Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Hjælp, min kone og jeg har fælles familie

Oktober 22, 2007

Denne artikel er skrevet
af min gode ven Ib Hansen, Tønder. Det er et skoleeksempel på, hvad
slægtsforskning kan føre til. Jeg skal hilse og sige at Ib`s børn
er normale, og han har især nogle døtre, der ser aldeles godt ud.
Ib er flyttet tilbage, og tøndringerne får ganske sikkert kendskab
til Ib`s kreative evner.
 

Jeg var inviteret til at
holde foredrag i Æ synnejysk Ambassade Pludselig var det en yndig pige,
der begyndte at skraldgrine, og en mand ved siden af, der blev rød
i hovedet.Det viste sig, a manden, der blev rød i hovedet var Ib Hansen,
min gamle legekammerat fra Lærkevej i Tønder. Pludselig var det gået
op for ham, hvem jeg var. Den yndige pige ved siden af, var hans datter.
Vi havde ikke set hianden i 43 år. Adskillige bajere og rødvin er
senere blevet hældet ned. Ib bor nu igen i Tønder
– i Uldgade.
 

Slægtsforskning kan føre
til meget. Således fandt min familie ud af, at vi var i familie med
Armin Bruhn i Aventoft. Som tøndringer ved, så havde han i mange år
en Gaststätte. Her kom vi meget. Min storebror benyttede sig af slægtsskabet,
og forlangte familierabat en dag, han gjorde Armin opmærksom på slægtsskabet.

Men læs nu Ib`s fantastiske
historie.
 

Slægtsforskning

Slægtsforskning kan føre
til mange ting. Også nogle gange meget overraskende ting. Det handler
denne lille artikel om. 

I oktober måned 1977 blev
jeg skilt fra min dejlige kone, Marianne. Efter at jeg flyttede til
Tønder er hun også flyttet ind i huset. Det er altså 30 år siden
vi blev skilt – og nu bor vi sammen igen. Det må da kaldes et jubilæum. 

Men jeg har også forsket lidt
i Marianne familiemæssige forhold. Og her dukker en ny opfordring op.
Vi har en fælles stamfader. Uha, da. 

Den fælles stamfader

Cornelius Nielsen blev født
i Aabenraa i 1789, hvor han blev døbt den 16. august samme år. Hans
far var rytter i det Holstenske Kavaleri Regiment under grev von Wedel,
født på Öland medens moderen var Maren Madsdatter, født i Aabenraa. 
I forbindelse med forældrenes bryllup i 1781 undlades der ikke i kirkebogen
at fortælle, at moderen var gravid på tidspunktet for brylluppet:
”..mit der von ihm geschwängerten Maren Matstochter…”
 

I 1811 Blev Cornelius gift
med Catharina/Karen Knudsdatter, fra Hjarup ved Kolding. Han havde en
omtumlet tilværelse, idet han ved børnenes fødsler i perioden 1812-1823
benævnes – i rækkefølge – som møllersvend, daglejer, fuhrmann
og handelsmand. 

Det første barn, født i 1812,
medens familien boede i Slotsgade i Aabenraa, hed Metta Catharina. Hende
vender jeg tilbage til senere. 

I bogen ”Ensted sogns historie”
(Historisk Samfund for Sønderjylland), står han opført som ejer af
Dybkjær Kro fra 1831 til 1853. Efter at den nye chaussee, den nuværende
hovedvej A10 blev taget i brug i 1848, var der ingen grundlag for at
drive Dybkjær Kro, hvorfor den blev nedlagt i 1872. Da havde den eksisteret
siden 1622. 

I sin tid som krofatter var
han også en travl person. Førnævnte bog fortæller også, at han,
i forbindelse med Treårskrigen 1848-50, som medlem af det absolutte
mindretal i sognet sandsynligvis tilsluttede sig det Slesvig-Holstenske
oprør, der anførtes af Boy Jürgensen fra Stubbæk og hans bror, Jacob. 

Svinkeærinder

De mange jobs og familielivet
synes ikke at være nok for den gode Cornelius. I sin tid som rejsende
vognmand mellem Tønder og Aabenraa førte vejen forbi Raved.  

Her boede Metta Hansdatter,
født i Hjordkær i 1784 som datter af husmanden Hans Petersen og hustru
Maren Paulsdatter. 

Metta havde været gift med
gårdmanden Calle Callesen Jepsen, der døde i en relativ ung alder. 
Den ældste søn, Hans Callesen, overtog gården, hvorefter Metta fortsatte
med at bo der. 

I 1828 kom den rejsende handelsmand
på sin tur mellem Aabenraa og Tønder forbi Raved. Det resulterede
i at Metta fødte en pige den 16. november 1828, Metta Nielsdatter.
Cornelius blev udlagt som barnefader. 

Kirkebogen nævner (oversat
til dansk): 

”Metta Nielsen, uægte
datter af Metta Callesen i Raved. På fødselstidspunktet har hun udlagt
den fra Tønder til Aabenraa kørende vognmand Cornelius Nielsen som
barnefader.”
 

Cornelius havde altså 2 døtre
ved navn Metta, én født inden for ægteskabet, og én født uden for.
Og her begynder historien om familiesammenfaldet. 

Min kones familieforhold

Metta Cathrina Nielsen blev
den 16. december 1837 i Ensted kirke gift med gårdmanden Knud Magnus
Langhoff, søn af Fridrich Østrup Langhoff fra Silkeborg. 

Blandt deres børn var Lovise
Laurentine Langhoff, der blev født i Aabenraa den 13. juni 1844. hun
blev den 9. december 1864 gift med snedkeren Jochum Nielsen Grodt, søn
af borger og kredssnedker i Haderslev, Michael Jochumsen Grodt og hustru
Catharina Magdalena Eriksdatter. 

Deres søn, Erik Jokumsen Grodt,
blev født den 13. november 1869 i Aastrup sogn, Haderslev amt. Han
blev gift 1. gang med Karen Margrethe Schmidt, født i 1873. 

Efter karens død giftede han
sig 2. gang med Marie Bertelsen. 

Sønnen fra 1. ægteskab, der
også hed Erik Jokumsen Grodt, født den 15. november 1909 i Aastrup
sogn, blev i 1932 i Fjelstrup kirke, gift med Rosa Flick, født den
20. august 1910 i Linz, Østrig. 

Sammen fik parret 5 børn,
heriblandt Agnete Grodt., der igen fik en datter, Marianne Grodt. 

Mine familieforhold

Metta Nielsen blev den 19.
august 1856 i Bjolderup kirke gift med Jep Petersen Knudsen, født den
24. november 1836 i Søst, Rise sogn. Han var søn af Andreas Paulsen
Knudsen, født i Løgumkloster og Cathrine Maria Petersdatter, født
i Dyndved, Egen sogn på Als. 

Kirkebogen noterer: 

”Trolovede 1856
– Bjolderup

2. Juli. Ungkarl Jep Petersen
Knudsen, ægte Søn af Kaadner Andreas Paulsen Knudsen og Hustru Cathrine
Marie født Petersen i Søes, født den 24de November 1836, Vacc. den
16. Marts 1837 af Paulsen

Pigen Metta Nielsen, Datter
af Enken Metta Kallesen i Ravit, født den 16. December 1828, vacc.
d. 7. September 1834 af Neuber.

Vidner: Jep Kallesen
– Laus Kallesen

At proclamere .. 10. Søndag
efter Trinitatis.”
 

En af parrets børn, Anna Metta
Knudsen, blev født i Søst den 4. november 1859. Hun blev gift Marinus
Christensen, født den 22. januar 1856 i Hee, Ringkøbing amt, som søn
af Christen Iversen og Ane Marie Jacobsdatter. Moderen døde i barselssengen. 

Parret bosatte sig i Holbøl.
Her fik de ét af deres børn, Jeppe Knudsen Christensen, født den
16. januar 1898. Han blev gift med Rigmor Dupont, født den 7. februar
1903 i Fredericia, som datter af maskinsmeden Ivar Dupont og Petra Martha
Marie Sørensen. 

Blandt deres børn var Rita
Christensen, født den 8. marts 1929 i Tønder. Hun blev gift med Hans
Ludvig Hansen, født den 3. juli 1920. 

Ét af deres børn var Ib Hansen,
født den 17. december 1948 i Tønder. 

Fælles
– langt fra

Og således er Cornelius årsagen
til familie sammenfaldet .Min 2xtip-oldefar er den kære Cornelius.
Marianne har samme Cornelius som 3xtipoldefar. 

Heldigvis så langt ude, at
det ikke påvirker generne blandt børn. 

Som Uwe flere gange har nævnt:
Jeg har en broget og livlig familie. Ovenstående bekræfter jo bare
det.


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder