro Handelsforening beskæftige sig med. En undersøgelse blev
gennemført i 1996:

 

        
Opfølgning og indflydelse på lokalplan

        
Forøge og koordinere samarbejdet mellem medlemmer.
Styrke dette samarbejde med interne og sociale arrangementer.

        
Fælles reklame, herunder gode og interessante
gadeaktiviteter

        
Samarbejde med myndigheder, samt drive lobbyvirksomhed

        
Forskønnelse af gadebilledet, både facade og almen
skiltning

        
Standse vold og tyveri

        
Forbyde øl på Runddelen

        
Fælles åbningstider

        
Vejlede og rådgive den enkelte

        
Flere medlemmer

        
Reduktion af mindre erhvervsdrivendes administrative
arbejde

        
Opprioritering af miljøinteresser

        
Forholdet til Storcentre

        
Integration af forretninger med etniske indehavere

        
Forbedre trafikpolitiske forhold

 

Politiet gjorde ikke noget ved
rudeknuseri

En
episode vakte forargelse i Handelsforeningen.

To
brosten blev i åbningstiden smidt ind i McDonalds ruder på Runddelen.
Personalet fulgte rudeknuseren, der forsvandt ind i Ungdomshuset på Jagtvejen.
Politiet blev tilkaldt, og var der få minutter efter. De blev gjort opmærksom
på observationen, noterede det ned på en blok, og forsvandt lige så hurtig, som
de kom. Der blev aldrig foretaget en sigtelse.

Indehaveren
har senere klaget over hændelsen, men har aldrig fået en forklaring. De
chokerede kunder, som var få centimeter fra, at blive ramt, fik heller ikke
nogen forklaring.

 

Politisk indflydelse

Bestyrelsesmedlem,
låsesmed Hans Mejlshede havde accepteret, at stille op på en erhvervsliste på
vegne af Nørrebro Handelsforening til Bydelsrådet. Under hele valgkampen var
Hans Mejlshede meget aktiv i medierne. Desværre var der ikke stemmer nok til en
plads.

 

I
1997 støttede foreningen to kandidater til Kommunevalget. De to kandidater var
Hans Thomsen fra Socialdemokratiet og Knud Schou fra Det Konservative
Folkeparti. To tidligere meget aktive medlemmer fra Handelsforeningen. Deres
fælles mærkesager var

 

        
Styrke nærmiljøet

        
Forbedre den kollektive trafik

        
Styrke nærbutikkerne

        
Bedre parkeringsforholdene

 

Socialdemokratiet
var dog ikke så tilfreds med den gratis reklame, der var i strid med interne
partiregler.

 

Nørrebro – på kogepunktet

Om
sommeren kogte det atter på Blågårdsgade. Flere mente, at erhvervslivet burde
påtage sig et socialt ansvar. Nørrebro Handelsforening gik dog også aktivt ind
i dette arbejde.

 

Sammen
med Østerbro Handelsforening afholdtes et møde om erhvervslejeloven. Foreningen
var især bekymret over et forslag fra Lejelovskommissionen om, at alle erhvervslejemål skulle tidsbegrænses i
fem år.

 

Trafik og handel på Nørrebro

Et
medlemsmøde blev afholdt i september. Emnet var Trafik og Handel på Nørrebro. Her kom nogle interessante tal på
bordet. Ikke alle troede på de tal, der blev frembragt. Fra 1970 til 1996 var
udviklingen:

 

        
33 % færre biler på Nørrebro

        
16 % flere biler på Åboulevarden

        
21 % færre biler på Jagtvej

        
90 % færre biler i Stengade

 

Foreningen
havde en kritisk dialog med Tele Danmark om deres måde, at sælge annoncer på de
gule sider til erhvervslivet. Foreningen erfarede, at man kunne risikere, at
betale for dyre annoncer på grund af passiv
accept.

 

Godt samarbejde med Bydelsrådet

PLS
– Consult foretog en evaluering af Bydelsforsøget. Her kunne læses, at
repræsentanter fra Nørrebro Handelsforening, Lokalrådet og Bydelsrådet en gang
om måneden udvekslede erfaringer.


trods af holdnings – og meningsforskelle var det opfattelsen i Handelsforeningen,
at der var en god dialog og et godt samarbejde omkring konkrete projekter og
tiltag.

Dog
mente Handelsforeningen at bydelen i forbindelse med folkemøder var for ensidige
med hensyn til, hvem de inviterede.

Det
gode samarbejde fortsatte gennem årene. I år 2000 gik Nørrebro Handelsforening
ind for at bevare nærdemokratiet og dermed Bydelsrådet.

 

Stort tab på distributionsselskab

Bydelsrådet
har aktivt støttet NH Distribution. Dette distributionsselskab blev senere til
Handelsstandens Indkøbsforening, og var en stor succes med levering af varer
til de ældre. Indtil Københavns Kommune lavede et kontraktbrud. Nørrebro
Handelsforening mistede 5 – 6 millioner kroner på dette eventyr. Se mere under www.norrebro.dk

 

Bydelsrådet – på minussiden

Selvfølgelig
har der været ting, som Nørrebro Handelsforening slet ikke kunne acceptere i
samarbejdet med Bydelsrådet, og det var

 

        
Nedlæggelse af parkeringspladser

        
Udnævnelse af dødsdømt amerikansk straffefange som
æresborger på Nørrebro

        
Bydelsrådets holdning til Ungdomshuset

        
Lukning af Stengade

 

 

 

Projektkompagniet

Forretningen
deltog i et lokalt netværk på Nørrebro og i Nordvest kaldet Projektkompagniet. Et tæt samarbejde
ville kunne medvirke til, at der blev lettere adgang for de ledige. Desværre
fik projektet ikke støtte fra Socialministeriets Virksomhedspulje.

En
produktionsskole til bydelen med plads til 50 elever, var også noget der optog
bestyrelsen meget. En arbejdsgruppe blev nedsat bestående af Askovgården,
Recounsult og Nørrebro Handelsforening. Det var desværre skønne spildte
kræfter. Københavns Kommunes 10. kontor ville ikke støtte projektet.

 

Igen ballade

McDonalds
fik atter smadret vinduer. Brandbomber og brosten blev kastet mod
Nærpolitistationen. En tyrkisk klub får brosten gennem vinduerne.
Indgangspartiet på Helligkors Skole blev smadret. Flere ruder i Hans Tavsens
gade blev ødelagt, og flere gader mørklagt.

 

Brug gaden

Formanden
og næstformanden i foreningen havde været på gåtur i bydelen på udkig efter
flere parkeringspladser. De fandt flere muligheder som de sammenfattede i et
brev til politikerne. Indtil dags dato er der ikke sket mere i sagen.

 

Brug Gaden. Sådan lød Nørrebro Handelsforenings slogan i 1998.
Her medvirkede blandt andet Jytte Abilstrøm og Pjerrot. Der var Westernshow,
danseundervisning, Street Basket og meget mere.

 

Knud Schou forlader Nørrebro

Knud
Schou startede som slagter på Runddelen. Gennem 32 år havde han drevet sin
forretning. Han var formand for Nørrebro Handelsforening i 12 år og formand for
arbejdsløshedskassen Dana i 20 år. Han startede som selvstændig med en butik på
Frederikssundsvej i 1956. Han er aktiv i Ældre Sagen, oldermand i Slagterlavet
og æresmedlem i Nørrebro Handelsforening. Og De konservative har i mange år
haft glæde af ham i Borgerrepræsentationen.

Han havde altid mad til os, der ikke
havde ret mange penge
, udtalte en
Nørrebro – borger under research til dette.

 

Erhvervsforum

I
forbindelse med Bydelsforsøget håbede Nørrebro Handelsforening i samarbejde med
Bydelsrådet, at kunne skabe grobund for et bæredygtigt erhvervsliv. Man
startede i fællesskab Erhvervsforum.

Tanken
var, at der firegange om året, skulle afholdes møder. En gang årligt skulle der
afholdes en hverdagskonference.

Møderækken
indledtes med Niels Villemoes, der holdt en ordentlig gang peptalk om, hvordan
man skulle begå sig i virksomhederne.

 

Et
stormøde blev afholdt på Arbejdermuseet omkring Trafik i København. Med navne som overborgmester Jens Kramer
Mikkelsen, Søren Pind, John Winther og Gunvor Auken.

 

God infrastruktur efterlyses

I
en pressemeddelelse fra foreningen bliver det pointeret, at butikslukninger
også kan være fremkaldt af politikernes manglende forståelse for sammenhængen
mellem byplanlægning og drift af detailhandelen.

Kun de bydele og de butikscentre, der
har en optimal infrastruktur og med gode tilkørsels – og parkeringsmuligheder
vil overleve på længere sigt.

Ros til Jytte Andersen

Regeringen
planlagde at genfremsætte sit forslag omkring erhvervslejeloven fra sidste
samling. Forslaget gav ifølge Nørrebro Handelsforening udlejerne alle kortene
på hånden i de fremtidige forhandlinger mellem lejere og udlejere.

Bestyrelsen
ville arbejde på dette misfoster af
en lov ikke blev gennemført.

Om
det var foreningens pres, der fik boligminister Jytte Andersen til at nedsætte
et udvalg bestående af erhvervslejere og erhvervsudlejere, vides ikke.

Loven
blev efter dette mere spiselig. Nørrebro Handelsforening roste Jytte Andersen.
Formanden skrev blandt andet:

 

Jeg synes, det er rosværdigt og helt i
demokratiets ånd, den måde på en meget visionær og pragmatisk måde, du har
taklet denne sag.

 

Ny hjemmeside


Internetcafeen Månebase Alpha i
Elmegade præsenterede Nørrebro Handelsforening deres nye hjemmeside www.norrebro.dk . Samtidig fik medlemmerne
en indføring i Nettet og dens betydning.

 

        
Hvad er e – mail?

        
Hvad er www?

        
Hvad skal jeg med en hjemmeside?

 

Det
var nogle af de spørgsmål, reklamebureauet Adventure svarede på.

I
dag bliver hjemmesiden redigeret af foreningens sekretær, og bliver opdateret
cirka hver 14. dag. Efterhånden har siden 21.000 besøgende hver måned. Medierne
citerer ofte fra den.

 

Familiedag

En
kæmpe familiedag blev afholdt den 28. august. Hele familien kunne more sig med
Go – Cars, Beach – surfing, klatrevæg, trambolinspring, trafikskole med
minbiler, søløver og klovne. Jo der skete noget på Nørrebro.

 

Tåbelige afgifter

Borgerrepræsentationen
besluttede, at der skulle lægges skat på reklameskilte og udstillinger foran
butikkerne. En urimelig ekstra beskatning, mente man i foreningen. Særlig i dag
hvor kommunen har besluttet at bruge det åbne rum, kan disse afgifter synes
tåbelige.

 

        
En bøsning til en flagstang 1.050 kr. pr. år

        
Reklameskilte pr. stk. 350,- kr. pr. år

        
Vareudstillinger pr. meter pr. år 375 kroner

        
Udstillingsskabe / automater under 1 meter 500 kroner
pr. stk.

        
Udstillingsskabe / automater over 1 meter 1.000 kroner
pr. stk.

 

 

 

 

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Fra Urtekræmmer til Shawarmabar