Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Præsten fra Daler

Oktober 10, 2007

Anders Wedel havde det ikke
let. Han havde underskrevet en kontrakt, hvor han bekræftigede, at
skulle gifte sig med den gamle præsts datter, og underholde svigermor,
såfremt den gamle præst døde. Og snart døde den gamle præst. Og
hvad der måske var værre, Anders Wedels kone døde kun 24 ½ år gammel.

Nu var han så selv med svigermor,
og hun vidste sandelig godt, hvad hun kunne tilkomme. Ellers fik hun
hjælp af den anden svigersøn, Peter Giese, der var rådmand i Tønder. 

Greven: Overhold Gejstlige
ritualer

Vi befinder os på Præstegården
i Daler Sogn ved Møgeltønder i 1705.

Da Anders Wedel, den nye præst
tiltrådte sin stilling, begyndte han at indføre reformer. Det bevirkede,
at han den 19. marts 1705 fik en påtale fra greven på Schackenborg: 

 • Han havde at
  overholde de gejstlige ritualer og kirkelige ceromonier bedre end hidtil.

 

Konfirmationen indføres
i 1707 i Daler Sogn

Snart skulle der atter tilflyde
præsten en næse. Det skete, da Anders Wedel ville indføre konfirmation
i det kongerigske Daler Sogn.
Det kom til et vældigt opgør med
menigheden. Præsten mente, at forældrene ville have børnene så tidlig
ud af skolen, at de ikke kunne nå at lære deres katekismus.

Pigerne skulle tages tidlig
ud af skolen for at knible. Drengene skulle til søs eller ud at tjene.  

Afdøde svigerfar havde ellers
skrevet en katekismus, den kunne bruges til undersvingen. Men problemet
var, at især pigerne ikke kunne tyde den skråskrift, den var skrevet
med.

Men heldigvis var der kommet
en bogfører fra Flensborg på besøg. Han havde en katekismus,
som Anders Wedel mente, at de unge skulle have. Han nærmest tvang forældrene
til at anskaffe den.

Grevinden på Schackenborg
synes, at det var en god ide med en offentlig eksamen i kirken. Det
turde præsten dog ikke helt, men så havde grevinden befalet det.

Konfirmation var endnu ikke
indført i kongeriget, men den fandtes i alle lutherske sogne i Tyskland.  

Den 30. november 1707 var der
konfirmation i Daler Kirke. I forbindelse med denne handling, blev der
indført nye afgifter for menigheden, og det var det, der for alvor
satte sindene i bevægelse. Menigheden klagede først via greven.  

Kreaturer på Kirkegården

Præsten svarede fornærmende,
at han heller ikke ville finde sig i, at bønderne lod deres kreaturer
græsse på kirkegården. 

 • Kirkegårdens
  fornemste brug er vel denne, at udi dens jord gemmes de afdødes legemer
  indtil Guds basuner opvækker dem, men dens som Gud ikke mere der end
  andetssteds lader gro forgæves og til ingen nytte, at småt fæ opædes,
  som ikke kan tilføje gravene nogen skade, helst eftersom det med leen
  kan afslås.

 

Præsten var også utilfreds
med at de: 

 • sætter deres
  excrementum og urenhed ved Herrens hellige tempel bygning

 

Præsteembedet havde også
4 kreaturer, som bønder i arrigskab over præsten havde jaget ud på
heden. Dette klagede præsten over, men Schackenborg afviste klagen.  

Kirkeoffer tager overhånd

Det var svært for præsten,
at få det hele til at løbe rundt økonomisk, for svigermor var meget
krævende. Derfor var det godt, ar han kunne tage kirkeoffer.
Men menigheden mente nu nok, at det tog overhånd. 

Jochum Christian vil ikke
betale

Da Jochum Christian,
en sømand, der stammede fra Gammel Haderslev Sogn blev viet til
Kirsten Simonsdatter af Østerby

havde han betalt for lidt i brudeoffer.

Sømanden havde heller ikke
betalt juleoffer. Præsten skrev til ham flere gange. I et af
brevene skrev han 

 • det gør mig
  hjertelig ondt, at Jochum Christian var
  ”gerådden” i så stor vildfarelsesørken og vanvittighedsørken,
  at I ikke ved at Gud er en retfærdig dommer, der ikke aleneste hader,
  men enddog ofte håndelig hjemsøger dem, som modvillig og forsætligvis
  gør hans tjener fortræd og uret, nok lærer os af andres eksempler
  og jeg ville gerne ønske, at I ikke herpå skulle blive et eksempel,
  som ikke uden årsag, er at befrygte, fordi I ikke kan blive
  vis af andres skade.

 

Præsten vil ikke skrive
skudsmålsbog

Nu ville skæbnen, at de to,
der blev gift i Daler Kirke, skulle flytte til Visbys sogn. Og dengang
skulle præsten udfylde en skudsmålsbog. I den stod, der hvor blandt
andet, hvor ofte man havde været kirke, gået til alters og så videre.
Men præsten nægter, at skrive i den skudsmålsbog.  

Brudens svoger, Anders Hansen
forsøgte også at fremskaffe bogen. Præsten påstod, at hun havde
fået den, men det nægtede svogeren. Dertil havde præsten svaret ham 

 • Den skal I have
  løgn, som løgner og en skælm.

 

Menigheden var nu også blevet
sure over, at præsten forlangte 3 Rigsdaler for en ligprædiken for
kådnere (husmænd). 

Møgeltønder Birketing

Anders Hansen var blevet talsmand
for menigheden, og han klagede nu direkte til biskoppen i Ribe, Christian
Muus. Han forsøgte nu at udrede trådende om beskyldninger og så videre.

Afhøringerne fandt sted på
Møgeltønder Birketing
den 15. – 16. august 1708.

Anders Hansen havde også klaget
over præstens offer – prædiknerne op mod jul. 

Anders Wedel sagde til sit
forsvar, at hans prædikner ikke var tænkt som en befaling. Men præsten
var ikke sent til at inberette til provsten, såfremt offerne
ikke var store nok. Måske var det stadig svigermor, der var for dyr
i drift, derfor brugte han endhver lejlighed til at øge indtægten.

Men hans nærmeste foressatte
provst Malthe Junghans fra Møgeltønder holdt en beskyttende hånd
over ham. Men han kunne dog ikke fornægte, at indførelsen af konfirmationen
var et klart brud på Dansk Lov. 

Du skal tjene præsten mere
end forældrene

Der var også indløbet klager
over den måde, konfirmationen var foregået på. Præsten ville ikke
tage de 12 unge til skrifte
før de kunne deres katekismus.

Søndagen inden konfirmationen
havde han tilsagt hele menigheden til at møde op.  Han havde overhørt
de unge om katekismen efter egen fri vilje.

Han havde ved det fjerde bud
(Du skal ære din far og mor) sagt, at man skulle ære ham som
præst endnu mere end deres forældre. Grunden var, at han kunne give
dem det åndelige. 

Provst Junghans: Vi er ikke
vildførernes lærere

Provst Junghans besøgte Daler,
palmesøndag 1708. han var synlig irriteret over alle klager, og også
over, at de var så velformuleret. Han nærmest skreg ud til menigheden: 

 • Hvad mener I,
  er vi som kættere eller vildførerernes lærere, at vi ville føre
  en anden religion ?

 

Biskoppen i Ribe tog klagerne
yderst alvorlig, og overvejede at gå til kongen med dem. Men først
skulle Grev Schack have indblik i dem. Provst Junghans, som biskoppen
ikke var tilfreds med, foreslog at oprørernes
talsmand, Anders Hansen skulle smides i fangehullet på Schackenborg. 

Idømt en betragtelig bøde

Den 2. juni 1708 bliver Anders
Wedel indstævnet for stiftsøvrigheden, der foruden biskoppen bestod
af stiftsamtmanden, der var identisk med lensgreve Hans Schack.

Til Landemodet
i Varde stævnede Pastor Junghans en række medlemmer af Daler Menighed.
Biskoppen blev dog syg, så sagen blev først forelagt den 24. oktober
1707. I alt 30 vidner blev afhørt. Også pastor Brorson (far til den
berømte salmedigter) var indvolveret.  

Anders Wedel fik en alvorlig
påtale og tildelt for den tid en alvorlig bøde. 

Svigermor skulle have et
betragteligt beløb

Men i 1712 blev han dog udnævnt
som provst i Møgeltønder. Provst Junghans fik en påtale for manglende
embedsførelse.

I 1720 blev Anders Wedel dømt
til at betale svigermor 1.530 Rigsdaler. 

Den stormombruste præst/provst,
Anders Wedel døde i 1730. Om Anders Hansen ved vi kun, at han senere
blev soldat. 
 
 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder