Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Soldat i Tønder 1851

September 24, 2007

Den 6. februar 1851 blev
3. reservekorps
modtaget i Tønder. De dansksindede havde rejst
en æresport ved Sønderport.

Soldaterne undrede sig over,
at Tønder nærmest lignede en ø, omgivet af vand. Fra det dansksindede
Møgeltønder var næsten hele befolkningen mødt op. Det handlede for
dem om, at markere danskheden.  

Drenge gik i spidsen ind af
porten, og sang danske nationalsange. Unge piger, mest fra Møgeltønder
stod med kurve fulde af kranse og buketter.

Otte små kanoner fyrede hver
ni skud. Pigerne kastede kranse og jublen var stor. 

Korpset stillede på Torvet,
og blev derefter indkvarteret. Det virkede dog lidt forvirret og planløst.
Hele eftermiddagen lød af sang og musik i Tønders gader. 

Den 8. februar har en del af
kompagniet været på udflugt i Møgeltønder. 

I det tysksindede Stadt
Kopenhagen
blev der holdt gilde. Men stemningen dalede, da værten
markerede sine holdninger. 

Den 9. februar var mandskabet
forsamlet og kaptajn Dreyer, der var fungerende næstkommanderende og
korpskommandør holdt en lille tale. Freden var vendt tilbage, og der
blev råbt tre gange hurra for Danmark.

Kompagniet skulle snart hjemsendes.
Man tog da allerede nu afsked med 1 sergent, 3 overjægere, 20 jægere
samt 154 andre. 

En deling var macheret til
Niebøl og Dedsbøl for at assitere det lokale politi. Det var frisere
i de to byer, der var problemer med. Disse frisere var nogle frygtlige
og skrækkelige mennesker, havde soldaterne fået at vide. Derfor var
det nødvendigt med militær.  

En del af soldaterne tog en
udflugt til Højer. Den var ikke så smuk som Læk og Møgeltønder,
mente de. De var kommet gennem Møgeltønder, som de betragtede som
en dansk enklave midt i en masse tysk.  

En tur i Tønder Kristkirke
var lidt af en skuffelse. Bevares, kirken var vældig smuk, men præstens
prædken var på tysk. Godt nok prædkede pastor Carstens på dansk
om eftermiddagen, men da havde soldaterne ikke tid. 

Det 20. februar var man forsamlet
i Rath’s Weinkeller i anledening af to venners hjemsendelse.
Næste dag tog de en af korpsets vogne til Flensborg, for derfra at
afgå til København. 

Den 22. februar havde Tønder
besøg af regeringskommissær Tillisch.
I den anledning havde de dansksindede lys i vinduerne. De dansksindede
bønder fra omegnen  red foran hans ekselence til og fra
Højer. Soldaterne mente, at dette skue pinte de tysksindede. 

Den 25. februar var hele korpset
inviteret til fest på seminariet. Kompagniet havde været fritaget
for Kompagniet havde været fritaget for øvelser. To store sale var
flot dekorerede , og over bordet  udbragte borgmester Kjer en skål
for korpset. Kaptajn Dreyer takkede og udbragte en skål for danskheden
i Tønder.

Den 8. marts modtog korpset
28 mand fra det opløste 18. depotkompagni.  

Som det vil fremgå af mange
artikler her på siden, har Tønder i tidens løb været besøgt af
mange hære, kompagnier, delinger m.m. fra adskillige lande.


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder