Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Hvad skete der med Serridslev?

Februar 15, 2007

Hvad skete der med Serridslev?

Hvad skete der med Serridslev?

Jorderne, der tilhørte landsbyen Serridslev, fyldte hele Østerbro og Nørrebro. Men ingen har nogen sinde fundet ud af, hvor selve byen egentlig lå. Den nævnes første gang i et dokument fra 1186. Senere skulle der have været en Kongsgård i byen omkring 1433. Var det Frederik den 1. der udslettede byen, og blev der slået mønt i militærlejren i 1524?

Hvad skete der med den meget omtalte landsby? Er det nu Nørrebro historie eller Østerbro historie? I hvert fald ligger Serridslevvej på Østerbro.

Helt nøjagtig kender vi ikke beliggenheden. Men gisningerne om landsbyens skæbne er mange. En hel Atlantis – myte har bredt sig.

Her gik man og troede, at det var svenskerne, der udslettede landsbyen.

Men noget siger, at det var Frederik den første, der lod byen udslette i 1525 og skænkede jorden til staden København. Jorden strakte sig fra søerne til Lersøen og grænsen mod Gentofte, og fra Ladegårdsåen til Sundet.

I 1191 testamenterede Absalon byen til bispestolen i Roskilde. Men Københavns dåbsattest er dateret den 21. oktober 1186. Det er et dokument fra Pave Urban den tredje til biskop Absalon, og er en godkendelse af, at Absalon skænker en række landsbyer til Roskilde Domkirke. En af landsbyerne var den senere hovedstad, København, dengang bare Havn (Hafn) og en anden var Serridslev.

I 1433 og 1434 nævnes en Kongsgaard i Serridslev.

Dengang var der ikke en rigtig hovedstad. Man havde godt nok en fælles konge, Knud den 6. Men Roskilde var den vigtigste by på Sjælland.

Det var Kong Valdemar, der i 1167 tildelte Absalon magten over København. Byen var ikke andet en samling lerklinede hytter ved Øresund.

Det lykkedes at ændre åernes forløb, og skabe mølledamme og søer. Det var en å i dalen mellem Serridsslev og Solbjerg, som blev ledt ind i den kunstig skabte Ladegårdså og derfra ind i det lave terræn der skilte Serridslev fra Havn. Derved opstod Peblingesøen og Sortedamssøen. Fra dem ledte man så vandet videre til byens voldgrave. Harrestrup å, som længere mod vest løb ud i Køge Bugt, blev også dæmmet op og dannede Damhussøen, hvoraf vandet blev ført videre i Grøndalsåen, der blev udgravet og ført ud til en forbindelse med Ladegårdsåen. Endelig dæmmede man Lersøen op, så vandet kunne løbe ind til Peblingesøen og Sortedamssøen.

Serridslev var domineret af enkelte landbrug med store arealer landbrugsjord, hovedsagelig enge, hvor kvæget kunne græsse. Jordne dækkede det område, der i dag svarer til Nørrebro og Østerbro.

I 1200 – tallet blev København et egentligt bysamfund. Efter en tid under kongen, kom byen i 1375 atter under Roskilde bispen. Indbyggertallet var nu oppe på 4.000. Men først da universitetet blev anlagt i 1479 kan den vel betragtes som egentlig hovedstad. Omkring år 1500 var indbyggerantallet steget til 10.000.

I 1517 optræder nogle bønder fra Serridslev som domsmænd i en mordsag. I 1524 indtog Frederik den 1 byen. Her figurerer Serridslev igen i kilderne.

Frederik den 1 `s belejringshær under Johan Rantzau lå uden for voldene, og knægtene på Serridslev mark krævede under trussel og mytteri deres sold. Måske var dette årsagen til, at der blev slået mønt. En møntsmedje i selve militærlejren er antagelig blevet oprettet. Men også her er man uenig. Kvitteringer fra den tid viser nemlig også, at de også kan være fremstillet i Roskilde.

De såkaldte lejeskillinger skulle ligne de holstenske dobbeltskillinger.

Efter sigende blev Serridslev solgt for 1.800 mark. Andre kilder siger at kvit og frit blev givet til København.

I 1527 blev Serridslevs jorde uddelt til rådmændene som tak for deres indsats.

Men hvor lå Serridslev? Vejkrydset ved Vibenhus Runddel er blevet undersøgt med negativt resultat. Men også et sted på Tagensvej er blevet udpeget. Men hvis nu der har været slået mønt i lejren, burde man kunne stadfæste beliggenheden. Rester af smelteovn, landsbyens huse og brønde burde kunne findes.

Måske bliver det kastet lys over mystikken, når den nye Metro skal anlægges.


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro